Genealogen

Her kan du få kjøpt tidligere papirutgaver av foreningens medlemsblad Genealogen. Dette er foreningens medlemsblad, disse inneholder i tillegg til medlemsnytt, mange små artikler og stor variasjon i både tema og stoff. Bladet utkom første gang i 1995 og var fortsettelsen av det gamle medlemsbladet som utkom første gang i 1987.

Leave a Reply