Tatt til fange av pirater

På nettsiden til Släkthistoria kan vi lese historien om Anders Magnus Mattsson, som ble tatt til fange hos pirater i Nordafrika.

Han var født 1780 i Filipstad, Värmland og etter han var konfirmert bestemte han seg for å ta hyre på et handelsskip som gikk til middelhavet. På denne tiden var en slik reise risikofylt da skip ble stadig angrepet av pirater. Men fortjenesten av handelen var stor, så risikoen for å bli tatt til fange og miste lasten mente handelsselskapene var verdt det. De som ble tatt til fange, jobbet som slaver til de ble satt fri gjennom frikjøp.

Det var nettopp det som skjedde med han, han ble ført som slave til Alger, der ble han utleid og jobbet ved det amerikanske og danske konsulatet. Han fikk dermed en ganske god behandling og jobb enn mange andre. Men det skulle ta 2 år og 8 måneder før han ble frikjøpt. Han vendte tilbake og da han giftet seg i 1807, nevnes han som skipper og borger i Öregrund, Uppsala. Han kaller seg da Mathias Steinwall og ble en vellykket handelsmann med flere eiendommer.

Min egen forfar Nicolas Mathias léFevre (d. 1775) opplevde nok noe av det samme, han var ifølge borgerskapssøknaden fra Orléans i Frankrike, og skal ha kommet som flyktning til Trondheim i 1764, der han etablerte seg først som hårskjærer før han i 1766 fikk mesterbrev som parykkmaker. Han fortalte lite om sin bakgrunn til sine barn, men sa han hadde vært i fangenskap hos tyrkiske pirater, der han hadde blitt hardt behandlet, men klart å flykte. Hans opphav er usikkert, men da han senere etablerte seg i Christiania livnærte han seg som både parykkmaker og lærer i fornemmelig fekting og språk.

Mer om temaet:

  • https://www.ohnstads.com/TNG/histories/slaver.php
  • https://slakthistoria.se/livet-forr/livsode/piratfange-blev-pamp-i-hembygden
  • https://www.academia.edu/102874018/Nordm%C3%B8ring_tr%C3%A6lbunden_i_tyrkeriet_
  • https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XgvzvE/la-oss-minnes-de-norske-slavene
  • https://www.dagbladet.no/magasinet/tok-tusenvis-av-nordmenn-som-slaver/66215503