Genealogen-info

 

Genealogen Genealogen20151er Norsk Slektshistorisk Forenings medlemsblad som normalt utgis to ganger i året. Redaksjonen består av redaktør Rune Nedrud og redaksjonsmedlem Carsten Berg Høgenhoff.

Genealogen er Norsk Slektshistorisk Forenings populære “nyskapning”, utgått av det gamle Medlemsbladet som kom som et supplement til Norsk Slektshistorisk Tidsskift i 1987. Det som først og fremst kjennetegner Genealogen, er de mange små artiklene og den store variasjonen i stoffet. Bladet gir også informasjon om foreningens aktiviteter.

Her finner du eldre utgaver av Genealogen som flip-bøker. De eldste heftene er tilgjengelig for alle, mens de siste heftene bare blir tilgjengelige for medlemmer. I 1992, 1993 og 1994 kom det bare ett hefte pr år. Husk å bruke det søkbare navneregisteret for Genealogen 1987-2009 (midlertidig utilgjengelig)

En kort historikk

Medlemsbladet kom med sitt første nummer i 1987. Ønsket til NSF var «å bedre hyppigheten i kontakten med sine medlemmer.» Redaktør fra starten av, og frem til 1992, var Terje P. Tellefsen. Deretter var Torkel Rønold Bråthen redaktør til 1994, så fulgte en overgangsperiode i 1994/1995 med en redaksjonskomité bestående av Tore Stenberg Falch (ansv. red.), Bodil Moum Børsting, Terje Gudbrandson og Torkel Rønold Bråthen, inntil senere på året 1995 da Per Reidar Bjørnerud Christiansen overtok som redaktør.

Etter bare ett ytterligere nummer av Medlemsbladet (3/95), kom første utgave av Genealogen i 1996. For design og layout – som i stor grad fremdeles brukes – skylder NSF en stor takk til daværende formann i Notodden Historielag, Hans-Olav Oldrup Johnsen. Dette gjorde også Per Reidar Christiansen oppmerksom på i den første redaktørspalten i Genealogen.

Siden den gang har utviklingen gått i rasende fart, og Genealogen har blitt et meget populært blad blant medlemmene. Fra 1998 har redakjsjonen bestått av to personer. Frem til 2001 var dette Per Reidar Christiansen (ansv. red.) og Tore Hermundsson Vigerust. F.o.m. nr. 2/2001 t.o.m. nr. 2/2003 har Jo Rune Ugulen (ansv. red.) og Are S. Gustavsen utgjort redaksjonen. Siden 1999 har Svein Becken i SB Grafisk i Asker stått for den mer tekniske og layoutmessige biten av arbeidet med Genealogen. Are S. Gustavsen tok over som redaktør ved årsskiftet 2003/2004.

 

 

 

 

 

Leave a Reply