Ligningsmanntall for Kragerø by til Kjøbenhavns brannstyr 5. april 1729

Kragerø bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003.
Utgave 22.02 2002. Gjengtt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Skatteregnskaper pk 4 (1727-1731).
Se også KilderegisterAlfabetisk fornavnsregisterAlfabetisk slektsnavnsregisterYrkesregister.


Lignings Mand Tall over den ved Deris Kongl. Mayts. Allernaadigste Forordning af 21de Decembr. 1728 paa Buden Brandstyhr til Kiøbenhafn, effter Deris Excellence Hr Conferentzraad og Stiftbefallings Mand De Tønsbergs paa egen og Høyædle og Velbaarne Hr Conferentzraad og Biskop Deichmands Weigne udgifne befalling og Taxation forfattede

For Kragerøe Bye Anno 1729.

Capitain Bertel Bugge 6-0

Niels Poulsen 50-0

Anders Gimble 21-0

Lauritz Klausens Enke 4-0

Peder Hansens Enke og Søn 7-2

Morten Pedersens Enke 2-0

Sara Salig Niels Boesens 7-2

Femia Salig Lauritz Nielsens 5-0

Morten Lauritzen med broder 26-0

Andreas Thomsen 10-0

Margrethe Salig Barthes 5-2

Jachob Jensen 6-2

Lovis Ferdinandus 1-0

Christen Lund 3-0

Joen Olsen 27-0

Friderik Rugland 3-1

Jens Pedersen 6-0

Ole Andersen Portøer 0-3

Peder Lund 2-2

Niels Gregersen 2-2

Rasmus Hiermand 6-2

Jørgen Madsen 20-0

Abraham Gregersen 8-0

Markus Schmit 1-0

Peder Rejersen 3-1

Lars Gregersen 1-0

Bøye Pettersen 1-1

Niels Christens: Jyde 3-2

Christen Jensen Smed 3-2

Lars Andersen Smed 4-2

Aslak Jensen Smed 1-0

Elias Jeppesen 0-2

Christen Christensen 3-0

Johan Ruhland 1-2

Christen Kok 6-0

Anders Snedker 2-2

Søren Snedker 1-0

Hendrich Karth 0-2

Arent Skræder 1-0

Erik Skrædder 0-2

Leinart Skrædder 0-2

Lars Findboesen 8-0

Simen Larsen 8-0

Erik Walle 6-2

Søren Overgaard 6-2

Hans Madsen 0-3

Giermund Rasmusen 7-0

Christen Pedersen 2-0

Ole Guldsmed 0-2

Anders Stabel 1-0

Elling Gundersen og Søn 5-0

Niels Mogensen 1-0

Johan Hendrik 0-2

Jens Skrædder 1-0

Bertel Lange 1-0

Abraham Eriksen 1-2

Svend Hansen 0-2

Salve Skoemager 1-0

Niels Jyde i Kirkebogten 0-2

Ole Jbsen 0-3

Peder Larsen 0-2

Berent Plat 0-3

Knud Frideriksen Bolling 6-2

Knud Olsen 6-2

Poul Pedersen Kihl 5-2

Christen Larsen Holmen 4-0

Thomas Pedersen 0-3

Mads Grummestad 0-3

Biørn Kalstad Kihlen 0-2

Ole Findboesen 1-2

Anders Hansen Tømmermand 0-3

Jsak Olsen 0-3

Svend Pedersen 0-2

Gunder Jukermager 0-3

Brynel Jukermager 0-3

Jørgen Sparre 0-2

Johanne Toldboden 0-1-8

Jens Jensen 0-1-8

Peder Torgiesen 0-2

Lars Brynelsen 0-1

Tiøstel Taatøe 0-1-8

Torbiørn Lislov 0-1-16

Axsel Olsen 0-2

Anders Barth 0-1

Elling Nielsen 0-1

Biørn Knudsen 0-1-8

Mads Hansen 0-2

Jachob Flaade mand 0-1-8

Mads Jensen 0-1

Lars Halfvorsen Rønningen 0-2

Peder Stefensen 0-1-8

Torkild Amundsen 0-1

Torkild Aslachsen 0-1

Joen Mikelsen 0-1

Peder Svendsen Werkebo 0-1-8

Jakob Olsen Wog (?) 0-2-16

Niels Skoemager 0-1

Lars Jørgensen 0-1

 

