Innholdsliste Genealogen 1987-2015 (ikke helt oppdatert)

Nedenfor er en oversikt over alle artikler som er publisert i NSF Medlemsblad 1987-95 og Genealogen fra 1996 til og med nest siste nummer.

 •  Genealogen nr. 1/2014

  28. årgang

  genealogen_2014_01

  Artikler og fast stoff:

  • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, Genealogen 1/14 s. 3
  • Fra redaksjonens side, Her er rom for funderinger, Genealogen 1/14 s. 4
  • Johan Martin Setsaas: Erkebiskop Olav Engelbrektsson: Hans studietid og tidligste embetstid, Genealogen 1/14 s. 5
  • Ole Arild Vesthagen: Klokkerfamilien Berger i Gran på Hadeland, Genealogen 1/14 s. 19
  • Grete Singstad Paulsen: Christine Marie Hegelunds bakgrunn, Genealogen 1/14 s. 24
  • Oskar Aanmoen: Gården Ånmoen og dens slekt fra 1766 til moderne tid, Genealogen 1/14 s. 29
  • Carsten Berg Høgenhoff: Hvor bodde Knut Hamsun?, Genealogen 1/14 s. 33
  • Liv Marit Haakenstad: En av Sons of Norways grunnleggere, Genealogen 1/14 s. 39
  • Are S. Gustavsen: Emigranten Anton Edvard Bevry – til Minnesota fra Bævre i Surnadal?, Genealogen 1/14 s. 42
  • Johan Marius Setsaas: Kommentar til artikkel om Christoffer Trondssønn i Slekt og Data 4/2013, Genealogen 1/14 s. 49
  • Kari Thingvold: Gamle skannede aviser som slektshistoriske kilder, Genealogen 1/14 s. 55
  • ArkivDigital flyttar svenska kyrkbøcker till internet, Genealogen 1/14 s. 60
  • NY LITTERATUR, Genealogen 1/14 s. 62
  • FORENINGSSTOFF:
  • Jubileumsboken om eidsvollsmennene, Genealogen 1/14 s. 67
  • Slektshistoriewiki med over en million besøkende, Genealogen 1/14 s. 68
  • Den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, Genealogen 1/14 s. 70
  • Protokoll fra ekstraordinært årsmøte, Genealogen 1/14 s. 73
  • Årsmelding for Norsk Slektshistorisk Forening 2013, Genealogen 1/14 s. 74
  • Årsregnskap for Norsk Slektshistorisk Forening 2013, Genealogen 1/14 s. 78
  • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes hus, Genealogen 1/14 s. 79

   

 • Genealogen (2013)
 • Formannens spalte: Handler samarbeid i Norden og Norges løsrivelse seg om motsetninger? Ikke i Genealogen!, Genealogen 1/2013, s 3
 • Fra redaksjonens side, Genealogen 1/2013, s 4
 • Ronny Rismyhr Haugen og Trond Bækkevold: Er mitokondrielle DNA-tester
  nyttige i slektsgransking?, Genealogen 1/2013, s 5
 • Bente V. Larsen og Tommy P. Christiansen: Bruden var i sort, Genealogen 1/2013, s 15
 • Torun Sørli: Peder Hole – en pioner på misjonsmarkene i Kina og krigsfange i Japan, Genealogen 1/2013, s 26
 • Frode Omang: Familiebladet Omangposten, Genealogen 1/2013, s 33
 • Lars Løberg og Ronny Rismyhr Haugen: Metodeproblem i norske bondeslekter, Genealogen 1/2013, s 39
 • Jubileumsboken om eidsvollsmennene, Genealogen 1/2013, s 44
 • Birthe Mylius Grønvold Kroman: Danske forbindelser – Facebook kan brukes til etterlysninger, Genealogen 1/2013, s 46
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus, Genealogen 1/2013, s 47
 • Massivt tjueri på Geni.com!, Genealogen 1/2013, s 48
 • Kari Thingvold: Bruk og bidra til Slektshistoriewiki, Genealogen 1/2013, s 50
 • Rune Nedrud: Forsøk på forberedelse av artikkel og innspill til samarbeidsprojekt, Genealogen 1/2013, s 66
 • NY LITTERATUR, Genealogen 1/2013, s 62FORENINGSSTOFF, Genealogen 1/2013, s 52
  ÅRSMØTEPAPIRER:
  Årsmelding for Norsk Slektshistorisk Forening 2011, Genealogen 1/2013, s 54

 

Genealogen (2012)

 • Genealogen nr. 2/2012
  26. årgangHittil siste nummer av Genealogen utkom i november 2012
  (Neste utg.: april 2013)Artikler og fast stoff:
 • Asak, P.O.: “Herresetet Børke”, Frogner i Sørum, Genealogen nr. 1/2012: 32
 • Darrud, Ole Bjørn: Olav den Helliges Haraldsons fødested, Genealogen nr. 1/2012: 5
 • Elsrud, Nils og Høyendal, Sten: Ringerike Slektshistorielag. Genealogen nr. 1/2012: 39
 • Fossum, Roger: Ingen Evensdotter, derimot en Tronsdotter – kommentar til artikkel av Per Reidar Christiansen i Genealogen 1-2009. Genealogen nr. 1/2012: 58
 • Hals, Caroline Elise: Christiania Tugthus – sedelighetsforbrytelser 1775-1779 og 1795-1799. Genealogen nr. 1/2012: 36
 • Hoelseth, Dag T.: Slektshistoriewiki – slektsforskernes oppslagsverk på nettet, Genealogen nr. 2/2012: 34
 • Hunskaar, Kristian: Nytt om skanna kilder fra Arkivverket høsten 2012, Genealogen nr. 2/2012:21
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Nytt praktverk om norske uniformer ca 1840-1910. Genealogen nr. 1/2012: 46
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Suksess med Europas første LAN-party for slektsforskere, Genealogen nr. 2/2012: 35
 • Jönsson, Bjørn: Noe er gratis også i Sverige, Genealogen nr. 2/2012: 22
 • Lihaug, Elin Galtung: 30. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, Maastricht 2012, Genealogen nr. 2/2012: 52
 • Nedrud, Rune: Leiermål i Norge og Klara Larsdatters historie, Genealogen nr. 1/2012: 22
 • Odland, Torleif: Uår – sykdom og død på Agder. Hva var årsaken?, Genealogen nr. 2/2012: 15
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: Oslo 2014 – merket til den 31. Internasjonale kongress for Genealogi og Heraldikk, Genealogen nr. 2/2012: 37
 • Thingvold, Kari: Dødsmeldinger som slektshistorisk kilde, Genealogen nr. 2/2012: 38
 • Thingvold, Kari: Svenske slektsforskerdager i Gävle 2012, Genealogen nr. 2/2012: 53
 • Tutturen, Lauritz: Ludvig og Einar. Om to møllersønner fra Rakkestad som ville se seg om i verden, Genealogen nr. 2/2012: 5

 

Genealogen (2011)

 • Berntsen, Geir Kamsvaag: Grollproblemer, Genealogen nr. 1/2011: 27
 • Bratland, Kenneth: Dikt fra en glemt krig, Genealogen nr. 1/2011: 48
 • Bækkevold, Trond: Når ikke alt er som man tror, Genealogen nr. 2/2011: 34
 • ———. Gjennombrudd på farslinja med genetisk genealogi som verktøy, Genealogen nr. 2/2011: 37
 • Christiansen, Per Reidar: Møllsfolket i Holum og odelen i Lia i Fjære, Genealogen nr. 2/2011: 5
 • Darrud, Ole Bjørn: Møllargutens fødsel, Genealogen nr. 1/2011: 32
 • Ekelin, June Nilsson: Mårten Jönsson och Torsten Föllinger, Genealogen nr. 2/2011: 44
 • Furuberg, Pål: Sygnestveit/Synnestvedt, Genealogen nr. 1/2011: 12
 • Gustavsen, Are S.: En gårdbrukers dagbok, Genealogen nr. 2/2011: 18
 • Halvorsen, Tom O.: Romerike historielag med Skytilen, Genealogen nr. 1/2011: 28
 • Kompelien, Arild: Norske navn i 1743, Genealogen nr. 1/2011: 30
 • Nordengen, Mette: Gjøvik og Toten slektshistorielag, Genealogen nr. 2/2011: 42
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: Verdenskongress til Oslo og Norge! , Genealogen nr. 2/2011: 63
 • Steen-Karlsen, Torbjørn: En kvinne og hennes fire døtre, Genealogen nr. 1/2011: 10
 • Sundsback, Kariin: Norske kvinners emigrasjon, Genealogen nr. 1/2011: 5
 • Teige, Ola: Gyldenløver, skjold og daler, Genealogen nr. 2/2011: 12
 • Thingvold, Kari: Små arkivperler, Genealogen nr. 2/2011: 33

