Adelen i Norge etter 1824

Utgitt gjennom Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2004.


1. H. J. Huitfeldt-Kaas’ liste 1886 over påstått “levende adel i Norge” [20.10 2002]. H J Huitfeldt-Kaas: De nulevende Adelsslægter i Norge, [Norsk] Historisk Tidsskrift (Udgivet af Den norske historiske Forening), Anden Række, Femte Bind (Kristiania, 1886), s. 145-160.

Uten henvisning til tilstrekkelig dokumentasjon, ei heller med henvisning til Lov av 1.8 1821 eller adelen i Norges Reklamasjon til Stortinget i 1824:

 • Galtung,
 • Arenfeldt,
 • Huitfeldt,
 • Kaas,
 • Krabbe,
 • Mund,
 • Anker,
 • Bille.
 • Falsen,
 • Heubsch,
 • Kløcker,
 • Knagenhielm,
 • Løvenskiold,
 • v. Munthe af Morgenstierne,
 • Roepstorff,
 • Sundt,
 • Treschow,
 • Ulricsdal (Vagel),
 • Werenskiold,
 • Wibe (Vibe),
 • Wleugel,
 • Aubert,
 • Hoff-Rosencrone,
 • Le Normand de Bretteville,
 • Lowzow,
 • Lützow,
 • Staffeldt,
 • Trampe,
 • Wedel-Jarlsberg,
 • Motzfeldt,
 • Rosing,
 • Sibbern.

2. H. J. Huitfeldt-Kaas’ liste 1886 over “Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel” [20.10 2002]. H J Huitfeldt-Kaas: De nulevende Adelsslægter i Norge, [Norsk] Historisk Tidsskrift (Udgivet af Den norske historiske Forening), Anden Række, Femte Bind (Kristiania, 1886), s. 145-160.

Han nøyde seg ikke med listen over påstått levende adel. For å forhindre at andre slekter enn den gruppen han selv mente å tilhøre skulle fremføre pretensjoner om adelskap i Norge, utarbeidet han en liste Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel:

 • Bülow,
 • Coucheron,
 • v. Ditten,
 • Haffner,
 • Kaltenborn,
 • v. Koss,
 • Rokling (Roclenge),
 • Scheel,
 • Schlanbusch,
 • de Seue,
 • Stibolt,
 • Tillisch,
 • Weltzin,
 • Zernichow.

3. Danmarks Adels Årbog 1884 ff: Register over adelsslekter i Norge, både opprinnelige norske, samt danske og fremmede som har bodd seg i Norge [23.10 2002]. Første gang registrert av Tore H. Vigerust, Oslo den 10.12 1982, i senere bearbeidelser 1989-90.

