Arkivverket har opprettet brukerråd

Riksarkivbygningen inngangsparti
Riksarkivbygningen inngangsparti

Etter de varslede omstillinger og om­organiseringer av Arkivverket i fjor høst, inviterte en del foreninger seg til Arkivverket for å få til et møte med ledelsen i arkivene. Det første møtet som ble kalt et dialogmøte gikk av stabelen i november 2015 og førte til at Arkivverket altså opprettet et brukerråd bestående av representanter fra de fleste av de store brukergruppene av arkivbrukere. Det første ordentlige brukerrådet ble gjennomført i begynnelsen av året 2016 og vi ser fram til flere nyttige møter med arkivverkets ledelse og de foreningene som møter i rådet ellers.
Tilstede i denne gruppen er Norsk Slektshistorisk Forening, DIS-Norge, Den norske historiske forening HIFO, Norsk Heraldisk Forening,  Norges Kulturvernforbund, Norges Museumsforbund og Landslaget for lokalhistorie.
Fra Riksarkivet stiller riksarkivar Inga Bolstad og avdelingsdirektørene Øyvind Ødegaard og Ole Gausdal i tillegg til Kristian Hunskaar.
Formålet med disse møtene er å utveksle informasjon, komme med gode råd til hvilke kilder som bør gjøres tilgjengelige digitalt, diskutere eventuelle prioriteringer rundt digitaliseringen og ellers fra brukernes side sørge for at Arkivverket legger til rette for fortsatt gode åpningstider og tilbud til lesesalsbesøkende. For oss som slektshistorisk forening er det først og fremst viktig å videreformidle hva vi mener er til slektsforskerens beste.
Det er anledning til å sende oss forslag til hva dere som medlemmer og slektsfomener bør vektlegges