Genealogen (2010)

 • Berge, Anne Marit: Interaktivt slektstre på nettet: Geni.com, Genealogen nr. 1/2010: 8
 • Bjørndal, Svein Arnolf: Nøstvet i Ås forbundet med Åmot i Lier allerede tidlig på 1600-tallet?, Genealogen nr. 1/2010: 26
 • Geelmuyden, Knut: Slekten Geelmuyden 350 år i Norge Genealogen nr. 2/2010: 36
 • Grandt, Anne Cappelen: Prestearkivet i e-bokformat Genealogen nr. 2/2010: 13
 • Gustavsen, Are S.: Ole Hanibal Hoff og Hof prestegård på Toten, Genealogen nr. 1/2010: 38
 • Hellerud, Marius: Østfold historielag med Runar og Wiwar Genealogen nr. 2/2010: 20
 • Hunskaar, Kristian: Digitaliseringsnytt fra Arkivverket Genealogen nr. 2/2010: 41
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Nettpublisering av drøyt 20 000 sider innlånte diplomer ved Kildeskrift på Riksarkivet 6
 • ———. Så har vi flyttet – igjen… Genealogen nr. 2/2010: 6
 • ———. Norsk militærvesen i 500 år (referat årsmøteforedrag) Genealogen nr. 2/2010: 44
 • Lyngvær, Roald: Tilsvar til Lars Løberg: Syv parter, ergo syv barn, Genealogen nr. 1/2010: 16
 • ———. Nye hypoteser fra Lars Løberg Genealogen nr. 2/2010: 42
 • Løberg, Lars: Mer dill om Dall, Genealogen nr. 1/2010: 17
 • ———. Asdalrøtter: Fru Johannes opphav – en uløselig gåte Genealogen nr. 2/2010: 34
 • ———. Når tåkelegging blir genealogisk metode Genealogen nr. 2/2010: 42
 • Myhrvold, Jan: Den finske slekta Porkka fra Finnskogen Genealogen nr. 2/2010: 22
 • Nielsen, Ingrid Bonde: En perle til Dronningen Genealogen nr. 2/2010: 8
 • Roaas, Finn: Søsknene Ole Trondsen og Katrine Trondsdatter på Ellingsrud og Nordby i Ullensaker Genealogen nr. 2/2010: 14
 • Skogseth, Arvid: Futerekneskap – ei mogeleg kjelde for ein slektsgranskar? Genealogen nr. 2/2010: 38
 • Wangensteen, Lars Ove: Statsarkivar Per-Øivind Sandberg er blitt pensjonist, Genealogen nr. 1/2010: 24
 • Weidling, Tor: Kongebrev: Om ekteskapsbevillinger og konfirmasjon på testamenter, Genealogen nr. 1/2010: 12

Genealogen (2009)

 • Bjønnes, Anders, Blom, Håvard og Becken, Svein: Seglprosjektet – historikk, status og fremdrift, Genealogen nr. 1/2009: 15
 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Tilgjengelighet kontra kvalitet, Genealogen nr. 1/2009: 4
 • Bosquet, Pierre: The french people in Bergen during the 17th and 18th centuries, Genealogen nr. 2/2009: 54
 • Bratland, Kenneth: Registrering av kirkebøkene fra Haus prestegjeld, Genealogen nr. 2/2009: 42
 • ———. Fattige i Åsane på 1700-tallet, Genealogen nr. 2/2009: 49
 • Christiansen, Per Reidar: Litt om gamle ætter fra Ås i Hurum og Kjekstad i Røyken, Genealogen nr. 1/2009: 20
 • Gustavsen, Are S.: Ex Fontibus: Trøndske drapsmenn 1668 og 1669 – etterlyst i Skien 1670, Genealogen nr. 1/2009: 44
 • Gustavsen, Are S.: Noen bergenske genealoger, Genealogen nr. 2/2009: 41
 • ———. «Baade» òg – om et gammelt navn, en ring og en kontorpult på Hanseatisk musem, Genealogen nr. 2/2009: 64
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Søkbart navneregister for Genealogen på genealogi.no, Genealogen nr. 1/2009: 64
 • ———. En feil i Digitalpensjonatet, og hvordan man kan ledes på gale veier, Genealogen nr. 2/2009: 38
 • Høyendal, Sten: Leiermålslister fra 1660-årene – en kilde til personkunnskap, Genealogen nr. 2/2009: 6
 • Kristiansen, Ivar: Kuriosa fra 1801-tellingen, Genealogen nr. 1/2009: 13
 • Leganger, Arnt-Robert: Nederlenderne viktigere for Bergen på 1500-tallet enn før antatt, Genealogen nr. 2/2009: 52
 • Lyngvær, Roald: Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?, Genealogen nr. 2/2009: 33
 • Løberg, Lars: For lite Bodø-glimt? Bokanmeldelse av Per A. Jakhelln m.fl.s Slekten Jakhelln – Glimt av en historie, Genealogen nr. 1/2009: 53
 • ———. Tilsvar til «Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?», Genealogen nr. 2/2009: 35
 • Myhrvold, Jan: Rapport fra Høstmøtet 2008, Genealogen nr. 1/2009: 48
 • ———. Utvandring fra Finnskogen til Ingermanland i 1692, Genealogen nr. 2/2009: 15
 • ———. Jakten på Svenskemarja, Genealogen nr. 2/2009: 17
 • ———. Skogfinner i de norske folketellingene, Genealogen nr. 2/2009: 21
 • Myrstad, Trond: «Han er en meget tyvagtig person av en tyvagtig familie …», Genealogen nr. 2/2009: 22
 • Nedrud, Rune og Høgenhoff, Carsten Berg: Publikasjoner på genealogi.no – digitale muligheter og rettigheter, Genealogen nr. 1/2009: 5
 • Nedrud, Rune: Per Ingolf Braastad 1912–2008, Genealogen nr. 1/2009: 9
 • Nedrud, Rune: Europeiske aner: På rundreise i vikingtiden en novemberdag, Genealogen nr. 1/2009: 51
 • Roede, Lars: En duk med dokumentasjon, Genealogen nr. 1/2009: 41
 • Skjedsvoll, Jakup: Seminar om Bratt-slekta på Bjølstad i Gudbrandsdalen, Genealogen nr. 1/2009: 46
 • Solberg, Thorleif: Gale patronymikon på Ringerike 1664?, Genealogen nr. 1/2009: 43
 • Vigerust, Tore H: NST som vitenskapelig tidsskrift, Genealogen nr. 1/2009: 18
 • ———. Åneland-ætten i Evje og folket på Rånå i Austre Moland, Genealogen nr. 1/2009: 10
 • ———. Odelsjordebøker fra 1600-tallet: forslag til kildeutgivelse, Genealogen nr. 1/2009: 35
 • ———. Mitt våpenskjold, en armbrøst, Genealogen nr. 2/2009: 37
 • Øyane, Lars Erik: Ny litteratur: Ny lærebok i utvandringsforsking for nybyrjarar, anmeldelse av Liv Marit Haakenstads “Slektsgranskerens guide til utvandringen”, Genealogen nr. 1/2009: 51

