Alfabetisk register over adelige slekter i Norge omkring 1814

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 29.10 2002.


Registeret inneholder Ca. 84 navn (1992). Kilde: 1746-49 er innberetningene om adelige i Norge til Kleefeldt, 1824 er klagene over tap av adelige privilegier, 1886 er H.J. Huitfeldt-Kaas sine lister i Historisk tidsskrift.


Acheleje

1746-49

 

Anker

Grosserer Morten Anker og Major Peder Bernhard Anker. 1824.

Kammerherre Erich Theodor Anker. 1824.

Løitnant August Niels Anker, Peder Martin Anker, Frøkenerne Elen Margrethe, Elisabeth Sophie og Sophie Adelaide Rosalie Anker samt Niels Christopher Anker. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Arenfeldt

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Arenstorph

1746-49

 

Le Normand de Bretteville, se Normand

 

Brochenhuus

1746-49

 

Brun

1746-49

 

de Bruyn

1746-49

 

Bülow

Gammel tysk adelsslekt, hvorav en tallrik gren var bosatt i Norge på 1800-tallet. Den norske grensen stammet fra en (dansk) generalmajor (død 1712) og hørte således etter Rangforordningene til adelen. Den norske grenen var pr. 1886 ikke opptatt i Danmarks Adels Aarbog. Har ikke eid større jordegods i Norge på 1800-tallet og har kun unntaksvis inngått adelige ekteskap. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. To store tyske verk om familien er utgitt, ett på 1700-tallet og ett på 1800-tallet.

 

Cicignon

1746-49

 

Cold

1746-49

F.J. Cold, hans anmeldelse om adelskap 1824 ble henlagt som ubevist.

 

Coucheron

1746-49

Nederlandsk slekt som har vært bosatt i Norge siden 1600-tallet. Har ikke eid mye jordegods i Norge og har kun unntaksvis inngått adelige ekteskap. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

 

von Czernichow, Zernichow

 

Donop

1746-49

 

Eichstedt

1746-49

 

de Falsen, Falsen

Kongelig Bogholder Hagbarth de Falsen. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Galtung

Norsk slekt kjent på mannssiden fra 1519 (Johans på Aga). Tilknytning til middelalderætten Galtung er ikke kjent. Adlet 1646-48. Levde omkring 1800 i bondestand. En linje levde omkring 1880 i embeds- og borgerstand, og ble dermed innført i Danmarks Adels Aarbog. Muligens levde andre linjer på den tiden i bondestand. Familien eide gården Torsnes i Jondal sogn (Hardanger) i flere hundre år. Inngikk ulikebyrdige ekteskap i tiden 1670-1870. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge.

 

Grüner

Kaptein Rosenørn Grüner. 1824.

 

Gyldenpalm

Sognepræst Hans Gyldenpalm. 1824.

 

Handingman

1746-49

 

Harboe

1746-49

 

Hasse

1746-49

 

Hauch

Kammerjunker og Sorenskriver Andreas Niels Hauch. 1824.

 

Hausmann

Rangadel på 1700-tallet. Utdødd før 1814.

 

Friherre af Hoff Rosencrone, Hoff-Rosencrone

Major Christian Henrich, Friherre af Hoff Rosencrone. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Holck

1746-49

 

Huidtfelt

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge.

 

Hübsch, Heubsch

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge.

 

Kaas

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

de Klocker, Kløcker

Overkrigskommissær og Toldkasserer Johannes Nicolay de Kløcker. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Knagenhjelm

Løitnant Niels Knagenhjelm. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

von Koss

1746-49

Meckelburgsk adelsslekt. Medlemmer av denne slekt bosatt i Norge siden begynnelsen av 1700-tallet, forbindelsen er bevist. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. Levde på 1800-tallet tildelt i embetsstand. Har ikke eid større jordegods i Norge. Stamtavle om familien er utgitt i Tyskland på slutten av 1700-tallet.

 

Krabbe av Bustrup oh Østergård

Representert i Norge 1741-43: Fenrik Christoffer Krabbe.

 

Krabbe av Damsgård

Representert i Norge 1747-1900-tallet.

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Kragh

1746-49

 

Landsberg

1746-49

 

Lilienschiold

1746-49

 

Lorch

1746-49

 

Lowzow

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Lützow

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

von Løvenhielm

1746-49

 

Løvenschiold

1746-49

Statsraad Severin Løvenskiold, Forst- og Jagtjunker Niels Løvenskiold, Løitnant Frederich M. F. W. Løvenskiold, Carl Løvenskiold, samt Eggert Christopher, Friherre af Løvenskiold. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

af Morgenstierne

Kancelliraad, Regjeringsadvokat og Sorenskriver Brede Henrich Munthe af Morgenstierne. 1824.

v. Munthe af Morgenstierne

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Motzfeldt

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Orning

1746-49

 

von Printzen

1746-49

 

Rabe

1746-49

 

von Rappe

1746-49

 

de Reichau

1746-49

 

Reichvejn

1746-49

 

Repsdorff, Roestorph, Roepstorff

1746-49

Oberst Knud Adolph Roestorph. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Rokling (Roclenge)

Muligens en fransk slekt. Har vært bosatt i Norge siden ca 1670. En linje (utdøtt før 1886) var anerkjent som dansk adel. En linje i Norge gikk over i bondestanden (Bergens stift). Eide ikke større jordegods elelr inngikk adelige ekteskap. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

 

Rosencrone, se Hoff Rosencrone

 

Rosenørn, se Grüner

 

Rosing

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Schachtaffel

1746-49

 

Scheel

Angivelig tysk adelsslekt, men noen forbindelse med en slik slekt og personer i Norge er ikke påvist. I Danmark og Norge har den oppnådd adelskap som rangadel. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. Familien er tatt med i Danmarks Adels Aarbog. Levde rett tallrik i Norge på 1800-tallet, både i embetsstand og borgerstand. Stamtavle om familien utgitt (før 1886).

