Register til Danske og norske Officerer 1648–1814

I årene mellom 1888 og 1907 ble dette materialet samlet og utarbeidet av oberstløytnant J.C.W. Hirsch og hans sønn premierløytnant Kay Hirsch. Materialet inneholder nesten 32 000 navn på offiserer og andre som var tilknyttet den dansk-norske hæren i nevnte periode. Originalen i håndskrift oppbevares i det danske nasjonalbiblioteket, mens en avfotografert kopi er fotografert og tilgjengeliggjort av NSF i nettbutikken fra en svart-hvitt kopi i det danske Rigsarkivet i København.

OBS! Tar litt tid å laste inn før søkeboksen kommer opp.

Nr.GaardMænd og hustruerAlderBarn og fosterbørnTienere o.a.
No 1HalvorsøenPeder Joensen. 30Hans Pedersøn19
ungkarlMarit Pedersdr.26
No 2RøesandHenrich Olsøn og58Ingebor Henrichsd20
Ane Monsdr.47Giertrud ""28
No 3BunchenIver Ediæsøn med43Lars Iversøn10
Hustrue45Malena Olsdr.23
Olea ""20Marit Larsdr57
IbidmLars Pedersøn og37Ragnild Olsdr26
Berit Gundersdr.30Ingebor Larsdr.55
No 4AarbergJust Halvorsøn og47Martinus Justsøn19
Giertrud Olsdr.43Joen Justesøn12
Ole ""8
Edias ""6
Maria Justsdr.20
Karen Malena ""16
Justina Justdr.4
No 5LeichvigenAlv Iversøn og34Iver Alvsøn2
Malena24Ane Maria1Marit Olsdr72
IbdmPeder Jensen og39Hans Persøn7
Rebecca Erichsd.51Maren Persdr.10Ingebor Erichsd.30
No 6GiescheAnders Persøn og50Peder Andersøn24
Susanna Pedersdr.52Johanna Andersd.26
Lena ""16Berithe Annisd.57
Susanna ""10Hans Zachariæs.48
IbidmHenrich Nielseøn48Petrica Olsdr.8
Ingebor Pedersdr.87
No 7FinnesMichel Villumsøn32Jørgen Gabrielsøn14
Kirsten Jørgensdr.46Zacharias Michels.6
Vendel Michelsdr.4
IbidmOle Larsøn og40
Ane Nielsdr.38Ane Martha7Kirsten Nielsdr.36
No 8SifjordenPeder Nielsøn24Moses Nielsdr.20
Ane ""18
Doret Erichsdr.50
No 9VejmandJoen Iversøn og39Mons Jonsøn4Ole Nilsøn18
Karen Gulbrands.40Ingbor Jonsdr.14Elisabeth Ingebrets.23
No 10BottenGregus Olsøn og36Amund Gregussøn2
Ingbor Christoph:30Ane Margrethe14
Maria Gregusdr.12
Birgitha ""10
Nilla ""3
No 11MedbyeChristopher Zachariæ58Andreas Christoph28
Magrete Monsdr.59Maria ""20Petrica Eliasdr.12
No 12KalfarnesJoen Persøn og63Martinus Jons.19Kirsten Henrich.16
Maren Erichsdr.60Martha Jonsdr,51
No 13GrunfarnesGabriel Moursund49Martinus Moursund20Siur Olsøn29
Ingbor Rasmusd.50Berit Figenschou14Marit Just24
Hanna Moursund14
Øllegaard ""4
No 14KieringvigJoen Larsøn50Maria Joensdr.19Ole Iversøn43
Elen Tostensdr.56Karen Jonsdr.16Magrete Nielsd18
Lavina ""14
Hans Jonsøn8
Inderst. Tosten Jonsøn24
Kirsten Villumsd26
No 15KongsnesPoul Pedersøn40Marit Pedersd4Ingbor Olsd.70
Karen Larsdr.30Corneliussen Hansøn14
No 16ØrgenVillum Hansøn54Johannes Villums15
Susanna Hansd58Susanna ""16
IbidmJacob Villumsøn36Peder Jacobsøn5
Signild Pedersdr.29Villum ""2
Susanna Jacobs.1Valborgs Villumsd-
No 17Inder HolmenNiels Nilson52Søren Nilsøn20
Berit Pedersdr.49Peder Jacobsøn17
Ane Jacobsdr.14
No 18Ytter HolmenPovel Josephsøn43
Magrete Hansdr.71
HuusmændOle Ingebretson24
Lena Villumsd.26
No 19FlagstadAxel Olsøn42Johanna Halvorsd.47
Sophia Hansdr.48Hedevig Hansd.14
No 20Torsche-VerretKlokkeren Bendigt Nils:52Anders Michels:16
Helena Olsdr.42Maren Nielsdr.15
IbdmBerit Olsd Enken46Ole Mathiæson19
Elias Hanson14
Andreas3
Johanes6
Rebecha Hans.9Berthe Annisd42
IbdmOle Haagensen38Johanes Nilsøn14
Maria Nielsd.28Trine Monsd.62

Leave a Reply