Register fra 1590-årene over høvedsmenn på Båhus 1481-1595

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1994-2002.


Registre over høvedsmenn på Båhus slott og festning er tidligere trykt en rekke steder. Mange av fortegnelsene er feilaktige, mangelfulle og inneholder tildels misvisende navneformer. Et nytt hjelpemiddel er et lite register innført i et av de bevarte norske lovbøker fra slutten av 1500-tallet, nemlig Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, Håndskriftsamlingen, ms. 553 4o, bl. 26a. Jeg vil senere komme med en tekstforklaring med personidentifiseringer. Dette registeret, som ikke tidligere er publisert eller anvendt i forskningen, er både ganske komplett og korrekt og må bygge på skriftlige kilder.


Tekst

Her Jørgen Lauritsen

Her Jon Smør

Her Otte Matzen

Anders Skinckell

Ebbe Munck

Her Hendrick Kromedige

Otte Rud

Niels Bildt

Her Gude Galle

Søffren Skaaning

Her Knud Knudzen

Detleff Von Annefeld

Hans Breide

Herman Skriffuer

Hans Erickßen

Her Claus Bilde 27 aar

Thage Thot thil Ericksholm 8 aar

Jens Wlffstand thil Skaberskø [?]

Vidtzens Jul thil Heßelmed 2 aar

Jørgen Skram thil Thielle 3 aar

Peder Gyldenstiern thil Thim 4 aar

Hendrick Gyldenstiern thil Aagaard 16 aar

Hanebal Gyldenstiern thil Reffstrup 3 aar

Leave a Reply