 • 1884 s. 16-17: Akeleye, s. 40-41: “Båt”, s. 43-44: Baden, s. 146-147: von Holck, sjekk s. 15, 34, 108, 177, 349
 • 1885 s. 23: Augustin, s. 25-26: Bagge (Hatteberg, m.fl.), s. 26: Bagge (Rafoss), s. 26-28: Bagge (Holme), s. 420-421: Rettelser & Tillegg, s. 436: R & T
 • 1886 s. 27-38: (Basballe ?), s. 44-47: Basse, s. 121-122: Friis af Hesselager, s. 133-134: Friis af Haraldskjær, s. 145: Friis af Vadskjrgaard, s. 149-152: Friis av Landvik, s. R & T
 • 1887 s. 42-44: Benkestok, s. 61-62: (Handingmand), s. 62-72: Bielke, s. 73-77: Bildt, s. 201-202: von Holck, s. 214-221: Huitfeldt, s. 215-217: Hogenskild, s. R & T
 • 1888 s. 70-71: Bild, s. R & T Bielke
 • 1889 s. XI-XV: Stampe, s. 114: Brun af Kongstedlund (Bagge), s. 121-122: Bryske, sjekk s. 12, 297
 • 1890 s. 83-86: Bille, s. 128-133: Budde
 • 1891 s. 1: (segl), s. 106-109: Dal, s. 111: Darre, s. 122-124: Dresselberg, s. 143-144: Due, s. 144-163: Dyre, s. 460, 461-462, 465-469, 472-490
 • 1892 s. 136-137: Fasti, s. 144-148: Flemming, s. 434-436:
 • 1893 s. 139-141: Gaas, s. 148-152: Galle, s. 174-175: Galt, s. 518-520, 523-525, 531-536, 537-543
 • 1894 s. 154: Green, s. 156:
 • 1895 s. 128-129: Griis (af Nordrup), s. 137-139: Griis af Halland, s. 140-141: Grott, s. 179-182: Grubendal, s. 188: Grøn, s. 190-191: Gyldenhorn, s. 195-197: Gyldenløve, s. 466-475:
 • 1896 s. 169-170: Halvegge, s. 172-177: Handingmand-Rosensværd, s. 430: Ulfstand, s. 471-479:
 • 1897 s. 78-93: Brockenhuus, s. 164-167: Harbou, s. 475-477, 480-508, s. 481: (Baden), s. 485-486: Friis (Haraldskjær), s. 493: Bydelsbak (se DAA 1890), s. 495: Dal (se DAA 1891), s. 500: Galde (jfr. DAA 1893), s. 507: Grubendal (jfr. DAA 1895)
 • 1898 s. 235-236: Hvittenstiern, s. 247-249: Hørby, s. 522-523:, sjekk s. 279
 • 1899 s. 188- : (Jernskjæg), s. 227-229: Kane, s. 260: Krag (i Jylland), s. 477-479:, s. 483:
 • 1900 s. 214-215: Kruckow, s. 221-222: Krummedige, s. 235-237: Krummedige, Den danske Linie, s. 498-501: , s. 530-560:, sjekk s. 217
 • 1901 s. R & T
 • 1902 s. 226-232: Laxmand, s. 296-298: Losna, s. 491:, s. 495:, sjekk s. 237, 256
 • 1903 s. 253-257: Lunov, s. 280-284: Lystrup-Tordenstierne, s. 299-303: Maaneskiold, s. 305: under Maanestierne), s. 484-490:
 • 1904 s. 314: Movat