 

Genealogen (2008)

 • Albretsen, Carl S.: Bucha-familien i Grenlandsområdet, Genealogen nr. 1/2008: 61–62
 • Asak, Per Otto: Håkon Brøter i Skedsmo og hans slekt, Genealogen nr. 1/2008: 34–38
 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Viktig med vekst i distriktene?, Genealogen nr. 2/2008: 5
 • Bratland, Kennth og Skogseth, Arvid: Nikolai Wergelands ukjente mormor, Genealogen nr. 1/2008: 11–15
 • Gustavsen, Are S.: Digitalarkivet 10 år – “med høge smørbrød og gode kaker”, Genealogen nr. 1/2008: 39–41
 • ———. Resen – en trøndsk presteslekt fra Jylland (Prestenytt), Genealogen nr. 1/2008: 45
 • ———. Anmeldelse av Nils G. Bartholdys: Adels – og våpen breve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536, Genealogen nr. 2/2008: 62
 • ———. Fargerikt innblikk i adlingens historie, Genealogen nr. 2/2008: 62
 • ———. Ola Teige sikret seg Ph.D.-graden, Genealogen nr. 2/2008: 54
 • ———. Mitt møte med Finnskogen, Genealogen nr. 2/2008: 56
 • ———. Herlige Hardanger: Sommerens høydepunkt?, Genealogen nr. 2/2008: 60
 • ———. Rokkeringer i redaksjonen s. 4
 • Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke – myte og mysterium, Genealogen nr. 1/2008: 47–58
 • Hansen, Kåre: Prestenytt: Petter Dass-portrettet i Melhus kirkeatter en gang – dokumentasjon og etterrettelighet, Genealogen nr. 2/2008: 39
 • Helleberg, Odd Arne: Når englene har hentet sjela – del 2, Genealogen nr. 2/2008: 14
 • Hunskaar, Kristian: Skogfinsk tema på høstmøtet, Genealogen nr. 1/2008: 65–66
 • ———. Kontroll og etterprøving av bygdebøker, Genealogen nr. 2/2008: 11
 • Hunskaar, Kristian og Gustavsen, Are S.: Vellykket sommertur av det varme slaget, Genealogen nr. 2/2008: 55
 • Iversen, Rigmor Waler: Erkehertug på ville veier? – Alexander Hugo Køhler og den vanskelige sannheten, Genealogen nr. 1/2008: 16–31
 • Kristiansen, Jan Ivar: Litt krim fra gamle dager, Genealogen nr. 1/2008: 59
 • Lihaug, Elin Galtung:Europas første afrikanske intellektuelle?, Genealogen nr. 1/2008: 6–10
 • Løberg, Lars: Blant norskafrikanere, Genealogen nr. 1/2008: 32–33
 • ———. Fagseminar i middelaldergenealogi 5. januar 2008, Genealogen nr. 1/2008: 67–68
 • ———. Er navnelovens rettsvern illusorisk?, Genealogen nr. 2/2008: 37
 • Nedrud, Rune: Biblioteket – endringer og forbedringer, Genealogen nr. 1/2008: 42–43
 • ———. Malmø 30.-31. august, Genealogen nr. 2/2008: 60
 • Nilsen, Randi Engstrøm: Mjøsmuseets museumstreff om bygdebok, Genealogen nr. 1/2008: 66–67
 • Roede, Lars: Hus og mennesker i Christiania, Genealogen nr. 2/2008: 6
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: 1905 – og litteraturen fra 100-årsmarkeringen 2005, Genealogen nr. 2/2008: 63
 • Utne, Ivar: Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn, Genealogen nr. 2/2008: 26
 • Vigerust, Tore H: Hertug Håkons portrettsegl, Genealogen nr. 1/2008: 5
 • ———. Et samemanntall fra Salten 1638, Genealogen nr. 1/2008: 64

 

Genealogen (2007)

 • Christiansen, Erling Neumann.”Drammensslekten Neumann – en oppdatering 100 år etter utgivelsen av “Neumann-slekten” i 1903″ Genealogen nr. 1/2007: 20-23.
 • Fagerli, Torkel: En slekt Mandal, Genealogen nr. 2/2007: 63-64
 • Gustavsen, Are S. “Fra lokalpolitikkens barndom: En bondes syn på verdige og uverdige trengende i 1838”. Genealogen nr. 1/2007: 32-35.
 • ———. “Kven eigde Vestlandet i mellomalderen?”, Jo Rune Ugulen disputerte 9. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Genealogen nr. 1/2007: 45-47.
 • ———. “Hringariki anno 2007 – med Norges eldste og mest utholdne redaksjon?”, presentasjon av redaskjonen i Ringerike Slektshistorielags tidsskrift Hringariki. Genealogen nr. 1/2007: 48.
 • ———. Lars Løberg om sitt forhold til NSF og utviklingen i hans formannsperiode, Genealogen nr. 2/2007: 15
 • ———. Nordnorsk identitetskrise: Petter Dass har mistet sitt ansikt, Genealogen nr. 2/2007: 21
 • Helleberg, Odd Arne: «Når englene har henta sjela…» – del 1, Genealogen nr. 2/2007: 24
 • Hunskaar, Kristian: Norsk lokalhistorisk institutt, Genealogen nr. 2/2007: 40
 • ———. Bygdebøker på nett – et NLI-seminar, Genealogen nr. 2/2007: 50
 • Høgenhoff, Carsten Berg og Eri, Jan. “Folk på vidvanke”. Strays i samarbeid med DIS-Norge, Genealogen nr. 1/2007: 16-18.
 • ———. “Arbeidsgrupper over landegrensene – en arbeidsmodell for ad hoc-baserte slektshistoriske arbeidsgrupper over landegrensene.” Rapport fra møte i Arbeidsgruppen for Europeiske Aner 14. oktober 2006. Genealogen nr. 1/2007: 39-41.
 • ———. : Slektsforskningens Hus – NSF og DIS-Norge flytter til Grønland, Genealogen nr. 2/2007: 54
 • Kolberg, Frank. “Christence Groll og hennes slekt”. Genealogen nr. 1/2007: 18-19
 • Lunde, Trond Øivindson. “Lars Nilsen – den enarmede lærer i Søgne”. Ex fontibus, Genealogen nr. 1/2007: 7-15.
 • Løberg, Lars: NADRA – Pakistans folkeregister er verdensledende på IT, Genealogen nr. 2/2007: 19
 • ———. NSFs sommertur – en vellykket improvisasjon, Genealogen nr. 2/2007: 52
 • Myhrvold, Jan. “Rapport fra seminar om slekta Bratt i Gudbrandsdalen” Genealogen nr. 1/2007: 42-44.
 • Myhrvold, Jan og Gustavsen, Are S: En augusthelg i Halmstad og Kjøbenhavn, Genealogen nr. 2/2007: 56
 • Myhrvold, Jan: DNA vinner trerreng: Skotsk gen avslørt, Genealogen nr. 2/2007: 42
 • ———. Skogfinsk doktordisputas på svensk i Norge, Genealogen nr. 2/2007: 59
 • Pettersen-Dahl, Terje. “Preben von Ahnen i Riksarkivet” Genealogen nr. 1/2007: 5-6
 • Rostrup, Randi: “Mette Kristine Brunsten og hennes to ektemenn Jens Barsøe og Erik Leganger, sogneprester i Torvastad”, Prestenytt, Genealogen nr. 1/2007: 29-31.
 • Roaas, Finn: “Anna Olsdatter – en innflyttet svenske til Østfold i 1864” Genealogen nr. 1/2007: 24-28.
 • ———. Simon Simonsen, født 1879, Genealogen nr. 2/2007: 44
 • Seglsten, Per Helge: Ibsens ukjente barnebarn, Genealogen nr. 2/2007: 6
 • Snildal, Andreas. “NSFs høstmøte 16. november 2006.” Genealogen nr. 1/2007: 41-42.
 • Vigerust, Tore H. “Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek – hva nå?” Genealogen nr. 1/2007: 36-38.

