Renter til S. Laurentii kirke i Tønsberg 1580


Jeg leter stadig gjennom arkivet etter Tore H. Vigerust etter noe nytt å dele og blant disse fant jeg en kopi av en kilde, som ikke ennå har vært publisert av digitalarkivet. Tittelen på kilden er “Rente til S. Laurentii kirke i Tönsberg 1580” (Ref: SAKO/A-445/G/Ga/L0001).  Om denne skriver Tore “St. Laurenskirken i Tønsbergs jordebok 1580. Arkivsign.: Statsarkivet i Oslo, proste-arkivene, Jarlsberg, benefisert gods, protokoller, 1, Jordebok 1580. (34 s., s. 22-24, 34 er blanke.) Renthe tiill S. Laurentij Kircke wdi Tonsberg, som er tiill Kircke tienistis, tiill Kircke bygnings, tiill (…) Och siuge stuens opholdt, oppshreffuen och besigtede Anno domini 1580 in Martio & Aprilj.”
Kilden har jeg kun funnet i svart-hvitt, men for de som er interessert i materiale fra denne tiden, så kan dette være en interessant kilde. Det interessante for mange er kanskje hvordan stedsnavn ble skrevet, personer som blir nevnt, verdi og eiendom. I tillegg til renter til kirken i 1580 er det også med en tiendeliste fra 1579 og utgifter. Det er også med en god del interessante bumerker, men disse er ikke like synlig og vi kan håpe på at digitalarkivet prioriterer å få avfotografert denne kilden på nytt.
Allerede i 1020 nevnes en kirke som vi antar var denne, det var ifølge Snorres beretning her kong Rørek fra Hedmark forsøkte å ta livet av Olav den hellige. Kirken vet vi ikke sikkert hvem som bygde, men mye tyder på at den kan være bygget allerede av Olav Tryggvasson. En vanlig sognekirke var nok ikke kirken, den lå rett ved kongsgården og kan ha vært selve vikenbispens domkirke.
Men utilstrekkelg vedlikehold og flere branner førte til at kirken ble revet i 1810-1811, byen hadde tross alt flere kirker å vedlikeholde. Men i 1858 ble byens nye domkirke reist på samme sted, den nåværende hovedkirke for Tunsberg bispedømme.
Litt mer om kirken: “Tapt for tusen år siden – er gjenskaping mulig?

Leave a Reply