Folk fra Ringerike 1300-1591

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002. [Utgave 1 utarbeidet til foredrag i Ringerike Slektshistorielag 7.12 1993.]

Innhold:

Del 1. Dokumenfortegnelse for Ringerike

1291 16.3. DN II nr. 29; RN II nr. 628. Jersøy.

1300 9.6. DN XXI nr. 5; RN II nr. 1037. Budskjerr (Båhus len).

1304 13.12. DN IV nr. 58. Bergen.

1316 21.2. DN IV nr. 113. Oslo.

1316 30.7. DN IV nr. 115. Oslo.

1329 mars. DN XI nr. 13. [Ringerike.]

1329 7.5. DN XI nr. 14. [Ringerike.]

1330 12.5. DN XI nr. 15. I engen på Helgeland på Ringerike.

1333-34. DN XXI nr. 50; RN IV nr. 1071. [Jevnaker.]

1334 9.10. DN IV nr. 211. Bølgen i Vangs bygden.

1335 15.5. DN XIII nr. 10. Nedregården i Mo på Røyse på Ringerike.

1337 11.7. DN VI nr. 153. [Ringerike.]

1338 17.8. DN III nr. 194. Løken i Vangsbygden.

1339 20.11. DN V nr. 131. Øya i Tyri på Ringerike (Storøya).

1339-40. Akershusregisteret nr. 342, Verne klosters brev.

1340 17.11. DN X nr. 41. Hundstad på Røyse.

1342 23.3. DN IV nr. 261. Løten (i Ullensaker?).

1342 7.8. DN IV nr. 266. Leine, i nørdre engen i lia ved Moseng.

1342-43. Akershusregisteret nr. 1257, Hovedøy klosters brev.

1345 18.4. DN IV nr. 291. Vegstein i Ringerike.

1345 18.4. DN IV nr. 292. [Vegstein.]

1345 17.7. DN I nr. 295. Storøya på Ringerike.

1346 23.2. DN IV nr. 297. Norderhov på Ringerike.

1346 13.11. DN IV nr. 310. kirke-Hole på Røyse på Ringerike.

1346-47. Akershusregisteret nr. 1243, Hovedøy klosters brev.

1347 4.11. RN V nr. 996 etter avskr. i RA/KJ, utrykt avskrift ca 1600

1348 29.3. DN IV nr. 327. Norderhovs tingsted.

1348 20.11. DN II nr. 296. Løken i Vangsbygden på Ringerike.

1348 2.12. DN V nr. 205. Gyridsgård i Oslo.

1352 13.11. DN IV nr. 360. Norderhov.

1353 13.3. DN II nr. 318. Barfotbrødreklosteret øst i Oslo.

1355 22.2. DN I nr. 344. Frøyshov på Røyse.

1356 6.2. DN VI nr. 229. Hamnor.

1356 27.10. DN IV nr. 379. Tingvollen ved Norderhov kirke på Ringerike.

1358 15.2. DN II nr. 340. Norderhov.

1358 20.12. DN V nr. 229. Skøtsstua i Kyrningen i Oslo.

3 x 1358-59. Akershusregisteret nr. 340, 3 av Verne klosters brev.

1358-59. Akershusregisteret nr. 341, Verne klosters brev.

1359 15.5. DN IV nr. 401. Korbrødregården i Oslo.

1361 17.6. DN XVI nr. 22. Mellom Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike og Berger i Jevnaker sogn på Hadeland.

1361 2.7. DN IV nr. 424. [Ringerike.]

1360-61. Akershusregisteret nr. 116, Verne klosters brev.

1362 12-18.6. DN XXI nr. 112. Mellom Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike og Berger i Jevnaker sogn på Hadeland.

1363 28.8. DN IV nr. 440. Oslo.

1366 22.7. DN IV nr. 460. Leine.

1367 25.1. DN III nr. 355. Norderhov.

1367 27.2. DN IV nr. 464. prest-Solberg i Ramnes sogn i Vestfold.

1369 10.3. DN X nr. 71. I kirkegården på Norderhov på Ringerike.

1372 4.4. DN V nr. 271. Hundstad på Røyse på Ringerike.

1381 u.d. DN III nr. 437. Hval i Vangs bygden på Ringerike.

1389 16.3. DN IV nr. 561. Storøya i Tyri.

1393 23.1. DN XVII nr. 179. Perugia. Paveprev for Hammers domkirkes jordegods.

1394-95. Akershusregisteret nr. 304, Verne klosters brev.

1398-99. Akershusregisteret nr. 698, Verne klosters brev.

1398-99. Akershusregisteret nr. 2160, Nonneseter klosters brev.

1399 23.1. DN IX nr. 191. Løken i Haug sogn på Ringerike.

1399 25.1. DN V nr. 385. Prestestua på Norderhov på Ringerike.

1400 23.3. DN IV nr. 706. Sem på Eiker.

1402 3.5. DN X nr. 99. Nørdregården på Mo i Steins kirkesogn på Ringerike.

1405 10.9. DN IV nr. 752. Norderhov på Ringerike.

1407-08. Akershusregisteret nr. 348, Verne klosters brev.

1409-10. Akershusregisteret nr. 349, Verne klosters brev.

1410 20.7. DN XXI nr. 251. Prestegården på Hole på Røyse på Ringerike.

1412. Akershusregisteret nr. 2135, Nonneseter klosters brev.

1413 29.5. DN IV nr. 791.

1413 8.7. DN XIII nr. 73. Norderhov.

1415 26.2. DN XXI nr. 270. Norderhov rette stevneby på Ringerike.

1415-16. Akershusregisteret nr. 2276, Nonneseter klosters brev.

1418 14.3. DN V nr. 528. Pålsgården i Oslo.

1422 26.1. DN III nr. 658. Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike.

1422 6.5. DN XXI nr. 292. Mosseros i Våler sogn i Borgesyssel.

1423-24. Akershusregisteret nr. 1726-29, Nonneseter klosters brev. 2 kjøpsbrev med 2 eldre vedhengende hjemmelsbrev.

1424 13.8. DN X nr. 138. Norderhov.

1424 20.8. DN X nr. 139. Frøyhov i Hole sogn på Røyse på Ringerike.

1428 26.9. DN IV nr. 834. Nørdregården i Rå i Norderhov sogn på Ringerike.

(ved 1430). DN II nr. 703. Norderhov.

1433 15.11. DN V nr. 636. Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike.

1435 27.4. DN X nr. 161. Klokkerstua på Norderhov.

1435 6.12. DN V nr. 653. Fegri på Tyristrand i Hole sogn på Ringerike.

1436 11.3. DN IX nr. 266. Bjørnstad i Stein kirkesogn.

1439. Akershusregisteret nr. 1743, Nonneseter klosters brev.

1442 1.6. DN III nr. 771; NgL 2 R I nr. 102, s. 204-06. Predikebrødreklosteret i Lødøse. (Norske utsendingers utsagn om valget av kong Christoffer.)

1444 28.2. DN IX nr. 291. Prestegården på Hole på Ringerike.

1444. Akershusregisteret nr. 110, Verne klosters brev.

1445 31.12. Varberg (slott i Halland). DN VI nr. 496.

1446 15.3. DN V nr. 736. Gomnes på Røyse på Ringerike.

1447. Akershusregisteret nr. 979, Hovedøy klosters brev.

1454 1.4. DN IV nr. 932. Frøyshov rette stevnested i Hole sogn på Ringerike.

1456 26.2. DN V nr. 797. Bjørnstad.

1457 1.11. DN VIII nr. 363. Sørum i Stein sogn på Ringerike.

1458 9.3. DN II nr. 823. Kråkstad.

1460 22.3. DN III nr. 846. Tannberg.

1461 24.1. DN I nr. 853. Prestegården på Norderhov.

1461 9.9. DN II nr. 839. Vang i Jevnaker sogn på Hadeland.

1461 26.10. DN VI nr. 558. Norderhov på Ringerike.

1462 10.3. DN V nr. 841. Bråk i Norderhov sogn.

1463 31.10. DN VIII nr. 378 (? falsk eller forandret i nyere tid, helst det siste). Sødregården på Setrang.

1466 20.6. Utykt. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Overført fra Prestearkiver til RA diplom Gamle avskrifter 1986. Prov om at Dal hører til prestebolet.

1470 19.7. DN XVI nr. 243. Åseskogen.

1471. Akershusregisteret nr. 692, Verne klosters brev.

1473 14.2. DN VII nr. 476. Prestegården på Norderhov.

1473 11.3. DN IX nr. 366. Vestrestua på Tannberg.

1475 4.4. DN IX nr. 368. Tannberg.

1477 21.5. DN V nr. 900. Oslo.

1480 6.2. DN I nr. 926. Norderhov kirke.

1483. Akershusregisteret nr. 1762, Nonneseter klosters brev.

1488 25.2. DN III nr. 963. Setrang.

1489 22.4. DN VIII nr. 422. Hole (eller Hval ?).

1490 20.4. DN XXI nr. 634. Uten sted. [Oslo?]

1490. Akershusregisteret nr. 693, Verne klosters brev.

1492 20.1. DN II nr. 967. Ask i Strandinge fjerding i Norderhov sogn på Ringerike.

1494 25.5. DN XVIII nr. 135. Sødregården Askim (i Bilden sogn på Hadeland).

1498. Akershusregisteret nr. 1425, Hovedøy klosters brev.

1507 13.3. NgL 2 R III nr. 188. Oslo.

1509. Akershusregisteret nr. 694, Verne klosters brev.

1510 27.5. DN III nr. 1049. Hval i Haug sogn i Vangsbygden.

1511 15.2. DN IX nr. 469. Norderhov.

1511 5.5. DN XXI nr. 707. Uten sted. [Ringerike.]

1511 15.6. DN VIII nr. 477. [Ringerike.]

1514 24.7. DN XXI nr. 717. Oslo.

1516. Akershusregisteret nr. 87, Verne klosters brev.

1517 25.2. DN XXI nr. 723. Norderhov.

1517 8.6. DN I nr. 1052. Hammer.

1517. Akershusregisteret nr. 107, Verne klosters brev.

1527 22.4. DN VIII nr. 559. Fluberg.

1529 21.12. DN VIII nr. 619. Mo. [på Ringerike.]

1543 22.9. RA-dipl. Akershus lensherres kvittering for regnskap fra prosten (Nummedal og Hallingdal).

1551 1.1. DN XXI nr. 953. Huseby (i Lier).

1551 12.7. DN XXI nr. 960. Norderhov kirkegård.

= ? RA-dipl 12.7 1551. Kristian Nilsson. Valgbrev til prest.

1552 30.7. DN XXI nr. 974. Løken rette stevnestue i Vangsbygd. Skiftebrev.

1553 2.3. DN VI nr. 777. [Ringerike, rette stevnestue.]

1556 3.3. DN XXI nr. 1031. [Oslo.]

1556 3.3. DN XXI nr. 1032. Oslo.

1556. DN XXI nr. 1050. Uten sted.

1556. RA-dipl papir defekt 1663. Makeskiftebrev. (Rud).

1560 10.6. Hamar. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs Papirbrev. Jfr. også brev av 17.3 1575. Om fordeling av presteinntektene på Ringerike.

1563 27.3. DN X nr. 763. Gulsvik i Flå kirkesogn i Hallingdal.

[ca 1560-70]. DN XIII nr. 742. [Jevnaker.]

1566. RA-dipl udat 1566 Nes i Hallingdfal. Makeskifte, bl.a. Rud i Norderhov.

1567. DN XXII (kongehylling)

1571 i fasten. RA-dipl. Gulsvik. Vitnebrev om skjøtning. (Rud).

1572 12.3. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1572 21.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1572 16.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1573 27.2. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1573 28.2. Norderhov stevnestue. Prestearkiver, Oslo bispestol. Dom om landskyld av Gjermbu til prestebolet.

1574 20.1. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1574 16.4. Utrykt. Innlånt dipl (AM fasc CII 1-16): Sørum i Strandsfjerding 16.4 1574.

1574 28.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1575 31.1. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Prov om innførsel i en gammel messebok som tilhører Norderhov kirke om en gave til prestebolet på 3 øresbol i Vesteren, 4 ørtogbol i Klette, 1 øresbol i “Arnestadum” og 2 øresbol i Gjermbu.

1575 17.3. Norderhov prestegard. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev.

1575 15.10. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1575 4.12. Oslo. Trykt av Iver Wiel, “Beskrivelse over Ringerige og Hallingdahlens Fogderie” 1743, Topographisk Journal for Norge 1802-05, bind XXX, s. 145-146. (Opptrykk Oslo 1970, s. 145-146.) = RA Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Makeskifte. Jfr. Norderhov prestegård. RA-dipl 16.11 1578. Tuv? Makeskiftebrev.

1576 14.3. RA-dipl Nes prgrd i Hallingdal. Vitnebrev om makeskifte (Rud).

1576 9.10. Vitneprov. RA-dipl, utrykt. RA Localia, i aktene til saken om Skjerdalen. RA Localia pk 17a, Skjerdalen. 26.5 1685. (Også diplom 1410 og 1415, ovenfor i DN XXI.)

1577 21.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1578 23.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 26.1. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 27.6. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1579 15.10. Oslo lagtingsprotokoll 1, Nils Stub 1572-1580, s.

1587 13.12. RA-dipl. Skiftebrev fra Gullaug i Lier. RA-dipl 13.12 1587, se orig perg 8.3 1596 Skiftebrev ang Stenshorne og Gullaug mfl.

1589 3.5. RA-dipl Olberg rette stevnestue i Krødsherad. Vitnebrev om oppbrent odelsbrev. (Rud).

1590 28.3. Berg i Soknedal. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Ang. odelsretten til nedre Berg i Soknedalen.

1591 15.2. (Norderhov). Prestearkiver, Oslo bispestol. Prov om landskyld til prestebolet av Hov og Tveiter-Ødegården.

1591 21.2. RA-dipl Ved Flå kirke. Vitneprov om odelsrett (Rud).

1591 18.3. Norderhov almenne våpenting. Fra DRA 1937 XXVIII, 11, Danske Selskabs papirbrev. Lagrettedom om landskyld av ½ såld korn av Hovin ved Skerdalen på Tyristrand.

1591 6.4. RA-dipl Ulberg hestegård. Vitneprov om gammelt odelsbrev (Rud).

1591 12.4. Ringerike. Fullmaktsbrev for utsendinger til kongehyllingen. Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I, nr. 131, s. 71.

1591 24.4. RA-dipl Nes i Hallingdal. Vitnebrev om Gulsvikfolkenes odel (Rud).

1591 22.8. RA-dipl, utrykt. Voll (I Flå?). Vitnebrev om stevning (ang Veien).

1591 2.11. RA-dipl Eik i Lier. Vitnebrev om skjøtning av 1 fj. korn årl. oppbørsel av Sjørvold.

1593 28.5. RA-dipl Ørpen. Vitnebrev om odelsløsning. (Veme).

1593 19.6. Norderhov tingstue. Prestearkiver, Oslo bispestol. Dom om at sognepresten til Norderhov selv kan bruke Tveiter-Ødegården eller leie den til hvem han vil.

1593 10.11. RA-dipl Gulsvik. 6 mannsdom om åsæte på Gulsvik, hvori bevitnes eiendom i Soknedalen.

1594 26.1. RA-dipl Oslo Rådstue. Lagtingsdom ang. åsæte på Gulsvik – flytning til Oppgården, Norderhov.

1594. brev om skyldsetting av gårder (RA Statholderarkivet, saker utenom reg. pk. 1).

1596 8.1. Skifte. Bjørke. Innlån: Utdrag, I 5.

Slutten av 1500-tallet. Løken tingstue i Norderhov. Prestearkiver, Oslo bispestol. prov om ødegården Marigard i Ullerål.

Slutten av 1500-tallet. Fragment perg, Gulsvik i Flå, Hallingdal. Jon Helgeson kjøper det som Ragnild Persdotter eig i Oppgarden, Norderhov.

2 falske diplom

DN VI nr. 315 [“29.6 1384”]. “Nyklebø på Hadeland”.

DN XVI nr. 55 [“21.9 1406”] “Fjøsvik i nedre Ådalen”.

Regnskaper og jordebøker

Gjengjerd 1514. NRJ I s. 5 og 7.

Gjengjerd 1528. NRJ IV s. 144-148.

