Norsk slektsleksikon

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2004.


Utgave 06.04 2004. Dette er kun en første disposisjon over et leksikon for norske slekter fra middelalderen til nåtiden. Utvalget så langt bygger på innholdet (og utvalget) i verkene Norske Slægter 1912 og 1915, Norsk Slektskalender I -III (1949-79) samt planer fra 1912-1980 over slekter som burde tas med i (ennå ikke utgitte) bind av de samme seriene. Kriteriene som opprinnelig lå til grunn for utvalget i disse nevnte 5 leksikabind og kommende planlagte bind var at slektene måtte ha spilt en viss (ikke nærmere definert) samfunnsrolle i minst to-tre generasjoner. Se også alfabetiske fortegnelser over slektsnavn i de norske byene og ladestedene for tiden ca 1680-1730, samlet alfabetisk fortegnelse over slekter (vesentlig for perioden 1300-1660) som skal medtas i Den norske adels stamtavler, samt slektsnavn 1523-1602 i kildeserien Norske Rigsregistranter. Leksikonet har fått anvende førstearkivar Sigurd Engelstads artikler i Gyldendals store konversasjonsleksikon (i 5 bind, tredje utgaven, Oslo 1972), etter Sigurd Engelstads egne skriftlige erklæring av 15.5 1998.


Aabel

Aagaard

Aakrann (fra Tynset). Norske Slægter 1915 s. 1-3.

Aalholm

Aall (fra Ål sogn i Ribe stift, Jylland). Norske Slægter 1912 s. 1-6. Norsk slektskalender II (1951) s. 1-15.

Aarflot

Aars (fra Års sogn i Ålborg amt, Danmark). Norske Slægter 1912 s. 6-10.

Abel

Aga

Alnæs

Ameln (fra Bergen og Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 10-13.

Andresen (fra Tønder (Tondern) i Schleswig, nå i Danmark). Norske Slægter 1912 s. 13-15.

Andvord (fra Lom).

Angell

Anker (fra Göteborg). Norske Slægter 1912 s. 15-22.

Apenæs

Arbo (fra Ærø, Danmark). Norske Slægter 1912 s. 22-23.

Archer

Arctander

Arenfeldt (av dansk adelsslekt, opprinnelig sønderjysk). Norske Slægter 1912 s. 23-24.

Arentz

Arneberg

Arntzen (fra Grinder i Grue). Norske Slægter 1915 s. 3-6.

Arveschoug

Arvesen

Arup

Aschehoug (fra Nordby på Follo, Akershus). Norske Slægter 1912 s. 24-28.

Astrup (fra Hvidding herred i Nordslesvig). Norske Slægter 1912 s. 28-36.

Aubert (fra Lothringen, Frankrike). Norske Slægter 1915 s. 6-12.

Aukrust (fra Lom i Gudbrandsdalen).

Baade (fra Mecklenburg).

Bade

Bache (fra Drammen, oppr. fra Oppdal). Norske Slægter 1915 s. 12-13.

Bachke (fra Trondhjem, oppr. fra Røros). Norske Slægter 1915 s. 14-16.

Balchen

Bang

Barman (fra Hitra, Nordmøre, og Ål i Hallingdal). Norsk slektskalender I (1949) s. 1-8.

Barth I (fra Kongsberg og Sachsen). Norske Slægter 1912 s. 36-39.

Barth II (Kragerø-Barthene). Norske Slægter 1912 s. 39-43.

Bassøe

Bauch

Baumann (fra Magdeburg). Norsk slektskalender III (1979) s. 1-9.

Beer

Bech

Behrends

Beichmann

Benneche

Bennett

Bentzen

Benzon

Berg (fra Svolvær, Nordland)

Bergan

Bergh

Bergwitz

Berle

Berner

Bernhoft

Berven.

de Besche, se D.

Beyer

Bille (dansk adelsslekt). Norske Slægter 1915 s. 16-17.

Bing

Birch-Reichenwald (fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 45.

Birkeland (fra Kristiansand). Norske Slægter 1915 s. 17-18.

Bisgaard

Biørn (fra Tønsberg). Norske Slægter 1915 s. 18-20.

Bjelke, Bielke (fra Østfold). Norsk slektskalender II (1951) s. 16-18.

Bjelke (svensk adelsslekt Lilliebielke). Norsk slektskalender III (1979) s. 10-20.

Bjørneby

Bjørnson (fra Søndre Land). Norske Slægter 1915 s. 20-21.

Blaauw

Blehr

Blich

Blichfeldt

Blix

Bloch

Blom (fra Tønsberg). Norske Slægter 1912 s. 45-51.

Blom (fra Hurum). Norske Slægter 1915 s. 21-26.

Blom (fra Skien). Norsk slektskalender I (1949) s. 9-24.

Blytt

Boalt

Boe

Boeck (fra Flandern, Belgia). Norske Slægter 1912 s. 52-53.

Bolstad

Bomhoff

Bonnevie (fra Antibes i Provence, Frankrike). Norsk slektskalender III (1979) s. 21-49.

Borch (fra Sønder-Bork i Ribe stift). Norsk slektskalender III (1979) s. 50-58.

Borchgrevink (Borchgrevinck)

Borchsenius (fra Lüneburg, nå i Niedersachsen, og Viborg i Danmark). Norsk slektskalender I (1949) s. 25-32; III (1979) s. 59-64.

