Ole Olsen Bratager

Fra Leif Salicath har foreningen fått tilsendt flere håndskrevne bøker etter slektsforskeren Ole Olsen Bratager 1857-1941. Materialet kommer fra hans oldebarn. Han kom fra Hol i Hallingdal, men bosatte seg i Frogn der han jobbet som lærer og i bank, samt drev med slektsforskning. Bør nevnes at han bla. skrev Frogn Bygdebok som kom ut etter hans død. Det ble sagt at han besøkte samtlige hus og gårder i Frogn, men som slektsforsker var han naturligvis mest opptatt av Hol og Hallingdal.

Samlingen består av 20-talls håndskrevne bøker (ca. 0,6 hyllemeter), det omfattende arbeidet vitner om at han må ha hatt tilhold på Riksarkivet og andre arkiver i hundrevis, kanskje tusenvis av timer. Det er skrevet av kirkebøker, militær ruller, skjøter, rettsaker osv. Alle prester, fogder o.l. I tillegg samlet også historier som gikk «på folkemunne».