 • 1905 s. 305-306 Munk (Vinranke), s. 323-324: Munk (Halland), s. 334: Mus, s. 335: Mus, s. 344-345: Mylting, s. 494-502:, sjekk s. 292
 • 1906 s. 304-305: Neb, s. 314-315: Nordbagge, s. 323-324: Norman de la Navité, s. 475-510: [noter], s. 479-510: R & T, sjekk s. 3, 4, 313, 474, 476, 497
 • 1907 s. 331-332: Orm, s. 332-339: Orning, s. 344-345: Oxe (ta med notis s. 339), s. 505-506: [noter]
 • 1908 s. 344-346: Paslick, s. 543: [noter], sjekk s. 485, 503
 • 1909 ./.
 • 1910 s. 356:, s. 370:, s. 393:
 • 1911 s. 399-401: Roklenge, s. 561: [noter], s. 563-585: [noter +] R & T
 • 1912 s. 394-397: Rosengiedde, s. 422-423: Rostvig, s. 447-449: Rytter af Jylland, s. 449-451: Rytter af Norge, s. 568-572: [noter]
 • 1913 s. 400: Marschalck, s. 473-475: Rømer I, s. 475-477: Rømer II, s. 607-609: [noter], sjekk s. 540
 • 1914 s. 444-447: Schønnebølle, s. 594: [noter]
 • 1915 s. 485-486: Skade el. Kraus [Resten av art. manglet i dette eksemplaret av DAA som ble benyttet (RA).], s. -493: Skade II. [Begynnelsen mangler.], s. 494-495: [våpen], s. 497-498: Skak, s. 498-501: Skaktavl, s. 584-586: [noter], s. 585-616: T, sjekk s. 428
 • 1916 s. 148-160: Galtung, s. 427: Skave, s. 466-467: Skram, s. 560-562:
 • 1917 s. 249-251: Kaas (Mur-Kaas), s. 476-478: Skovgaard, til s. 485: Smør I’s våpen, s. 495: Smør I, s. 496-497: Smør II, s. 597:, sjekk s. 228
 • 1918 s. 430-431: Staur, s. 509: Staur
 • 1919 ./.
 • 1920 s. 488: Stampe i Norge (m/våpen), s. 489-491: Stampe (m/våpen)
 • 1921 s. 550: Stygge I, før s. 557: Sudrheim-våpen, s. 558-560: Sudrheim, s. 561-563: Svale, s. 564-567: Taa el. Skytte, s. 571-572:
 • 1922 ./.
 • 1923 s. 511: Ulfeldt, s. 514-517: Ulfeldt (+ Galle), s. 530: Bjelke, s. 547-553:
 • 1924 ./.
 • 1925 s. 457-469: von Holck, s. 500-503: von Holck
 • 1926 ./.
 • 1927 II ./, s. 99?
 • 1928.II s. 132-133: Walkendorff
 • 1929.II s. 307-314: , s. 15?
 • 1930 II: s. 177?
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936.II s. 113, s. 124:
 • 1937.II s. 43:, s. 176:
 • 1938.II s. 83:
 • 1941.II s. 11:
 • 1944.II s. 69:
 • 1946 s. 258:
 • 1946.II s. 97:
 • 1948.II s. 99:
 • 1949.II s. 47, s. 47:, s. 85:
 • 1951.II s. 143:, s. 188:
 • 1952.II s. 9:
 • 1953.II s. 43:
 • 1955.II s. 121:
 • 1957-58.II s. 17, s. 25:
 • 1958-59.II s. 35:
 • 1962.II s. 3:, s. 53:
 • 1966.II s. 3:
 • (fortsettelsen er ikke registrert)

