Agder

Siden vi har endel kilder som går på kryss og tvers av de gamle Agder fylkene, så har vi valgt å samle disse under samme kategori.

Agderdokumenter i avskrift fotografert av Kristian Fjeldsgård [2009] (Midlertidig utilgjengelig).