Borgen

Borthen (fra Flå i Gauldalen, Sør-Teøndelag). Norske Slægter 1912 s. 53-55.

Brager

Brandt

Bratt (af Höglunda, svensk adelsslekt). Norske Slægter 1912 s. 55-56.

Bratt II

Breda

Breder

Bredesen

Breien (fra Ringerike). Norske Slægter 1915 s. 26-28.

Bretteville (Le Normand de Bretteville, fra Frankrike). Norske Slægter 1915 s. 28-30.

Brinch

Brinchmann (muligens fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 56-60.

Broch

Brochmann

Brodtkorb (fra Christiania, muligens tysk). Norske Slægter 1915 s. 30-39.

Brodtkorb (fra Sachsen). Norsk slektskalender II (1951) s. 19-43.

Bruenech (von Brüneck, tysk adelsslekt). Norske Slægter 1912 s. 60-61.

Brun

Brunchhorst (fra Bremen). Norske Slægter 1912 s. 61.

Bruun

Bruusgaard

Bryn (fra Årdal i Sogn). Norsk slektskalender III (1979) s. 65-89.

Brøgger (Brögger).

Budde

Bugge

Bull I (Den trønderske slægt, muligens fra England). Norske Slægter 1912 s. 61-76.

Bull II (kognatisk av den trønderskeslekt). Norske Slægter 1912 s. 76-77.

Burchardt (fra Eutin i Ostholstein). Norske Slægter 1912 s. 77-78.

Bøchmann (Böchmann).

Bødtker (Böctker).

Bøegh I (Böegh; fra Danmark). Norske Slægter 1912 s. 78-79.

Bøegh II (Böegh; kognatisk fra Bøegh I). Norske Slægter 1912 s. 79.

Bølling (Bölling).

Børresen

Børs (Börs).

Bärnholdt

Cammermeyer

Capjon

Cappelen (fra Cappeln ved Wildeshausen, midtveis mellom Bremen og Osnabrück, slekten er tidligere anntatt å være fra Kappeln ved Bremen). Norske Slægter 1912 s. 79-87. Hans Cappelen: artikkel i NST.

Castberg (antageligvis fra Kastbjerg ved Randers, Danmark). Norske Slægter 1912 s. 87-91.

Christensen (fra Gjerpen, etablert i Christiania 1833). Norske Slægter 1912 s. 92-93.

Christensen (fra Vossestrand, navnet fra Bergen ca 1840). Norsk slektskalender II (1951) s. 44-46.

Christiansen

Christie (fra Skottland). Norsk slektskalender II (1951) s. 47-66.

Chrystie

Christophersen (fra Brevik og Porsgrunn). Norske Slægter 1912 s. 93-95.

Clason

Colban

Coldevin

Collett (fra London). Norske Slægter 1912 s. 95-100.

Collin

Conradi

Coucheron

Crawford

Dahl.

Dall.

Damm. N. W. Damm & Søn, grunnlagt i Christiania 1843 av Nils Wilhelm Damm (1816-1878), som forlag, antikvariat og bokbinderi.

Danneskiold. Var navnet til kongene Fredrik 3.s og Christian 5.s sønner utenfor ekteskap. Fra Fredrik 3.s sønn Ulrik Fredrik Gyldenløve stammer linjene Danneskiold-Løvendal (utdødd 1829) og Danneskiold-Laurwigen, som eide Larvik grevskap (utdødd 1783). Fra Christian 5.s sønn Christian Gyldenløve stammer den danske greveslekten Danenskiold-Samsøe.

Dannevig. (Kjent for fiskeriforskning).

Darre. Norsk adelsslekt i middelalderen. Jon Darre 1331, sønnesønn Jon Reidarsson Darre, ridsråd, høvedsmann på Tønsberghus i årene omkring 1400. Karl Darre 1465 var muligens en etterkommer. Trondhjems borgemester Christopher Bjørnsson (ca 1567-1642), oppgis av etterslekten å stamme fra Rolv Olssøn, borgemester i Oslo, kjent fra 1527 til ca 1570. CB hadde sønnene Mentz Christopherssøn (1598-1657), sogneprest til Domkirken i Trondhjem, og Steen Christopherssøn (� 1691), res. kapellan til Stod. Disses etterkommere antok navnet Darre, men det kan ikke påvises slektskap med adelsslekten fra middelalderen.. Andre grener av CB’s etterslekt har tatt navnene Schjelderup og Kaarbø. Litt.: Olaus Schmidt: Den yngre Darre-slekt (1956).

Dass (Dundas). Norsk slekt Dass av skotsk opprinnelse, Dundas. Innvandret med skotten Peter Don D. som 1635 tok borgerskap i Bergen, men var bosatt i Nordlandene. Han var far til dikterpresten Petter Dass (1647-1707), fra 1689 sogneprest i Alstahaug, som har en takkrik etterslekt gjennom sønnesønnen Lorentz Anderssøn D. (1706-1745), sogneprest til Trondenes. Litt.: A.H. Irgens: Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass og hans etterslekt (1957).

de Besche. debe’sj. (Svensk adelsslekt fra Nederland). Slekt av nederlandsk opprinnelse, kjent fra ca 1400. Innvandret via Sverige med kanonstøper Peter de B. (1618-ca 1674). Litt.: Norske Slægter 1912 s. 43-44. Arent de Besche: Slekten de Besche i Norge (1938).

