Annonsering i Norsk slektshistorisk tidsskrift (NST), Genealogen eller på genealogi.no

Kjære annonsør!

Velger du en annonse i Genealogen eller Norsk slektshistorisk tidsskrift, treffer du en kjøpesterk kundegruppe, og en medlemsmasse som avspeiler de fleste deler av norsk samfunnsliv.

Annonsepriser Internett www.genealogi.no:
  • Ett kalenderår dato-dato, 164 px × 88 px kr 8.000,- på startsiden (Vilkår og detaljer vil bli oppdatert når nye nettsider er lansert).
Annonsepriser Genealogen eller NST:
  • 1/1 side kr 2.500,-
  • 1/2 side kr 1.600,-
  • 1/4 side kr 900,-
  • Bakside kr 4.000,-

Prisene er inkl. mva. og basert på trykklart materiell fra annonsør.

Ved bestilling av annonse i to fortløpende hefter eller i begge blader, innrømmes 20 % rabatt. Legg merke til at bladene har forskjellig format; se nedenfor.

Kontakt Rune Nedrud epost: kontor@genealogi.no for nærmere informasjon og bestilling.

Tekniske opplysninger:

  • Norsk slektshistorisk tidsskrift: Satsspeil: 128 x 202 mm. Utfallende trykk: 160 x 240 mm (brutto 166 x 246 mm inkl 3 mm utfallende trykk)
  • Genealogen: Satsspeil: 148 x 214 mm. Utfallende: 170 x 240 mm (brutto 176 x 246 mm inkl 3 mm utfallende trykk)

Annonser kan leveres i trykklar pdf eller annet egnet format. Annonsering forutsetter godkjenning fra de respektive redaksjonene.

Leave a Reply