Årsmøte 2019

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk
Forening tirsdag 28. mai kl 19:00 i foreningens lokaler
i Industriveien 6 på Lørenskog.

Program

 1. Rune Nedrud ønsker velkommen
 2. Petter Molaug, arkeolog: Hjemmelagd eller importert? Nødvendig eller europeisk mote? Hvor mye var de selvforsynte på gårdene i middelalderen og i hvor stor grad var norske områder en del av europeiske handelsruter? Hvilke varer ble det handlet med i sen vikingtid og i middelalderen? Det var store endringer i både vareslag og handelsvolum i løpet av 500 år. Hvordan foregikk handelen og hvem var det som handlet?
 3. Rasch-fondet: Presentasjon av beste artikkel i Genealogen/NST 2017-2018
 4. Årsmøte:
  a. Valg av møteleder
  b. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen
  med protokollfører.
  c. Årsberetning
  d. Årsregnskap med revisjonsberetning
  e. Fastsettelse av kontingent for 2020
  f. Valg av styre, to revisorer og valgkomité (se innstillingene side 55)
 5. Avslutning:
  Medlemmenes 5-minutter
  Sosialt med enkel servering
  (Vi tar forbehold om endringer i programmet)

Velkommen!

Leave a Reply