 

Genealogen (2006)

 

 • Albretsen, Carl S. “Slekten, kystbykulturen og vandalisme.” Genealogen nr. 1/2006: 20-21.
 • Annfelt, Trine. “Er røtter medfødt?” Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 16-17
 • Arntzen, Jon Gunnar. “Ikke akkurat “Hole in one”, men Par for the course”. Rapport fra den 27. internasjonale genealogi- og heraldikkonferansen, St. Andrews, Skottland. Genealogen nr. 2/2006: 7-9
 • ———.”Om å stå på egne ben – eller skyte seg i foten”. Genealogen nr. 2/2006: 46-52.
 • Bjønnes, Anders. “Lif Tybring i foreningens tjeneste”. Genealogen nr. 2/2006: 21-24.
 • Christiansen, Per Reidar. “Foss-ætten fra Øvre Eiker. (Håvard Jonssons ætt).” Genealogen nr. 1/2006: 22-37.
 • Fure, Jorunn Sem.”Genealogien i rasestatens tjeneste.” Foredrag fra NSFs årsmøte 22. mai 2006. Genealogen nr. 2/2006: 10-15.
 • Gustavsen, Are S. “Godt fremmøte på Tordenstjerne-seminar.” Genealogen nr. 1/2006: 38.
 • Høgenhoff, Carsten Berg: “Sol- og lærerik sommertur til Hurum.” Rapport fra NSFs sommertur. Genealogen nr. 2/2006: 54-55.
 • ——— og Snildal, Anders: “Rapport fra Sveriges Släktforskardagar i Stockholm, 12.-13. august.” Genealogen nr. 2/2006: 55-59.
 • Lihaug, Elin Galtung. “Eesti Genealoogia Selts 15-årsjubileum. Tallinn, 2. november 2005.” Genealogen nr. 1/2006: 39-40.
 • Løberg, Lars. “Husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Foredrag for slektsforskerdagen i Oslo 29. oktober 2005.” Genealogen nr. 1/2006: 13-21.
 • ———.”Selvsagt er røtter medfødt.” Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 17.
 • Myhrvold, Jan. “Anbytarforum fortsatt delvis stengt.” Genealogen nr. 1/2006: 5.
 • ———.”Skandinavisk skogfinsk konferanse 2005.” Genealogen nr. 1/2006: 42-44.
 • Nedrud, Rune. “Om Rist og Ringemuth i april.” Rapport fra møte i Europeiske aner. Genealogen nr. 2/2006: 53.
 • Ottesen, Odd. “En bok og dens eiere.” Genealogen nr. 1/2006: 6-12.
 • Rostrup, Randi. “Prestenytt: Audun Eriksen, prest på Nordmøre 1640-1654.” Genealogen nr. 2/2006: 19-20
 • ———.”Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss.” Genealogen nr. 2/2006: 25-45.
 • Vigerust, Tore H. “Deutsche Zentralstelle für Genealogie, Leipzig.” Genealogen nr. 1/2006: 40-41.
 • Vigerust, Tore H. “Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie – del 2.” Genealogen nr. 1/2006: 46-50.
 • ———.”Abedisse Valborg” Genealogen nr. 2/2006: 6.
 • ———. “Tilvekst 2006 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek – anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar i Stockholm 12.-13. august 2006” Genealogen nr. 2/2006: 58.
 • Wiksaas, Arnfinn. “Slektssjåvinisme, eller hva?” Genealogen nr. 1/2006: 51.

 

Genealogen (2005)

 • Alstadsæter, Lars Harald. “Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker.” Genealogen nr. 2/2005: 6-11.
 • Becken, Svein. “Kan ‘Familysearch” være til nytte?” Genealogen nr. 1/2005: 56-57.
 • Christiansen, Per Reidar. “Jorddrotten og leilendingen Tormod Jonsson. Fra Skjelsvik i Eidanger til Klyve i Solum.”
 • ———. “Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum.” Genealogen nr. 1/2005: 37-54.
 • Gustavsen, Are S. “Litt nytt om slekten Brun fra Marstrand.” Genealogen nr. 1/2005: 10.
 • ———. “Riksarkivet åpner seg for publikum.” Genealogen nr. 2/2005: 36-38.
 • ———. “Store Solum i skyggen av Tordenstjerne. Genealogen nr. 2/2005: 45-47.
 • Holden, Finn. “Anmeldelse av en slektsbok – en takk og kommentar.” Genealogen nr. 2/2005: 58-59.
 • Hosar, Hans P. “Nye trendar og kvalitetssikring i bygdebøker.” Genealogen nr. 2/2005: 17-22.
 • Hunskaar, Kristian. “Omkring Åserum-ætlingenes Lo-avstamning.” Genealogen nr. 2/2005: 12-16.
 • Høyendahl, Sten. “Stillau Kristensson fra Søndre Vines i Skiptvet.” Genealogen nr. 1/2005: 55.
 • Lunde, Trond Øivindson. “Wergelandssønnen Olaf Knudsen – læreren på Nøtterøy.” Genealogen nr. 2/2005: 39-42.
 • Løberg, Lars. “En heraldisk kvinnehistorie.” Genealogen nr. 2/2005: 43-44.
 • ———. “Skiftematematikk med forviklinger. Generaltollforvalter Johan Garmann og Madame Karen Frimans skifte.” Genealogen nr. 2/2005: 33-35.
 • ———. “Sommerturen 2005.” Genealogen nr. 2/2005: 49.
 • Myhrvold, Jan. “Fra Finnskogdagene 2005”. Genealogen nr. 2/2005: 50-52.
 • ———. “Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. II. Inntrykk fra Kronohuset.” Genealogen nr. 2/2005: 55-57.
 • ———. “Slekt Norge – 5 år på nett.” Genealogen nr. 1/2005: 68.
 • Ryberg, Anders. “Litteratur om Bohuslän.” Genealogen nr. 1/2005: 5-10.
 • Ryberg, Anders. “Viktigare Internetsidor vid släktsforskning i Bohuslän.” Genealogen nr. 1/2005: 32-33.
 • Snildal, Andreas. “En gammel kvenslekt fra Lyngen i Troms.” Genealogen nr. 1/2005: 58-67.
 • ———. “Skannede kirkebøker.” Genealogen nr. 2/2005: 23.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. “Min slekt fra Båhuslen.” Genealogen nr. 1/2005: 27-31.
 • ———. “Vestfold Slektshistoriesenter åpnet på Nauen gård ved Tønsberg.” Genealogen nr. 2/2005: 30-32.
 • Tollesson, Jörgen. “Båhusarkivet.” Genealogen nr. 1/2005: 34-36.
 • Vigerust, Tore H. “Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. I. Reisen gjennom Båhuslen.” Genealogen nr. 2/2005: 53-55.
 • ———. “Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. III. Tilvekst 2005 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek.” Genealogen nr. 2/2005: 57.
 • ———. “Liste over brannsvenner (stråleførere) ved Sprøyten i Fredrikstads Forstad 21.12.1807.” Genealogen nr. 2/2005: 48.
 • ———. “Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge.” Genealogen nr. 2/2005: 25-28.
 • ———. “Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie.” Genealogen nr. 1/2005: 11-26.