Regnskap 1528-1529. NRJ IV s.

Regnskap 1557-1558. NLR I s. 21, 24-26, 80, 83-84, 122, 138, 159, 184.

Regnskap 1560-1561. NLR II s. 47, 52-53, 146-148, 173, 190, 213-214, 280, 291.

Jordebok 1575. NKJ I s. 194, 196

Merknad: I den foreliggende versjonen er ikke alle kildene systematisk registrerte. De viktigste som mangler er regnskapene 1557-1561 og utrykte diplomer.

Del 2. Alfabetisk ordnede biografier

[…] Hanesson. … Hanesson opptrådte i fullt ombud for Klemmet Einarsson ved et vitnemål om stadfestelse av et tidligere inngått jordebytte der Klemmet Einarsson var part, i vitnebrev utstedt på Norderhov prestegård 14.2 1473 (DN VII nr. 476).

Agmund, se under Amund og Ånund.

Milder-Alv. Gods i Värend og øvrige steder i Sverige og Norge som bl.a. hadde tilhørt Mildher Alff ble av kong Kristoffer og hans råd dømt mellom herr Kolbjørn Gerst og herr Henrik Hjerne på Varberg 31.12 1445 (DN VI nr. 496). Godset, som tidligere bl.a. hadde tilhørt herr Jon Hjerne, ble tildømt herr Henrik Hjerne. Av godset etter Milder-Alv er nevnt: sørgården i Borgen, 2 stuer i Nabtorp, 2 stuer i Broberg, 3 stuer i Lekeberg, alle i Borge sogn, Tannberg på Ringerike i Akershus len, et ålefiske som heter Torne og ligger til Torberg [dvs. Tannberg], som renter 1 lest ål årlig, Holme, renter 4 løper smør, ½ lest laks og 20 spekelaks, Stranden som ligger nedenfor Holmegård, renter ½ lest størje og 4 løper smør, nedre Holme, som ligger over lagen [lågen?] i Ringerike, renter ½ lest syelle, Knestang, som går i havet, med alle tilliggelser.

Alv Gjestsson (på Ask?). Gift med Torann (n. 1492). Bror til Dyre Gjestsson (n.d. 1492). Trolig svigerfar til Sigurd Ulvsson, som kalles hans arving. Alff Gestson ga i brev utstedt på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 sin frende Erland Dyresson så mange jordeparter som han arvet etter sin bror Dyre Gjestsson med samtykke av sin kone og sin arving Sigurd Ulvsson (DN II nr. 967).

Alv Gunnarsson, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Alv Lauritsson. Alff Lauridzszonn, nevnt i et arvetall fra 1658). Sønn av Lavrans Kjetilsson som inngikk arveskifte med Gjest Eriksson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han var far til Torgaut Alvsson (nevnt i et arvetall fra 1658, s.st.).

Alv Torsteinsson. Alfuær Þorstæinsson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Sem på Eiker 23.3 1400 vedrørende jord på Ringerike (DN IV nr. 706).

Alv på Gjesval (Hole gnr. 14-15). Alff paa Giswald ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Alv på Rud (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 151). Alff paa Rwdh oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147). Alff paa Rudt ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Alv på Ve, 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Amund, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Ogmund Asbjørnsson på Mo, Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Amund Bendiktsson. Ogund Benedigxen inngikk jordeskifte med Tore Eriksson om 9 øresbol jord i østregården i Nordre Vok i Norderhov sogn på Ringerike 1394-95 (Ak.Reg. 1622 nr. 304, Verne klosters brev).

Herr Amund Berdorsson (Bolt). Gift med fru Gunnild Bergsveinsdotter. her Amund Baardtzøn kjøpte 1407-08 3 gårder på Ringerike (Gagin, nørdre Sottend og Egior) (Ak.Reg. 1622 nr. 348, Verne klosters brev). Han eide et stort jordegods, bl.a. gårder på Ringerike, som sønnen Håkon Amundsson og dattera hustru Borgild Amundsdotter fikk regnet opp ved skifte 6.5 1422 (DN XXI nr. 292).

Amund Guttormsson. amwndh gwdtorm sson sigillerte et jordebrev vedrørende salg av jord i Norderhov sogn på Ringerike 20.4 1490 (DN XXI nr. 634).

Herr Amund Helgesson, prest på Frogn. Her Amund Helisen, prest paa Forne kjøpte i 1516 Semmen i Norderhov sogn og en halv ødegård Hallingsby sammesteds (Verne klosters brev, Ak.Reg. 1622 nr. 87). Disse gårdene ga han i 1517 til Oslo domkirke (Ak.Reg. 1622 nr. 107, Verne klosters brev). De 6 øresbolene i gården Semmen ble i 1444 kjøpt av Dyre Gjestsson (Ak.Reg. 1622 nr. 110, Verne klosters brev).

Amund Jonsson (Holter-ætten). Anders Amundsson av våpens far. Han hadde sammen med sin bror Gudbrand Jonsson eid Rå og Råekra i Norderhov sogn på Ringerike, som gikk i arv til sønnen Anders, som Anders Amundsson igjen solgte 20.4 1490 (DN XXI nr. 634).

Ogmund kjærr i sødregården Stein, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Amund smed, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Ogmund Toraldesson. Ogmundr Þorallda sun prest ved Lavranskirken i Tønsberg 16.3 1291 (DN II nr. 29).

Amund på Berg, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Amund på Bønsnes (Hole gnr. 33). Amwnd paa Bønsnes ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Amund på Fjell, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Amund på Gile (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 6). Amwnd paa Gylæ ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Agmund på Hundstad, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41). Amund på Hundstad, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Amund på Hval (Vangsbygden, Norderhov gnr. 129). Amwnd paa Hwall ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Amund på Leine (Hole gnr. 35). Amund paa Læne ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Amund på Lore (Hole gnr. 8). Amwnd paa Lore ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Amund på Stein (Hole gnr. 9). Amwnd paa Steen ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Amund på Tannberg (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 38). Amwnd paa Thenberg ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Amund på Vaker (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 31). Amwnd paa Wager oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145). Amundt paa Vagher ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Ogmund på Veien, [Ringerike] 11.6 1337 (DN VI nr. 153).

Anders Amundsson (Holter-ætten [stjerne]) av våpen, nevnt 1490-1514. Anders amw[n]dh sson a Wapn utstedte og beseglet et salgsbrev 20.4 1490 der han solgte 5 øresbol jord i medel-Rå og Råekra i Norderhov sogn på Ringerike, som han hadde arvet etter sin far og farbror Gudbrand Jonsson, til Erland Dyresson (DN XXI nr. 634). Segl: en stjerne, og på hjelmen 3 stjerner (s.st.). jek anders amwndsson aff wapen solgte i Oslo 24.7 1514 til Gunnar Dyresson 6 øresbol jord i Sønstestova i Hårum i Steins fjerding på Ringerike (DN XXI nr. 717).

Anders Gudleiksson. Anders golecsonn, nevnt som den 3. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Anders på Børgen (Hole gnr. 20). Anders paa Børinn ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Anders på Hesleberg (Norderhov gnr. 37). Anders Hesleberg, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Anders på Hverven (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 43). Anders paa Huarren ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Anders på Semmen (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 9). Anders paa Sæmen oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147). Anders paa Sæmmen ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Anders på Sørum (Hole gnr. 10). Anders paa Sørim ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Andor Reidarsson, nevnt 1489-1510. Bror til Torleiv Reidarsson (n. 1489-1510). Anddor Redhrson, Andor Redherson kjøpte sammen med sin bror 5½ øresbol jord i Bølgen og Brønsvoll søregarden i Vangsbygden på Ringerike av Aslak Gudbrandsson og Gjøda Guttormsdotter i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422). Andor oc Tholloff Reersson inngikk forlik med Andros (Anders?) Reidarsson, Torkjell Arnfinnsson og Asgrim Reidarsson om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049).

Andros (Anders?) Reidarsson. Andhross Reersson inngikk forlik med Andor og Torleiv Reidarsson, Torkjell Arnfinnsson og Asgrim Reidarsson om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049).

Anbjørg, Tore i Naudgengsruds husfrøy, 21.2 1316 (DN IV nr. 113).

Anbjørg, mannevitne, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Herr Arnbjørn, biskop i Hammer. herræ Anbiorns mæder guds naad biscup j Hamre hadde 26.1 1422 Olav Aslaksson som sin årmann ved vitneopptak om jord på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 (DN III nr. 658).

Arne prest, vikarius, 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Arne Saulesson på Ask på Ringerike. Arne Saulasun som bude [a] Aske a Ringarike ble nevnt i et vitnebrev fra Oslo 14.3 1418 (DN V nr. 528). da 5 øresbol jord i nordregården Slattem i Nittedal sogn ble solgt av Tore Sæbjørnsson og hans kone Torbjørg Hallvardsdotter til Olav Jonsson; Arne Saulesson var sameigemann til disse 5 øresbol jord.

Arne på Løken (Vangsbygden, Norderhov gnr. 134). Arne paa Løgen ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Arnfinn Torkjellsson, lagrettemann [på Ringerike]. Anfin Torkelsson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Sætrang 25.2 1488 (DN III nr. 963).

Arnstein Håkonsson (på Bjørnstad?). Herr Gudbrand Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo, var den 26.2 1456 på Bjørnstad [på Ringerike] da han i vitnebrev kjøpte jord i sødregården i Droldhamar i Vik sogn på Modum av Ansteyn Hakonsson (DN V nr. 797).

Arnstein Petersson, Kirke-Hole i Røyse på Ringerike 13.11 1346 (DN IV nr. 310).

Arnstein på Stein, Jorunn på Bjørkes bonde, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Arnstein på Bråk (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 7). Ansten paa Brock ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Arnulv Gjordsson (Gyrdsson), lagrettemann på Ringerike, nevnt 1456-1462. Annulf Giurdsson utstedte et jordebrev på Bjørnstad [på Ringerike] 26.2 1456 der herr Gudbrand Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo, kjøpte jord på Modum av Arnstein Håkonsson (DN V nr. 797). Arnulfuer Gyrdsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn vitnebrev om jordekjøp på Bråk i Norderhov sogn 10.3 1462 (DN V nr. 841).

Arnulv på Hole, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Arve Kjetilsson. Arfue Kittelsen utstedte som den 3. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Arnvid Jonsson av våpen. Arnwiidh Jonsson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 1 annen væpner og 8 lagrettemenn tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Asbjørg Smidsdotter. I et brev utstedt av 2 menn på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 ble det angitt hva Asbiorghe Smidz dottær tilkom av gårder, derunder Børgen på Årnes [i Stein sogn på Ringerike] og 3 gårder i Sigdal (DN IX nr. 191).

Asbjørn Bjørnsson. Asbiorn Biornsson, Asbiorne Biornssyni solgte i brev fra Vang i Jevnaker sogn på Hadeland 9.9 1461 ½ markebol jord i Somedal i ytre Ådalen i Strandfjerdingen i Norderhov kirkesogn på Ringerike til Staffan Guttormsson (DN II nr. 839).

Asbjørn på Hundstad (Hole gnr. 30). Asbiørn Hunestad, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Asgaut på Frøishov (Hole gnr. 42). Asgud paa Frosaa ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Asgaut på Ullern (Hole gnr. 28). Asgud paa Wuldren ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Asgrim Reidarsson. Asgryn Reersson inngikk som ombudsmann for sin kvinne forlik med Andros (Anders?) Reidarsson, Andor og Torleiv Reidarsson og Torkjell Arnfinnsson om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049).

Askjell Hallvardsson, Løten [på Ringerike] 23.3 1342 (DN IV nr. 261).

Aslak Gudbrandsson. Gift med Gjøda Guttormsdotter (n. 1489). Aslack Gwdhbrandson solgte med sin kone 5½ øresbol jord i Bølgen og Brønsvoll søregarden i Vangsbygden på Ringerike til Torleiv og Andor Reidarssønner i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422).

Aslak Hallvardsson, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Aslak Reidarsson, lagrettemann [på Ringerike]. Aslaker Ræidersson utstedte på Norderhov 8.7 1413 som den 2. av 2 menn et vitnebrev om avgitte vitnesbyrd om en ættlegg (DN XIII nr. 73).

Aslak på Hov (Vangsbygden, Norderhov gnr. 87). Aslack paa Hoff ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Aslak på Trøgstad (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 44). Aslack paa Tryste ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Astleiv på Klekken, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Audun Jonsson, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Audun på Bjørke, Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Audun på Frøyshov (Hole gnr. 42), nevnt 1514-1528. Oden Frøssze svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5). Odhen paa Frose ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Audun på Gagnum (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 36). Odinn paa Gaffwinn ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Bent, prest på Norderhov. jek benth presther wpa nørdroff utstedte vitnebrev om jordegave 5.5 1511 (DN XXI nr. 707).

Bent Bentsson, 1458-1476, svoren lagrettemann på Ringerike. Bent Bentson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 6. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853). Han er kjent i tiden 1458-1476: var lagrettemann på Eiker 1458, var siden lensmann over Tverrdalene (dvs. Sigdal, Eggedal, Krødsherad, muligens også Modum) 1464-1476 (DN XXI nr. 492, XVI nr. 221 og XII nr. 601, – han var trolig opprinnelig herr Hartvik Krummedikes svein.

Bent på Folum (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 50). Benth paa Felinn ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Bent på Lo (Vangsbygden, Norderhov gnr. 132). Benthe paa Loo ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Bent på Nærstad (Vangsbygden, Norderhov gnr. 90). Bent paa Nerresta ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Bjørn. Gift med Gudrun Guttormsdotter, datter av Ronnog. Gudrun opplot med samtykke av Biorn bondens henner til Håkon Arnulvsson jord i Bærum ved vitnebrev utstedt fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 (DN IV nr. 752).

Bjørn Gunnarsson. Sønn av Gunnar Bjørnsson. Ragnild Laurensdotter stadfestet for Biørn Gwnnerson sine foreldres salg av jord som hennes mor hadde arvet av sin far, – til Gunnar Bjørnsson, bevitnet i Norderhov klokkerstue [på Ringerike] 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Bjørn Gunnarsson. Biorn Gunnerszen (avskr. fra 1658) utstedte brev på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135).

Bjørn Hallvardsson. Biorn Haluardzson kjøpte på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 1 øresbol jord i nedre Berge i Soknedal i Ringerike av Gudbrand Torgeirsson og Joronn kona hans. Dessuten vedgikk Åse Eilivsdotter at han hadde kjøpt 1 øresbol jord i samme gård av Tiotgeir Helgesson (DN X nr. 139).

Bjørn Oleivsson, Frøyshov i Røyse [på Ringerike] 22.2 1355 (DN I nr. 344).

Bjørn Sigurdsson, nevnt 1424-1460. Håkon Åsulvsson solgte på Norderhov kirke på Ringerike 13.8 1424 fossen og kvernstødet i Åsa ved Gunnersrud i Valbondefjerdingen på Ringerike til Biorn Sigurssyni (DN X nr. 138). I vitnebrev utstedt på Tannberg 22.3 1460 vitnet 2 lagrettemann at de var på Lodrom i Stein sogn for 10 år siden og så at Biorn Sigurdeson solgte en kvernfoss ved Åsa til Torgils Erlandsson (på Stein, nevnt 1460-1580) (DN III nr. 846).

Bjørn på Skogstad (Vangsbygden, Norderhov gnr. 122). Biørn paa Skostad ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Herr Bo Flemming ridder og rikets råd i Norge. Bo Flemingh riddher och righsen radh j Norighe var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han sammen med 2 væpnere og 8 lagrettemenn tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Borgar lang, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Borgar (Børge) på Gomnes (Hole gnr. 39). Børier paa Gumnes ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Hustru Borgild Amundsdotter (Bolt). Hennes jordegods på Ringerike, se 6.5 1422 (DN XXI nr. 292).

Brynild Toresdotter, Berrføttbrødreklosteret øst i Oslo 13.3 1353 (DN II nr. 318).

Brynjulv Gunnarsson. Bryniulfuer Gunnersson opptrådte i fulle ombud for sin egen kone Sigrid Bårdsdotter i arveskifte på Hole prestegård 28.2 1444 etter Erland Bårdssons barn (DN IV nr. 291).

Sira Brynjulv Haraldsson, korbror i Hammer, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Børier, se ved Borgar.

