Fornavnsleksikon (repertorium) for de norske byene 1680-1730: Kvinnenavn

Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002.
Utgave 20.08 2002. Kilder: Se de alfabetiske fortegnelser over kvinnelige fornavn i de norske byene og ladestedene for tiden ca 1680-1730, som per idag stort sett dekker tiden 1720-1730Fredrikshald (Halden)FredrikstadMoss, Christiania, BragernesStrømsø med TangenTønsberg med HolmestrandLarvik med SandefjordSkien 1700-1750 med ladestedene Porsgrunn, Brevik og LangesundKragerøArendal med Risør og Grimstad, Christiansand med Farsund, Mandal og Flekkefjord, Stavanger med Egersund og Karmsund [kun tiden 1687-1689], Bergen med omlandet, Trondhjem med Molde, Lillefosen (Christiansund), Bjugn, Verdalsøra, Steinkjær. For hver by gis det nærmere biografiske opplysninger og kilderegistre. Tilleggsliste: Christiania: Pliktsfolk som utførte dagsverk ved Akershus slott 1630-1655.


Abelone Bergen 1, Skien 1 = se Apolone.

Abigael 1722. Halden 1, Tønsberg 1

Agnata Arendal 1

Agnette Bergen 1

Aalchie (Alkie) f? Bergen 1

Alhed (Ahled) Bragernes 1

Alles 1645. Christiania 1630-55 1

Allet (Alhed) Larvik 1 variant av Alhed.

Amalia Bragernes 1

Ambjør 1641. Christiania 1630-55 1

Ambor Skien 1

Anborg Halden 1 (1729)

Anna Kragerø 1, Bergen 1, Porsgrunn 1, Skien 4, Arendal 1

Anne 1631. Halden 8, Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 26, Bragernes 4, Tønsberg 5, Larvik 3, Kragerø 4, Langesund 1, Skien 5, Stavanger 21, Bergen 12 med landet 2

Anna Margretha Arendal 1

Anna Sophia Skien 1

Anne Catharina Bergen 1

Anne Elisabet Bergen 1

Anne Margrette Bragernes 1

Anne Maria (A Mariæ) Bergen 1

Annemaria (Anne Maria) Skien 2

Annichen Strømsø 3

Anthonetta Bragernes 1

Apolone (Appelone, Appolone) Christiania 1630-55 1, Tønsberg 1

Appelonne 1687. Stavanger 1

Ariankie Bergen 1

Aschier 1687, variant av Asgerd. Stavanger 1

Aslaug 1641. Christiania 1630-55 1

Asle 1641. Christiania 1630-55 1

Astri 1687. Stavanger 2

Barbra Bergen 2

Barbro 1645. Halden 1, Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 1, Tønsberg 1

Beatha 1687. Stavanger 1

Beathe 1687, variant av Beatha.

Beli Bergen 1

Benedikte Skien 1

Bente Larvik 1

Berete, Berethe 1687, variant av Berte.

Bergette, vanlig christianiavariant av Birgitte.

BertheBerte (Berete) 1641. Halden 3, Christiania 1630-55 12, Bragernes 1, Sandefjord 1, Stavanger 1, Bergen 2

Berrithe 1687, vanlig variant i Stavanger, se Birgitte.

Birette, Birrethe 1687, vanlig variant i Stavanger, se Birgitte.

Birgethe 1687, vanlig variant i Stavanger, se Birgitte.

Birgitte, Birgithe 1641 (Biergett, Biergete, Biergette). Christiania 1630-55 7, Strømsø 1, Stavanger 12 (varianter Birette, Birgithe, Birrethe mm)

Birithe 1687, vanlig ariant i Stavanger, se Birgitte.

Birte (Birthe) Bragernes 1, Strømsø 1, Larvik 1, Bergen 1

Bodel = se Bodild.

Bodild (Bodel) Halden 1

Boel 1645 (Boeld, Boell). Christiania 1630-55 1, Larvik 1, Bergen 1

Børte Skien 3

Cathrine Bragernes 1, Tønsberg 3, Skien 1

Christentze (Christense, Christænse) Halden 1, Fredrikstad 1, Moss 1

Christine Bergen 1

Clarkie Bergen 2

Cornilske Bergen 1

Dorothea Arendal 1

Dorthea (Dørte) Bergen 1

Dorte, Dorthe, Dorethe, Dortte, Dorette (Daarte) 1635. Halden 1, Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 6, Strømsø 2, Tønsberg 1, Larvik 2, Bergen 1, Skien 1, Stavanger 5

Dorthe Sophia Skien 1

Edel (Ædel) Halden 1

Eden 1687. Stavanger 1, variant av Iden.