 

Genealogen (2004)

 • Asak, Per Otto. “En kommentar til Per Reidar Christiansens: ‘En ætt fra Holter med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen’ i Genealogen nr. 1/2003.” Genealogen nr. 1/2004: 52.
 • Askerøi, Tom. “Pape-slekter i Norge.” Genealogen nr. 1/2004: 47-51.
 • Christiansen, Per Reidar. “Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya.” Genealogen nr. 1/2004: 37-47.
 • ———. “Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?” Genealogen nr. 2/2004: 7-17.
 • Hunskaar, Kristian. “Bygdekvelder i regi av NSF.” Genealogen nr. 1/2004: 53.
 • Høyendahl, Sten. “En eldgammel bonde fra Askim. Knut Bjørnsson Dramstad (1646-1739) ig hans slekt.” Genealogen nr. 1/2004: 9-25.
 • Langekiehl, Atle Steinar. “Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. Nye innfallsvinkler til to slekter i bondearistokratiet med adelig bakgrunn.” Genealogen nr. 2/2004: 37-53.
 • Lihaug, Elin Galtung. “Slesvig – et spørsmål om identitet.” Genealogen nr. 2/2004: 54.
 • ———. “Utradisjonelle metoder – slektsforskning utenfor Norge.” Genealogen nr. 1/2004: 26-29.
 • Lunde, Trond Øivindson. “Oskar Alexander Hansen Braatens slekt.”  Genealogen nr. 2/2004: 23-26.
 • Myhrvold, Jan. “Rapport fra Finnsams arkivkonferanse 2004.” Genealogen nr. 1/2004: 54-55.
 • ———. “Rapport fra släktsforskardagarna 2004 i Östersund.” Genealogen nr. 2/2004: 56-57.
 • ———. “Skogfinsk genealogi i Norge.” Genealogen nr. 2/2004: 27-36.
 • Nedrud, Rune. “Sommerturen til Båhuslen.” Genealogen nr. 2/2004: 55.
 • Snildal, Andreas. “Kvener i slektsforskningen.” Genealogen nr. 1/2004: 30-36.
 • Utne, Ivar. “Ingrid Alexandra – navn for ei dronning.” Genealogen nr. 1/2004: 6-8.
 • Vigerust, Tore H. “Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan?” Genealogen nr. 2/2004: 18-22.

 

Genealogen (2003)

 • Bjercke, Alf R. “Dansk-norske leietropper i europeiske felttog fra 1680-1714.” Genealogen nr. 2/2003: 12-17.
 • Christiansen, Per Reidar. “En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen”. Genealogen nr. 1/2003: 22-39.
 • Cissé, Yacoub. “Pete Brown – et norsk musikkikon.” Genealogen nr. 2/2003: 6-9.
 • Hernes, Ivar. “Pastor Johan Arnt Olsen Wangberg”. Genealogen nr. 1/2003: 40-45.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “Rommerich-‘mysteriet’ løst!” Genealogen nr. 2/2003: 61.
 • Lucy, Marit. “Norsk genealogi i USA”. Genealogen nr. 1/2003: 51-53.
 • Løberg, Lars. “En sørgelig skjebne…” Genealogen nr. 2/2003: 54.
 • ———. “”Evas sju døtre – en fortelling om våre genetiske formødre.” Genealogen nr. 2/2003: 10-11.
 • ———. “Jon Gunnar Arntzens foredrag: Borgerlige Bohemer?” Genealogen nr. 2/2003: 50-51.
 • ———. “Årets begivenhet i slektsforskerkretser”. Genealogen nr. 1/2003: 5-7.
 • Petersen, Asmund. “Petersen von Fyren – En bedre hypotese om opphav?”. Genealogen nr. 1/2003: 54-56.
 • Paasche, Anne Franck. “Referat fra Nordgen-seminar på Åland 2003.” Genealogen nr. 2/2003: 28-30.
 • Rostrup, Randi. “Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen.” Genealogen nr. 2/2003: 31-49.
 • ———. “Michel Trane på Sunnmøre – ein korreksjon”. Genealogen nr. 1/2003: 18.
 • Sandberg, Per-Øivind. “Genealogen Christian Dag Spangen – 100 år siden hans fødsel”. Genealogen nr. 1/2003: 13-17.
 • Skjerve, Leiv. “Ættleggen fra Trondhjem 1612 var vedlagt en søknad som ikke ble innvilget”. Genealogen nr. 1/2003: 19-21.
 • Skjerve, Leiv. “Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge”. Genealogen nr. 1/2003: 46-50.
 • Skogly, Robert Chr. H. “Foreningens nettsider”. Genealogen nr. 1/2003: 12.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Svenska släktforskardagar i Ronneby 2003.” Genealogen nr. 2/2003: 27.
 • Vigerust, Tore H. “Fortegnelse over løsgjengere i Fredrikstad 1812.” Genealogen nr. 2/2003: 18-19.
 • Wiborg, Svein. “Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverkene på 1700-tallet.” Genealogen nr. 2/2003: 20-26.

 

Genealogen (2002)

 • Arntzen, Jon Gunnar. “Personalhistorie – den umulige disiplin?”. Genealogen nr. 1/2002: 6-14.
 • Christiansen, Per Reidar. “Erlend Fartegnsson – en ukjent adelsmann?”. Genealogen nr. 2/2002: 36-37.
 • ———. “Historien om da Ola Johansson på Eik i Hurum ble vanfør”. Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 61.
 • ———. “Var Tord Benkestokks ektefelle av Tjøtta-ætt eller en “Skjolderbånd til Bro”?”. Genealogen nr. 2/2002: 49-58.
 • Espelid, Knut L.. “Manuskriptsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.” Genealogen nr. 1/2002: 43-45.
 • Felberg, Knut. “DIS-Norge, en slektsforening i vekst!”. Genealogen nr. 2/2002: 40-41.
 • Gustavsen, Are S.. “Et klede til besvær.” Ex fontibus. Genealogen nr. 1/2002: 53.
 • ———. “Jubileumsfeiring med stil på Gamle Logen.” Genealogen nr. 1/2002: 19-20.
 • ———. “Svenska släktsforskardagar i Borlänge 2002”. Genealogen nr. 2/2002: 42-43.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “Erik Vandringsmand”. Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 60-61.
 • ———. “Nøden i Hallingdal”. Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 61-62.
 • Leden, Astrid. “Fra dåpsattest til fødselsattest.” Genealogen nr. 1/2002: 18.
 • Løberg, Lars. “Leif Thingsruds foredrag ‘Slektshistoriske kilder i kommunale arkiv'”. Genealogen nr. 2/2002: 21.
 • Myhrvold, Jan. “www.fennia.nu – Et forum for skogfinsk genealogi m.m.” Genealogen nr. 2/2002: 41.
 • Nedrud, Rune. “Referat fra skandinavisk seminar i Flensburg”. Genealogen nr. 2/2002: 44-48.
 • Nielsen, Jens Petter. “Noen slektsforbindelser mellom Uvdal, Hol og Ål.” Genealogen nr. 1/2002: 21-42.
 • Rostrup, Randi. “Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen”. Genealogen nr. 2/2002: 22-35.
 • Skogly, Robert Chr.. “genealogi.no – foreningens hjemmesider”. Genealogen nr. 2/2002: 38-39.
 • Ugulen, Jo Rune. “Ein helgelendings endelikt i Bergen 1718.” Ex fontibus. Genealogen nr. 1/2002: 51-52.
 • ———. “Litt meir om tjuven Ola Kristoffersson frå Ølen”. Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 62.
 • Utne, Ivar. “Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn”. Genealogen nr. 2/2002: 5-17.