Bård, far til Reidar Bårdsson på Ringerike 1514.

Bård Dyresson, nevnt en rekke ganger som brevutferdiger i Oslo: Kyrningen i Oslo 20.12 1358 (DN V nr. 229); Hallvardskirken i Oslo 4.11 1352 (DN II nr. 314); Nonnekloster i Oslo 14.1 1360 (DN IV nr. 404); Hallvardskirken i Oslo 5.5 1360 (DN IV nr. 405); Sluppen i Oslo 19.12 1360 (DN IV nr. 413); Øvre Skartælen i Oslo 26.5 1361 (DN IV nr. 420).

Bård Ulvsson, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Cecilie Håkonsdotter (Bolt), Oslo 28.8 1363 (DN IV nr. 440).

Dag Trytreksson, kannik i Hammer og prest på Norderhov, hederlig mann. dagh trythr[e]ksson kannuk j Hamar ok prestr a nordroff sigillerte et jordebrev vedrørende salg av jord i Norderhov sogn på Ringerike 20.4 1490 (DN XXI nr. 634).

Didrik, 1358-59 (Ak.Reg. 1622 nr. 341).

Sira Dyre Bårdsson, prest på Hole, Hamnor [på Ringerike] 6.2 1356 (DN VI nr. 229). Sira Dyre på Hole, [Ringerike] 2.7 1361 (DN IV nr. 424). Dyre prest på Norderhov, Leine [på Ringerike] 22.7 1366 (DN IV nr. 460). Prest på Norderhov, Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271). Prest på Norderhov, Øya i Tyri [Storøya] 16.3 1389 (DN IV nr. 561). Sira Dyre Bårdsson, fordum prest på Norderhov. Det ble bevitnet på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 at Håvard Ormsson på Krakstad ga jordegave i gården til sira Dyræ B[arda]syni fordom presth a Nørdrofwe sålenge han satt på Krakstad og sira Dyre levde (DN III nr. 658).

Dyre Erlandsson (på Sørum), nevnt 1444-1457. Gift med Sigrid Jonsdotter (n. 1457). Sønn av Erland Bårdsson som var død innen 28.2 1444. Dyre Erlendsson i ombud for søsknene sine deltok ved arveskifte etter Erland Bårdsson på Hole prestegård 28.2 1444 med hans søster Sigrid Bårdsdotter (DN IV nr. 291). Dyre og hans søsken fikk så mange jorder og jordeparter som ligger på Ringerike med unntak av 5 øresbol jord i nordregården på Kirke-Holum i Røyse på Ringerike, samt Mo og Berger i Jevnaker sogn på Hadeland. Herr Hartvik Krummedike, ridder, kjøpte i vitnebrev fra Sørum i Stein sogn på Ringerike den 1.11 1457 6 øresbol jord i Haga i Syltebygd i Haug sogn på Eiker av Dyree Erlendhsson og hans kone Sigrid Jonsdotter (DN VIII nr. 363).

Dyre Gjestsson, lagrettemann på Ringerike, nevnt 1444-1461, død før 1492. Bror til Alv Gjestsson (på Ask?, nevnt 1492). Han kjøpte i 1444 6 øresbol jord i nørdregården i Semmen i Ådalen på Ringerike (Ak.Reg. 1622 nr. 110, Verne klosters brev). Gården ble i 1516 solgt til herr Amund Helgesson, prest på Frogn, som i 1517 ga gården og en ødegård Hallingsby sammesteds til Oslo domkirke (Ak.Reg. 1622 nr. 87 og 107, Verne klosters brev). Dyre Gestsson førte vitner for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, som opptok vitneprov på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov (DN IV nr. 932). Var svoren lagrettemann på Ringerike; Dyrræ Gæstson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 8. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853). Alv Gjestsson ga i brev utstedt på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 sin frende Erland Dyresson så mange jordeparter som han arvet etter sin bror Dyre Gestson med samtykke av sin kone og sin arving Sigurd Ulvsson (DN II nr. 967).

Dyre Sevaldsson (Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten), fra 1517 på Hanestad, ærlig og velbyrdig mann, lagmann i Opplandene, nevnt 1514-1542. Dyre Sewaldsson, Lagman i oplandh beseglet i Oslo 24.7 1514 brev der Anders Amundsson av våpen solgte til Gunnar Dyresson jord i Hårum i Steins fjerding på Ringerike (DN XXI nr. 717). Mons, biskop i Hammer, utstedte brev i Hammer 8.6 1517 der han makeskiftet jord mellom hammer domkirke og Dyre Sevaldsson, lagmann på Opplandene, bl.a. vedrørende jord på Ringerike (DN I nr. 1052). Dyre fikk Hanestad på Toten, som rentet 2 pund, domkirken fikk 2 pund rente i Sørum [i Stein sogn] på Ringerike og ½ pund i Svarstad i Røyse sogn [= Hole sogn].

Dyre Sigurdsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1454-1461. Dyre Sigurdsson vitnet for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov, og beseglet vitnebrevet (DN IV nr. 932). Dyrræ Sygurdson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 7. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Dyre Øysteinsson på Alme (Vangsbygden, Norderhov gnr. 89), nevnt 1528-1552. Dyre paa Alm ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148). dyre østen son. Bror til Rolv Øysteinsson og Tord Øysteinsson. De inngikk jordeskifte på Løken rette stevnestue i Vangsbygden 30.7 1552 om tredelingen av 2½ øresbol jord i øvregården i Alme og 1 øresbol i Vågård [i Vangsbygden på Ringerike] (DN XXI nr. 974).

Dyri, mannevitne, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Eiliv, bror til Svein, far til Ragnild Eilivsdotter, bevitnet i brev fra Norderhov 8.7 1413 (DN XIII nr. 73).

Eiliv Erlingsson. Eyliiff Ellinghson, nevnt som den 1. av 4 svorne lagrettemann på Ringerike da de kunngjorde et jordesalg i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422).

Eiliv Gunnarsson, 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Eiliv Hallvardsson, bror til Torvard og Sigurd Hallvardssønner, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355); Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71).

Eiliv Kjetilsson, lagrettemann [på Ringerike]. Eilifwer Ketilsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 (DN X nr. 139).

Eiliv koter, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Eiliv Sæbjørnsson, svoren lagrettemann på Ringerike. Elif Sæbiernesson utstedte som den 2. av 2 menn på Tannberg 22.3 1460 et vitnebrev om at de for 10 år siden på Lodrom i Stein sogn så at Bjørn Sigurdsson hadde solgt en kvernfoss ved Åsa til Torgils Erlandsson (DN III nr. 846).

Eiliv Tordsson, svoren lagrettemann på Ringerike. Eleff Thordson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 5. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Eiliv Torbjørnsson, Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Eiliv på Bjørnstad, [Ringerike] 11.6 1337 (DN VI nr. 153).

Eiliv på Fjell (Hole gnr. 38). Elleff paa Fielle ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Einar Amundsson, mannevitne. Einer Amundsen. Hans tidligere vitneprov om fiskeretten i Skjerdalen ble bevitnet på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Eivind Arnbjørnsson. Euinder Anbiornsson samtykket i vitnebrev fra Bråk i Norderhov sogn 10.3 1462 at Erling Lavransson eide/kjøpte 3 øresbol jord i Strande i Viker sogn i øvre Ådalen på Ringerike, imot at gården ikke måtte selges utenfor ættleggen som den var kommet av (DN V nr. 841).

Einar Arnsteinsson, Kyrningen i Oslo 20.12 1358 (DN V nr. 229).

Einar Asvaldsson (eller Åsulvsson), Gyridsgard i Oslo 2.12 1348 (DN V nr. 205).

Eindride Jonsson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Eivind Guttormsson, nevnt 1399-1402. Euindær GudÞormsson utstedte brev som den 2. av 2 menn på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 (DN IX nr. 191). Eiuinder Gudþorms son solgte ved vitnebrev utstedt på Sem på Eiker 23.3 1400 til hustru Ulvild Torgautsdotter 6 øresbol jord i søndregården i Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike (DN IV nr. 706). Euinder Gudþormsson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordesalg i nørdregården på Mo i Stein kirkesogn på Ringerike 3.5 1402 (DN X nr. 99).

Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike. Euinder Jonsson lendzman a Ringerike opptok vitner på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov (DN IV nr. 932).

Eivind Torleivsson. Bent, prest på Norderhov, utstedte vitnebrev om jordegave 5.5 1511 og bevitnet at dengang han ga Erling Lavransson nattverden på dødsleiet hørte han at han gav eiwind tolleiff sson 3 øresbol jord i Strande i Ådalen på Ringerike som hadde vært Eivinds mors eiendom og odel (DN XXI nr. 707).

Eivind Torundsson (eller Torvidsson), svoren lagterremann på Ringerike, nevnt 1489-1517. Eywindh Torvedson, nevnt som den 3. av 4 svorne lagrettemann på Ringerike da de kunngjorde et jordesalg i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422). ewindh torwndh sson sigillerte et jordebrev vedrørende salg av jord i Norderhov sogn på Ringerike 20.4 1490 (DN XXI nr. 634). Ewindh Torwitson utstedte og sigillerte et jordebrev på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 (DN II nr. 967). Ewyndh Thorwinsson svoren lagrettemann, utstedte som den 2. av 2 et forliksbrev om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049). evindh torvidhson utstedte som den 1. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov 25.2 1517 der han bevitnet at 2 gårder tilhørte Norderhov prestebord (DN XXI nr. 723).

Eivind på Frok, Kirke-Hole i Røyse på Ringerike 13.11 1346 (DN IV nr. 310).

Eivind på Leine (Hole gnr. 35). Ewind paa Læne ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Eivind på Oppen (Norderhov gnr. 52). Ewinder j Vppene eide 2 øresbol jord i Vessal i Ydingsherad på Ringerike, restan av gården var eid av Mattis Persson av våpen og hans hustru [fru] Margrete Johansdotter og deres datter Johanne, 21.5 1477 (DN V nr. 900).

Eivind på Oppen (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 52). Euend paa Open ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Eivind på Ulven, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Elling, se Erling.

Engelbret Kjetilsson. Eingelbrith Kitilsson avga vitnesbyrd på Norderhov for lensmannen på Ringerike om eierforhold og grenser i Ådalen 15,2 1511 (DN IX nr. 469).

Engelbret Pålsson. ingebrigd paauelsson lagrettemann på Ringerike, utstedte vitnebrev om jordearv på Løken rette stevnestue i Vagnsbygden 30.7 1552 (DN XXI nr. 974).

Engelbret på Berg (Vangsbygden, Norderhov gnr. 103). Jngelbrecht paa Bierig ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Engelbret på Bønsnes (Hole gnr. 33). Jngelbrecht paa Bønesnæs ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Engelbret på Færden (Vangsbygden, Norderhov gnr. 137). Jngelbrecht paa Førdhen ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Engelbret på Hamnor (Hole gnr. 44). Jngelbrecht paa Hoffuor ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Engelbret på Hønen (Vangsbygden, Norderhov gnr. 86). Jngelbrecth paa Høne ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Engelbret på Oppen (Norderhov gnr. 52). Engbret Open, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Erik Gjestsson. Erich Gejstszøn, nevnt i et arvetall fra 1658). Sønn av Gjest Eriksson, som inngikk arveskifte med Lavrans Kjetilsson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han var far til Ørjen (Eriksson) på Askim.

Eirik Ormsson, prest på Stein, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Erik Orstensson. Eerick Orstensonn, nevnt som den 5. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Erik Torgilsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1458-1475. Erik Torgilsson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Krakstad 9.3 1458 vedrørende salg av jord i Ådalen (DN II nr. 823). Eric Tyrgylsson utstedte sammen med presten som den 1. av 2 svorne lagrettemenn et transkriptbrev (fra 1301) på Norderhov på Ringerike 26.10 1461 (DN VI nr. 558, segl). Eric Þorgylsson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn vitnebrev om jordekjøp på Bråk i Norderhov sogn 10.3 1462 (DN V nr. 841). Erik Torgylsson utstedte som den 2. av 2 svorne lagrettemenn vitnebrev om makeskifte på Norderhov prestegård 14.2 1473 (DN VII nr. 476). Erik Torgylsson utstedte som den 2. av 2 svorne lagrettemenn vitnebrev og jordesalg i vestrestua på Tannberg 11.3 1473 (DN IX nr. 366). Erik Torgylsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et transkriptbrev på Tannberg 4.4 1475 (DN IX nr. 368).

Erik på Berg (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 166). Erick paa Bierigh oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147). Erick paa Berg ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Erik på Bure (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 9). Erick paa Buro ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Erik på Dæli (Hole gnr. 40). Erick paa Delen ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Erik på Hesleberg (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 37). Erick paa Hesselberg ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Erland Arnulvsson. Gunnbjørn Gudbrandsson stadfestet at hans far Gudbrand hadde solgt til Ærlandher Arnulffsson 6 øresbol jord i sødregården Semmen i Årdalen i Norderhov sogn på Ringerike samt 1 øresbol i vestre Bergesund som ligger i samme fjerding og kirkesogn, bevitnet i brev fra Bjørnstad i Stein kirkesogn 11.3 1436 (DN IX nr. 266).

Erland Bårdsson (Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten), nevnt “av Ringerike” 1442, død innen 1444. Erlender Bardzssun af Ringariki, utsending fra Ringerike, deltok i Lødøse 1.6 1442 ved den norske almuens samtykke i riksrådets valg av kong Kristoffer (DN III nr. 771). Erlender Bardsson. Var død innen 28.2 1444, da hans søster Sigrid Bårdsdotter ved sin ombudsmann Brynjulv Gunnarsson opptrådte i arveskifte på Hole prestegård etter Erland Bårdssons barn (DN IX nr. 291). Han hadde eid gods sammen med sin søster på Ringerike, på Hadeland og på Romerike, som nå ble delt mellom hans søster og hans barn.

Erland Dyresson (Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten), svoren lagrettemann, nevnt på Ringerike og i Oslo 1490-1514. erlend syre sson kjøpte av Anders Amundsson (Holter-ætten) av våpen ved et salgsbrev 20.4 1490 5 øresbol jord i medel-Rå og Råekra i Norderhov sogn på Ringerike, som han hadde arvet etter sin far og farbror Gudbrand Jonsson (DN XXI nr. 634). I et jordebrev på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 fikk Ærlandh Dyreson av sin frende Alv Gjestsson alle dennes jordeparter som han hadde arvet etter sin bror Dyre Gjestsson (DN II nr. 967). Erlandh Dyresson svoren lagrettemann, utstedte som den 1. av 2 et forliksbrev om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049). Gunnar Dyresson, lensmann på Ringerike, opptok etter krav av Ærlendh Dyresson, vitnesbyrd på Norderhov om eierforholdet og grensene til ødegården Finnesand i Ådalen på Ringerike 15.2 1511 (DN IX nr. 469). Brevet skulle ha tilhørt Erland Dyressons etterkommere. Påskriftene på brevets bakside viser til Finnesand i Ådalen og dessuten Hudbred i Kolbu. Erlandh Dyresson lagrettis mann [i Oslo og på Ringerike] beseglet i Oslo 24.7 1514 brev der Anders Amundsson av våpen solgte til Gunnar Dyresson jord i Hårum i Steins fjerding på Ringerike (DN XXI nr. 717).

Erland Jonsson, n. 1473-1489. Erlandh Joonson, nevnt som den 4. av 4 svorne lagrettemann på Ringerike da de kunngjorde et jordesalg i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422). Han må ha hatt en familiær tilknytning til Guttorm Haraldsson og hans sønner Torgils Guttormsson og Ånund (Anund) Guttormsson (han var kanskje gift med brødrenes søster). Erlend Jonsson stadfestet i vitnebrev fra Norderhov prestegård 14.2 1473 sammen med brødrene Torgils og Ånund det jordeskifte som deres far Guttorm Haraldsson hadde gjort med Klemmet Einarsson om 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike mot 2 øresbol jord i midtgården i Auren i Vangsbygden i Haug sogn på Ringerike (DN VII nr. 476).