Effemia Kragerø 1, med kortformen Femia.

Egte Bergen 1

El Bragernes 1

Elen (Elin) se varianten = se Eli. Bergen 3, Skien 2

Elesabeth Arendal 1

Eli 1641 (Elen, Elli, Ellin). Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 12, Tønsberg 1

Elisabet jf varianten = se Elsebet. Strømsø 1

Elisabeth Sophia Bragernes 1

Ellen, Elen 1687. Stavanger 3

Else 1641. Christiania 1630-55 2, Strømsø 1, Bergen 1, Skien 1, Stavanger 1

Else Sophia (Else Sophie) Bergen 1

Elsebet variant av = se Elisabet(h). Strømsø 1, Tønsberg 1

Emmike Bergen 3

Engebore, variant (Christiania) av Ingeborg.

Enger, variant (Christiania) av Inger.

Ermegaard 1687. Stavanger 1

Femia kortform av = se Effemia.

Fimia Skien 1

Giennert Skien 1

Gierke (Gierdske) Bergen 4, hvorav kun den ene med sikkerhet er en kvinne

Gitlef 1687. Stavanger 1

Gitlou 1687. Stavanger 1

Giørel Skien 1

Giörete 1687. Stavanger 1

Giertrud = se Gjertrud

Gjertrud (Giertrud) 1644. Halden 2, Moss 1, Christiania 1630-55 4, Skien 1, Arendal 1, Stavanger 1

Grete 1641. Christiania 1630-55 1, Bergen 1

Gro 1687. Stavanger 1

Gulborg (GulborGuldbør) 1641. Christiania 1630-55 1, Stavanger 2

Guna Halden 1

Gunild 1641. Halden 1, Fredrikstad 2, Bragernes 1, Skien 1

Gunnele, Gunnell (Gunnelle) 1641. Christiania 1630-55 6, Stavanger 2

Guri 1641. Christiania 1630-55 4, Stavanger 3

Gyri 1687. Stavanger 1

Hatchie Bergen 1 (eller et mannsnavn)

Helkie (Helchie) Bergen 1

Helle 1644. Christiania 1630-55 3, Bergen 1 (H Bang selgerkone 1730)

Hellie 1687. Stavanger 2

Helvig Moss 1

Henningia Bergen 1

Herbor 1687. Stavanger 1

Hilchie (Helckie) 1687. Stavanger 1

Hilleborg 1630 (Hildeborig). Christiania 1630-55 1

Ide 1687. Stavanger 1

Iden (Ichen) 1687. Stavanger 2, se også Eden.

Ingeborg (Ingebor, Engebore) 1641. Halden 3, Christiania 1630-55 8, Stavanger 9, Bergen 2 med landet 1

Inger (Engri, Jngrie) 1630. Halden 2, Christiania 1630-55 14, Strømsø 1, Larvik 3, Kragerø 2, Bergen landet 1, Skien 1, Stavanger 6

Ingeri (Ingri) 1687. Stavanger 1

Intzen 1644. Christiania 1630-55 1

Isabelle Skien 1

Jane sideform av = se Joni.

Jannike Bergen 1

Johanna 1641. Christiania 1630-55 1, Kragerø 1

Johanne 1641. Halden 1, Christiania 1630-55 4, Bragernes 2, Kragerø 1, Bergen 2, Skien 5, Stavanger 4

Johanne Margrete Bergen 1

Joni (Jane) Bergen 1

Joren 1687. Stavanger 1

Judithe (Judite) Bergen 2

Jøe Bergen 1

Jøran Skien 1

Karen 1630. Halden 1, Christiania 1630-55 19, Bragernes 2, Tønsberg 4, Larvik 2, Kragerø 2, Bergen 6, Brevik 3, Skien 4, Arendal 1, Stavanger 7

Kari 1641. Halden 1, Fredrikstad 3, Christiania 1630-55 14, Tønsberg 1, Stavanger 4

Karin Larvik 1

Katrin (Chatrin) 1630. Christiania 1630-55 1

Kirsten (Kisten) 1630. Christiania 1630-55 5, Bragernes 2, Tønsberg 3, Bergen 2, Skien 2 (Kirsti), Stavanger 7

Kirsti 1687. Stavanger 1

Kisten variant av = se Kirsten.

Kisti Halden 4, Fredrikstad 1

Kirstine Bragernes 2

Kjersten 1630. Christiania 1630-55 6

Kjersti 1641. Christiania 1630-55 5

Kjerstin Skien 1

Lene 1655 (Lehne, Lenne). Christiania 1630-55 2

Lisabet 1630. Christiania 1630-55 1

Lisbet, Lisbeth 1641. Christiania 1630-55 3, Larvik 1, Stavanger 7, Bergen 2

Live Bragernes 1, Strømsø 1, Larvik 1

Lusse 1687, variant av Lucie.

