Folk i Odal 1593-1604

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1985-2002. (se også Folk i Odal 1497-1591)

Kilder:

Riksarkivet, Rentekammeret, Akershus lensregnskap:

  • nr. 5.4. Bygningsskatt jonsok 1593 av Romerike og Solørs fogderi.
  • nr. 7.1. Bygningsskatt jonsok 1594 av Romerike og Solørs fogderi.
  • nr. 9.1. Jordebok for Akershus len 1.5 1598 – 1.5 1599.
  • nr. 10.3. Tienderegnskap. Fogderegnskap 1.5 1600 – 15. 1601 av Romerike og Sol¢r.
  • nr. 12.1. Bygningsskatt påske 1600 av Romerike og Solørs fogderi.
  • nr. 13.5. Bygningsskatt påske 1601 av Romerike og Solørs fogderi.
  • nr. 19.2. Bygningsskatt 1604 av Romerike og Solørs fogderi.

Forkortelser SO = Sør-Odal, NO = Nord-Odal. SO 12 betyr gårds(matrikkel-)nummer 12.

Alfabetisk personfortegnelse:

Alv Østmoen (NO 51), halvgård 1593, 1594

Amund Ellingsrud (SO 37), halvgård 1593, 1594

Amund Hærnes (SO 57-58), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Amund Melgården (SO 27), fullgård 1604

Amund Øfsgården (SO 26), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Amund Stinnerud (uidentifisert), Stiennerud, Stiernerudt, ødegård 1593, 1594

Amund Taul (SO 9), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601 (skysskaffer), fullgård 1604, tiende 1600

Anders Galterud (SO 63), ødegård 1593, 1594, 1600, 1601

Anders Hærnes (SO 57-58), halvgård 1593, 1594

Anders Jerstad (SO 34), halvgård 1601, fullgård 1604

Anders Krattebøl (NO 37), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Anders Nusst (SO 101-102), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Anders Rud (SO 6 Odals verk), halvgård 1593, 1594, 1600, fullgård 1601, 1604, tiende 1600

Arne Kroksrud (SO 59), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Arne Rud (NO 50), halvgård 1593, 1594

Arne Skjeppestad (NO 30), 1601, 1604, tiende 1600

Arne Skjulstad (SO 90-91), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601 (skysskaffer), 1604, tiende 1600

Arnt Os (SO 38), halvgård 1601

Askild Rud (NO 18 eller 50), ødegård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Aslak Lisset (SO 67), halvgård 1593, 1594

Aslak Vallstad (SO 7), tiende 1600

Bent Berg (NO 55), fullgård 1593, 1594

Bent Disen (SO 68-70), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Bjørn Austvatn (NO 54), fullgård 1600

Bjørn Nusst (SO 101-102), tiende 1600

Bjørn Sand (NO 34-35), fullgård 1600

Børge (Børje) Fulu (SO 3-4), halvgård 1593, 1594, 1600, fullgård 1601, tiende 1600, øde 1604

Børge Spikkset (SO 81-82), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Børge (Børje) Skyrud (Vinger 38), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Børge (Børje) Synnby (SO 16), halvgård 1594, 1601, 1604, tiende 1600

Brønnild Fjell (NO 40-42), halvgård 1593, 1594

Brønnild Hærnes (SO 57-58), ødegård 1600, 1601, 1604

Brynnel (Brønneld) Haugset (SO 44), ødegård 1600, 1601, 1604

Christoffer Disen (SO 68-70), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Christoffer He (NO 36), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Christoffer Melgården (SO 27), halvgård 1593, 1594

Christoffer Trøsi (NO 53), ødegård 1593, 1594, 1600, 1601, øde 1604

Elev Kjellsbøl (SO 45), halvgård 1601, øde 1604

Engelbret Heer (NO 16), ødegård 1600, 1601, 1604

Engelbret Kjølstad (SO 98-99), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Engelbret Toner (SO 25), halvgård 1593, 1594

Erik Berger (SO 11, 55), ødegård 1593, 1594

Erik Fulu (SO 3-4), fullgård 1601, 1604

Erik Hanor (NO 9), ødegård 1600, 1601

Erik Hunes (Vinger 36), halvgård 1600, 1601, 1604

Erik Mangset (SO 46), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, tiende 1600, øde 1604

Erik Nordset (SO 21-22), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604 (skysskaffer), tiende 1600

