Bumerker og segl

Seglsamlinger


Seglutgaven – oppdateringer på nett

Et eget Prosjekt for tilleggskommentarer og annet som utfyller boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 (Oslo, 2010).


Våpenbøker

Håndskrevne manuskript fra 1600-tallet med norsk og til dels utenlandsk heraldikk fra diverse perioder, fotografert av Tore Vigerust (1955-2010) fra midt på 1990-tallet og frem til 2010. Bildene omfatter Rostgaard, Urne og Ulfstand, og er bearbeidet for nettpublisering av Carsten Berg Høgenhoff og Anne Grandt. Prosjektet ble påbegynt som flipbøker før Vigerusts gikk bort høsten 2010, og fortsatt etter hans død.

Leave a Reply