Dedekam. Norsk slekt som stammer fra Anders Tønnesen, rådmann i Christiansand fra 1661, � 1670. To sønnesønner, Jørgen Otte Tønnesen (1706-1783) og Anders Andersen (1699-1777), begge kjøpmenn og skipsredere, antok navnet D. En gren som stammer fra JOTD’s eldre bror, skipsfører Samuel Tønnesen (� 1751), fører navnet Tønnesen. Kjømannsslekt i Arendal. Slekten innvandret muligens fra Holland. Litt.: Norsk slektskalender I (1949) s. 33-43.

Dedichen. Slekt kjent innen medisinsk forskning. Dr. Dedichens privatklinikk 1901, grunnlagt av Henrik Arnold Thaulow D. (1863-1935).

Deichman. Bartholomæus D. (1671-1731), dansk født, biskop i Christiania fra 1713, en av Norges mest innflytelsesrike menn 1720 til 1730, sa han ble avsatt. Sønnen Carl Deichman (1705-1780), født i Viborg og oppvokst i Christiania, jernverkseier, senere bosatt på Frednes i Porsgrunn, donerte ved testamente 1780 sin boksamling på 6000 bind til Christiania by, starten på dagens Deichmanske bibliotek.

Dekke. Skipsverftet Brunchorst & Dekke i Bergen, bl a utviklet av skipskonstruktør og skipsreder Ananias Christopher Hansen D. (1832-1892).

de Lange.

Delgobe. Charles Antoine D. (1844-1916), fransk-norsk genealog i Christiania, som etterlot seg en stor samling opptegnelser om norske slekter (ca 5250), nå i Statsarkivet i Oslo (Delgobes samlinger).

Deshington (Dishington, Dischington). Kjent borgerslekt i Bergen fra 1600-tallet av.

Devold. Ole Andreas D. (1827-1892), vever og farver, grunnla 1853 en tekstilbedrift, senere O.A. Devolds Sønner AS ved Ålesund.

Dick.

Diesen 1. Slekt fra gården Disen i Sør-Odal. Eldste kjente stamfar er Søren Berg (* ca 1550). Hans sønnesønns sønn, Søren Larsen (ca 1670-1710) kom til Disen. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønns sønnesønn Anders Hansen D. (1784-1837), kjøpmann i Moss.

Diesen 2. Slekt som har navnet etter Nes prestegård, Disen. Eldste kjente stamfar er Hans Toresen Hundstad i Nes på Romerike (� 1788). Hans sønn Hans Hansen D. (ca 1783-1854) bodde en tid på Disen, og forpaktet senere en gård i Østre Aker.

Dietrichson. Norsk slekt av dansk opprinnelse, som føres tilbake til hørkremmer i København, Didrik Rasmussen (� 1683). Innvandret med hans sønn, generalmajor Erasmus D. (1673-1737). Den nålevende slekt stammer fra fire av hans sønnesønner. Litt.: D. og C. Dietrichson: Stamtavle over slekten Dietrichson (1923).

Diriks (fra Sylt i Schleswig). Fyrdiriks, eller Carl Fredrik D. (1814-1895). Eidsvollmann, senere statsråd Christian Adolph D. (1775-1837). Norske Slægter 1915 s. 39.

Ditlev-Simonsen. Olaf (1865-1960), Halfdan (1894-1962), Olaf C (1897-198x), skipsredere, rederiene Halfdan D.-S. & Co. og O. D.-S. & Co., Oslo, fra 1913 og 1935.

von Ditten. Slekt som stammer fra Werle i Mecklenburg. Mecklenburgisk adelsslekt, kjent fra 1375. Innvandret med oberstløytnant Friedrich Christopher v. D. (1761-1832). Norske Slægter 1912 s. 100-102.

Dobloug. Brødrene Dobloug, manufakturforretning i Christiania/Oslo grunnlagt 1870 av brødrene Mikkel (1844-1913) og Jens D., født i Furnes. Doblougfondet med Doblougprisen, opprettet 1938 av Birger D. (1881-1944).

Dons. Slekt av dansk opprinnelse. Den eldste kjente stamfar, Jens Paulsen (� før 1633), bodde visstnok ved Mariager. Innvandret ved hans sønnesønn Peder Paulsen Leth (1647-1707), kjøpmann i Trondhjem. Dennes sønn, lagmann i Trondhjem Paul D. (1689-1748) antok navnet. Flere jurister og naturvitere.

Dorenfeldt.

Dorph.

von Dramen (Dram). Norsk kunstnerslekt, som innvandret, trolig fra Tyskland, omkring 1715. Christopher von Dram, kunstmaler (skildrer), borger i Strømsø 1720-22, bor 1729 på Bragernes. Johan Didrich von Dramen (ca 1725-1798), malermester, flyttet ca 1760 fra Drammen til Kongsberg, der han deltok i utsmykningen av den nye kirken. Sønnen Christopher Deram (von Dramen)(1755-1789), virket som miniatyrmaler i Christiania omkring 1780, utvandret senere til Napoli og døde der.

Dreier. Johan Friedrich Leonhard D. (1775-1833), maler, født i Trondhjem, bosatt fra 1800 i Bergen.

Drejer. Peter Carstensen D. (1628-1703), født i Jylland, lagmann i Trondhjem fra 1671, assessor. Sønnen Abraham D. (1671-1736), lagmann og etatsråd i Trondhjem.