4. Adelsslekter i Norge registrert i “Danske Adelsvåbner” (1973) [04.11 2002].

Første gang registrert av Tore Vigerust, Oslo den 20.12 1982. NDA= A. Thiset og P.L. Wittrup: Nyt Dansk Adelslexikon. Fortegnelse over dansk adel i fortid og nutid (Kjøbenhavn 1904), DAÅ = Danmarks Adels Årbog 1884 ff.

 • Løvenskiold, 1739, s. 37. NDA s. 183, DAÅ 1889 s. 297, 1949 II s. 85.
 • Grevskabet Laurwigen, 1671, s. 40. NDA s. 105, DAÅ 1937 II s. 43.
 • Foss, Laurits Hansen, 1486, s. 47, NDA s. 84.
 • Bjørn Tollesen i Norge [Island], 1457, s. 49, NDA s. 35.
 • Simon Bjørnsen, lagm i Oslo, 1429, s. 49, NDA s. 35.
 • Torfve Arasen i Norge [Island], 1450, s. 49, NDA s. 294.
 • Diderik Behr i Norge, 1430, s. 50, NDA s. 24.
 • Galtung, s. 51, NDA s. 91, DAÅ 1885 s. 137, 1916 s. 148, samt R&T 1929.II s. 310.
 • Nils Madsen [ekorn] i Norge, 1497, s. 61, NDA s. 72.
 • Jesse Krabbe i Oslo, 1408, s. 61, NDA s. 153.
 • Jesse Jepsen, rådm i Oslo, 1482, s. 65, NDA s. 137.
 • Verner Grott, sognepr. i Norge, d. 1552, s. 65, NDA s. 102, DAÅ 1895 s. 140.
 • Schønnebøl, s. 71, NDA s. 258, DAÅ 1914 s. 444, 1962.II s. 53.
 • Buk, Norge, 1407, 1449, s. 74, NDA s. 53.
 • Green av Sundsby, s. 83, NDA s. 98, DAÅ 1894 s. 154.
 • Blixencrone, (Blix), 1712, s. 86. NDA s. 36.
 • Jep Nilsen i Norge, 1480, s. 90, NDA s. 276, DAÅ 1920 s. 488.
 • Gyldenhorn, s. 103, NDA s. 104, DAÅ 1895 s. 190.
 • Basse, i Vendsyssel eller Norge, s. 110, NDA s. 21, DAÅ 1886 s. 47.
 • Mats Andersen Hvarfve, provst i Oslo, 1529, s. 124, NDA s. 131.
 • de Falsen, 1758, s. 129. NDA s. 78, DAÅ 1884 s. 108.
 • Henning Schacht, Båhuslen 1430, s. 135, NDA s. 246.
 • Green av Rossø, fra 1487, s. 137, NDA s. 98, DAÅ 1894 s. 156.
 • Hummer, s. 140, NDA s. 131.
 • Nils Tormodsen (Skak), fra 1503, s. 141, NDA s. 263, DAÅ 1915 s. 497.
 • Orm, s. 146, NDA s. 207, DAÅ 1907 s. 331, 1936.II s. 124.
 • Bagge (Holme), fra 1582, s. 148, NDA s. 15, DAÅ 1885 s. 26.
 • de Reklenge, 1666, s. 152. NDA s. 232, DAÅ 1911 s. 399.
 • Norbagge“, Eggert E., fra 1488, s. 155, NDA s. 203, DAÅ 1906 s. 313.
 • Krummedike, s. 156, NDA s. 156, DAÅ 1900 s. 217.
 • Akeleye, s. 158. NDA s. 8, DAÅ 1884 s. 15, 1938 II s. 83.
 • Friis fra Landvik, s. 159, NDA s. 86, DAÅ 1886 s. 149.
 • Handingmand (Rosensværd), s. 160, NDA s. 113, DAÅ 1896 s. 172.
 • Staur, Jørgen Persen, fra 1527, s. 160, NDA s. 277-78, DAÅ 1918 s. 430.
 • Anders Hansen, rådm. i Bergen 1529-36, s. 164, NDA s. 72.
 • Sudrheim I [rose], s. 176, NDA s. 285.
 • Tre Roser, s. 179, NDA s. 295.
 • Brockenhuus, s. 178, NDA s. 47, DAÅ 1897 s. 78, 1962 II s. 3.
 • RosengieddeGiedde, fra 1536, s. 182, NDA s. 233, DAÅ 1912 s. 394, 1937 II s. 176.
 • Rustung, Endrid R. rådm. i Bergen 1486 m.fl., s. 185, NDA s. 240.
 • Gaute Iversen Dal 1512, s. 191, NDA s. 61, DAÅ 1891 s. 106.
