Foreningens verter og frivillige

Våre lokaler er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra. Følg med i kalenderen vår på nettsidene, så treffer du kanskje en som kan hjelpe deg videre i din egen forskning.

Verter:

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Britt Sølvi Denstad: Jeg startet min forsking allerede på 1970-tallet, før dataen gjorde sitt inntog. Jeg har sittet mange, mange timer på det gamle Statsarkivet i Trondheim. Forskningen min er snart spredt over hele landet. Finnmark (kvener og samer) Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag. Rendalen. Røros. Finneslekter på Østlandet. Hedmark, Akershus ned til indre Østfold og Rømskog. Noen store gårder på Romerike. Så hopper vi over til vestsida og Lier og gårdene rundt der. Jämtland i Sverige. USA, mange stater.
Noe gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett, inkludert Wiki-tree, Ancestry, Geni, My Heritage, Arkiv digital – den svenske portalen og Hiski – den finske portalen.
Har over tid utviklet en god nese for omskrivinger av norske navn til amerikanske. Det samme gjelder kvener bosatt i Finnmark og norsk fra 1600-tallet til i dag. Det er bare fantasien som setter grenser.

Kari Frodesen: Har forsket i følgende områder: Buskerud, Telemark, Agder-fylkene,
Oslo og Bergen, samt noe i USA (Wisconsin og Michigan).
God erfaring i bruk av internett.

Dag T. Hoelseth: Har forsket i de fleste fylkene i Norge samt Storbritannia, USA og Canada. Har spesiell interesse for kongelig genealogi og utvandring til USA og Canada. God erfaring i bruk av Internett, inkludert wikiarbeid. Ansvar: Slektshistoriewiki, sosiale medier.

Carsten Berg Høgenhoff: Har forsket i følgende områder: Nordland, Trøndelag, Bergen/Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, og i utlandet Nederland og Nord-Frankrike. Har arbeidet mye med 1600-tallet. God internetterfaring.

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av Internett.

Trond Øivindsson Lunde: Forsker i slekter fra bla. Eidsvoll og arbeider særlig med DNA til bruk i slektsforskning.

Klaus Johan Myrvoll: Slekter frå Nordmøre, Trøndelag og Gudbrandsdalen, både bonde- og borgarslekter. Eldre kjelder, språk og skrift. Jordegods og skattelister.

Haakon Styri: Forskning på egen slekt har medført arbeid i mange deler av Norge, men med hovedvekt på Eidsvoll, Hadeland, Lier og Røyken, samt noe erfaring med slektsforskning i Danmark. Arbeider særlig med DNA-testing for genetisk genealogi.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av Internett.

Siri Undall: Har forsket i de fleste fylkene i Norge, samt noe i Danmark, Sverige og USA. God erfaring i bruk av Internett.

Jørn Erik Øvald: Slekter i Bratsberg (Nedre Telemark), Fritzøe, Sør-Odal.
Tyskland med hovedvekt på Schleswig-Holstein og videre Danmark, først og
fremst Syd-Jylland. Spesielt opptatt av 1600-tallet (30-års krigen), den norsk-danske fellesflåte. God erfaring med bruk av databasene Myheritage og Ancestry samt også litt Arkiv Digital.

Styret:

Håvard Blom: Har arbeidet med Hallingdal spesielt Nes, Gol, Hemsedal og Ål. Noe Lofoten. Ansvar: Forlag, nestformann, salg og økonomiansvarlig.

Vigdis Brenna: Kan mest om Røros og Hedmark. Dessuten skogfinner og Sverige/ArkivDigital. Har vært innom alle fylker i Norge. Ansvar: Utleie og økonomi.

Randi Hagen: Har drevet med slektsforskning siden 1995, primært på slekter fra Nordmøre og i Hedmark. Kursinstruktør i temaer som DNA, identifisering av gamle fotografier og programmet Reunion (Mac). Ansvar: Nyhetsbrev, markedsføring, referent.

David Widerberg Howden: Har drevet med slektsforskning aktivt siden 1995 og har god erfaring med bruk av både digitale kildeskrifter, databaser, slekts og bygdebøker. Har først og fremst forsket i følgende områder: Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Oslo, men har forsket på slekt i alle fylker fra Trondheim og sørover. Ellers er han spesielt interessert i middelalder, håndverksslekter, heraldikk, DNA og kulturhistorie. I tillegg er han aktiv bidragsyter på bla. slektshistoriewikien. Ansvar: Webredaktør, nettbutikk, DNA, lokallag og husansvarlig.

Grete Singstad Paulsen: Forsker i slekter fra bla. Nordre Land i Oppland, Rindal i Møre og Romsdal, Nordland, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold. Har også stor interesse for borgerslekter. Ansvar: Aktivitet, vertskap og husansvarlig.

Gyrid Jørgensen: Har forsket mest i Trøndelag og Nordland, samt noe i USA og Danmark (inkl. Grønland). Ansvar: Bibliotek, vertskap og husansvarlig.

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland. Slekter i Solør, Blaker og Aurskog samt Lierne. DNA i slektsforskning. Ansvar: Medlemsregister, redaksjonskontakt.

Rune Nedrud: Slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus. Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600–1800. Ansvar: Kontor, formann, prosjekter, medlemsblad og internasjonal kontakt.

Leave a Reply