Dreyer. Dreyer Aksjeselskap, grunnlagt i Stavanger som boktrykkeri 1846 av Johan Jakob Rambach D. (1861-1952). En videreføring var Dreyers Forlag, Oslo.

Drolsum.

Duborgh (fra Hansestadt Reval = Tallinn, Estland). Norske Slægter 1912 s. 102-103.

Due 1. Norsk slekt fra byen Duved i Åre i Jemtland. Innvandret til Trondhjem med koffardikaptein og høker Ole Larsen D. (1696-1755). Fra hans sønnesønn, skipsreder og trelasthandler i Trondhjem, Carsten Schjødt D. (1762-1809), utgår tre hovedlinjer. Norsk slektskalender II (1951) s. 67-89.

Due 2. Norsk slekt som kan føres tilbake til Paul D., kjøpmann i Christiania ca 1735. Sønnen Jens Hansteen D. (1724-1814), lensmann i Aremark, er stamfar for den nålevende slekten.

Dunker. Bergassessor d’Unker, innvandret til Christiania, gift med Conradine D., født Hansteen (1780-1866), kjent som forfatter, foreldre til juristen Bernhard D. (1809-1870).

Dybwad. Norsk slekt innvandret fra Danmark. Eldste kjente stamfar er Jonas Edvardsen (� 1737), kjøpmann i Nibe på Jylland. Sønnen Erasmus D. (1734-1798) ble kjøpmann i Christiania. Bokhandleren Jacob D. (1823-1899). C.A. Dybwads forlag. Skuespillerinne Johanne Dybwad (1867-1950). Norske Slægter 1912 s. 103-106.

Dyhren. Fra gården Dyren på Østre Toten.

Dyring. Kristian Henrik D. (1858-1945), forlegger, bokhandler og boktrykker i Porsgrunn.

Dæhli.

Døderlein (Döderlein). Norsk slekt av tysk opprinnelse, kjent i Tyskland fra ca 1500. Innvandret til Christiania med Georg Michael D. (1699-1763), den første bestyrer av Krigsskolen. Sønnen Michael D. (1740-1786), fra 1778 politimester i Christiania.

Døhlen.

Dørum.

Døscher (Döscher).

Daa. Ludvig Kristensen D. (1809-1877), politiker, historiker og etnolog.

Daae. Norsk slekt. Eldste kjente stamfar er Jonas Edvardsen (� 1688), borger i Trondhjem. Sønnen, Anders D. (1680-1763), sogneprest i Vik i Sogn, antok navnet. Ludvig D. (1829-1893), jurist og politiker. Ludvig Ludvigsen D. (1834-1910), historiker. Litt.: Aagaat Daae: Stamtavle over familien Daae (1917).

Ebbell.

Ebbesen.

Ebeltoft. Navnet fra den danske byen Æbeltoft.

Eckbo.

Eckhoff. Slekt av holsteinsk opprinnelse. Innvandret med dr. med. Ernst Fredrik E. (1745-1825), amtsfysikus i Christians amt [Opplandene]. Fra hans sønner, oberstløytnant Mathias Wilhelm E. (1791-1871), og sogneprest Christian Martin E. (1792-1846), begge i Norderhov på Ringerike, utgår slektens to hovedgrener. Litt.: Fredrikke Eckhoff: Familien Eckhoff i Norge (1935 og 1960).

Egeberg. Norsk slekt av dansk opprinnelse. Eldste kjente stamfar er Hans Kobberø, degn i landsbyen Egeberg på Sjælland. Innvandret med hans sønnesønn Westye E. (1770-1830), kjøpmann i Christiania, og grunnlegger av en trelastbedrift. Firmaet Westye Egeberg & Co. Slekt som støttet byen kulturliv. Kabinettskammerherre Egebergs fond. Egebergs ærespris. Westye E. (1877-1959) ga Bogstad gård til Oslo kommune. Norske Slægter 1912 s. 106-108.

Egede. Dansk-norsk slekt med navn etter sognet Vester-Egede på Sjælland, hvor stamfaren Hans Jensen (1596-1659) var prest. Innvandret med sønnen, sorenskriver i Senja, Povel Hansen E. (1648-1706). Far til misjonæren Hans Poulsen E. (1686-1758), prest i Vågan i Lofoten, som reiste til Grønland som misjonær 1718, ble tituleres biskop over Grønland fra 1740. Mannslinjen døde tidlig ut, men det finnes en tallrik kognatisk etterslekt, hvorav en gren fører navnet Egede-Nissen. Egede Instituttet. Egedefondet (for misjonsarbeid).

Egede-Nissen.

Egedius. Maleren Halfdan E. (1877-1899).

Egeland.

Eger (fra Christiania). Norske Slægter 1912 s. 108-112.

Eggen. Forfatterslekt som stammer fra gården E. i Vingelen.

Egidius.

Eika. Slekt fra gården E. i Bø i Telemark.

Eitzen.

Ekornes.

Elgvin.

Elieson. Norsk slekt den eldste kjente stamfar er Nisls Gunderssøn, trelasthandler og borger på Bragernes (ca 1626-1685). Sønnesønnen Iver Elieson (1683-1753) antok navnet, og slo seg ned i Christiania. Hans sønn, justitsråd Peter E. (1727-1773) var bl.a. eier av Hafslund. En av Christianias mest fremtredende slekter på 1700-tallet. Norske Slægter 1912 s. 112-113.