 • Smør I, Tord Thorgunason c. 1500, Kjell Tordsen, d. 1532, s. 194, DAÅ 1917 s. 495.
 • Væpner / Halvegge, s. 206, NDA s. 319, DAÅ 1946 II s. 97, 1955 II s. 121.
 • Baltazar von der Dame, i Bergen 1411, s. 208, NDA s. 61.
 • Reichwein, 1655, s. 208. NDA s. 227, DAÅ 1910 s. 356.
 • Kiil, Erik K. til Elin 1561, s. 210, NDA s. 146.
 • Olav Nilsen til Talgje, 1430, s. 212, NDA s. 264.
 • Scharffenberg eller Skarpenberg, s. 217. NDA s. 248, DAÅ 1915 s. 428.
 • Bagge, Stig Gassesson m.fl., s. 227, NDA s. 14, DAÅ 1885 s. 26.
 • Diderik Pinning i Norge 1489, s. 228, NDA s. 213.
 • von Hadeln, s. 229. NDA s. 111, DAÅ 1966 II s. 3.
 • Anker, I, II og III, 1778, s. 231. NDA s. 11, DAÅ 1889 s. 12, 1952 II s. 9.
 • Båt til Morland, s. 238, NDA s. 14, DAÅ 1884 s. 40, 1893 s. 531.
 • Krogh eller von Krogh, I, II og III, 1873, s. 240. NDA s. 155, DAÅ 1898 s. 279, 1946 s. 258.
 • Grevskabet Jarlsberg, 1684, s. 245. NDA s. 307, DAÅ 1908 s. 485, 1951 II s. 143.
 • Axel Fredriksen Fridag, lagm. i Bergen 1582-85, s. 247, NDA s. 84.
 • Grøn (Abt, Grønnov), Nils Clausen G., lagm. i Stavanger 1531 m.fl., s. 250, NDA s. 103, DAÅ 1895 s. 188.
 • Halvegge, s. 252, NDA s. 112, DAÅ 1896 s. 169, jfr. Væpner s. 206.
 • Griis, Peder G., adelspatent (1448-81), s. 263, NDA s. 100, DAÅ 1885 s. 137.
 • Vognsen af Røghave, Peder Iversen Griis, s. 287, NDA s. 37, DAÅ 1936 II s. 113.
 • Lystrup, fra 1549, s. 264, NDA s. 179, DAÅ 1903 s. 280.
 • Tordenstjerne, Nils Svendsen 1505, s. 264, NDA s. 294, DAÅ 1903 s. 280.
 • Knagenhielm, Knagenhjelm (Knag), 1721, s. 272. NDA s. 148, DAÅ 1884 s. 177.
 • Sudrheim II, s. 267, NDA s. 286, DAÅ 1921 s. 558.
 • Fikke Sizendorp, Båhus 1406-15, s. 269, NDA s. 262.
 • Henrik Schacht, riksråd 1441, s. 269, NDA s. 246.
 • Tord Skytte i Båhuslen, 1406, s. 271, NDA s. 268.
 • MåneskjoldKrumme, s. 274, NDA s. 185, DAÅ 1903 s. 299, 1906 s. 507.
 • Ahlefeldt eller von Ahlefeldt, s. 307. NDA s. 5-8, DAÅ 1929 II s. 15.
 • Rømer, s. 314, NDA s. 242, DAÅ 1913 s. 473, 1929 II s. 309.
 • Benkestok, s. 316, NDA s. 25, DAÅ 1887 s. 42.
 • BoltHolk m.fl., Laurits Torsteinsson på Skridshol ca 1500, s. 318, NDA s. 38.
 • Bent Skytte, Båhuslen 1406, s. 327, NDA s. 268.
 • Tjeld, Guttorm 1483 m.fl., s. 328, NDA s. 290.
 • Finne, Voss, s. 333, NDA s. 81.
 • Sundt, 1733, s. 338. NDA s. 286, DAÅ 1913 s. 540.
 • Holck eller von Holck, 1810, s. 340. NDA s. 125, DAÅ 1925 s. 457, 1953 II s. 43.
 • Bernhoft, Christoffer Eriksen til Hananger d. 1563, s. 356, NDA s. 356.
 • Gunnar Finkelsson, Oslo 1506, s. 357, NDA s. 104.
 • Kalips, Olav K. fra 1550, d. 1592, s. 360, NDA s. 143.
 • Hørby, Pros Lauritsen, lagm. i Oslo 1560, d. 1596, s. 363, jfr. S. 117, NDA s. 134, DAÅ 1898 s. 247.
 • Tore Kold, lagm. i Stavanger 1489, s. 364, NDA s. 151.
