Jordebok over Kastellegods 1601

Kastelle augustinerkorherrekloster og senere Kastelle godslens bønder ca 1300-1660 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust)Oslo 1991-2003. Utgave 3, 14.11 2003. Tidligere trykt i Tore H Vigerust: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1991), side 248-251. Gjengitt etter kopi i Rigsarkivet i København, Regnskaber og jordebøger for Båhus len og Vigen, Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1601 – 1.5 1602, nesten bakerst i protokollen. Bruk av tegn i kildene, som komma og punktum, er utelatt siden den er tilfeldig. Bruk av store og små bokstaver er normaliserte. Skillings  er erstattet med s. Oppløsninger av forkortelser er markert med understrekningerY og u med overprikking er gjengitt med vanlig y og u. j med tverrstrek og uthevelse betyr ½.


Castelle Godtz som tillfornne laa till Kastelle Closter vdi Konngelffue

Indlandtt

 

Karreby Sogen

Anders i Boelestaa

ij pund smør

ij hester

 

Yderby Sogen

Claus Jenssen i Ormouf

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Olleff i Vllesund

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Joen i Tredall

ij pund smør

iij hester

 

Lauritz i Kuerøt

ij pund smør

j tønne malt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Hans paa Quernbacke

j tønne meell

j pund smør

 

Summa Latteriis

Meel j tønne

Mallt iij tønner

Smør [0,5] tønne iiij pund

Hauffre iij tønner

Forings Hester xvj

 

Olluff Mogenssen i Huene

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Hans ibidem

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Anders ibidem

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Peder i Gudebye

ij pund smør

j tønne mallt

iiij hester

 

Karll ibidem

ij pund smør

j tønne mallt

iiij hester

 

Peder i Høllenn

ij pund smør

ij hester

 

Olluff i Tunge

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Lauritz ibidem

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Christen schrifuer aff Gudehiellm

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt viij tønner

Hauffre vj tønner

Smør j tønne ij pund

Forings Hester xxxiiij

 

Lauritz i Helletorp

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Halduordt i Ellistorp

j tønne mallt

 

Michkell i Søndrøtt

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Rommelandtz Sogenn

Engilbrit i Rommelandt

j pund smør

 

Olluff i Hellerøt

ij pund smør

ij hester

 

Peder i Østeryr

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Karll i Westeryr

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Olluff i Dissebacke

ij pund smør

ij hester

 

Harrestad Sogenn

Jonn i Kierckebye

ij pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Suendt ibidem

ij pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt ix tønner

Hauffre vj tønner

Smør j tønne ij pund

Forings hester xxx

 

Solberigz Sogenn

Matz i Knafuersta

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Trond i Lunde

iiij hester

 

Spegerødtz Sogenn

Olluff i Thorp

iij pund smør

iiij hester

 

Jenns i Huaraas

iij pund smør

iiij hester

 

Norum Sogenn

Jørgenn i Strandekier

ij tønner mallt

iiij hester

 

Hiartum Sogenn

Gunde i Stenerødt

Aff Hellerød

Jern — j pund

 

Westerlanndtz Sogenn

Olluff i Thorschouff

v pund smør

iiij hester

 

Brønnilld ibidem

iij pund smør

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt iij tønner

Hauffre j tønne

Smør j tønne j pund

Jernn j pund

Foringshester xxviij

 

Hiissinge

 

Seffue Sogen

Christen i Brunstrup

v pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Hanns ibidem

iij pund smør

i tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Erich ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Olluff i Gundersbye

iiij pund smør

j tønne mallt

iiij hester

 

Peder i Tuften

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Peder i Kierckebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Suend ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Annders ibidem

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt ix tønner

Hauffre vij tønner

Smør i [1,5] tønne ij pund

Forings Hester xxxij

 

Christen i Berckhollt i Marstrannd som tillforne gaff aff Anders gaardt i Kierckeby

j pund smør

 

Jenns i Kierckebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jnger i Suenzbye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Rasmus ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Bennt ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Anfast i Espedt

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Rasmus i Dybedall

iij pund smør

iiij hester

 

Anders i Berig aff

i pund smør

 

Peder i Sollberg

ij pund smør

i tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Arffuit ibidem

ij pund smør

i tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Niells i Threidt

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt viij tønner

Hauffre viij tønner

Smør i [1,5] tønne ij pund

Forings Hester xxxvj

 

Konng Ellff Sogenn

Anders i Bagerøt

ij pund smør

ij hester

 

Peder i Grimbsaas

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Thiörn

 

Stennkiercke Sogenn

Jenns i Hulle

j pund smør

iiij hester

 

Peder i Beckewig

iij pund smør

i tønne hauffre

iiij hester

 

Lauritz i Møllnebye

ij pund smør

i [1,5] tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jenns ibidem

ij pund smør

i [1,5] tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Olluff i Kubballe

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jenns ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt vj tønner

Hauffre vj tønner

Smør j tønne iij pund

Forings Hester xxx

 

Rasmus i Aasebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Peder ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jens ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Mogens i Brecke

j pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Lauritz i Garder

j pund smør

i [1,5] tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Ragnell i Ruselluig

[0,5] pund smør

j tønne malt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Christoffer i Torlebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Niells ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Aff en øde Jordt

j pund smør

 

Anders ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt x [10,5] tønner

Hauffre ix tønner

Smør j tønne x [10,5] pund

Forings hester xxxvj

 

Gundbiørn ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Christoffer i Bøej

iiij hester

 

Jenns i Seebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Tholle ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

iiij hester

 

Børge i Glosehee

ij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Asmund i Hellen

ij pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Joen i Becke

j pund smør

ij tønner mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jngeborg i Lilledall

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Suendt i Gundebye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Peder ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Lattriis

Mallt xj tønner

Hauffre ix tønner

Smør j tønne vij pund

Forings hester xl

 

Christen Schriffuer i Kongellff

aff Korwigenn

i pund smør

 

Olluff Torbiørnssen ibidem

Aff Beck

j pund smør

 

Olluff i Houffue

j pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Kierckeby er Ödde

j tønne mallt

 

Walle Sogenn

Christen i Habersbye

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Aff øge Thorp

[0,5] pund smør

 

Tholle ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Lauritz i Suanwyer

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jnge ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Reer i Speer

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Hagen i Balckerødt

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt viij tønner

Hauffre vij tønner

Smør j tønne v [5,5] pund

Forings Hester xxviij

 

Tuordt i Røruig

j pund smør

xvj skepper mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Thorbiørn i Lindt

viij skepper mallt

j tønne hauffre

j pund smør

iiij hester

 

Olluff i Røtt

j pund smør

ij hester

 

Hellie i Hegualldt

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jens ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Jacob ibidem

iij pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Errich i Lille hammer

j pund smør

j tønne mallt

j tønne hauffre

iiij hester

 

Summa Latteriis

Mallt viij tønner

Hauffre vj tønner

Smør xiij pund

Forings Hester xxvj

 

Summarum paa

Forschreffne Castelle Guodtz

Inn

Meell j tønne

Mallt ij lester ii [2,5] tønner

Hauffre lxviij tønner

Smør j lest j tønne vij pund

Jernn j pund

Forings hester iij c xxxvj

x

Leave a Reply