Stats og embetskilder

Norges Statskalender

Prestehistorie

  • Bastian Svendsen: arkiv over norske prester – utdrag av samlingen i originalkort, og noe avskrifter av prestebiografier.
  • Faye, Gabriel Smith: Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Prester (Christiania 1869)
  • Kubberud, M.: Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samelede Totens kald efter reformasjonen (Elverum 1897)
  • Aftryk af kirkestolen for Holmesstrands kirke (se medlemssider)
  • Slektsopptegnelser for Biskop Mathias Sigwardt (1770-1840) (PA-0022) Foto: David W. Howden

Sorenskrivere

  • A. Olafsen: Fortegnelse over sorenskrivere i Norge 1591-1814 (se nettbutikken)

Prokuratorer, sakførere og advokater

Diverse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>