Erland på Veholt (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 84). Erland paa Wedoltth oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Erland Vedolth ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Erling Amundsson (på Krakstad?), svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1454-1461. Ellinger Omundsson vitnet for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov (DN IV nr. 932). I vitnebrev utstedet av 2 lagrettemann på Krakstad 9.3 1458 solgte Ellinger Omundersson, Ellinge Omunderssyni 3 øresbol jord i Somedal i Ådalen i Norderhov kirkesogn på Ringerike til Håvard Torgilsson (DN II nr. 823). Han var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere og 8 svorne lagrettemenn tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som han – Ellingh Amwndson, Elling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853). Bakpå brevet er han også kalt Elling po Ringerie, der det også står at han solgte gården Bønsnes til herr Hartvik Krummedike.

Erling Gunnarsson, mannevitne. Elling Gundersen. Hans tidligere vitneprov om fiskeretten i Skjerdalen ble bevitnet på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Erling Lavransson, nevnt 1462, død etter 1490, en tid før 1511. Eivind Arnbjørnsson samtykket i vitnebrev fra Bråk i Norderhov sogn 10.3 1462 at Ellinger Lafransson eide/kjøpte 3 øresbol jord i Strande i Viker sogn i øvre Ådalen på Ringerike, imot at gården ikke måtte selges utenfor ættleggen som den var kommet av (DN V nr. 841). Bent, prest på Norderhov, utstedte vitnebrev om jordegave 5.5 1511 og bevitnet at dengang han ga eligh laffransson nattverden på dødsleiet hørte han at han gav Eivind Torleivsson 3 øresbol jord i Strande i Ådalen på Ringerike som hadde vært Eivinds mors eiendom og odel (DN XXI nr. 707).

Erling Torsteinsson. Elyngh Torstensson, Elingh Torsthensson utstedte sammen med Finnbo Pålsson vitnebrev på Fluberg 22.4 1527 vedrørende sitt salg av jord i Ådalen på Ringerike til Torstein på Røg (DN VIII nr. 559).

Erling på Knestang (Norderhov gnr. 128). Elling Knestang, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Erling på Nes (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 35). Eling paa Nes ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Erling på Vestrin, Øya i Tyri [Storøya] 16.3 1389 (DN IV nr. 561).

Erlov på Mo (Hole gnr. 23). Erloff paa Maa ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Essthen, Esthen, Esthinn, se Øystein.

Evert på Sætrang (Vangsbygden, Norderhov gnr. 100). Euerdt paa Settringen ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Finn på Onsåker (Hole gnr. 41). Find paa Osaa ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Finnbo Pålsson. Fønbo Polsson, Fønbo Polsson utstedte sammen med Erling Torsteinsson vitnebrev på Fluberg 22.4 1527 vedrørende sitt salg av jord i Ådalen på Ringerike til Torstein på Røg (DN VIII nr. 559).

Fredrik Hallvardsson. fredrich Halfuorsen utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordebytte på Hole prestegård i Røyse på Ringerike 20.7 1410 (DN XXI nr. 251).

Fundin Eilivsson, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355).

Gjest Eriksson. Giesst Erickszen inngikk arveskifte med Lavrans Kjetilsson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han var far til Erik Gjestsson (nevnt i et arvetall fra 1658, s.st.).

Gjest på Vesteren (Vangsbygden, Norderhov gnr. 95). Gest paa Western oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Vagnsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148). Giest paa Vesthren ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Gjevall på Hønen (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 39). Geuall paa Honen ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Gjord, far til Jon Gjordsson på Ringerike 1514.

Gjord Arnulvsson, svoren lagrettemann [på Ringerike]. Giordher Arnulffson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Bjørnstad i Stein kirkesogn 11.3 1436 (DN IX nr. 266).

Gyrd Håkonsson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Gjøda, se Gyda.

Gudbrand, far til Gunnbjørn Gudbrandsson. Han hadde solgt jord i Semmen og bergesund i Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike til Erland Arnulvsson, som sønnen bevitnet på Bjørnstad i Stein kirkesogn 11.3 1436 (DN IX nr. 266).

Gudbrand Bjørnsson, svoren lagrettemann på Ringerike. Gwdbrandh Biornson utstedte som den 4. av 4 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg i Norderhov klokkerstue 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Gudbrand Haraldsson, lagrettemann [på Ringerike]. Gudbrandh Haralsson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Sætrang 25.2 1488 (DN III nr. 963).

Gudbrand Jonsson (Holter-ætten). gwdbrand jonsson, Anders Amundsson av våpens farbror. Han hadde sammen med sin bror Amund Jonsson [på Holter] eid Rå og Råekra i Norderhov sogn på Ringerike, som gikk i arv til sønnen Anders, som Anders Amundsson solgte 20.4 1490 (DN XXI nr. 634).

Gudbrand klerk, mannevitne, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Gudbrand Olavsson. Gudbrande Olaffson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på sødregården Sætrang den 31.10 1463 (DN VIII nr. 378).

Herr Gudbrand Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo. Han var den 26.2 1456 på Bjørnstad [på Ringerike] da han i vitnebrev kjøpte jord på Modum av Arnstein Håkonsson (DN V nr. 797).

Gudbrand Torgeirsson, svoren lagrettemann på Ringerike,nevnt 1424-1444. Gift med Jorunn. Gudbrander Þorgeirsson og Jorunn solgte på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 1 øresbol jord i nedre Berge i Soknedal i Ringerike til Bjørn Hallvardsson (DN X nr. 139). Gudbrande Torgeirsson svoren lagrettemann, utstedte vitnebrev om arveskifte på Hole prestegård 28.2 1444 etter Erland Bårdssons barn (DN IV nr. 291).

Gudbrand Torkjellsson, lensmann på Ringerike. Gulbrand Torkiffsen lensmand a Ringerige, Gulbrand Thorchildsen, Lensmand paa RingeRige (avskrifter fra 1600-tallet), kunngjorde at han 19.7 1470 etter befaling fra velboren mann Svein Galle, høvedsmann på Akershus, var i Åseskogen for å høre vitneprov om grensene mellom Hadeland og Romerike (DN XVI nr. 243).

Sira Gudbrand Åsulvsson, prest på Norderhov, nevnt 1422-1428. Gudbrander Assulfsson prester a Nœrdrofwe førte vitner på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 for Olav Aslaksson, årmann for herr Arnbjørn, biskop i Hammer (DN III nr. 658). Sira Gudbrand Åsulvsson fikk i testamente av Sigrid Sveinsdotter (på Rå) ved 2 lagrettemenns vitnebrev fra nørdregården Rå i Norderhov sogn på Ringerike 26.9 1428, 1 øresbol i øvregården i Vesteren i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike, for hennes og hennes husbondes Harald Guttormssons sjel (DN IV nr. 834).

Gudbrand på Breien (Norderhov gnr. 83). Gulbrandt Bren, lagrettemann, utsending for Ringerike til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Ringerike 12.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Gudbrand på Gjesval (Hole gnr. 14-15). Guldbrand paa Gyswald ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Gudbrand på Vegstein (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 8). Guldbrand paa Wegesten ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gudleik Olavsson, svoren lagrettemann [på Ringerike]. Gwdlek Olaffsson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev i Norderhov kirke 6.2 1480 vedrørende eierforhold til gårder i Flå sogn i Hallingdal (DN I nr. 926).

Gudleik på Sørum (Hole gnr. 10). Gwlick paa Sørinn ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gudmund Haraldsson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Gudmund på Sjorvoll (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 10). Gudmund paa Syworwald ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gudmund på Vessal (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 55). Gunmund paa Wesall ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gudrun, sira Toralds mor, 1333-34 (DN XXI nr. 50).

Gudrun Amundsdotter. Gift med Håvard Olavsson. Olav Herleiksson og Håvard Olavsson solgte i brev fra Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 6 øresbol i Fægri i Hole sogn til Hermund Sigurdsson, med Gudrun Amundæ dotter eighin kona Hauards gode vilje (DN V nr. 653).

Gudrun Guttormsdotter. Gift med Bjørn. Datter av Ronnog. Gudrun Gudþor[m]sdottor opplot til Håkon Arnulvsson jord i Bærum ved vitnebrev utstedt fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 (DN IV nr. 752).

Gudrun Veghadotter, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Gunnar Bjørnsson. Far til Bjørn Gunnarsson. Ragnild Laurensdotter stadfestet for Bjørn Gunnarsson sine foreldres salg av jord som hennes mor hadde arvet av sin far, – til Gunneræ Biornsøni, bevitnet i Norderhov klokkerstue [på Ringerike] 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Gunnar Dyresson (Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten), nevnt 1511-1529, lensmann på Ringerike. Gwnner Dyresson lensman vppa Ringærikæ opptok etter Erland Dyressons krav vitnesbyrd på Norderhov om eierforholdet til en ødegård 15.2 1511 (DN IX nr. 469). gwnnær dyresson kjøpte i Oslo 24.7 1514 av Anders Amundsson av våpen 6 øresbol jord i Sønstestova i Hårum i Steins fjerding på Ringerike (DN XXI nr. 717). Gwnner lensmand tok innsyslegjelden av Ringerike, ialt 6 skippund malt, for regnskapsåret 1528-1529, og leverte dette på Akershus slott sammen med landskylden av krongodset på Ringerike (Akershus lens inntektsregnskap 1528-29, NRJ IV s. 373).

=? Gunnar på Hårum (Hole gnr. 7). Gwnner paa Huorinn ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gunnar Jonsson, Hamnor [på Ringerike] 6.2 1356 (DN VI nr. 229).

Gunnar Sigurdsson, lagrettemann [på Ringerike]. Gunnær Sigurdsson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et vitnebrev på Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 (DN V nr. 653).

Gunne Steinfridsson?, Gyridsgard i Oslo 2.12 1348 (DN V nr. 205).

Gunnar på Sætrang (Norderhov gnr. 100). Guner Setrang, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Gunnbjørn Gudbrandsson. Gunbiøn Gudbransson stadfestet at hans far Gudbrand hadde solgt til Erland Arnulvsson 6 øresbol jord i sødregården Semmen i Årdalen i Norderhov sogn på Ringerike samt 1 øresbol i vestre Bergesund som ligger i samme fjerding og kirkesogn, bevitnet i brev fra Bjørnstad i Stein kirkesogn 11.3 1436 (DN IX nr. 266).

Fru Gunnild Bergsveinsdotter. Gift med herr Amund Berdorsson (Bolt). Hennes jordegods på Ringerike, se 6.5 1422 (DN XXI nr. 292).

Gunno (Hallvardsdotter), datter av Hallvard Eivindsson, [Ringerike] 2.7 1361 (DN IV nr. 424).

Gunnu, husfrøya til Agmund på Hundstad, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Gunnvald Hallvardsson. Gunualder Haluarsson, lagrettemann, utstedte vitnebrev om jordesalg på Gomnes i Røyse på Ringerike 15.3 1446 (DN V nr. 736).

Guttorm Andersson. Gwttorm Anderson utstedte og sigillerte et jordebrev på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 (DN II nr. 967).

Guttorm Erlandsson. Guttormb Erlendszen (avskr. fra 1658) utstedte brev på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135).

Guttorm Erlingsson, gift med Åsa Alvsdotter. Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Guttorm Erlingsson. Guttorm Ellingsen utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordebytte på Hole prestegård i Røyse på Ringerike 20.7 1410 (DN XXI nr. 251).

Guttorm Halldorsson, skilrik vitne. Gudþormær Haldorsson vitnet på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 angående jordegave til Norderhov prestebord (DN III nr. 658).

Guttorm Haraldsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1457-1461, død før 1473. Gutorm Haraldhsson utstedte som den 1. av 4 menn et vitnebrev om salg av jord til herr Hartvik Krummedike, datert på Sørum i Stein sogn på Ringerike 1.11 1457 (DN VIII nr. 363). Gutorm Haraldson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 1. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853). Han var far til Torgils Guttormsson og Ånund (Anund) Guttormsson, som i vitnebrev fra Norderhov prestegård 14.2 1473 stadfestet det jordeskifte som deres far Guttorm Haraldsson, Guttorme Haraldssyni hadde gjort med Klemmet Einarsson om 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike mot 2 øresbol jord i midtgården i Auren i Vangsbygden i Haug sogn på Ringerike (DN VII nr. 476).

Guttorm Ivarsson prest på Norderhov. Guttorm Jw[er]sson prester a Nørdroffue, utstedte transkriptbrev (fra 1301) på Norderhov på Ringerike 26.10 1461 (DN VI nr. 558, segl).

Guttorm Kjetilsson, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Guttorm på Bjørnstad (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 27). Guttorm paa Børnesta ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Guttorm på Hårum (Hole gnr. 7). Guttorm paa Huorim ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Gyda (Gjøda) Guttormsdotter. Gift med Aslak Gudbrandsson (n. 1489). Gødæ Gwttorms dotther solgte med sin mann 5½ øresbol jord i Bølgen og Brønsvoll søregarden i Vangsbygden på Ringerike til Torleiv og Andor Reidarssønner i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422).

Gyrd, se Gjord.

Hustru Gyrid Andersdotter. hustru Gyro Anderßdotter ga ved sitt testamente til Oslo domkirke 1439 bl.a. Røyse og Berg på Ringerike samt lødige mark til Vadstena kloster (Ak.Reg. 1622 nr. 1743-44, Nonneseter klosters brev).

Gyrid Arnbjørnsdotter, gift med Rolv Saulesson. Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271).

Halldor klokker, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Hallkjell Bendiktsson, nevnt 1399-1405. Halkiæl Bændiczson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om arveskifte på Norderhov prestestue på Ringerike 25.1 1399 (DN V nr. 385). Halkiæl Bendiczson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jord på Norderhov på Ringerike 10.9 1405 vedrørende jord i Bærum (DN IV nr. 752).

Hallkjell på Gile, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Hallstein, sønn av Olov på Skaperud, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Hallstein Hjermundsson, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Hallstein på Hov (Vangsbygden, Norderhov gnr. 87). Halster paa Hoff ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Hallvard, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Herr Hallvard, biskop i Hammer, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15); Øya i Tyri [dvs. Storøya) 20.11 1339 (DN V nr. 131).

Hallvard, sysselmann Torgils Smidssons lensmann på Ringerike, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Hallvard, Pål Tordssons verfar. Øya i Tyri [Storøya] 16.3 1389 (DN IV nr. 561).

Hallvard Bagge. Haluardt Bagghi beseglet et jordebrev på Mo [på Ringerike] 21.12 1529 (DN VIII nr. 619).

Hallvard Bjørnsson, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Hallvard Eivindsson, far til Gunno (Hallvardsdotter), [Ringerike] 2.7 1361 (DN IV nr. 424).

Hallvard Fredriksson i Flå sogn i Hallingdal. Bror til Knut Fredriksson. knud ac Halwor fredrick sønner y hallingedal ble 1.1 1551 stevet av Jesper Friis, høvedsmann på Akershus, til å møte for lagmannen i Oslo 5.3 i en jordetvist med Severin Jonsson og Olav Erlandsson på Ringerike (DN XXI nr. 953).

Hallvard Haraldsson, svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1422-ca. 1430. Haluarder Haraldsson utstedte som 1. av 2 lagrettemann vitnebrev om jord på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 (DN III nr. 658). Haluarder Haralsson utstedte som den 1. av 2 menn et vitnebrev om jordesalg på Norderhov kirke på Ringerike 13.8 1424 (DN X nr. 138). Halvardher Haralsson utstedte som den 2. av 2 menn et vitnebrev om jordegave og messehold på Norderhov [ca 1430] (DN II nr. 703).

Hallvard Reidarsson, i fullt (kongs)ombud på Ringerike, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Hallvard Torbjørnsson. Pål Torbjørnsson vedgikk i vitnebrev utstedt av 2 menn på Norderhov prestestue på Ringerike 25.1 1399 at han hadde fått sin og sin søsters arv riktig betalt av Haluard Þorbiœrnason (DN V nr. 385).

Hallvard Tordsson, Gyridsgard i Oslo 2.12 1348 (DN V nr. 205).

Hallvard på Hundstad (Hole gnr. 30). Halffuord Hwnnestadt ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Hallvard på Hval, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Hallvard i Opgarden (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 49). Haluord vdj Opgaard ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Hallvard på Rakkestad (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 26). Halwordt paa Rageste ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Hallvard på Tannberg, [Ringerike] 11.6 1337 (DN VI nr. 153).