Lucie 1644 (Lutzie, Lusse). Christiania 1630-55 1, Stavanger 1

Magdalena Bragernes 1

Magdalene Skien 1

Malene Skien 3 (den ene i variasjon med Magdalene)

Mallene 1641. Christiania 1630-55 1, Bragernes 1, Stavanger 7

Maren 1630. Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 4, Bragernes 5, Strømsø 3, Tønsberg 5, Larvik 3, Bergen 2 med landet 3, Skien 8, Arendal 2, Stavanger 8

Margrethe (Margrete, Margrette) 1641. Christiania 1630-55 5, Larvik 2, Kragerø 1, Bergen 2, Skien 4, Arendal 2, Stavanger 10

Maret 1630. Christiania 1630-55 2

Marethe, Marithe 1687. Stavanger 6

Mari 1630. Halden 2, Fredrikstad 3, Christiania 1630-55 18, Tønsberg 1(2), Larvik 1, Stavanger 1

Maria (Marie) Halden 2, Bergen 2, Skien 2, Arendal 1

Mariche Kragerø 1

Marichen Skien 1

Marie 1641. Strømsø 1, Larvik 1, vanlig variant i Christiania for Mari.

Marte 1630. sideform av = se Marthe.

Marthe (Marte) 1630. Halden 3, Christiania 1630-55 12, Bragernes 2, Strømsø 1, Larvik 1, Bergen 1 med landet 1, Skien 2, Arendal 2

Merethe 1687. Stavanger 1

Methe 1687. Stavanger 1

Mette (Mætte, Mett) 1641. Halden 2, Fredrikstad 1, Christiania 1630-55 5, Bragernes 1, Kragerø 1, Skien 2, Stavanger 4

Mette Sophia Bragernes 1

Mette Elisabeth Bragernes 1

Nelle 1687. Stavanger 1

Olene Tønsberg 1

Olov 1645. Christiania 1630-55 1

Pernille 1655. Halden 1, Christiania 1630-55 1, Strømsø 1, Tønsberg 1, Bergen 1, Porsgrunn 1, Skien 1, Stavanger 1

Pouline 1718. Skien 1

Rachel 1687. Stavanger 1

Rackel Strømsø 1

Ragne Larvik 1

Ragnelle, Ragnele (Ragnille) 1687. Stavanger 2

Ragnild 1641. Halden 1, Christiania 1630-55 3

Randi 1687. Stavanger 1

Randwey 1687. Stavanger 1

Rebecha 1687. Stavanger 1

Regine Bergen 1

Rise Tønsberg 1

Rønne 1641. Christiania 1630-55 2

Sara 1645. Halden 2, Christiania 1630-55 1, Bragernes 1, Tønsberg 2, Kragerø 1

Sarche Skien 2

Selle Fredrikstad 1

Sidsel Tønsberg 1

Sigbrit 1687. Stavanger 1

Signe 1644. Christiania 1630-55 1

Siri 1641. Halden 2, Christiania 1630-55 4, Stavanger 2, jf sideformen Ziri.

Sissel, Sissele (Zidzele) 1641. Christiania 1630-55 3, Stavanger 2

Sophia (Sophie) Tønsberg 1

Sophie (Sofie) Bergen 1, Langesund 2, Skien 2

Stenvor 1687. Stavanger 2

Stinche Bergen 1 (sannsynligvis kvinnenavn)

Susanna 1687. Tønsberg 1, Stavanger 2, Bergen 2

Susanne 1641 (Sussanne). Christiania 1630-55 1, Strømsø 1

Synneve (Synnefue) 1687. Stavanger 1

Thiøn 1687. Stavanger 1

Tonje (Thonnie) 1641. Christiania 1630-55 1

Tora 1687. Stavanger 1

Tore 1641. Christiania 1630-55 1

Thorbor 1687. Stavanger 1

Thorgier 1687. Stavanger 1

Ursula Bergen 1

Wenche (Weinchie, Venke, Wenchie) Bergen 2

Wibeche 1687. Stavanger 1

Willadt Bergen 1

Zarke, se Sarcke (Skien).

Zidsele, Zidzele 1687, varianter av Sissele.

Ziri Larvik 1, variant av Siri.

Zitsel Skien 1

Ædel = se Edel.

Aagaatte (Aggit) 1687. Stavanger 1

Aase Halden 1, Arendal 1

Åsla 1641 (Oßla). Christiania 1630-55 1

Aaste Tønsberg 1

x

Leave a Reply