 • Lillienschiold og Lillienskiold (Smidt), 1676, s. 365. NDA s. 169-71, DAÅ 1902 s. 256, 1957-58 II s. 17 (25).
 • Jørgen Hansen Skriver, lensm. på Bergenhus 1518, s. 366, NDA s. 268.
 • Rostvig, Hans Finnsen 1571, s. 372, NDA s. 238, DAÅ 1912 s. 422.
 • Kruckow, s. 380, NDA s. 156, DAÅ 1900 s. 214.
 • Teiste, s. 384, NDA s. 289.
 • Harbou eller von Harbou, s. 385. NDA s. 114, DAÅ 1897 s. 164.
 • Nils Mus 1460, s. 386, NDA s. 199, DAÅ 1905 s. 334.
 • Gyldenløve, s. 387, NDA s. 106, DAÅ 1895 s. 195.
 • Gyldensø, Arild Olavson 1596, s. 389, NDA s. 108, R&T bl. III.
 • Jon Olavson Hår 1534 m.fl., s. 403, NDA s. 110.
 • Aubert, 1776, s. 404. NDA s. 12, DAÅ 1884 s. 34.
 • Munk, “Vinrakemunk”, s. 409. NDA s. 197, DAÅ 1905 s. 292.
 • Orning, s. 423. NDA s. 207, DAÅ 1907 s. 332.
 • Anders von Bergen, riksråd 1489 m.fl., s. 425, NDA s. 26.
 • Rømer II, s. 428, NDA s. 242, DAÅ 1913 s. 475.
 • KaasMunthe-Kaas, s. 435. NDA s. 141, DAÅ 1917 s. 228.
 • Budde, s. 439. NDA s. 52, DAÅ 1890 s. 128.
 • Huitfeldt, s. 445, NDA s. 130, DAÅ 1887 s. 214, 1914 II s. 47.
 • Skaktavl, s. 446, NDA s. 263-64, DAÅ 1915 s. 498.
 • Bagge, blant annet Olav B. 1525, s. 451, NDA s. 15, DAÅ 1885 s. 25.
 • Güntersberg, s. 455, NDA s. 108, DAÅ 1941 II s. 11.
 • Rustung, Trond Sigurdsson til Sem m.fl., s. 458, NDA s. 240.
 • Håkon Pedersen i Norge 1458, s. 462, NDA s. 119.
 • Smør II, Jon Smør d. 1483 m.fl., s. 471, DAÅ 1917 s. 496.
 • Galle, s. 473, NDA s. 90, DAÅ 1893 s. 148.
 • Peder Pedersen Rytter til Huseby 1548, s. 477, NDA s. 241, DAÅ 1912 s. 449.
 • Darre, s. 488, NDA s. 64, DAÅ 1891 s. 111.
 • Rosenhielm, 1707, s. 498. NDA s. 233.
 • Hiort, 1682, s. 500. NDA s. 332.
 • WibeVibe, eller de Vibe, 1634 og 1671, s. 505. NDA s. 311, DAÅ 1948 II s. 99.
 • Wibe II, 1679, s. 505. NDA s. 340, DAÅ 1929 II s. 99.
 • Rosenheim, 1676, s. 508. NDA s. 233, DAÅ 1958-59 II s. 35.
 • Anders Movat til Hovland 1591, s. 519, NDA s. 195, DAÅ 1904 s. 314.
 • Tordenskjold, 1716, 1761, s. 521. NDA s. 294, DAÅ 1930 II s. 177.
 • RosenkrantzBaron af Rosendal, 1678, s. 526. NDA s. 236, DAÅ 1910 s. 370 (393).
 • Baron Holberg, 1749, s. 549. NDA s. 124, DAÅ 1944 II s. 69.
 • Greve Wedel af JarlsbergWedel-Jarlsberg, 1684, s. 562. NDA s. 307, DAÅ 1908 s. 503, 1951 II s. 188.
 • Rosencreutz, 1686, s. 566. NDA s. 337.
 • Adeler, 1666, s. 577. NDA s. 4, DAÅ 1906 s. 3. Se også Baron af Adeler, DAÅ 1906.
 • Losna, s. 586, NDA s. 176, DAÅ 1902 s. 296.
 • Werenskiold, Werenschiold, 1697, s. 588. NDA s. 310, DAÅ 1884 s. 349.
 • Güldenløwe, Gyldenløve, s. 588-89. NDA s. 105, DAÅ 1929 II s. 209 (211), 1937 II s. 43.
 • Botner, fornyelse 1765, s. 590, NDA s. 41.
 • Kane, s. 596, NDA s. 144, DAÅ 1899 s. 227.
 • (Skytte?), Laurits Clausen i Norge 1489, s. 599, NDA s. 268, DAÅ 1921 s. 564.

Leave a Reply