Hallvard på Ylgin (=Bølgen?), [Ringerike] 11.6 1337 (DN VI nr. 153); Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Hans Hermundsson (eller Hermannsson), svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1457-1475. Hans Hermundhsson utstedte som den 4. av 4 menn et vitnebrev om salg av jord til herr Hartvik Krummedike, datert på Sørum i Stein sogn på Ringerike 1.11 1457 (DN VIII nr. 363). Hanes Hermanson utstedte som den 1. av 2 svorne lagrettemenn vitnebrev om makeskifte på Norderhov prestegård 14.2 1473 (DN VII nr. 476). Hanes Hermansson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn vitnebrev og jordesalg i vestrestua på Tannberg 11.3 1473 (DN IX nr. 366). Hans Hermansson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et transkriptbrev på Tannberg 4.4 1475 (DN IX nr. 368).

Hans på Bjørke (Hole gnr. 3). Hans paa Bircky ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Hans på Hval (Norderhov gnr. 129). Hans Hval, lagrettemann, utsending for Ringerike til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Ringerike 12.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Harald Engelbretsson. Haraldh Eingilbrithsson avga vitnesbyrd på Norderhov for lensmannen på Ringerike om eierforhold og grenser i Ådalen 15,2 1511 (DN IX nr. 469).

Harald Guttormsson, lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1428-1433. Gift med Sigrid Sveinsdotter (på nørdregården Rå). Sigrid ga i sitt testamente, bevitnet med 2 lagrettemenn i vitnebrev fra nørdregården Rå i Norderhov sogn på Ringerike 26.9 1428, til sira Gudbrand Åsulvsson 1 øresbol i øvregården i Vesteren i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike, for sin og sin husbondes sjel sins bondæ saal Haraldh Gudþormsson (DN IV nr. 834). Haralder Gudþormsson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike 15.11 1433 (DN V nr. 636).

Harald (Pålsson), Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Harald Torgeirsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1435-1461. Haralder Þorgieirsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et vitnebrev på Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 (DN V nr. 653). Harald Torgeirsson, lagrettemann, vitnet for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov, og beseglet vitnebrevet (DN IV nr. 932). Harald Thorgerson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 4. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Harald på Hamnor (Hole gnr. 44). Harild paa Hoffuor oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145). Haraldt paa Howger ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Herr Hartvik Krummedike ridder, ærlig og velbyrdig mann, velboren mann. velboren man her Hartuik Krummedike kjøpte i vitnebrev fra Sørum i Stein sogn på Ringerike den 1.11 1457 6 øresbol jord i Haga i Syltebygd i Haug sogn på Eiker av Dyre Erlandsson og hans kone Sigrid Jonsdotter (DN VIII nr. 363). Han var også tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere og 8 svorne lagrettemenn tildømte ham 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Helge, mannevitne, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Helge Arnsteinsson. Helghe Anstæinsson solgte til Hermund Sigurdsson i brev utstedt på Gomnes i Røyse på Ringerike 15.3 1446 hele Fegren, Heider og Heiderfoss på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike (DN V nr. 736).

Helge Assersson, rådmann i Oslo. Hellye atzersson Radmann i Osloo beseglet i Oslo 24.7 1514 brev der Anders Amundsson av våpen solgte til Gunnar Dyresson jord i Hårum i Steins fjerding på Ringerike (DN XXI nr. 717).

Helge Eilivsson. Helghe Æilifsson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om arveskifte på Norderhov prestestue på Ringerike 25.1 1399 (DN V nr. 385).

Helge Gudleiksson, svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1480-1489. Helge Gwdleksson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev i Norderhov kirke 6.2 1480 vedrørende eierforhold til gårder i Flå sogn i Hallingdal (DN I nr. 926). Helyæ Gwdæleghson, nevnt som den 2. av 4 svorne lagrettemann på Ringerike da de kunngjorde et jordesalg i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422).

Helge på Breien (Norderhov gnr. 83). Helie i Breedenn svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 7).

Helge på Fjælstad (Hole gnr. 25). Helig Falesta ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Helge på Helgeland (Hole gnr. 46). Hollig Hellelandh ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Helge på Klette, mannevitne, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Helge i Kile (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 51). Helig i Kyler ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Helge på Lo (Vangsbygden, Norderhov gnr. 132). Hellig paa Loo ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Helge på Rud (Hole gnr. 11). Helig paa Rwd, betegnet som fattig (pauper), ga kun 12 skilling i gjengjerdsskatt [halv gjerd] av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Herr Henrik Hjerne. Gods i Värend og øvrige steder i Sverige og Norge som bl.a. hadde tilhørt Milder Alv ble av kong Kristoffer og hans råd dømt mellom herr Kolbjørn Gerst og herr Henrik Hjerne på Varberg 31.12 1445 (DN VI nr. 496). Godset, som tidligere bl.a. hadde tilhørt herr Jon Hjerne, ble tildømt herr Henrik Hjerne. Av godset etter Milder-Alv er nevnt: (gods på Ringerike, se under Milder-Alv).

Herlog Trondsson. Herlogh Troendson utstedte og sigillerte et jordebrev på Ask i Strandingsfjerdingen i Norderhov sogn på Ringerike 20.1 1492 (DN II nr. 967).

Hermann Molteke. Gift med hustru Borgild Amundsdotter (Bolt). Hans jordegods på Ringerike, se 6.5 1422 (DN XXI nr. 292).

Hermann på Bjørke (Hole gnr. 3). Hermind paa Bircky ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Hermod på Ask (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 78). Hermod paa Ask ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Hermund Sigurdsson, svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1433-1446. Hermunder Sigursson kjøpte i vitnebrev fra Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike 15.11 1433 av Liv Grimkjellsdotter 2 øresbol jord i nørdre Rud på Røyse i Hole sogn på Ringerike (DN V nr. 636). Påskriften kaller gården Øderud, og brevet stammet muligens fra et kirkearkiv i Oslo. Olav Herleiksson og Håvard Olavsson solgte i brev fra Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 6 øresbol i Fægri i Hole sogn til Hermunder Sigurdsson, med Håvards kone Gudrun Amundsdotters gode vilje (DN V nr. 653). Hærmundher Sigordhsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Bjørnstad i Stein kirkesogn 11.3 1436 (DN IX nr. 266). Hermunder Siugursson kjøpte av Helge Arnsteinsson i brev utstedt på Gomnes i Røyse på Ringerike 15.3 1446 hele Fegren, Heider og Heiderfoss på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike (DN V nr. 736).

Holme, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Håkon, far til Arnstein Håkonsson (på Bjørnstad på Ringerike?) 1456.

Sira Håkon Alvsson, far til Borgild, gift med Sveinung Ogmundsson, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Håkon Ogmundsson prest ved Mariakirken i Tønsberg 1367.

Håkon Amundsson (Bolt). Hans jordegods på Ringerike, se 6.5 1422 (DN XXI nr. 292). På Ringerike: Vaker, Bø, Haug, to gårder i Lo, Svastad, Sætrang, Skogstad, Skoden.

Håkon Amundsson, lagrettemann [på Ringerike]. Hokon Amundhsson beseglet et vitnesbyrd på Norderhov avgitt for Gunnar Dyresson, lensmannen på Ringerike om eierforhold og grenser i Ådalen 15,2 1511 (DN IX nr. 469).

Håkon Arnulvsson. Hakon Arnulsson fikk ovedratt til seg jord i Bærum av Gudrun Guttormsdotter i vitnebrev fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 (DN IV nr. 752).

Håkon Audunsson, Korbrødregården i Oslo 15.5 1359 (DN IV nr. 401).

Håkon Dan, ombudsmann for krongodset på Ringerike 21.2 1316 (DN IV nr. 113).

Håkon Narvesson, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Håkon Tordsson, borger i Oslo. Haagenn Torszenn, Haagenn Torszenn. Samboren bror til Jon Tordsson og Per Tordsson, også borgere i Oslo. De eide sammen jord i Helgeland i Røyse fjerding på Ringerike, som deres stefar Per Peib hadde kjøpt for deres penninger, og som de 3.3 1556 solgte til ærlig og velbyrdig mann mester Torbjørn Olavsson sogneprest på Toten (DN XXI nr. 1031 og 1032).

Håkon Åsulvsson, lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1399-1424. Hacon Asulfsson utstedte brev som den 1. av 2 menn på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 (DN IX nr. 191). Torvard Bjørnsson solgte i vitnebrev utstedt av 2 menn i nørdregården på Mo i Stein kirkesogn på Ringerike 3.5 1402 til Hakon Asulfsson fossen og kvernstød nord for Gunnersrud øst ved Åsa i Valbondefjerdingen på Ringerike (DN X nr. 99). Hacon Asulfsson utstedte på Norderhov 8.7 1413 som den 1. av 2 menn et vitnebrev om avgitte vitnesbyrd om en ættlegg (DN XIII nr. 73). Hakon Assulfsson solgte på Norderhov kirke på Ringerike 13.8 1424 fossen og kvernstødet i Åsa ved Gunnersrud i Valbondefjerdingen på Ringerike til Bjørn Sigurdsson (DN X nr. 138).

Håkon på By (Hole gnr. 26). Hogen By ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Håvard Olavsson. Gift med Gudrun Amundsdotter. Olav Herleiksson og Hauarder Olafsson solgte i brev fra Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 6 øresbol i Fægri i Hole sogn til Hermund Sigurdsson, med Gudrun Amundsdotters gode vilje (DN V nr. 653).

Håvard Ormsson på Krakstad. Hawarder Ormsson sæm sath a Krakstadum. Det ble bevitnet på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 at han ga jordegave til sira Dyre Bårdsson fordum prest på Norderhov sålenge han satt på Krakstad og sira Dyre levde (DN III nr. 658).

Håvard Torgilsson, nevnt 1458-1473. I vitnebrev utstedet av 2 lagrettemann på Krakstad 9.3 1458 solgte Erling Amundsson 3 øresbol jord i Somedal i Ådalen i Norderhov kirkesogn på Ringerike til Hafuorde Torgilssyni (DN II nr. 823). Hauord Torgylsson kjøpte av Klemmet Einarsson 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Strandefjerdingen i Norderhov sogn [på Ringerike], i vitnebrev utstedt av 2 lagrettemenn i vestrestua på Tannberg 11.3 1473 (DN IX nr. 366).

Håvard spett, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Håvard på Søhol (Hole gnr. 29). Hoffuer paa Søholff ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Ille på Knestang (Vangsbygden, Norderhov gnr. 128). Jllæ paa Knestang ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Ingeborg Brynildsdotter. Vitnebrev 1409-1410 at Ingebret Brunildtzdotter eide 10 øresbol i nedre Settum eller Settunne (Ak.Reg. 1622 nr. 349, Verne klosters brev).

Ingulv Eivindsson, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Ingrid på Grønvoll (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 2). Jngred paa Greuall oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147). Yngridt paa Grewall ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Ingrid på Vik (Hole gnr. 13). Jngrid paa Wigh ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Sira Ivar (Joar), prest, vikarius på Norderhov, Løten [på Ringerike] 23.3 1342 (DN IV nr. 261). Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291). Vegstein 18.4 1345 (DN IV nr. 292). Vikarius på Norderhov, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Ivar Pålsson, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Ivar på Svarstad, nedregården i Mo i Røyse på Ringerike 15.5 1335 (DN XIII nr. 10); Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Jens på Gullerud (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 32). Jens paa Gwllerud betegnet som fattig (pauper), ga kun 12 skilling i gjengjerdsskatt [halv gjerd] av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Jerik Amundsson. Ierick Amvndson beseglet jordebrev fra Fluberg 22.4 1527 vedrørende jord i Ådalen på Ringerike (DN VIII nr. 559).

Jngelbrecht, se Engelbret.

Jokjell Ugjestsson, Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271).

Sira Jon på Hole, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Jon prest på Ullenshov, Løten [på Ringerike] 23.3 1342 (DN IV nr. 261). Norderhov [på Ringerike] 13.11 1352 (DN IV nr. 360).

Herr Jon, Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271).

Sira Jon på Lunner, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Jon Aslaksson. Ion Aslakson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på sødregården Sætrang den 31.10 1463 (DN VIII nr. 378).

Jon Dyresson. Ion Dyresson kjøpte sammen med Simon Torsteinsson av Magnus Ranesson 1½ øresbol jord i Bølgen i Vangsbygden på Ringerike, brev utstedt [på Ringerike] 15.6 1511 (DN VIII nr. 477).

Jon Einarsson. I vitnebrev utstedt på sødregården Sætrang den 31.10 1463 ble det kunngjort at Rolv Sigurdsson (på Sætrang?) solgte til Jon Einareson 2 markebol jord i østregården Skjennum i Jevnaker sogn på Hadeland (DN VIII nr. 378).

Jon Gjordsson. Jon Giordsson svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Jon glamer, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Herr Jon Hjerne. Gods i Värend og øvrige steder i Sverige og Norge som bl.a. hadde tilhørt Milder Alv ble av kong Kristoffer og hans råd dømt mellom herr Kolbjørn Gerst og herr Henrik Hjerne på Varberg 31.12 1445 (DN VI nr. 496). Godset, som tidligere bl.a. hadde tilhørt herr Jon Hjerne, ble tildømt herr Henrik Hjerne. Av godset etter Milder-Alv er nevnt: (gods på Ringerike, se under Milder-Alv).

Jon Jonsson. 2 menn avga vitnesbyrd på Norderhov om at Jon Jonsson hadde avgitt vitnesbyrd på Haug i Haug sogn på Ringerike om jordegave og messehold angående Sigrid på Løkens gave til Jevnaker prestebord [ca 1430] (DN II nr. 703).

Jon Kobbmannsson, nevnt 1551-1553, trolig bror til Karl Kobbmannsson (n. 1529-1551). Jonn kobmandsonn, nevnt som den 1. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960). Jon Kopmanssen utstedte og innseglet på rette stevnestue [på Ringerike] som den 1. av 3 menn et vitnebrev om salg av jord på Tyristrand 2.3 1553 (DN VI nr. 777, papir, segl mangler).

Jon Simensson. Jonn Symensonn, nevnt som den 7. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Jon Tordsson. borger i Oslo. Joenn Torszenn. Samboren bror til Håkon Tordsson og Per Tordsson, også borgere i Oslo. De eide sammen jord i Helgeland i Røyse fjerding på Ringerike, som deres stefar Per Peib hadde kjøpt for deres penninger, og som de 3.3 1556 solgte til ærlig og velbyrdig mann mester Torbjørn Olavsson sogneprest på Toten (DN XXI nr. 1031 og 1032).

Jon på Borgerud (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 63). Jon paa Borderup ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Jon på Brungenes, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Jon i Dal (Skjerdalen) (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 42/3-5). Jon i Dall oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Joen i Dall ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Jon på Hval (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 4). Jon paa Hwall oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147). Jon paa Hwall ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Jon på Hønen (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 39). Jon paa Hønen ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Jon på Hårum (Hole gnr. 7). Jon paa Huorinn ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Jon på Skogstad (Norderhov gnr. 122). Jon Skostad svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Jon på Stein (Hole gnr. 9). Jon paa Steen ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Jon på Vaker (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 31). Jon paa Wager ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Jon på Ve (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 54). Jon paa Væ ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Jon på Veme (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 62). Jon paa Wenie oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Joen paa Vinnyæ ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Jorin på By (Hole gnr. 26). Jorinn paa By ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Jorunn. Gift med Gudbrand Torgeirsson. Gudbrand Torgeirsson og Joron egin kona hans solgte på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 1 øresbol jord i nedre Berge i Soknedal i Ringerike til Bjørn Hallvardsson (DN X nr. 139).

Jorunn Kolbjørnsdotter. Jorun Kolbiorns dotter avga på Norderhov 8.7 1413 vitnesbyrd for Rangdid Torkjellsdotter om en ættlegg (DN XIII nr. 73).

Jorunn på Bjørke, mannevitne, gift med Arnstein, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Karl Kobbmannsson, nevnt 1529-1551, trolig bror til Jon Kobbmannsson (n. 1551-1553). Karll Kobbmandtssen beseglet et jordebrev på Mo [på Ringerike] 21.12 1529 (DN VIII nr. 619). Karll kobmandsonn, nevnt som den 2. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Karl på Frok (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 3). Karll paa Froa ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Katerin Bjørnsdotter, skilrik vitne. Katerin Biorns dotter vitnet på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 angående jordegave til Norderhov prestebord (DN III nr. 658).

Kjetil, far til Torleiv Kjetilsson på Ringerike 1511-1514.

