Da er tre publiseringer ferdig


Den ene er de slektshistoriske samlingene etter John Anders Nordström. Samlingen innholder opplysninger om slekter og gårder i Båhuslen, med vekt på Orust og Tjörn, men det er også slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen. En viktig kilde for de med slekt fra de tidligere norske områdene i Båhuslen. Samlingen er etter avtale tilgjengelig kun for medlemmer. Det er flere slike samlinger på vei, så følg med her.
Den andre er norsk-amerikanske kirkebøker, de første vi har fått tak i er fra en kirke i Kansas og tre andre Minnesota. Kanskje er du heldig å finne din slekt? Vi har et ønske om å få digitalisert og tilgjengeliggjort flere slike norsk-amerikanske og har i tillegg til Arkiv Digital et samarbeid med Bygdelagenes fellesraad o.a. som vi håper kan skaffe oss flere slike kilder. Disse kildene er også etter avtale kun for medlemmer.
Den tredje er digitaliseringen av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, som er utgitt siden 1927 i 45 bind, delt inn i 4 hefter. Vi har tidligere utgitt disse på CDer, men da mange ikke bruker DVD/CD lenger har vi startet å gjøre klart NST for nedlasting i vår nettbutikk. Foreløpig har vi da lagt ut bind 1-35 i nettbutikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>