Ellerhuusen.

Elligers.

Elstad.

Elster. Norsk slekt som ifølge familietradisjonen muligens kom fra kongeriket Böhmen (som nå i hovedsak er fordelt på Tsjekkia, Slovakia og vestre deler av Ukraina). Innvandret med Peter Lorentzen E. (� 1741), borger og orgelbygger, bosatt på Strømsø. Norsk slektskalender I (1949) s. 44-49.

Ely. Just Henrik E. (1759-1824), major 1811, eidsvollmann 1814.

Emahusen. Jens Henrik E. (1688-1752), født i Trondhjem, norsk generalmajor 1749.

Engelhart. Norsk slekt, fra Tyskland (noe navnet peker mot). Eldste kjente stamfar er Daniel E. (ca 1638-1733), bergskriver ved Meldalens kobberverk. Fra ham stammer også en svensk og en dansk slektsgren. Norske Slægter 1912 s. 113-114.

Engelschiøn. Norsk slekt som stammer far gården Engelstjønn i Østre Moland i Aust-Agder. Eldste kjente stamfar er Audun Espeland i Vegårdshei (� før 1600). En sønnesønns sønnesønn, Tore Jonssøn (� 1744), kom til gården E. ved ekteskap. Norsk slektskalender I (1949) s. 50-54. Tore Sverdrup Engelschiøn: Sorenskriver Erik Andreas Engelschiøn og hustru Grethe Bessesens efterslekt (manuskript, 2002, finnes i Norsk slektshistorisk foreningsbibliotek, Oslo).

Engelstad 1. Slekt fra gården Vestre E. i Nannestad på Romerike. Eldste kjente stamfar er Poul Larsen E. (1719-1773). Sønnesønnen, tollbetjent i Son, Christopher E. (1786-1835), er stamfar for den nålevende slekt. Norsk slektskalender I (1949) s. 55-57.

Engelstad 2. Slekt fra gården Vestre E. i Nannestad. Stammer fra Gulbrand Jørgensen E. (1776-1857) som overtok gården 1826. Sønnesønn av militærmusiker Hans Henrich Glæser (ca 1672-1755). Norsk slektskalender I (1949) s. 58-67.

von Erpecum (v. Erpecom). Norsk slekt av nederlandsk opprinnelse. Navnet er kjent fra 1500-tallet. Innvandret med Abraham v. E. (1633-1696), borger, kjøpmann og skipsreder i Bergen. Den nålevende slekt stammer fra hans sønnesønns sønnesønn, Jørgen v. E. (1792-1840), skipper i Bergen. Litt.: Thora Sollied: Stamtavle over familien von Erpecom (1932).

Eskeland.

Evang. Karl E. (1902-198x).

Evenstad. Ole Olsen E. (1739-1806), bonde og lensmann i Storelvdal, utga bok om jernvinne, far til lensmann, eidsvollmannen og stortingsmann Ole Olsen E. (1766-1833).

Eyde. Norsk slekt som stammer fra gården Eid (Eide) i Eide, nå i Nedenes, Aust-Agder. Eldste kjente stamfar er Peder Svenningsen Jordtvedt (ca 1600-1641). Hans sønnesønns sønn Christen E. (1716-1767) bosatte seg i Arendal som borger og skipsreder. Litt.: S.H. Finne-Grønn: Slegten Eyde af Arendal (1916). Norske Slægter 1912 s. 114.

F.

G.

Haanshus.

Haffner (fra Elsass, Frankrike). Norske Slægter 1912 s. 145-146.

Hagemann

Hagerup

Halbo (fra Toreid i Blaker på Romerike). Norsk slektskalender III (1979) s. 102-114.

Hall

Hallager (fra Jylland). Norske Slægter 1912 s. 146-147.

Halling

Hals

Hambro (Levy; fra Rendsburg). Norsk slektskalender I (1949) s. 86-89.

Hammond

Haneborg (fra Aurskog). Norske Slægter 1915 s. 60-63.

von Hanno

Hanssen (Mauritz)

Hansen (fra Ærø). Norske Slægter 1915 s. 63-66.

Hansson (fra Trondhjem). Norske Slægter 1912 s. 147-148.

Hansteen

Harbitz

Harboe

Harlem

Harmens (fra Hamburg). Norske Slægter 1915 s. 66-69.

Harris

Hartmann (fra Tyskland). Norsk slektskalender III (1979) s. 115-124.

Haslund

Hauge

Heftye (fra kanton Glarus i Sveits). Norske Slægter 1912 s. 148-149.

Hegna

Hegermann (fra Tyskland). Norske Slægter 1915 s. 69-70.

Heiberg (fra Luster i Sogn). Norske Slægter 1915 s. 70-85.

Heidenreich

Helland (fra Bjerkreim). Norske Slægter 1915 s. 85-86.

Hellesen

Helliesen

Helsing

Heltberg

Heltzen

Herlofsson

Hertzberg

Hesselberg

Heuch (fra Skien, opprinnelig innvandrerslekt). Norske Slægter 1915 s. 86-88.

Heyerdahl

Hille

Hiorth

Hiorthdahl

Hirsch

Hoel (fra Stange, Hedemarken). Norsk slektskalender II (1951) s. 116-120.

Hoff (fra Aker). Norske Slægter 1915 s. 88-89.

Hofflund (Lund; fra Trondheim). Norsk slektskalender I (1949) s. 90-91.