Kjetil Eilivsson, prest på Hole. Kittel Ellefsøns prester paa Hoele, nevnt av vitner på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 angående fiskeretten i Skjerdalen (DN XXI nr. 270).

Kjetil Hallvardsson, svoren lagrettemann på Ringerike. Ketel Halwordson utstedte som den 3. av 4 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg i Norderhov klokkerstue 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Kjetil Jonsson, Gyridsgard i Oslo 2.12 1348 (DN V nr. 205). Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355). Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71).

Kjetil Torgardsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1457-1461. Kedel Torgardhsson utstedte som den 2. av 4 menn et vitnebrev om salg av jord til herr Hartvik Krummedike, datert på Sørum i Stein sogn på Ringerike 1.11 1457 (DN VIII nr. 363). Kedel Torgardsson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 2. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Kjetil på Bjørke (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 1). Ketell paa Bircke betegnet som fattig (pauper), ga kun 12 skilling i gjengjerdsskatt [halv gjerd] av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Kjetil på Gjermbu (Vangsbygden, Norderhov gnr. 105). Ketell paa Gremelbo ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Kjetil på Mo, Norderhov [på Ringerike] 13.11 1352 (DN IV nr. 360).

Kjetil på Sørum (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 47). Ketill paa Sorlinn oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Kætiill pa Sudreim ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Klemmet Einarsson (på Tannberg?), nevnt 1473. […] Hanesson opptrådte i fullt ombud for Clemeth Einarsson, Clemet Einarsson ved et vitnemål om stadfestelse av et tidligere inngått jordebytte der Klemmet Einarsson var part, i vitnebrev utstedt på Norderhov prestegård 14.2 1473 (DN VII nr. 476). Brødrene Torgils og Ånund Guttormssønner og Erland Jonsson stadfestet det jordeskifte som deres far Guttorm Haraldsson hadde gjort med Klemmet Einarsson om 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike mot 2 øresbol jord i midtgården i Auren i Vangsbygden i Haug sogn på Ringerike. Klemet Einarson, Klemeth Einarson solgte til Håvard Torgilsson 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Strandefjerdingen i Norderhov sogn [på Ringerike], i vitnebrev utstedt av 2 lagrettemenn i vestrestua på Tannberg 11.3 1473 (DN IX nr. 366).

Knut Fredriksson i Flå sogn i Hallingdal. Bror til Hallvard Fredriksson. knud ac Halwor fredrick sønner y hallingedal ble 1.1 1551 stevet av Jesper Friis, høvedsmann på Akershus, til å møte for lagmannen i Oslo 5.3 i en jordetvist med Severin Jonsson og Olav Erlandsson på Ringerike (DN XXI nr. 953).

Kolbein på Skostad, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Kolbjørn, bror til Sigrid, som var datter av Gunna, som var husfrøya til Agmund på Hundstad, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Kolbjørn Torgeirsson, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Kolbjørn på Darbu, nevnt på Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Herr Kristiern Nilsson. Ble i brev utstedt av 7 svorne lagrettemenn i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551 valgt til rette sogneprest i Norderhov kirke (DN XXI nr. 960).

Kristoffer på Hen (Norderhov, Ådalen gnr. 1). Christoffer Hen, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Kønik i Lundesgard (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 148). Kænick i Lundisgaardt ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Lavrans Kjetilsson. Laffrans Kettelszen inngikk arveskifte med Gjest Eriksson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han var far til Alv Lauritsson (nevnt i et arvetall fra 1658, s.st.).

Leinemenn, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Liv Grimkjellsdotter. Hermund Sigurdsson kjøpte i vitnebrev fra Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike 15.11 1433 av Liif Grimkiels dotter 2 øresbol jord i nørdre Rud på Røyse i Hole sogn på Ringerike (DN V nr. 636).

Loden Torgeirsson. Loþhæn Þorgæirs son utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Sem på Eiker 23.3 1400 vedrørende jord på Ringerike (DN IV nr. 706).

Herr Mogens Gyldenstern. Han hadde eid gården Helgeland i Røyse fjerding [på Ringerike], som han solgte til Per Peib, som kjøpte gården på vegne av sine 3 samborne stesønner (DN XXI nr. 1032).

Mons, biskop i Hammer. Utstedte brev i Hammer 8.6 1517 der han makeskiftet jord mellom hammer domkirke og Dyre Sevaldsson, lagmann på Opplandene, bl.a. vedrørende jord på Ringerike (DN I nr. 1052).

Magnus Ranesson. Magnus Ranesson utstedte brev [på Ringerike] 15.6 1511 der han kunngjorde sitt salg av 1½ øresbol jord i Bølgen i Vangsbygden på Ringerike til Jon Dyresson og Simon Torsteinsson (DN VIII nr. 477).

Margrete gulløre-kone, Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Fru Margrete Johansdotter, hustru til Mattis Persson av våpen. De ga med samtykke av deres datter Johanne bl.a. begge gårdene Vessal, renter 1 pund rugmel og 1 pund malt, på Ringerike til Mariekirken i Oslo, 21.5 1477 (DN V nr. 900).

Mattis Persson av våpen. Mattis Pedherson a vapen var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 1 annen væpner og 8 lagrettemenn tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853). Han var gift med [fru] Margrete Johansdotter. De ga med samtykke av deres datter Johanne bl.a. begge gårdene Vessal, renter 1 pund rugmel og 1 pund malt, på Ringerike til Mariekirken i Oslo, 21.5 1477 (DN V nr. 900).

Narve Torvidsson. Narfwe Þoruidsson utstedte som den 2. av 2 menn et vitnebrev om jordesalg på Norderhov kirke på Ringerike 13.8 1424 (DN X nr. 138).

Narve Øysteinsson. Narffue Estenszen (avskr. fra 1658) utstedte brev på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135).

Narve på Svarstad (Hole gnr. 32). Narue paa Swaste ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Nikolas, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Nikulas Hallsteinsson, Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Nikulas Torkjellsson, lagrettemann [på Ringerike]. Nyculas Þorkiælsson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 (DN X nr. 139).

Nils på Bure (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 9). Niels paa Bure oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145). Niels paa Bwræ ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Nils på Hen (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 1). Niels paa Hæn ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Odhen, se Audun.

Ogmund, vanlig staveform av Agmund, se Amund.

Odnulv skrufver, vitne for biskopen i Hammer, nevnt på Øya i Tyri [dvs. Storøya) 20.11 1339 (DN V nr. 131).

Olav Aslaksson, årmann til herr Arnbjørn, biskop i Hammer. Olafwer Aslaksson armader opptok vitneprov om jord til fordel for Norderhov prestebord på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 (DN III nr. 658).

Olav Aslesson, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Olav badstuemann, Norderhov [på Ringerike] 13.11 1352 (DN IV nr. 360).

Olav Blåsare, Solberg i Ramnes sogn i Vestfold 1367 (1350) (DN IV nr. 464).

Olav Erlandsson på Ringerike. Knut og Hallvard Fredrikssønner i Flå sogn i Hallingdal ble av Jesper Friis, høvedsmann høvedsmann på Akershus, til å møte for lagmannen i Oslo 5.3 i en jordetvist med Søren (Severin) Jonsson og oluff erlanson, Oluff Ærlanson på Ringerike (DN XXI nr. 953).

Olav Gjermundsson. Olloff Germwnsszens (gen.), utstedte og innseglet på rette stevnestue [på Ringerike] som den 3. av 3 menn et vitnebrev om jordesalg 2.3 1553 (DN VI nr. 777, papir, med buemerke-segl).

Olav Guttormsson, svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1422-1428. Olafwer Gudþormsson utstedte som 1. av 2 lagrettemann vitnebrev om jord på Løken rette stevneby i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 26.1 1422 (DN III nr. 658). Olaf Gudþormsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om testamente i nørdregården Rå i Norderhov sogn på Ringerike 26.9 1428 (DN IV nr. 834).

Olav Herleiksson. Olafwer Helleiksson og Håvard Olavsson solgte i brev fra Fægri på Tyristranden i Hole sogn på Ringerike 6.12 1435 6 øresbol i Fægri i Hole sogn til Hermund Sigurdsson (DN V nr. 653).

Olav Ivarsson. Olaff Iwerssonn, nevnt som den 6. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Olav skryda, mannevitne, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Olav på Bjørnstad (Hole gnr. 2). Olluf Biørnstadt, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Olav på Breien (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 83). Oluff paa Bredin ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Olav på Hval, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Olav på Hårum (Hole gnr. 7). Oluff paa Huorinn ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Olav på Klette, mannevitne, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Olav på Norderhov [prestegård] (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 42). Oluff paa Nordro ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Olav på Vesteren (Vangsbygden, Norderhov gnr. 95). Olaff paa Westhern ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Ole, se Åle.

Olov i Skaperud, mor til Hallstein, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Orm på Noddal i Lier, nedregården i Mo i Røyse på Ringerike 15.5 1335 (DN XIII nr. 10).

Orm på nord-Dæli, Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Orm på Vegstein (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 8). Orm paa Wegestenn ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Ormstein på Ringås, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Per Andersson, mannevitne. Peder Anderszen avga vitne på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 om fiskeretten i Skjerdalen (DN XXI nr. 270).

Herr Peter Eiriksson, prost ved Mariakirken i Oslo, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Per Erlandsson. Per Arlenssen (stavet slik 3 ganger), han kjøpte i vitnebrev fra rette stevnestue [på Ringerike] den 2.3 1553 3 øresbol jord i Tveten vest for Boreryd på Tyristrand av Truls Jonsson (DN VI nr. 777).

Peter Jonsson, Vegstein 18.4 1345 (DN IV nr. 292). Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Peter Jønesson. Pæder Jønnesson vitnet for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov (DN IV nr. 932).

Per Peib. Stefar til de samborne brødre Håkon, Jon og Per Tordsson, borgere i Oslo. Peder peib hadde for brødrenes penninger kjøpt jord i Helgeland i Røyse fjerding [på Ringerike] av herr Mogens Gyldenstjern (DN XXI nr. 1032).

Per Sigurdsson. Per Sywordsson svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Per Tordsson, borger i Oslo. Peder Torszenn. Samboren bror til Håkon Tordsson og Jon Tordsson, også borgere i Oslo. De eide sammen jord i Helgeland i Røyse fjerding på Ringerike, som deres stefar Per Peib hadde kjøpt for deres penninger, og som de 3.3 1556 solgte til ærlig og velbyrdig mann mester Torbjørn Olavsson sogneprest på Toten (DN XXI nr. 1031 og 1032).

Per på Gomnes (Hole gnr. 39). Peder paa Gumnes ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Peter på Sætrang, Norderhov på Ringerike 23.2 1346 (DN IV nr. 297).

Pål Alvsson, Kirke-Hole i Røyse på Ringerike 13.11 1346 (DN IV nr. 310).

Pål Alvsson. Pal Alfsson ble spurt da Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, opptok vitneprov på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov (DN IV nr. 932).

Pål Eilivsson, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Pål Guttormsson. poeel gvttormssonn, nevnt som den 4. av 7 svorne lagrettemann i Norderhov gjeld [på Ringerike] 12.7 1551, da de kunngjorde sitt valg av herr Kristiern Nilsson til sin sogneprest (DN XXI nr. 960).

Pål Jonsson. Pouell Joenßen kjøpte i 1447 2 øresbol jord i Domholt i Hole sogn på Ringerike. Gården ble betegnet som ødegård i 1498, da den sammen med Stadem på Ringerike, ialt 5 øresbol, ble gitt i gave til Hovedøya kloster (Ak.Reg. 1622 nr. 976 og 1425, Hovedøya klosters brev).

Pål Torbjørnsson. Paal Þorbiœrnason vedgikk i vitnebrev utstedt av 2 menn på Norderhov prestestue på Ringerike 25.1 1399 at han hadde fått sin og sin søsters arv riktig betalt av Hallvard Torbjørnsson (DN V nr. 385).

Pål Tordsson, hans verfar var Hallvard. Øya i Tyri [Storøya] 16.3 1389 (DN IV nr. 561).

Pål på Sætrang, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379).

Pål på Søhol(?) (Hole gnr. 29 eller (mindre sannsynlig gnr. 59 Fjulsrud (som i NG)). Powell paa Feholff ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Rane på Frøyshov, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Ragnild Eilivsdotter. 2 kvinner avga på Norderhov 8.7 1413 vitnesbyrd for Rangdid Torkjellsdotter om at Torkjell Sveinsson og Ragnildæ Eilifs dotter var to brødres skilgetne barn (DN XIII nr. 73).

Ragnild Laurensdotter. Rannildæ Laurensdotter, Ragnildæ Laurensdotter stadfestet for Bjørn Gunnarsson sine foreldres salg av jord som hennes mor hadde arvet av sin far, – til Gunnar Bjørnsson, bevitnet i Norderhov klokkerstue [på Ringerike] 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Rangdid Toraldsdotter. Rangdiidh Þoraldz dotter avga på Norderhov 8.7 1413 vitnesbyrd for Rangdid Torkjellsdotter om en ættlegg (DN XIII nr. 73).

Rangdid Torkjellsdotter. Trolig datter av Torkjell Sveinsson. 2 kvinner avga på Norderhov 8.7 1413 vitnesbyrd for Rangdido Þorkiels dotter om at Torkjell Sveinsson og Ragnild Eilivsdotter var to brødres skilgetne barn (DN XIII nr. 73).

Hustru Rannog Monsdotter. Gift med ærlig og velbyrdig mann mester Torbjørn (Olavsson), sogneprest på Toten. De kjøpte den 3.3 1556 2 pund jord i Helgeland i Røyse fjerding [på Ringerike] (DN XXI nr. 1032).

Randulv på Hov (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 87?). Randull paa Hoff oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Rannogh paa Hoff ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Redar Bårdsson. Reer Borhsson svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Reidar Torleivsson. Reidar Torleifson kjøpte i vitnebrev utstedt av 2 lagrettemenn på Sætrang 25.2 1488 av Torbjørn Tordsson 6 øresbol jord i Bølgen og sødregården Brunsvoll i Vangsbygden på Ringerike (DN III nr. 963).

Reidar Villiamsson, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Redar på Fjell (Hole gnr. 38). Reer Field, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Redar på Gomnes (Hole gnr. 39). Reer Gummenesz svarte for full gjerd selvfjerde, ialt 1 1/2 pund smør, 1 1/2 pund flesk, 1 fjerding malt, 3 lispund mel, 1 ku, får og høns, til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Redar på Sørum (Hole gnr. 10). Ræder paa Sørim ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Redulv på Røising (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 75). Redull paa Resinn oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146). Redulff paa Resyn ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Rolv Asleivsson, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355).

Rolv Saulesson, gift med Gyrid Arnbjørnsdotter. Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271). Se 1.7 1371 (DN V nr. 266).

Rolv Sigurdsson (på Sætrang?). I vitnebrev utstedt på sødregården Sætrang den 31.10 1463 ble det kunngjort at Rolffr Siugurdson solgte til Jon Einarsson 2 markebol jord i østregården Skjennum i Jevnaker sogn på Hadeland (DN VIII nr. 378).

Rolv Øysteinsson. roolff osten son. Bror til Tord Øysteinsson og Dyre Øysteinsson. De inngikk jordeskifte på Løken rette stevnestue i Vangsbygden 30.7 1552 om tredelingen av 2½ øresbol jord i øvregården i Alme og 1 øresbol i Vågård [i Vangsbygden på Ringerike] (DN XXI nr. 974).

Rolv på By (Hole gnr. 26). Rolf By, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Rolv på Fjell (Hole gnr. 38). Rolff paa Felle ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Rolv på Mo (Hole gnr. 23). Rolff paa Maa ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Ronnog. Ronnogh. Mor til Gudrun Guttormsdotter, som var gift med Bjørn. Gudrun opplot til Håkon Arnulvsson jord i Bærum ved vitnebrev utstedt fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 (DN IV nr. 752).

Salve på Tannberg (Norderhov gnr. 38). Solfve Thanberg, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Salve på Vodine (i Bærum?). Saulwe a Wodine nevnt i trette med Håkon Arnulvsson i vitnebrev fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 vedrørende jord i Bærum (DN IV nr. 752).

Saule på Frøysin, nedregården i Mo i Røyse på Ringerike 15.5 1335 (DN XIII nr. 10).