 

Genealogen (2001)

 • Becken, Svein. “Stranger-slekten i Christiania.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 55-57.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). “Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 25.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Bondesegl i Danske Kanselli.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 54.
 • ———. “En forening ser dagens lys – litt om stiftelsen av NSF og personene som stod bak.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 7-9.
 • ———. “En ættlegg fra Kvåle i Bygland 1642.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 50-53 og 55.
 • ———. “Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557–61.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 23-24.
 • ———. “Kommentarer til gamle slektskretser på Tofte, Holtenes og Skjøttelvik i Hurum.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 44.
 • ———. “Slektsforskere som innholdsleverandører til Internett.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 13-17.
 • Dahlstedt, Fyr Gullik. “1600-tallsslekten på Gjørv i Inderøy.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 26-43.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). “Et tillegg om Sando i Sande.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 45-48.
 • ———. “Ex fontibus: To tyver for retten i Sande 1666 – et innblikk i en omflakkende tilværelse gjennom et langt liv og sosial nød i ung alder.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 40-45.
 • Hernes, Ivar. “De kom til Dakota Territory.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 70-74.
 • Holden, Finn. “Hans Aasen på Røros – forsøk på en oppklaring.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 58-63.
 • Häggman, Bertil. “Stavanger og Deneys Reitz. En sydafrikansk statsman med rötter i Norge.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 10-11.
 • Keus, Jan M. “Periodika: De Nederlandsche Leeuw og Gens Nostra.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 56.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “Bli med på Rommerich-jakt!” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 67-68.
 • ———. “Dødsmeldingene – en kilde du ikke bør gå utenom.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 68-69.
 • ———. “Sjekk alltid originalkildene!” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 64-65.
 • Løberg, Lars, (1960–). “Jakten på Carl Johan Ahlstedt.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 20-22.
 • ———. “Svenska släktsforskardagar i Borås.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 12.
 • ———. “Våre røtter.” Melding av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg: Våre røtter. Revidert utgave. Oslo: Cappelen, 2001. Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 52-53.
 • Løberg, Lars, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–), Per Henrik Bache og Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–). “Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust].” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 10-12 og 66.
 • Myrheim, Frode. “Norsk Etternamnleksikon.” Melding av Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn – utbreiing, tyding og opphav. Oslo: Det Norske Samlaget, 2000. Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 75-77.
 • Nedrebø, Yngve. “Norges kirker.” Melding av Anne Marta Hoff, Hans-Emil Lidén og Ola Storsletten: Norges kirker. Hordaland I-II. Oslo: Gyldendal / NIKU, 2000. Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 53-54.
 • Nielsen, Jens Petter, (1963–). “Klaus Sebjørnsson og Kari Olsdotter.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 44-45.
 • Nygaard, Ole. “Slektsmysterium i Vingelen løst.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 66.
 • ———. “Slektstavler til glede og besvær.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 18-19.
 • ———. “Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 31-34.
 • Rostrup, Randi. “Trane-etterkommere på Nordmøre. Svar og kommentar til spørsmål nr.5/2001.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 34-39.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Ex fontibus: «Foer saa der i fra…» Ein sunnhordlending på tjuveraid i 1675 og 1676.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 46-48.
 • ———. “Litt om kjeldekritisk metode.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 27-29.
 • Utne, Ivar. “Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 13-26.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Adelsnytt [Internett, Likpredikener].” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 76.
 • ———. “Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001.” Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 49-51.
 • ———. “Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 65.
 • Viste, Torunn. “Svartedauens betydning for norsk befolkningsstruktur.” Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 9.

 

Genealogen (2000)

 • Asak, Per Otto, (1942–). “Arneberg i Solør – en kommentar til Lars Løbergs artikkel “Nye biter i et gammelt puslespill…”” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 20-22.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Gamle slekter på Rødby-gårdene i Hurum.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 35-46.
 • ———. “Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 30-50.
 • ———. “Slekt Norge – nyheter for slektsforskere.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 8-10.
 • ———. “Slå hull på mytene!” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 54-55.
 • Gundersen, Dag. “Ordbok for slektsforskere.” Melding av Terje A. Tetmo: Ordbok for slektsforskere. Oslo: Grøndahl og Dreyers Forlag AS, 1999. Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 61-62.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). “Ny viten om odelsbønder i Tunsberg len 1604.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 23-28.
 • Hansen, Bent Billing. “Feilslutninger og misforståelser om slekten på Møklegård og Kil.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 11-22.
 • Hernes, Ivar. “En familie Tonning i Danmark. Med røtter tilbake til Stryn og til familien Ole Normann i Trondhjem.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 54-57 og 59.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “Kari Olsdatter, enkel å finne i 1801-tellingen?” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 50.
 • ———. “Navn navn navn.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 57.
 • ———. “Slett ikke bare Ole og Niels, Anne og Marthe.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 46.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). “Gunnvor Ulfsdatter og Helge Halvorsen Møklegårds barn.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 23-34.
 • Midtsand, Per Arne. “Hans Ibsen – Personer med ukjent ættetilhørighet og etterslekt.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 47-50.
 • Nygaard, Ole. “Slektsforskerens drøm.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 16.
 • Seiring, Torbjørn, (1925–). “Ursin-slekten fra Lofoten.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 17-19.
 • Sogner, Sølvi Bauge, (1932–), Anne Minken og Nina Østby Pedersen. “Prosjektet «Norsk innvandringshistorie».” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 10-11.
 • Stoltenberg, Trygve. “Folk og slekt i gamle Trondenes. Gjensvar til Bergljot Holte Bjørkenes’ artikkel i Genealogen nr 2/99, s.54-55.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 53.
 • ———. “Gjensidig styrerepresentasjon NSF – DIS-Norge?” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 55.
 • Thorvaldsen, Gunnar. “Registreringssentral for historiske data – Bakgrunn og muligheter.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 12-14.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Norsk Slektshistorisk Forenings heimesider – ein gjennomgang.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 5-7.
 • Utne, Ivar. “Ivar Aasens navnebok.” Melding av Ivar Aasen: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne. Ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 3. Høgskulen i Volda, Volda, 1997. Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 57-58.
 • ———. “Tyske og hollandske slektsnavn i Norge.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 51-53.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Adelsnytt [Benkestokk, Losna, Sjakktavle, Tronds].” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 10-11.
 • ———. “Adelsnytt [Festskrift til Lars Løberg, Krabbe].” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 22.
 • ———. “Arneberg-slekten.” Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 22.
 • ———. “Vårt finske bibliotek.” Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 4.

 

Genealogen (1999)

 • Bjørkenes, Bergljot Holte. “Folk og slekt i gamle Trondenes.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 54-55.
 • Bratberg, Terje, (1955–). “Falske adelsmenn!” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 18-19.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Gamle skifter. 1. Et storskifte på Dåreid i Spind i Vest-Agder.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 24-37.
 • Ericsson, Per. “Bildhuggaren Peder Hoff i Jönköping.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 38-39.
 • Grøndahl, Gunnar. “Blant gamle graver.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 44-45.
 • Guðfinna Ragnarsdóttir. “Isländsk släktforskning frå handskrifter till datorer och CD-skivor – källor, föreningar och köpta tjänster.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 5-10.
 • Hernes, Ivar. “En mormonfamilie i Australia. Med røtter tilbake til en familie Normann i Trondhjem.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 56-58.
 • Kompelien, Arild. “Generasjonstest.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 22-23.
 • Langfeldt, Jan G. “Nyttig debatt om personnavn.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 38.
 • Nilson, Sten Sparre, (1915–) og Bodil Nilson. “Med Piperviksporten som utgangspunkt (del 2).” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 40-43.
 • Nygaard, Ole. “Lossius-tips.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 13.
 • ———. “«Masingsmeden» som dro til kongen.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 46-47.
 • ———. “På sporet av gamle slektninger.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 11-12.
 • ———. “Slektsforskernes Mekka.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 12-13.
 • Paaskoski, Jyrki. “Är genealogin en hjälpvetenskap för dagens historieforskning?” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 4.
 • Retsö, Dag. “Norske innvandrere i Brasil 1885–1931.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 48-53.
 • Stoltenberg, Trygve. “Genealogiske problemer med familien Stoltenberg.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 42-43.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Kongar i dei norske ættetavlene.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 20-23.
 • ———. “Litt om Internett.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 36-38.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Adelsnytt [Bratt, von Kampen, Dall, Slede, Pustrung, Augastad, Filippus Fartegnssons ætt, Krabbe, Munk].” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 44-61.
 • ———. “Adelsnytt [Tronds, Bratt, Båhuslen, Benkestokk].” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 14-18.
 • ———. “Christianias eldste arbeiderklasse. Bygningsarbeidere ved Akershus festning 1630–1655.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 8-16.
 • ———. “En ættlegg fra Trondhjem 1612.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 21.
 • ———. “En ættlegg om Kvål-ætten fra Melhus 1495.” Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 18-20.
 • ———. “Visjonæren Andreas Stang (1916–1979).” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 39-41.
 • Worsøe, Hans H. “Slægtsforskning i Danmark.” Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 30-35.