Hofgaard

Holmboe

Holmesland

Holmsen

Holst

Holtermann (fra Niedersachsen). Norske Slægter 1915 s. 89-97.

Holtsmark (fra Lier, Buskerud). Norsk slektskalender I (1949) s. 92-96.

Homann (fra Horsens). Norske Slægter 1912 s. 149.

Hopstock

Horn

Horneman, Hornemann (fra Flensburg). Norske Slægter 1915 s. 97-100. Norsk slektskalender III (1979) s. 125-135.

Houen

Houge

Hougen

Huitfeldt (dansk adelsslekt). Norske Slægter 1915 s. 100-104.

Hval

Hvistendahl (fra Jylland). Norsk slektskalender I (1949) s. 97-108.

Hvistendahl II (fra Holmestrand). Norsk slektskalender II (1951) s. 121-125.

Hvoslef

Haavardsholm

Ibsen (fra Stege på Møen). Norske Slægter 1915 s. 104-105.

Ihlen (fra Modum). Norske Slægter 1915 s. 105-109.

Ingier (fra Ullensaker). Norske Slægter 1915 s. 109-111.

Ingstad (fra Spydeberg). Norske Slægter 1912 s. 149-150.

Ingvaldsen

Irgens

Isaachsen

Isdahl (fra Kristiansand).

Jackhelln (fra Tyskland eller Frisland). Norske Slægter 1915 s. 112-114.

Jansson

Jarmann

Jebsen

Jensen

Jenssen (fra Trondhjem). Norske Slægter 1912 s. 150-157.

Jervel, Jervell

Johansen (fra Stamsund).

Johnson

Jordan (fra Hansestadt Rostock).

Juel

Juul

Jæger

Kaarbø

Kaas og Munthe-Kaas (dansk adelsslekt). Norske Slægter 1915 s. 114-117.

Kahrs

Kallevig (fra Arendal). Norske Slægter 1912 s. 157-158.

Kaltenborn (fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 159-161.

Keilhau

van Kervel

Kielland (fra Sogndal, Rogaland). Norske Slægter 1915 s. 117-131.

Smith-Kielland (kognatisk fra Kielland). Norske Slægter 1915 s. 130.

Kierulf (fra Vendsyssel i Jylland). Norske Slægter 1912 s. 161-163.

Kildal

Kilde

Kinck (fra Skottland). Norsk slektskalender I (1949) s. 109-114.

Kirsebom

Kiær (fra Borre, Vestfold). Norske Slægter 1912 s. 163-166.

Kjerschow

Kjøsterud

Klavenes

Klem

Klingenberg I (fra Lolland). Norske Slægter 1915 s. 131-134.

Klingenberg II (fra Trondhjem). Norske Slægter 1915 s. 134-135.

Kloed (kjent i Oslo fra ca 1590, muligens fra Holland).

Kloumann

Klüver

Kløcher (Klöcher).

Knagenhielm (fra Nørreherred ved Randers). Norske Slægter 1912 s. 167-169.

Knap

Knoph

Knudtzon (fra Bredstedt i Holstein). Norske Slægter 1915 s. 135-141.

Koht

Konow (fra Mecklenburg). Norske Slægter 1915 s. 141-147.

Koren

von Koss

Kraft (fra Modum, kognatisk Kraft fra Tyskland). Norsk slektskalender II (1951) s. 126-130.

Krag

Krebs

Krefting

von Krogh

Krogh

Krog

Krohn

Kröpelin (Kroepelin, Kröpelien), adelsslekten, borgerslekten i Bergen*.

Kvale.

Kyhn

Lambrechts

Lammers

Lampe

Landmark

Landstad (fra Værdal). Norske Slægter 1915 s. 147-148.

Lange

Langberg

Langfeldt

Langaard (fra Lillesand). Norske Slægter 1912 s. 169-170.

Larssen

Lassen

Lasson (fra Drammen). Norske Slægter 1915 s. 148-149.

Lehmkuhl

Leganger (fra Norddal på Sunnmøre). Norske Slægter 1915 s. 149-151.

Lerche

Leth

Lexow

Lie (fra Storlien ved Røros). Norske Slægter 1912 s. 171-173.

Lieblein

Liljedahl (muligens fra Helsingør, Danmark). Norsk slektskalender I (1949) s. 115-121.

Lindboe (muligens fra Værdal, Sør-Trøndelag). Norske Slægter 1915 s. 151-154.

Lindeman (fra Hamburg eller Bremen). Norsk slektskalender I (1949) s. 122-130.

Lindemann (fra Ditmarsken, nå del av Holstein). Norsk slektskalender III (1979) s. 136-140.

Lindhom (fra Kvinesdal, Vest-Agder). Norsk slektskalender III (1979) s. 141-146.

Linthoe

von der Lippe (fra Bremen). Norske Slægter 1912 s. 173-175.

Lomsdal (Lomsdalen) (fra Ringerike). Norsk slektskalender I (1949) s. 131-133.

Lorange (L’orange, fra Frankrike). Norske Slægter 1915 s. 154-160.

Lorch

Lothe

Lossius

Lothe

Lous

Lowzow (fra Mecklenburg). Norske Slægter 1912 s. 175-177.

Lund (fra Farsund). Norske Slægter 1912 s. 177-194.

Lund (fra Stod). Norsk slektskalender I (1949) s. 134-161.

Lund (fra Rødenes).

