Folk på Agder 1500 til 1560

av Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 12.11 2001).

Forord:

Folk på Agder 1500-1560 er en fortegnelse over nesten alle personer som i dette tidsrommet opptrer i det bevarte diplommateriale vedrørende Agder. Registeret vil være nyttig for alle som ønsker å studere egders slektsforhold og landsdelens navneforekomster i nevnte periode. Persongalleriet er ordnet alfabetisk på fornavn i normalisert form (uthevet skrift), deretter er alle forekomster av navnene gjengitt i kursiv slik de er skrevet i kildene. Det gjør det også lettvint for genealogen, historikeren eller navneforskeren – i tråd med eldre lokale uttaleformer – selv å velge egne tolkninger og normaliseringer av navneformene.

Registeret strekker seg foreløpig over en periode på 60 år. I et genealogisk perspektiv kan vi da forvente at flere slekter er representert gjennom to-tre generasjoner. Et langsiktig mål er å kunne utvide registeret til også å omfatte tiden frem til år 1600, slik at man kan dra nytte av navneopplysningene i de første omfattende manntallene (bygningsskattene 1594 og 1600). Nytteverdien vil da vokse betydelig både for genealogen og navneforskeren. Det er imidlertid et prosjekt som ligger langt frem i tid med mindre det ikke er mulig å få prosjektstøtte til å arbeide med registeret for fullt en periode.

Opplysninger fra Norske Herredags DombøgerNorske RigsRegistranter og Erik Muncks breve er foreløpig ikke tatt med. Registeret er utarbeidet juni-september 1993 med grovkorrektur april-mai 2001. Jeg takker Kjell Bråstad ved Statsarkivet i Kristiansand, Knut Sprauten ved Kildeskriftavdelingen i Riksarkivet og Kjell O. Masdalen ved Aust-Agder-Arkivet for å ha muliggjort registeret ved å låne ut diplomatariebind og for å ha latt meg kopiere avskrifter for en overkommelig pris. Likeså takker jeg Tore H. Vigerust for å ha inspirert meg til å sette i gang det møysommelige innsamlings- og registreringsarbeidet som ligger bak registeret.