 

 

Genealogen (1998)

 • Berggren, Ulf. “Släktforskning i Sverige.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 37-40.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Litt om ættene på Bergan Nedre og Åserum i Hedrum.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 20-28.
 • ———. “Prosjekt Teleslekt nedlegges!” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 28-29.
 • Falch, Tore Stenberg. “En reise i østerled – slott og herregårder i Baltikum.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 44-47.
 • Hein, Ants. “Sangaste slott i Sør-Estland.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 48-50.
 • Hernes, Ivar. “Forsvunnet i Amerika. Et forsøk på å finne igjen en familie Normann i Philadelphia.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 53-56.
 • Kompelien, Arild. “Mer navnedebatt.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 31-32.
 • Løberg, Lars, (1960–). “Norsk adel, hadde vi det?” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 29-32.
 • Mether, Leif. “Släktforskning i Finland.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 41-43.
 • Naustvik, Konrad. “Kommentarer til Trygve Stoltenbergs bidrag til «Genealogisk renovasjon» i Genealogen 2/97.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 38.
 • Nedrebø, Yngve. “Bløff eller fakta? Om uektefødte barns fedre i eldre tid.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 13-24.
 • ———. “Digitalarkivet.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 12-15.
 • Skogseth, Arvid. “Kven var Ivar Mikkelsen? Eit slektsproblem frå Fedje.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 36-38.
 • Solberg, Thorleif. “Litt om Hole-slekter i eldre tid.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 39-48.
 • Steffens, K. E. “Replikk til Kompelien.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 51.
 • Stokke, Aasmund, (1931–). “Vedrørende Adalis Erlingsdotter og Losnaætten.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 35.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Adelsnytt [Benkestokk, Skanke, Gulsvik, Galtun, Mel, Losna, Aspa, Fluga].” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 15-19.
 • ———. “Middelaldergenealogi som universitetspensum.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 49-52.
 • ———. “Var fru Adalis Erlingsdotter av Losna-ætten eller Erling [Åmundesson] i Hildegards ætt.” Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 25-27.
 • Wiksaas, Arnfinn. “Replikk til spørsmål 3/98. Schytte-slekten.” Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 59.

 

 

Genealogen (1997)

 • Alnæs, Egil. “Hva er vel et navn?” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 36-37.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Middelalder-genealogi: Skanke ätten.” Melding av Roger de Robelin: Skanke ätten, Røros 1995. 576 s. ill. Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 42-45.
 • ———. “Mikrofilm. Svein Warberg intervjuet av Per Reidar Bjørnerud Christiansen.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 22-25.
 • ———. “«Stavning av gamla förnamn» – en svensk debatt om skrivemåten av personnavn.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 35-38.
 • Falck-Ytter, Harald. “Noen nye opplysninger om slekten Anziøns stamfar.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 20-21.
 • Hernes, Ivar. “«Hva skal barnet hete?».” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 37-38.
 • Kompelien, Arild. “Mer om navn.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 33-35.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “En infam Borge-lensmann [Del 2].” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 40.
 • ———. “Jesu kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – en kilde til genealogisk glede.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 9.
 • Myrheim, Frode. “Farsnavnet – et nytt bidrag til personnavndebatten.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 34-35.
 • Nedrebø, Yngve. “”I Kongens teneste”. Melding om ein publikasjon fra Riksarkivarens skriftserie.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 18-19.
 • Reithaug, Kjetil. “Utenriksdepartementets arkiver – eldre skiftemateriale etter nordmenn døde i utlandet og andre relevante emner for slektsforskere.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 27-29.
 • Steffens, K. E. “Fortidens særpreg.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 35-37.
 • Stoltenberg, Trygve. “Genealogisk renovasjon. Noen genealogiske problemer med familien Stoltenberg.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 10.
 • ———. “Genealogisk renovasjon. Schjelderup eller Stoltenberg? Feil i folketellingen 1900 for Ankenes ved Narvik.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 41.
 • Vasstveit, Oddvar. “Personalhistorisk kildemateriale i Håndskriftsamlingen ved UBiO.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 25-26.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Adelsnytt [Aspa, Galtung, Skanke, Adelsprosjektet].” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 5-7.
 • ———. “Gudbrandsdøler i fokus. Referat fra medlemsmøte på Lillehammer 30.11.1996.” Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 8-16.
 • ———. “Har det eksistert en adelsætt ved navn Karteke eller Kerthe på Vestlandet.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 22-24.
 • Winther, Per. “Norge i Nord-Amerika – et bibliografisk skattekammer.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 30-31.
 • Yttri, Ole Engebretsen. “En husmannsfamilie fra Odalen.” Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 11-20 og 26.

 

 

Genealogen (1996)

 • Amundgård, Arne. “Arkivene ved Toten økomuseum.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 14-17.
 • ———. “Vestoppland Slektshistorielag.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 12-13.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 25-28.
 • ———. “Svar til spørsmål nr. 11/95, stilt av Esper Lønborg i medlemsblad nr. 2/95. Litt om Friis av Landvik, Torup, von Ansbach og Bringsvær-ætten.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 38-39.
 • Dybdahl, Kjell. “Hvordan jeg fant slektninger i USA.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 10.
 • Finne, Henrik Carstensen. “En rotekte Brevik-slekt. Om fadderskapet som indikator og guide i genealogien.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 24-29.
 • Frydenberg, Per. “Hva var navnet?” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 17-18.
 • Gudbrandson, Terje, (1946–). “Og dog beveger den seg… Norsk slektshistorisk forening 1926-96.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 5-6.
 • ———. “Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 25-28.
 • Jaatun, Jan Eilert og Fredrik Dyhren. “Per Braastad – bonde og lokalhistoriker.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 10-11.
 • Kompelien, Arild. “Om personnavn.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 8-9.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “En infam Borge-lensmann [Del 1].” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 23.
 • ———. “Kuriositeter.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 22.
 • Langballe, Anne M. Hasund. “Personhistorisk arkiv og biografiske registre ved Universitetsbiblioteket i Oslo.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 8-9.
 • Myrheim, Frode. “Et bidrag til personnavn-debatten.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 19-21. Korrigert opptrykk i Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 38-39.
 • Nygaard, Lars. “Kort introduksjon til FYR. Find Your Roots, Teleslekts WWW-baserte søketjeneste.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 15-16.
 • Pedersen, Mona. “Teleslekt fortsetter sin aktivitet.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 6-7.
 • Schultz, Odd H. “Roser fra Tinn – både her og «over there».” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 4-8.
 • Skaar, Ulv Tore. “Teleslekt – en ressurs for oss alle.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 11-14.
 • Solberg, Thorleif. “Litt om noen gamle ringeriks-slekter.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 13-22.
 • Sprauten, Knut, (1948–). “Kjeldeskriftavdelingen – kildeutgivelse i Riksarkivets regi.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 34-37.
 • Steffens, K. E. “Forfalskning av navn.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 22.
 • ———. “Fortiden slik den faktisk var.” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 18-19.
 • ———. “Hva folk så på som sine rette navn.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 12.
 • ———. “Om å hete eller å bli kalt noe.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 9-10.
 • Steineger, Erling. “Hvorfor [brukte] Johan Steineger forkortelsen C.S.?” Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 9.
 • Tekshov, Herborg. “Deichmanske biblioteks tilbud til slektsforskere.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 18-19.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). “Respektløse prester.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 11-12.
 • Winge, Harald, (1940-1999). “Om å få sine rette navn tilbake.” Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 26.
 • ———. “Steffens’ nye misforståelser.” Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 10-11.