Erik Nusst (SO 101-102), halvgård 1600

Erik Os (SO 38), halvgård 1604, tiende 1600

Erik Sæter (SO 5), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Erik Skjeppestad (NO 30), fullgård 1600

Even Hærrud (SO 33), ødegård 1594, 1600

Gisle Ellingsrud (SO 37), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Gisle Garvik (NO 52), ødegård 1593, 1594, halvgård 1600, 1601, 1604

Gisle Seim (SO 96), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Gudmund Austvatn (NO 54), fullgård 1601, 1604, tiende 1600

Gudmund Berger (SO 11, 55), ødegård 1604

Gudmund Nusst (SO 101-102), halvgård 1593, 1594, 1600

Gudmund Sand (NO 34-35), halvgård 1593, 1594

Gudmund Skøyen (SO 71), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Gulbrand Greåker (Vinger 46-47), halvgård 1593, 1594, fullgård 1600, 1601, 1604

Gulbrand Moen (SO 49), halvgård 1593, 1594

Gulbrand Rud (NO 50), halvgård 1600, 1601, øde 1604

Gulbrand Sæter (SO 5), ødegård 1593

Gulle Spettalen (Vinger 37), halvgård 1593, 1594

Gunder Stein (NO 13), ødegård 1593, 1594

Guttorm Krakerud (SO 50), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Hågen Årstad (SO 97), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Hågen Galterud (SO 63), ødegård 1604

Hågen Jerstad (SO 34), halvgård 1593, 1594, 1600

Hågen Lisset (SO 67), tiende 1600

Hågen Øyset (Vinger 42-43), fullgård 1600, 1601, 1604

Hågen Sand (NO 34.35), fullgård 1601

Hågen Spettalen (Vinger 37), halvgård 1604

Halvor Berger (SO 11, 55), ødegård 1600, 1601

Halvor Fulu (SO 3-4), fullgård 1593, 1594, halvgård 1600, tiende 1600

Halvor Hunes (Vinger 36), halvgård 1593, 1594

Hans Disen (SO 68-70), fullgård 1593, 1594

Hans Oppstad (SO 100), fullgård 1600, 1601, 1604

Hans Sæter (SO 73-74), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Hans Spikkset (SO 81-82), fullgård 1593, 1594

Harald Hærnes (SO 57-58), tiende 1600

Harald Oppi (SO 6 Odals verk), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Harald Sander (SO 57-58), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Harald [Stor]Moen (NO 43), fullgård 1593, 1594

Harild Håmår (SO 12), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, øde 1604

Håver (Havor) Trauten (NO 25), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Håvor Kvisler (SO 1), ødegård 1593, 1594, halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Helge Leikvang (SO 14), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Helge Melgården (SO 27), fullgård 1600, 1601, tiende 1600

Henning Disen (SO 68-70), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Jacob Øyset (Vinger 42-43), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Jens He (NO 36), fullgård 1593, 1594

Jon Saugnes (NO 8), ødegård 1593, 1594

Jon Sæter (SO 5), ødegård 1594

Karen Lisset (SO 67), fullgård 1600, 1601, øde 1604

Karine Synnby (SO 16), halvgård 1593

Karl Oppstad (SO 100), fullgård 1593

Karl Stein (NO 13), ødegård 1604

Knut Auli (SO 92-93), fullgård 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Knut Greåker (Vinger 46-47), ødegård 1593, 1594, halvgård 1600, 1601, 1604

Knut Moen (NO 51), tiende 1600

Kolbjørn Øyen (SO 94-95), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Kolbjørn Saugnes (NO 8), ødegård 1600, 1601, 1604

Kresten Børje (SO 88), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Laures Nordset (SO 21-22), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Laures Os (SO 38), halvgård 1593, 1594

Laures Skårå (SO 53), fullgård 1593, 1594

Laures Spikkset (SO 81-82), fullgård 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Laures Vallstad (SO 7), halvgård 1593, 1594, 1600, fullgård 1601, 1604

Laures [store] Ullarn (SO 78), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Mattis Haugset (SO 44), ødegård 1593, 1594

Mattis Hærnes (SO 57-58), ødegård 1593, 1594

Mogens Dysterud (SO 77), ødegård 1593

Mogens Nyhus (Vinger 45), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Herr Nils, Oppstad (SO 100), fullgård 1594

