Agder

I Agder er det samlet inn en rekke kilder, først og fremst fra prosjektet Folk på Agder 1500-1611, men også bybefolkningsprosjektet som ble startet av Tore Vigerust.