Dødsfall i Norge

Dødsfall i Norge 1763 – 1850

Overingeniør Jørgen Gløersen (20. mai 1895- 30. mars 1975)

Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge ble publisert i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i tre omganger, fra 1960-1987. Verket har ikke vært utgitt annet enn i den form det ble trykket i NST, men er også innbundet i tre bind som finnes i foreningens bibliotek. Hvert av bindene er på over 500 sider. E-bøkene letter tilgjengeligheten til dette sentrale registeret betraktelig.

Bindene inneholder hhv ca 12.800, 13.300 og 15.000 personer hvis navn er funnet nevnt i avisene før 1850 – til sammen over 41.000 navn. Det er henvisning til hvilke aviser navnene er hentet fra, slik at det skal være mulig å finne frem til den uforkortede originalteksten for den som ønsker det. Innledningen til bøkene har detaljer om hvilke aviser som er brukt som underlag, m.m.

Legg merke til at Gløersen av plasshensyn har utelatt biografiske data om offiserer tilhørende hæren, med mindre disse supplerer Olai Ovenstads Militærbiografier. Bergens Adressekontors Efterretninger er også holdt utenfor registreringen, idet den er dekket av A[nthon] M[ohr] Wieseners Dødsfald i Bergen 1765-1850, utgitt av Bergens Historiske Forening i 1925.

Gløersen advarer mot at avisenes opplysninger ikke alltid er helt pålitelige, og at alle data, hvis mulig, bør kontrolleres mot kirkebøker og andre primærkilder.

Andre samlinger:

Skifter:

Dødsfallmeldinger:

Graver:

Likprekener:

Leave a Reply