Lunde

Lundgreen

Lundh

Lyche

vob der Lühe

Lyng

Lysholm (fra Als og Flensburg, begge i Schleswig, Als er nå dansk). Norske Slægter 1915 s. 160-162.

Løberg

Løken (Løchen, fra Fet). Norske Slægter 1915 s. 162-164.

Løvenskiold (Lövenskiold, Lövenschiold, opprinnelig Leopoldus, fra Hansestadt Lübeck). Norske Slægter 1912 s. 194-197.

Laache

Magnus

Major (fra Belfast, Irland og England). Norsk slektskalender I (1949) s. 162-164.

Malling (muligens fra Danmark). Norsk slektskalender II (1951) s. 131-137.

Malthe

Mamen

Mannsåker

Manthey

Marstrander (fra Marstrand, Båhuslen). Norsk slektskalender I (1949) s. 165-173.

Martens

Maschmann (fra Hansestadt Hamburg). Norske Slægter 1912 s. 197-198.

Mathiesen (fra København). Norske Slægter 1912 s. 198-199.

Mathiesen (fra Flensburg, Schleswig). Norsk slektskalender I (1949) s. 174-178.

Matheson

Meidell (fra Danmark, opprinnelig tysk). Norske Slægter 1915 s. 164-177.

Meier

Meinertz

Meinich

Mellbye

Meltzer

Meyer (fra Christiania, men opprinnelig innvandrerslekt). Norske Slægter 1912 s. 199-200.

Meyer (Gert).

Michelet (fra Metz, Elsass, Frankrike). Norske Slægter 1912 s. 200-204.

Michelsen (fra Egersund). Norske Slægter 1912 s. 204-205.

Midelfart, Middelfart (fra Trondheim, sannsynligvis fra Middelfart, Fyn). Norsk slektskalender II (1951) s. 138-143.

Moe (fra Kristiansand). Norske Slægter 1915 s. 177-178.

Moestue

Mohn

Mohr

Monrad

Morgenstjerne

Motzfeldt (fra København). Norske Slægter 1912 s. 205-208.

Mowinkel

Mulvad

Munch I (muligens fra Kristiansand). Norske Slægter 1915 s. 178-181.

Munch II (kognatisk avstamning fra Munch). Norske Slægter 1915 s. 181.

Mund (dansk adelsslekt, muligens fra Mecklenburg). Norske Slægter 1915 s. 181-182.

Munthe (fra Hansestadt Lübeck), grener fra Sogn og Romsdalen. Norsk slektskalender II (1951) s. 144-163.

Munthe-Kaas (dansk adelsslekt Kaas). Norsk slektskalender I (1949) s. 179-190.

Mustad I (fra Vardal, Oppland). Norske Slægter 1915 s. 182. Norsk slektskalender II (1951) s. 164-171.

Mustad II (fra Ringsaker). Norske Slægter 1915 s. 183-184.

Muus

Müller

Münster

Möller (fra Porsgrunn).

Møller (Möller; på Thorsø i Borge, Østfold).

Møllhausen (Möllhausen).

Mørch (Mörch).

Møystad

Nagel

Nannestad

Nansen (fra Flensburg, Schleswig). Norske Slægter 1912 s. 208.

Narvesen

Narvestad

Natvig

Neumann

Nickelsen

Nicolaysen (fra Hemnes, Nordmøre). Norske Slægter 1915 s. 184-189.

Nielsen (fra Christiania, navnet etablert ca 1800, også slekten Tank). Norske Slægter 1912 s. 209-211.

Nilsson

Nissen I. Fra Trondheim (fra Fredericia). Norsk slektskalender I (1949) s. 191-202.

Nissen II. Vestlandsslekten (fra Neumünster i Holstein). Norsk slektskalender I (1949) s. 203-211.

Nygaard (fra Fyn). Norsk slektskalender II (1951) s. 172-177.

Næser

Nørregaard (Nörregaard).

Oftedal

von der Ohe

Olafsen

Olrog

Omejer

Omsted

Oppegaard

Oppen

Ording

Ottesen

Oxholm

Parelius

Parr (fra Yorkhire, England). Norske Slægter 1915 s. 189-191.

Paus

Pavels

Petersen (fra Aller sogn i Schleswig). Norske Slægter 1912 s. 211-214.

Petersen II (fra Kristiansand). Norske Slægter 1915 s. 191-193.

Peterson (fra Moss, opprinnelig fra Schleswig). Norske Slægter 1915 s. 193-194.

Pharo, Pharoe

Piene

Pihl (fra Skåne). Norske Slægter 1915 s. 194-196.

Plathe

Platou

Poppe

Prahl

Prebensen (fra Larvik). Norske Slægter 1915 s. 196-198.

Prebensen (fra Brunlanes, Vestfold). Norsk slektskalender III (1979) s. 147-154.

Preuss

Prydz

Prytz

Paasche

Qvam

Radich (fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 214-215.

Ramm

Randers

Rasch

von Rehbinder (adelsslekt fra Westfalen). Norske Slægter 1912 s. 215.

Reichborn-Kjennerud

Reimers

Reinhardt

Reusch

Richter

Riddervold

Rieber

Rieck (muligens fra Mecklenburg). Norske Slægter 1912 s. 216.

Ring

Ringnes (fra Krødsherad, Buskerud). Norske Slægter 1915 s. 198-200.

Robsahm (fra Sverige). Norsk slektskalender I (1949) s. 212-216.