 

 

NSF Medlemsblad (1995)

 • Alnes, Astrid E.: “Oslo Bymuseums fotosamling”. NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 10-11
 • Bisseberg, Aslaug: “Slektsforskning er på moten” (fra Aftenposten). NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 21
 • Falch, Tore S.: Landsarkivet for Nørrejylland – Viborg”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 6-7
 • Falch, Tore S.: Statistisk Sentralbyrå – Folkemengdens bevegelse”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 17-18
 • Gudbrandson, Terje: “Nytt funn fra ‘Gamle Christiania'”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 5
 • Helgerud, Randi: “Slektsforskere og folkebibliotek”. NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 12-13
 • Kristiansen, Jan Ivar: “Oppdagelsen av en maskinist på ‘Fram'”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 14-16
 • Kristiansen, Jan Ivar: “Cathrine Christiana Ørums opprinnelse”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 16-17
 • Mile, Gunnar: “Hostorien om en ‘forsvunnet’ oldefar og hvorledes han ble funnet ved hjelp av Sjøinnrulleringen”. NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 18-20
 • Seiring, Torbjørn: Kirurgen i Kipperberget”. NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 15-17
 • Solberg, Thorleif: “Ringerike slektshistorielag”. NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 12-14

 

NSF Medlemsblad (1994)

 • Kristiansen, Jan Ivar: “En pussig navnebruk fra Vinger på begynnelsen av 1800-tallet”. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8
 • Kristiansen, Jan Ivar: En utredning etter forespørsel: Betzy Marie Petersen, f. 1887. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8-10
 • Seiring, Torbjørn: “Ny slektshistorisk forening, DIS Salten slektshistoriske forening”. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 5-6
 • Uten forfatter: “Egen slektsbank for Sunnhordland”. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 7

 

NSF Medlemsblad (1993)

 • Gudbrandson, Terje. “‘Det var før det’ – arkivbesøk rundt 1960”. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14
 • Kristiansen, Jan Ivar: To utredninger fra NSF etter forespørsel: Gunder Kværnstrøm f. 1890 og Anna E. Andersen, f. 1878. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 16-19
 • Seiring, Torbjørn: “Elias Blix og Benkestok-slekta”. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14-16
 • Uten forfatter: “Bestanden av lokalhitorisk litteratur i NSFs bibliotek”. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 7-11
 • Uten forfatter: “Kort oversikt over historien til Genealogisk DataSentral, Ringerike”. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 19-20

NSF Medlemsblad (1992)

 • Isaachsen, Hanna: “kultur og romantikk paa Sørlandeet – IV ‘Min russiske Søster’ forts.”. NSF Medlemsblad nr 1 (1992): 16-19

NSF Medlemsblad (1991)

 • Isaachsen, Hanna: “Kultur og romantikk paa Sørlandet – III Barbra Cathrine Isaachsen – van Kervel. Kjærlighet og jus”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 17-21
 • Isaachsen, Hanna: “kultur og romantikk paa Sørlandeet – IV “Min russiske Søster””. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 11-13
 • Isaksen, Guri:”En nærmere forklaring om ekstraskatten 1762″. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 6-7
 • Nedrebø, Yngve: “Arkivene etter Innrullingssjefen, Mønstringssjefen og Sjømannskontoret i Begen 1704-1988”. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 14-17
 • Olsen, Kåre: “Hvordan starte arbeidet med slektsgransking?”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 8-12
 • Tybring, Lif. “Lassens samlinger”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 4-5
 • Tybring, Lif: “Skilsmisse i gamle dager”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 13
 • Thomle, E. A.: “Genealogiske Oplysninger om de i Christiansands Domkirke bisatte Personer”. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 18-22
 • Sfinx: “Jul i Christiania for 100 år siden”. Fra URDs julenummer 1935. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 4-6
 • Uten forfatter: “Litt om mål- og myntverdiene i gammel tid, og om forskjellige uttrykk”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 14-15
 • Uten forfatter: “Nytt regiter over kirkebøker på mikrofilm”. NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 22

 

NSF Medlemsblad (1990)

 • Anker, C. J.: “Dansk-norsk generalfeltmarschal, grev Louis de St. Germain”. NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 24-25
 • Brun, Severin: “Hva en gammel bibel kan inneholde av slektsopplysninger” NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 14-15
 • Heineman, Jean O.: “Svindel med ridderordener” NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 12-13
 • Isaachsen, Hanna: “Kultur og romantikk paa Sørlandet – I Slutten av 18. og begyndelsen av 19. aarh, II Fra oldefars dage. Jacobineren og bispedatteren” NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 8-11
 • Isaachsen, Hanna: Kultur og romantikk paa Sørlandet I Slutten av 18de og begyndelsen av 19de aarhundre”. NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 15-17
 • Johansen, Jan: “Betraktninger om “Utdrag av Vadsø kirkebøger””. NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 18
 • Seland, Per. “Sogneprest Jacob Christian Finckenhagen”. NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 4-7
 • Tang, Sigfrid Wulfsberg: “Fra de gode gamle dager”. NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 4-5

NSF Medlemsblad (1989)

 • Arneberg, Inger: “Litt mer om sorenskriver Edvard Røring og hans etterslekt”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 4-7
 • Bielke, Bernt G.: “Mossing”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 20-21
 • Halse, Helene: “Fra Ålborg til Gjerdrum”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 4-5
 • Henriksson, Bjarne: “Slektsforskning på Åland”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 10-11
 • Johansen, Jan: “De finske kommunionbøkene”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 19
 • Kann, Erik: Slektsforskning i Danmark. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 7-9
 • Knudsen, Riborg M: “Hvordan jeg fant slektninger i Amerika, både nulevende og avdøde”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 19-22
 • Luther, Georg: “Slektsforskning i Finland”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 15-18
 • Sandvik, Hilde: “Tingbokprosjektet”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 14-18
 • Skogsjö, Håkan: “Slektsforskning i Sverige”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 9-14
 • Wasberg, Gunnar Christie: “Per Seland”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 12-13
 • Uten forfatter: “Mikrofilmer i Riksarkivet”. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 24-29
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet: . NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 24-25
 • Uten forfatter: “Scweigaards statu”, fra Illustreret Tidende, 14. juni 1885. Inkl. Johan Ludvig Schweigers stamtavle. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 30
 • Uten forfatter: “Danske antikvariater”. NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 22-23

NSF Medlemsblad (1988

 • Bugge, Kjeld: “Dikterpresten Matcus Volquartz’s slekt”. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 22-24
 • Eken, Thorsten: “Mikrofilm av Kirkebøker”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 10-16
 • Holm, Else Marie. “Gamle brev.”. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 4-7
 • Knudsen, Riborg M. K.: “Litt slektshistorie”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 4-7
 • Kvinlog, Stanley: “Bygdebøker: Har Kvinesdal verdensrekord?”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 29
 • Nedrebø, Yngve: “Som Bømmeløens guldaarer”. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 19-21
 • Nedrebø, Yngve: “Norske emigrasjonsruter il Amerika 1825-1925”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 18-23
 • Tybring, Lif: “Leveregler i 1829”. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 15-18
 • Sandlie, Arne M.: “Ombygget dias-apparat for visning av mikrofilm”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 26
 • Willoch, Erling: “Supplement til husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen”. NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 28
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 8-14

NSF Medlemsblad (1987)

 • Bache-Wiig, Lars Ravn: Tavle med etterkommere etter Jan Henrik Nitter Hansen (NB: Tavlen finnes ikke i bladet, men i NSFs bibliotek, “småskrift”, Øvre Slottsgate 2 B). NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 24
 • Barlaup, Ola. “Mikrofilm av Kirkebøker”. NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 7-11
 • Willoch, Erling: “Husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen”. NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 12-16
 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr I. NSF Medlemsblad nr 1 (1987): 6-9
 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr II. NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 20-24

Leave a Reply