Severin, se Søren.

Sigrid, datter av Gunna, husfrøya til Agmund på Hundstad, Hundstad i Røyse [på Ringerike] 17.11 1340 (DN X nr. 41).

Sigrid Bårdsdotter (Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten). Sigride Barde dotter, søster til Erland Bårdsson. Brynjulv Gunnarsson opptrådte i fulle ombud for sin egen kone Sigrid Bårdsdotter i arveskifte på Hole prestegård 28.2 1444 etter Erland Bårdssons barn (DN IV nr. 291). Hun og Brynjulv fikk 5 øresbol jord i nordregården på Kirke-Holum i Røyse på Ringerike samt østregården i Lunner samt øvrige jorder og jordeparter på Hadeland med unntak av Mo og Berger i Jevnaker sogn, samt jordene på Romerike.

Sigrid (Eilivsdotter), 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Sigrid Jonsdotter. Gift med Dyre Erlandsson (på Sørum, nevnt 1444-1457). Herr Hartvik Krummedike, ridder, kjøpte i vitnebrev fra Sørum i Stein sogn på Ringerike den 1.11 1457 6 øresbol jord i Haga i Syltebygd i Haug sogn på Eiker av Dyre Erlandsson og Sigridh Ions dotther egen kone hans (DN VIII nr. 363).

Sigrid Sveinsdotter (på nørdregården Rå). Var gift med Harald Guttormsson. Sigriid Sweins dotter ga i sitt testamente, bevitnet med 2 lagrettemenn i vitnebrev fra nørdregården Rå i Norderhov sogn på Ringerike 26.9 1428, til sira Gudbrand Åsulvsson 1 øresbol i øvregården i Vesteren i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike, for sin og sin husbondes sjel (DN IV nr. 834).

Sigrid på Løken. Sirit a Løkin på Ringerike hadde gitt i gave til Jevnaker prestebord ½ markebol jord i Helgeland i Røyse i Hole sogn på Ringerike, med Sigurd, prest på jevnaker, hadde ikke påbegynt messeholdet fordi jorda ble holdt tilbake av hennes arvinger, som må ha bodd til Haug i Gaug sogn på Ringerike [ca 1430] (DN II nr. 703).

Sira Sigurd prest på Jevnaker. Sivdher prester a Jemnagher hadde fått jordegave av Sigrid på Løken, men hadde ikke påbegynt messehold fordi hennes arvinger ikke hadde utlevert jorda [ca 1430] (DN II nr. 703).

Sigurd, biskop i Hammer, Øya i Tyri [Storøya] 16.3 1389 (DN IV nr. 561).

Sigurd, mannevitne, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Sigurd Eriksson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Sigurd, far til Per Sigurdsson på Ringerike 1514.

Sigurd Gudbrandsson. Siufuer Guldbrandsen (avskrift fra 1685) utstedte som den 2. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Sigurd Hallvardsson, bror til Torvard og Eiliv Hallvardssønner, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355). Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71).

Sira Sigurd Pålsson, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Sigurd Sigurdsson, nevnt 1415-ca. 1430. Siuffuer Siuffuerszen avga vitne på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 om fiskeretten i Skjerdalen (DN XXI nr. 270). Sivghvrdher Sivgherdherson vitnet på Norderhov [ca 1430] (DN II nr. 703).

Sigurd Torgeirsson. Sivghvrdher Torgheirsson vitnet på Norderhov [ca 1430] (DN II nr. 703).

Sigurd Ulvsson. Omtalt som rette arving til Alv Gjestsson (på Ask?) – var kanskje gift med en datter av Alv (og hans kone Torann). Sigurd Wlffson samtykket i Alv Gjestssons gave til Erland Dyresson av så mange jordeparter som han arvet etter sin bror Dyre Gjestsson (DN II nr. 967).

Sigurd på Berg (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 166). Siword paa Bierigh ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Sigurd på Bjørknes (gård i Norderhov prestegjeld, muligens nåv. Nes), beskjedelig mann. Sywrdh oppa Biørknes, barnfødd i Hallingdalen og bodde der i 50 eller 60 år, ga ved 2 lagrettemenns utstedte vitnebrev i Norderhov kirke 6.2 1480 vitneprov vedrørende eierforhold til gårdene Trommald og Midtbø i Flå sogn i Hallingdal (DN I nr. 926).

Sigurd på Knestang (Vangsbygden, Norderhov gnr. 128). Syuord paa Knestang ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Sigurd på Krakstad (Vangsbygden, Norderhov gnr. 97). Syuordt paa Kragstad ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Sigurd på Rud, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Sigurd på Sætrang, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Simon Eriksson, nevnt 1511. ssimon eiriksson bevitnet i brev utstedt av Bent, prest på Norderhov 5.5 1511, den jordegave Erling Lavransson hadde gitt på sitt dødsleie til Eivind Torleivsson av jord i Ådalen på Ringerike (DN XXI nr. 707). Ssimon Eiriksson sigillerte et brev 15.6 1511 der Magnus Ranesson solgte jord i Bølgen i Vangsbygden på Ringerike til Jon Dyresson og Simon Torsteinsson (DN VIII nr. 477).

Simon Torsteinsson, nevnt 1511. ssimon tosthein sson bevitnet i brev utstedt av Bent, prest på Norderhov 5.5 1511, den jordegave Erling Lavransson hadde gitt på sitt dødsleie til Eivind Torleivsson av jord i Ådalen på Ringerike (DN XXI nr. 707). Ssimon Tosthein [sson] kjøpte sammen med Jon Dyresson av Magnus Ranesson 1½ øresbol jord i Bølgen i Vangsbygden på Ringerike, brev utstedt [på Ringerike] 15.6 1511 (DN VIII nr. 477).

Simon på Bjørnstad (Hole gnr. 2), nevnt 1514-1528. Symen Biørnestad svarte for full gjerd selvsyvende, ialt 7 lispund malt, 1 fjerding mel, 3 pund smør, 3 pund flesk, til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5). Symonn paa Børneste ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Sindre på Aurin, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Sindre på Færden, Løken i Vangsbygden på Ringerike, 17.8 1338 (DN III nr. 194), 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Sindre Gudleiksson, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355).

Solve, se også Salve.

Staffan Guttormsson. Stafane Guttormssyni, Stafan Guttormsson, Stafanne Guttormssyni kjøpte i brev fra Vang i Jevnaker sogn på Hadeland 9.9 1461 ½ markebol jord i Somedal i ytre Ådalen i Strandfjerdingen i Norderhov kirkesogn på Ringerike av Asbjørn Bjørnsson (DN II nr. 839).

Steinar på Hamnor, 1333-34 (DN XXI nr. 50).

Svein, bror til Eiliv, far til Torkjell Sveinsson, bevitnet i brev fra Norderhov 8.7 1413 (DN XIII nr. 73).

Sveinung Ogmundsson, gift med Borgiild, datter av sira Håkon (Alvsson), Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Synne Andersdotter, mannevitne. Synne Andersz daatter. Hennes tidligere vitneprov om fiskeretten i Skjerdalen ble bevitnet på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Sæbjørn (Sigurdsson?). Sebiørn ididem [oppført etter Per Sigurdsson], svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Søren (Sevren) Jonsson på Ringerike. Knut og Hallvard Fredrikssønner i Flå sogn i Hallingdal ble av Jesper Friis, høvedsmann høvedsmann på Akershus, til å møte for lagmannen i Oslo 5.3 i en jordetvist med seffryn Ionson [rettet fra Simon] og Olav Erlandsson på Ringerike (DN XXI nr. 953).

Søren på Frøihov (Hole gnr. 24). Soffurend paa Frøø ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Søren på Hverven (Norderhov gnr. 43). Søfren Hverfven, lensmann, utsending for Ringerike til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Ringerike 12.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Tanndbergsmenn. Þornbergsmænn hadde reist et kapell på Tannberg, 13.12 1304 (DN IV nr. 58).

Þiotgeir, se Tødger.

Tora Ogmundsdotter på Bjørke, nedregården i Mo i Røyse på Ringerike 15.5 1335 (DN XIII nr. 10). Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327). Norderhov [på Ringerike] 13.11 1352 (DN IV nr. 360).

Tora Eivindsdotter, husfrøya hans, Løten [på Ringerike] 23.3 1342 (DN IV nr. 261).

Tora Torgeirsdotter (på Hamnor), Hamnor [på Ringerike] 6.2 1356 (DN VI nr. 229).

Tora på Brattehval, 1329 (DN XI nr. 13). Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Toro i Helgeland, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Sira Torald på Jevnaker, 1333-34 (DN XXI nr. 50).

Torann. Gift med Alv Gjestsson (på Ask?). Thorandh eghen kone hans samtykket i sin manns gave til Erland Dyresson av så mange jordeparter som han arvet etter sin bror Dyre Gjestsson (DN II nr. 967).

Torbjørn, herr Håkons lensmann på Ringerike, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Torbjørn Audulvsson, Korbrødregården i Oslo 15.5 1359 (DN IV nr. 401).

Torbjørn Eivindsson. Torbiørn Ewindtssen, Torbiørn Ewindtssen utstedte brev på Mo [på Ringerike] 21.12 1529 der han kunngjorde sitt salg til sin frende og sameigemann Torstein Alvsson (på Røg) av 3 øresbol jord i søndregården i Strande i Viker sogn [i Ådalen på Ringerike] (DN VIII nr. 619).

Torbjørn Guttormsson. Þorbiorn Gudþormson oppga sin rett til Geitheim i Bærum til Håkon Arnulvsson i vitnebrev fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 (DN IV nr. 752).

Torbjørn Hallvardsson, Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Mester Torbjørn (Olavsson), ærlig og velbyrdig mann, sogneprest på Toten. Kjøpte med sin kone hustru Rannog Monsdotter den 3.3 1556 2 pund jord i Helgeland i Røyse fjerding [på Ringerike] (DN XXI nr. 1032).

Torbjørn Tordsson. Torbiorn Tordsson solgte i vitnebrev utstedt av 2 lagrettemenn på Sætrang 25.2 1488 til Reidar Torleivsson 6 øresbol jord i Bølgen og sødregården Brunsvoll i Vangsbygden på Ringerike (DN III nr. 963).

Torbjørn på Klekken (Vangsbygden, Norderhov gnr. 102). Torbern paa Klæcken ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Torbjørn på Vaker (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 31). Torbernn paa Wager ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Tord, mannevitne, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Tord Bendiktsson. Þordær Bendixson utstedte som den 1. av 2 menn vitnebrev om jord på Norderhov på Ringerike 10.9 1405 vedrørende jord i Bærum (DN IV nr. 752).

Tord Eilivsson, Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271).

Tord Gudmundsson, svoren lagrettemann på Ringerike. Tordh Gwdmwndhson utstedte som den 1. av 4 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg i Norderhov klokkerstue 27.4 1435 (DN X nr. 161).

Tord Guttormsson, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Tord Torkjellsson, Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Tord Øysteinsson. tord østensson. Bror til Rolv Øysteinsson og Dyre Øysteinsson. De inngikk jordeskifte på Løken rette stevnestue i Vangsbygden 30.7 1552 om tredelingen av 2½ øresbol jord i øvregården i Alme og 1 øresbol i Vågård [i Vangsbygden på Ringerike] (DN XXI nr. 974).

Tord på Hen (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 1). Tordt paa Hæn betegnet som fattig (pauper), ga kun 12 skilling i gjengjerdsskatt [halv gjerd] av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Tord på Toen (Vangsbygden, Norderhov gnr. 133). Tordt paa Thune ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Tord på Vaker (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 31). Tordt paa Wager ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Sira Tore Toresson, prest på Hole, Vegstein 18.4 1345 (DN IV nr. 292). Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291). Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327). Prest på Hole, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295). Kirke-Hole i Røyse på Ringerike 13.11 1346 (DN IV nr. 310).

Tore, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Tore Eriksson. Thore Erichsen inngikk jordeskifte med Amund Bendiktsson om 9 øresbol jord i østregården i Nordre Vok i Norderhov sogn på Ringerike 1394-95 (Ak.Reg. 1622 nr. 304, Verne klosters brev).

Tore Erlandsson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Tore Erlingsson, svoren lagrettemann. Torer Ellingsson sigillerte et jordebrev fra Vang i Jevnaker sogn på Hadeland 9.9 1461 vedrørende jord i Somedal i Årdalen i Norderhov kirkesogn på Ringerike (DN II nr. 839).

Tore Olavsson, nannevitne. torer Ollofsen. Hans tidligere vitneprov om fiskeretten i Skjerdalen ble bevitnet på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Tore Torsteinsson, Ringerike 17.7 1345 (DN I nr. 295).

Tore på Dælin (i Bærum?). Þorir a Dœlyne nevnt i trette med Håkon Arnulvsson i vitnebrev fra Norderhov på Ringerike 10.9 1405 vedrørende jord i Bærum (DN IV nr. 752).

Tore på Hamnor, nedregården i Mo i Røyse på Ringerike 15.5 1335 (DN XIII nr. 10). Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Tore i Naudgengsrud på Ringerike, 21.2 1316 (DN IV nr. 113).

Tore på Veien (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 49). Torer paa Weghe ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Torgard Vrålsson. torgardh Vrolsson utstedte som den 2. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov 25.2 1517 der han bevitnet at 2 gårder tilhørte Norderhov prestebord (DN XXI nr. 723).

Torgaut Alvsson. Torgudt Alffszønn, nevnt i et arvetall fra 1658). Sønn av Alv Lauritsson og sønnesønn av den Lavrans Kjetilsson som inngikk arveskifte med Gjest Eriksson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han var far til Olav Torgautsson (nevnt i et arvetall fra 1658, s.st.).

Torgaut Jonsson, satt i domsnemnd på Norderhov [på Ringerike] 15.2 1358 (DN II nr. 340).

Torgeir lensmann på Hadeland, 1333-34 (DN XXI nr. 50).

Torgeir, far til Torstein Torgeirsson på Ringerike 1514.

Torgeir Eivindsson, Berrføttbrødreklosteret øst i Oslo 13.3 1353 (DN II nr. 318).

Torgeir Eivindsson, Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Torgeir Gunnarsson, lagrettemann [på Ringerike]. Þorgieir Gunnærsson utstedte som den 1. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om testamente i nørdregården Rå i Norderhov sogn på Ringerike 26.9 1428 (DN IV nr. 834).

Torgeir Helgesson, nevnt 1410-1415. Torstein Torkjellsson og Torgeir Torsteinsson makeskiftet jord på Hole prestegård i Røyse på Ringerike 20.7 1410 med torgier Helgeszen: de solgte til Torgeir Helgesson en møllefoss i Skjærdalen, en eng i Skjærdalen i Hole sogn på Tyristrand, 1 øresbol jord i Solberg på Tyristrand, fikk 1 markebol jord i nørstegården i Hauge (DN XXI nr. 251). torgier helgesen utstedte som den 1. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Torgeir Helgesson, svoren lagrettemann på Ringerike. Torgeir Helgesson utstedte som den 1. av 2 menn på Tannberg 22.3 1460 et vitnebrev om at de for 10 år siden på Lodrom i Stein sogn så at Bjørn Sigurdsson hadde solgt en kvernfoss ved Åsa til Torgils Erlandsson (på Stein) (DN III nr. 846).

Torgeir Steinrodsson, Frøyshov i Røyse [på Ringerike] 22.2 1355 (DN I nr. 344).

Torgeir Torgjulsson. Þorgieir Þorgiulsson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordesalg i nørdregården på Mo i Stein kirkesogn på Ringerike 3.5 1402 (DN X nr. 99).

Torgeir Torsteinsson, lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1410-1433. Torstein Torkjellsson og torgier tostenszen makeskiftet jord på Hole prestegård i Røyse på Ringerike 20.7 1410 med Torgeir Helgesson: de solgte en møllefoss i Skjærdalen, en eng i Skjærdalen i Hole sogn på Tyristrand, 1 øresbol jord i Solberg på Tyristrand, fikk 1 markebol jord i nørstegården i Hauge (DN XXI nr. 251). Þorgieir Þosteinsson utstedte som den 2. av 2 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg på Bjørnstad i Stein kirkesogn på Ringerike 15.11 1433 (DN V nr. 636).

Torgeir Torvidsson (eller Torundsson). torgeir torvitson utstedte som den 2. av 3 menn et vitnebrev på Norderhov 25.2 1517 der han bevitnet at 2 gårder tilhørte Norderhov prestebord (DN XXI nr. 723).