Nils Auktner (SO 43), ødegård 1600, 1601, 1604

Nils Børje (SO 88), fullgård 1593, 1594

Nils Børstad (SO 13), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Nils Haug (NO 27), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Nils Mårud (SO 76), ødegård 1600, 1601, 1604

Nils Sannes (SO 83), halvgård 1593, 1594

Nils Sæter (SO 73-74), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, øde 1604, tiende 1600

Ola Bakli (SO 87), ødegård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Ola Berg (NO 49), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Ola Berg (NO 54), fullgård 1601, 1604, tiende 1600

Ola Berger (SO 11, 55), ødegård 1600, 1601, øde 1604

Ola Ekornhol (NO 11), fullgård 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Ola Hærrud (SO 33), ødegård 1601, 1604

Ola Kjellsbøl (SO 45), ødegård 1593, 1594, halvgård 1600, tiende 1600

Ola Kjølset (SO 2), halvgård 1593, 1594, 1600, fullgård 1601, 1604, tiende 1600

Ola Løkker (NO 17), ødegård 1593, 1594

Ola Øyen (SO 94-95), halvgård 1593, 1594

Ola Sand (NO 34-35), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Ola Skårå (SO 53), fullgård 1600, 1601, tiende 1600, øde 1604

Ola Spettalen (Vinger 37), halvgård 1600, 1601

Ola Stumperud (SO 61), halvgård 1593, 1594, fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Ola Svenneby (NO 38), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Ola Vessby (SO 10), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, tiende 1600, øde 1604

Ola [Stor]Moen (NO 43), fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Pål Føsker (NO 20), halvgård 1593, 1594, fullgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Pål Hærrud (SO 33), ødegård 1593

Pål Løkker (NO 17), ødegård 1600, 1601, 1604

Pål Sand (NO 34-35), fullgård 1604

Per Døli (SO 24), ødegård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Per Gjelsen (SO 72), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Per Melstrøm (SO 18), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Per Nusst (SO 101-102), halvgård 1604

Per Sannes (SO 83), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Per Skjulstad (SO 90-91), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Regnold Spikkset (SO 81-82), fullgård 1593

Rolv [lille] Ullarn (SO 79), halvgård 1593, 1594, 1600, 1601, tiende 1600, øde 1604

Sebjørn Vessby (SO 89, fullgård 1593, 1594, 1600 (Oddbjørn?), 1601, 1604, tiende 1600

Siver Auli (SO 92-93), fullgård 1593

Siver Auli (SO 92-93) fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Siver Holt (NO 29), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Siver Østmoen (NO 51), halvgård 1600, 1601, 1604

Siver Rud (NO 18), ødegård 1593, 1594

Sten (Stien) Toner (SO 25), halvgård 1600, 1601, tiende 1600, gården øde 1604

Sven Gremsland (SO 6 Odals verk), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604 (skysskaffer), tiende 1600

Tames Hauggard (SO 48), ødegård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604

Tjøstel (Tjystel) Fjell (NO 40-42), halvgård 1600, 1601, 1604

Tjøstel Heer (NO 16), ødegård 1593, 1594

Tjøstel Øyen (SO 94-95), fullgård 1593, 1594

Tjøstel Skjeppestad (NO 30), fullgård 1593, 1594

Tolluv (Ola?) Austvatn (NO 54), fullgård 1593, 1594

Tor (Tord) Moen (SO 49), halvgård 1600, 1601, øde 1604

Tor (Tord) Os (SO 38), fullgård 1593, 1594, (ikke 1600), 1601, 1604, tiende 1600

Tor (Tord) Kjølstad (SO 98-99), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Tor (Tord) Dysterud (SO 77), ødegård 1594, halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Tor Krakerud (SO 50), halvgård 1593, 1594

Torbjørn Øyset (Vinger 42-43), halvgård 1593, 1594

Tord Mårud (SO 76), ødegård 1593, 1594

Torgeir Trauten (NO 25), fullgård 1593, 1594

Torger Rud (NO 50), tiende 1600

Torgjer Øyen (SO 94-95), halvgård 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Torsten Ekornhol (NO 11), fullgård 1593

Trund Glommsås (SO 30), ødegård 1593, 1594, halvgård 1600, 1601, 1604

Trund Slåstad (SO 28), fullgård 1593, 1594, 1600, 1601, 1604, tiende 1600

Leave a Reply