 

von Schlanbusch, Schlanbusch

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Angivelig tysk adelsslekt, men forbindelse med en tysk slekt er ikke påvist. Har eid jordegods i Norge, f.eks. Eidsvolds Værk, og tildels inngått adelige ekteskap. Har bodd i Norge siden 1600-tallet. Medlememr levde på 1800-tallet dels i Norge, dels i Amerika i borgelig stand. Stamtavle utgitt av Capt. Lengnick. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

 

de Schouboe

Stiftamtmand Oluf Borch de Schouboe og Amtmand Ulrich Frederich Anton de Schouboe. 1824.

 

Sehested

1746-49

 

Sibbern

Rangadel på 1700-tallet.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Staffeldt

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

de Stochfleth

1746-49

 

Storm

Rangadel på 1700-tallet.

 

Sundt

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Svanenhielm

1746-49

 

de Tonsberg

1746-49

Rangadel.

 

Tordenskiold

Ritmester Peter Tordenskiold. 1824.

 

Tordenstierne

1746-49

 

af Trampe, Trampe

Stiftamtmand Frederich Greve af Trampe og familie. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Treschow

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Tucksen

1746-49

 

Ulrichsdal, Ulricsdal (Vagel)

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Wedel Jarlsberg, Wedel-Jarlsberg

1746-49

Statsraad Johan Caspar Herman, Greve af Wedel-Jarlsberg, Hofmarskalk og Generaladjutant Carl Ferdinand, Friherre af Wedel-Jarlsberg, Kammerherre Wilhelm Frederich, Friherre af Wedel-Jarlsberg, Christian Frederik, Friherre af Wedel-Jarlsberg, Komtesserne Juliane Marie, Caroline Sophie Amalia, Hellene Margrethe og Sophie Frederikke Antonette af Wedel-Jarlsberg, samt Amtmand Frederich Wilhelm, Friherre af Wedel-Jarlsberg. 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Wærenschiold, Werenskiold

1746-49

Ikke representert for Stortinget 1824.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Wibe (Vibe)

[General Vibe, Trøndelag 1707]

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Wleugel

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

 

Zeplin

1746-49

 

Zernichow, von Czernichow

1746-49

Stamfaren for den norske grenen ble i kong Christian IV’s tid ansett for adelsmann, inngikk adelig ekteskap og ble i kongelig bestalling titulert for ‘Friherre’. Allikevel mener Huitfeldt-Kaas at den norske slektens forbindelse med noen tysk slekt av samme navn er ubevist. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. Slekten har bodd i Norge sden 1600-tallet, men har ikke eid særlig jordegods. Har inngått enkelte adelige ekteskap. Stamtavle utgitt i Personalhistorisk Tidsskrift III.

 

Påstått adel

Aubert

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

Bergh

Overtoldbetjent Bergh, 1824, tilbagetaget.

Bille

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

Brømbsen

Kaptein H.H.C. Brømbsen, 1824, henlagt som ubevist.

von Ditten

Mecklenburgsk adelsslekt, bosatt i Norge siden mitten av 1700-tallet. Forbindelsen med den tyske slekt er muligens påvist i en utgitt stamtavle (før 1886). Har ikke eid større jordegods i Norge eller inngått adelige ekteskap.

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

Haffner

Tysk adelsslekt. Har ikke eid større jordegods i Norge, og har kun unntaksvis inngått adelige ekteskap. Levde på 1800-tallet tildelt i embetsstand. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. Stamtavle utgitt av Capt. Lengnick.

Kaltenborn

Tysk adelsslekt. Personer med dette navn bosatt i Norge siden 1700-tallet. Forbindelsen til den tyske slekt er muligens påvist. Har ikke eid særlig jordegods i Norge og kun enkeltvis inngått adelige ekteskap. Levde på 1800-tallet tildels i embetsstand. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

Mund

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

Le Normand de Bretteville

Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ register over påstått i 1886 levende adel i Norge

de Seue

Fransk slekt som har vært bosatt i Norge siden 1600-tallet. Slektsmedlemmene har stort sett vært offiserer. Har ikke eid særlig jordegods i Norge, men har for størstedelen inngått adelige skteskap. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886. Stamtavle utgitt ac Capt. Lengnick.

Stibolt

En gren av denne slekten har oppnådd anerkjennelse som dansk adel under påberopelse av fremmed adelsskap, som imidlertid er ubevist. Den norske grenen har ikke oppnådd tilsvarende anerkjennelse. Levde på 1800-tallet i borgerlig stand, hadde neppe eid jordegods elle rinngått adelig ekteskap i Norge. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

Tillisch

En linje av familien har oppnådd anerkjennelse som dansk adel under påberopelse av gammelt adelsskap, som imidlertid er ubevist. Den norske grenen fikk ingen slik anerkjennelse. Levde på 1800-tallet i embets- og borgerstand. Eide neppe jordegods i Norge og inngikk kun unntaksvis adelige ekteskap. Stamtavle utgitt av Lengnick. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

Weltzin

Påstår å tilhøre den Meckenburgske slekt med dette navnet, men forbindelsen er hittil (1886) ukjent. Familien har bodd i Norge siden 1700-tallet, hvor den ikke har eid større jordegods eller inngått adelige egteskap. Innført i H J Huitfeldt-Kaas’ liste over Fremmede Adelsslekter uten anerkjennelse som dansk-norsk adel, 1886.

Leave a Reply