Torgeir på Hamnor, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Torgeir på Vappin (Ropper?), 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Torgeir paa Stadum (Hole gnr. 43). Torger paa Stadum ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Torgeir på Stadum (Hole gnr. 43). Torger paa Stadum (2 ulike personer) ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Torgeir på Stein (Hole gnr. 9). Torger paa Steen ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Torgeir på Svarstad (Hole gnr. 32). Torger paa Swaste ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 144).

Torgils Erlandsson på Stein, beskjedelig mann, nevnt 1450-1480. I vitnebrev utstedt på Tannberg 22.3 1460 vitnet 2 lagrettemann at de var på Lodrom i Stein sogn for 10 år siden og så at Bjørn Sigurdsson solgte en kvernfoss ved Åsa til Þorgils Ærlendsson (DN III nr. 846). Torgels Ærlandhsson oppa Stena fikk av 2 lagrettemenn utstedt vitnebrev i Norderhov kirke 6.2 1480 vedrørende eierforhold til gårdene Trommald og Midtbø i Flå sogn i Hallingdal (DN I nr. 926).

Torgils Gjordsson. Þorgyls Giursson, lagrettemann, utstedte vitnebrev om jordesalg på Gomnes i Røyse på Ringerike 15.3 1446 (DN V nr. 736).

Torgils Guttormsson. Sønn av Guttorm Haraldsson. Bror til Ånund (Anund) Guttormsson. Torgyl oc Annunder Guttormssynir og Erland Jonsson stadfestet i vitnebrev fra Norderhov prestegård 14.2 1473 det jordeskifte som deres far Guttorm Haraldsson hadde gjort med Klemmet Einarsson om 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike mot 2 øresbol jord i midtgården i Auren i Vangsbygden i Haug sogn på Ringerike (DN VII nr. 476).

Torgils på Gile (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 6). Torgels paa Gylæ ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Torgils på Vaker (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 31). Tørlsgels paa Wager ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Torkjell Arnfinnsson. Thorkyl Anfinsson inngikk som ombudsmann for sin kvinne forlik med Andros (Anders?) Reidarsson, Andor og Torleiv Reidarsson og Asgrim Reidarsson om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049).

Torkjell Hallvardsson, lagrettemann på Ringerike. Torkel Haluordsson utstedte som den 2. av 2 menn vitnebrev om jordesalg på Krakstad 9.3 1458 vedrørende salg av jord i Ådalen (DN II nr. 823).

Torkjell Sveinsson. Trolig far til Rangdid Torkjellsdotter. 2 kvinner avga på Norderhov 8.7 1413 vitnesbyrd for Rangdid Torkjellsdotter om at Þorkiæl Sweinsson og Ragnild Eilivsdotter var to brødres skilgetne barn (DN XIII nr. 73).

Torkjell Torkjellsson, mannevitne. torchel torcheldsen. Hans tidligere vitneprov om fiskeretten i Skjerdalen ble bevitnet på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 (DN XXI nr. 270).

Torkjell Trulsson. Terkill Troffuelsssen utstedte og innseglet på rette stevnestue [på Ringerike] som den 2. av 3 menn et vitnebrev om jordesalg 2.3 1553 (DN VI nr. 777, papir, med buemerke-segl).

Torkjell på Skollerud (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 8). Torckild paa Skolrydh ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Torleiv Aulesson (Ulvsson), svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1456-1461. Torlef Aubersson utstedte et jordebrev på Bjørnstad [på Ringerike] 26.2 1456 der herr Gudbrand Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo, kjøpte jord på Modum av Arnstein Håkonsson (DN V nr. 797). Torleff Aulesson utstedte som den 3. av 4 menn et vitnebrev om salg av jord til herr Hartvik Krummedike, datert på Sørum i Stein sogn på Ringerike 1.11 1457 (DN VIII nr. 363). Svoren lagrettemann på Ringerike. Tolleff Wlfson var tilstede på Norderhov prestegård på Ringerike 24.1 1461 da han som den 3. av 8 lagrettemann sammen med herr Bo Flemming, ridder og rikets råd i Norge, 2 væpnere tildømte herr Hartvik Krummedike 11 øresbol jord i Bønsnes som Erling Amundsson hadde pantsatt ham for sin brøde (DN I nr. 853).

Torleiv Kjetilsson, nevnt 1511-1514. Torleiff Kittilsson avga vitnesbyrd på Norderhov for lensmannen på Ringerike om eierforhold og grenser i Ådalen 15,2 1511 (DN IX nr. 469). Tolleff Keelsson svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Torleiv Reidarsson, nevnt 1489-1510. Bror til Andor Reidarsson (n. 1489-1510). Torløff Redherson, Tørløff Rederson kjøpte sammen med sin bror 5½ øresbol jord i Bølgen og Brønsvoll søregarden i Vangsbygden på Ringerike av Aslak Gudbrandsson og Gjøda Guttormsdotter i brev fra Hval [i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike] 22.4 1489 (DN VIII nr. 422). Andor oc Tholloff Reersson inngikk forlik med Andros (Anders?) Reidarsson, Torkjell Arnffinnsson og Asgrim Reidarsson om arv på Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike 27.5 1510 (DN III nr. 1049).

Torleiv på Toen (Norderhov gnr. 133). Tholluf Thunen, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Sira Torstein, prest på Norderhov, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379). Hamnor [på Ringerike] 6.2 1356 (DN VI nr. 229).

Torstein lensmann, herr Munans ombudsmann på Ringerike, Helgeland 12.5 1330 (DN XI nr. 15).

Torstein Alvsson på Røg. Torsthen Røgh kjøpte 6 øresbol jord i Strande i Ådalen [på Ringerike] 22.4 1527 av Finnbo Pålsson og Erling Torsteinsson i brev fra Fluberg 22.4 1527 (DN VIII nr. 559). Tosten Allssen, Tosten Allsszen kjøpte i brev utstedt på Mo [på Ringerike] 21.12 1529 av sin frende og sameigemann Torbjørn Eivindsson 3 øresbol jord i søndregården i Strande i Viker sogn [i Ådalen på Ringerike] (DN VIII nr. 619).

Torstein Andresson, Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Torstein Narvesson, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Torstein Persson. Torsthen Persson beseglet jordebrev fra Fluberg 22.4 1527 vedrørende jord i Ådalen på Ringerike (DN VIII nr. 559).

Torstein Torgeirsson. Torsten Torgersson svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Torstein Torgeirsson. torsten torgeirson lagrettemann på Ringerike, utstedte vitnebrev om jordearv på Løken rette stevnestue i Vangsbygden 30.7 1552 (DN XXI nr. 974).

Torstein Torkjellsson. tosten Torcheldszønner og Torgeir Torsteinsson makeskiftet jord på Hole prestegård i Røyse på Ringerike 20.7 1410 med Torgeir Helgesson: de solgte en møllefoss i Skjærdalen, en eng i Skjærdalen i Hole sogn på Tyristrand, 1 øresbol jord i Solberg på Tyristrand, fikk 1 markebol jord i nørstegården i Hauge (DN XXI nr. 251).

Torstein på Auren (Vangsbygden, Norderhov gnr. 131). Torsthen paa Oren ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Torstein på Hesleberg (Norderhov gnr. 37). Torsten Helleberg svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Torstein på Strande (Norderhov fjerding, Ådalen gnr. 26), nevnt 1514-1528. Torsten i Strande svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5). Torsten paa Stranne ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Torstein på Tannberg (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 38). Torsthen paa Thanberg ga 1 lodd sølv i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145).

Torvard Bjørnsson. Þoruardær Biornsson solgte i vitnebrev utstedt av 2 menn i nørdregården på Mo i Stein kirkesogn på Ringerike 3.5 1402 til Håkon Åsulvsson fossen og kvernstød nord for Gunnersrud øst ved Åsa i Valbondefjerdingen på Ringerike (DN X nr. 99).

Torvid Gudleiksson. Torffuider Gudleiksson utstedte sammen med presten som den 2. av 2 svorne lagrettemenn et transkriptbrev (fra 1301) på Norderhov på Ringerike 26.10 1461 (DN VI nr. 558, segl).

Torvard Hallvardsson, bror til Eiliv og Sigurd Hallvardssønner, Norderhov på Ringerike 25.1 1367 (DN III nr. 355). Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71).

Trond Sigurdsson. Trondher Siuuarsson utstedte som den 1. av 2 menn et vitnebrev om jordegave og messehold på Norderhov [ca 1430] (DN II nr. 703).

Truls (Trugels) Jonsson. Trogels Jonssen, Troels Jonssen, han solgte i vitnebrev fra rette stevnestue [på Ringerike] den 2.3 1553 3 øresbol jord i Tveten vest for Boreryd på Tyristrand til Per Erlandsson (DN VI nr. 777).

Tubbe, 1329 (DN XI nr. 13).

=? Tubbe Sveinungsson, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Tyke på Sætrang (Norderhov gnr. 100). Tycke Sættrang svarte for full gjerd for 10 bønder i malt, mel, smør og flesk mv. til gjengjerden av Ringerike i 1514 (Regnskap over Gjengjerden fra fogderier under Akershus len 1514, NRJ I s. 5).

Tødger (Tjotgeir) Helgesson, nevnt 1398-1424. Thødger Hellesßen kjøpte ½ øresbol i Vik på Ringerike 1398-99 (Ak.Reg. 1622 nr. 2160, Nonneseter klosters brev). Åse Eilivsdotter vedgikk på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 at Þiotgeir Helgæson hadde solgt 1 øresbol jord i nedre Berge i Soknedal i Ringerike til Bjørn Hallvardsson (DN X nr. 139).

Hustru Ulvild Torgautsdotter (Smør). Eivind Guttormsson solgte ved vitnebrev utstedt på Sem på Eiker 23.3 1400 til hustrw Wluilde Thorgauz dottor 6 øresbol jord i søndregården i Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike (DN IV nr. 706).

Valduv Ranildsson, 1360-61 (Ak.Reg. 1622 nr. 116).

Vegeir Olavsson, mannevitne. wegier Ollufsøn avga vitne på Norderhov rette stevnestue på Ringerike 26.2 1415 om fiskeretten i Skjerdalen (DN XXI nr. 270).

Ørjen (Eriksson) på Askim. Ørjenn Askim, nevnt i et arvetall fra 1658). Sønn av Erik Gjestsson, som var sønn av den Gjest Eriksson som inngikk arveskifte med Lavrans Kjetilsson etter deres foreldre i brev utstedt på Søndre Askim i Bilden sogn [på Hadeland] vedrørende jord, bl.a. på Ringerike, 25. eller 19.5 1494 (DN XVIII nr. 135). Han pantsatte sitt jordegods. Døde barnløs og tok Alv Olavsson til sin framførslemann.

Øystein, Bølgen 9.10 1334 (DN IV nr. 211).

Øystein Andresson, Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71). Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Sira Øystein Håvardsson prest på Norderhov, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291); Vegstein 18.4 1345 (DN IV nr. 292). Norderhov tingsted 29.3 1348 (DN IV nr. 327).

Øystein Sigurdsson, svoren lagrettemann [på Ringerike], nevnt 1444-1454. Estin Sigordsson svoren lagrettemann, utstedte vitnebrev om arveskifte på Hole prestegård 28.2 1444 etter Erland Bårdssons barn (DN IV nr. 291). Esten Sigurdsson, Estin Sigurdsson vitnet for Eivind Jonsson, lensmann på Ringerike, på Frøyshov rette stevnestad i Hole sogn på Ringerike 1.4 1454 angående en brann på Frøihov, og beseglet vitnebrevet (DN IV nr. 932).

Øystein på Bølgen (Vangsbygden, Norderhov gnr. 106). Esthenn paa Belien ga 1 lod sølv i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 147).

Øystein på Klekken (Vangsbygden, Norderhov gnr. 102). Østen paa Klecken ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Vangsbygden [fjerding] på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 148).

Øystein på Li (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 33). Esthinn paa Lydh oppført i manntallet over gjengjerdsskatten av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 uten innbetalt sum (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 145). Østhen paa Liid ble oppført i listen over atterstad (restanse) av gjengjerdsskatten for Ringerike 1528 (Regnskap over restanser av gjengjerden 1528, NRJ IV s. 237).

Øystein på Rå (Norderhov fjerding, Norderhov gnr. 4). Esthen paa Raa ga 24 skilling i gjengjerdsskatt av Norderhov fjerding på Ringerike i 1528 (Skattemanntall av fogderier i Opplandene under Akershus len i 1528, NRJ IV s. 146).

Åle (Ole), mannevitne, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Ånund, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Ånund (Anund) Guttormsson, svoren lagrettemann på Ringerike, nevnt 1435. Annwndh Gwttormson utstedte som den 2. av 4 lagrettemenn et vitnebrev om jordesalg i Norderhov klokkerstue 27.4 1435 (DN X nr. 161). Han må på grunn av navnelikheten være i slekt med den nedenfornevnte person.

Ånund (Anund) Guttormsson, nevnt 1473. Sønn av Guttorm Haraldsson. Bror til Torgils Guttormsson. Torgyl oc Annunder Guttormssynir og Erland Jonsson stadfestet i vitnebrev fra Norderhov prestegård 14.2 1473 det jordeskifte som deres far Guttorm Haraldsson hadde gjort med Klemmet Einarsson om 2 øresbol jord i Somedal i ytre Ådalen i Norderhov sogn på Ringerike mot 2 øresbol jord i midtgården i Auren i Vangsbygden i Haug sogn på Ringerike (DN VII nr. 476). Han må på grunn av navnelikheten være i slekt med den ovenfornevnte person.

Ånund Pettersson, Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296).

Ånund Sveinungsson, Løken i Vangsbygden [på Ringerike] 17.8 1338 (DN III nr. 194).

Ånund på Hove, 7.5 1329 (DN XI nr. 14).

Ånund på Mo, Leine-enga ved Mos-enga [på Ringerike] 7.8 1342 (DN IV nr. 266).

Åsa Alvsdotter, gift med Guttorm Erlingsson. Hval i Vangsbygden på Ringerike 1381 (DN III nr. 437).

Åse Eilivsdotter. Asæ Eilifsdotter vedgikk på Frøyhov i Hole sogn i Røyse på Ringerike 20.8 1424 at Tiotgeir Helgesson hadde solgt 1 øresbol jord i nedre Berge i Soknedal i Ringerike til Bjørn Hallvardsson (DN X nr. 139).

Åsleiv (Pålsson) på Vegastein, Vegstein på Ringerike 18.4 1345 (DN IV nr. 291).

Åste på Hønen (Norderhov gnr. 39 eller 86). Aaste Hønnen, oppført blant lagrettemenn og menige bønder, utferdiget og sigillerte fullmaktsbrevet Ringerike 12.4 1591 for Ringerikes utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 131, s. 71).

Åsulv Eivindsson, Leine [på Ringerike] 22.7 1366 (DN IV nr. 460). Hundstad i Røyse på Ringerike 4.4 1372 (DN V nr. 271).

Åsulv Håkonsson, lensmann på Ringerike, Tingvollen ved Norderhov kirke 27.10 1356 (DN IV nr. 379). Leine [på Ringerike] 22.7 1366 (DN IV nr. 460). Kirkegården på Norderhov på Ringerike 10.3 1369 (DN X nr. 71).

Åsvald klerk, vitne for biskopen i Hammer, nevnt på Øya i Tyri [dvs. Storøya) 20.11 1339 (DN V nr. 131).

 

Del 3. Navn i falske diplom

Anders Helgesson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Anngjerd Kolbjørnsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Asgrim (eller Asgeir) Jonsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Asgrim Kjetilsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Bergljot (eller Bergitte) Olavsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Bjørn Aslaksson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Erling Tormodsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Guttorm Håkonsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Gyrid (eller Dyri) Håkonsdotter, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Håkon på Egge, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Kjetil Helgesson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Pålsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Tordsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav Tormodsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Olav på Berger i Jevnaker, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Pål Dyresson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Tord Knutsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Trond Asgautsson, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Øystein Amundsson (eller Ånundsson), Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Øystein på Marigård, Egge i Ullerål i Norderhov sogn på Ringerike 1361-62 (DN XVI nr. 22 og XXI nr. 112, muligens falskt).

Leave a Reply