Enckerne

Karen Barnolt 1-0

Anne Salig Hieronemusses 0-2

Jnger Salig Bøye Jachobs: 0-1-8

Anne Salig Findboe Evens: 1-0

Anne salig Peder Svendsens 1-0

Karen Jensdaatter 0-1-8

Anne Langøe 0-1-8

Knud Haavorsen 1-0

Niels Madsen 0-3

Lars Gundersen 0-2

Tollef Biørnsen 0-3

Jsak Mathisen 0-2

Jakob Nielsen 0-3

Povl Olsen 0-1-8

Bryneld Svendsen Lundberg 0-2-16

Torgius Falkenberg 0-1-16

Abraham Olsen Drage 0-3

Nathanael Guttorms: 1-2

Giøde Salvesen 1-1

Ole Haagens: Rose 0-3

Niels Sørensen Levang 0-3

Ole Elefsen Kragerøe 1-1

Guttorm Wraals: Beveelar 1-2

Ole Christensen Paaske 1-1

Friderik Ejnersen 0-3

Ole Mickelsen Soedelev(?) 1-2

Hellik Tiøstelsen 0-3

Wellik Halfvorsen 1-0

Christopher Hansen 0-1-8

Halvor Nielsen Løstig 0-3

Lars Findsen Røre 0-2

Torbiørn Knuds: Kragerøe 0-2

Knud Jensen Kragerøe 0-3

Joen Jødesen Falk 0-3

Peder Jensen Kragerøe 0-2

Jens Hendriksen Tange 0-2-16

Tobias Nielsen Kierseboe 0-2

Lars Eriksen Kaalblad 0-2-16

Abraham Jensen Kragerøe 0-2-16

Christen Jens: Hiøring 0-2

Haagen Haagensen Giønge 0-2-16

Hans Christensen Otterøe 0-2-16

Albret Jakobsen Fureberg 1-0

Peder Eriksen Hiort 0-2

Jens Jansen Helle 0-2

Niels Gundersen Fasbræk 0-3-8

Abraham Olsen Brun 0-3

Friderik Nielsen 0-2

Jens Tellefsen 0-1-8

Haagen Hansen 0-1-8

Joen Siversen 0-1

Jakob Børtøe 0-1-8

Hans Woug 0-3

Jørgen Bødker 0-2-16

Jngebreth Madsen 0-1-8

Siver Falkenberg 0-1-8

Hans Andersen 0-1-8

Jsak Pedersen 0-2-16

Søren Pedersen 1-2

Ole Andersen 0-1-8

Jørgen Joensen 0-1-8

Ole Christensen 0-1

Torjer Hansen 0-2

Ole Hansen 0-1-8

Cornelius Olsen 0-1

Peder Bødker 0-0-12

Mads Olsen 0-1-8

Ole Skoelapper 0-1

Niels Torgiusen 0-2

Salve Nielsen 0-1

Arne Kolstad Kihlen 0-0-16

Rasmus Ottersen 0-1-8

Jngebreth Nielsen 0-2

Erik Jakobsen Wiig 0-1-8

Niels Nielsen 0-2

 

Kongl. Betienter

Tolderen Jørgen Rosenhoff 10-0

Byefogden Peder Tønder 10-0

Bye- og Sorenskriver Johan Ernst Schultz 7-0

Summa 433-0-20

 

Saaledis effter forbemente befalling, saa og byefogden Sr. Tønders ordre, og udj hans overværelse, forfattet og lignet, efter voris aller bæste widende og Skiønsomhed som vi med god Samvittighed kand tilstaae og bekræfte, Kragerøe den 5 April Ao 1729. Anders Gimble LS, Jachob Jensen LS

 

Denne forfattede Ligning, vorder herved approberet, Christiania den 15 april 1729. Paa Her Conferants Raad og biskop Deichmands og Egne Weigne, W De Tønsberg.

Conform med original Liigningen Testerer, Tønder.

x

Leave a Reply