Rode

de Roepstorf (fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 217.

Rogge

Rogne

Rognebye

Rognlien

Rolfsen

Roll (fra Oslo, muligens Holland). Norske Slægter 1912 s. 217-219.

Rolsted (fra Fyn). Norsk slektskalender I (1949) s. 217-218.

Rosenberg (muligens fra Danmark). Norske Slægter 1912 s. 219.

Rosenkilde

Rosenvinge

Roshaug

Rosing

Rubach (fra Tults i Mecklenburg). Norske Slægter 1915 s. 200.

Ruge (fra Hansestadt Rostock). Norsk slektskalender I (1949) s. 219-221.

(von) Rummelhoff, militærslekten (fra Ösel i Estland). Norsk slektskalender III (1979) s. 155-182.

Rummelhoff 2, familien Tronstrøm (fra Båstad, Østfold). Norsk slektskalender III (1979) s. 183-185.

Rustad (fra Vinger i Solør). Norske Slægter 1912 s. 220-221.

Rye (fra Danmark). Norsk slektskalender I (1949) s. 222-226.

Rygh

Rynning

Rytterager

Ræder

Røer

Rømcke (Römcke).

Rønneberg

Rørdam (Rördam).

Raabe (fra Deutschkrone i Vestpreussen). Norsk slektskalender I (1949) s. 227-235.

Salicath

Salvesen

Samson

Sandberg

Sander

Sars (fra Tyskland). Norske Slægter 1912 s. 221-222.

Saxlund

Scharfenberg

Scheel (fra Tyskland). Norske Slægter 1915 s. 201-204.

Scheel (fra København og Tyskland). Norsk slektskalender I (1949) s. 236-243.

Scheen

Schibsbye

Schibsted

Schilling

Schive

Schiøtt (Schiött; fra København). Norske Slægter 1915 s. 204-206.

Schiøtz (Schiötz; fra Danmark). Norsk slektskalender II (1951) s. 178-186.

Schjelderup (fra Løten, HE, kognatisk fra Danmark). Norsk slektskalender II (1951) s. 187-192.

Schlytter (fra Stralsund i Vorpommern). Norsk slektskalender II (1951) s. 193-200.

Schnitter

Schou (fra Bornholm). Norske Slægter 1912 s. 222-225.

Schrøder (Schröder).

Schumann

Schwartz (fra Burg, Ostholstein). Norsk slektskalender II (1951) s. 201-206.

Schweigaard (fra Holstein). Norske Slægter 1912 s. 225-226.

Schweigaard (fra Kiel). Norsk slektskalender III (1979) s. 187-192.

Schønning (Schönning; Grøte-ætten fra Steigen). Norske Slægter 1912 s. 226-230.

Schøyen

Schaaning

Segelche

Seip (fra Hessen-Nassau). Norsk slektskalender II (1951) s. 207-215.

Sejersted (fra Hof i Østre Toten). Norske Slægter 1912 s. 230-232.

Sejersted (fra Østre Toten). Norsk slektskalender II (1951) s. 216-221.

Selmer

Sem

Semb

de Seue

van Severn

Sibbern (muligens fra Rendsburg). Norske Slægter 1912 s. 232-234.

Siewers

Sigholt (fra Danmark). Norske Slægter 1915 s. 206-207.

Sinding

Sissener

Sjølie

Skaar

Skard (Skar) (fra Øyer, Gudbrandsdalen). Norsk slektskalender II (1951) s. 222-227.

Skavlan, Skavland (fra Snåsa). Norsk slektskalender II (1951) s. 228-231.

Skjelderup

Skougaard (fra Bornholm). Norsk slektskalender II (1951) s. 232-234.

Slåtto

Smith (fra Tvedestrand, opprinnelig jysk). Norske Slægter 1915 s. 207-210.

Smith-Petersen

Sogn

Solberg

Sommerfeldt

Sommerschild

Sontum

Soot (fra Aurskog). Norske Slægter 1915 s. 211-214.

Spørck (Spörck).

Stabell

Staff

Staib

Stang I (fra Halden). Norske Slægter 1912 s. 234-242.

Stang II (fra Idd). Norske Slægter 1915 s. 214.

Steen

Steenbuch

Steffens

Stenersen

Stephansen

Stillesen (fra Bragernes, muligens fra Holland). Norske Slægter 1912 s. 242-244.

Stockfleth

Stoltenberg

Storm

Stranger

Stray

Strøm

Støren

Støylen

Sundt (Den vestlandske Slægt, fra Egersund). Norske Slægter 1915 s. 214-220.

Sundt (fra Farsund)

Sverdrup

Synnestvedt

Sæhli

Søho(e)l

Sømme (fra Håland i Rogaland). Norske Slægter 1915 s. 220-222.

Tandberg

von Tangen (fra Diepholtz i Niedersachsen). Norske Slægter 1915 s. 222-224.

Tank (se Nielsen ovenfor). Norske Slægter 1912 s. 244.

Thams

Thaulow I (fra Veile, Danmark). Norske Slægter 1915 s. 224-225.

Thaulow II (fra Christiania). Norske Slægter 1915 s. 226-229.

Theiste

Thiis (fra Børglum, Jylland). Norsk slektskalender II (1951) s. 235-247.

Thomesen

Thomle

Thorne (fra Eiker). Norske Slægter 1915 s. 229-233.

Thrane

Thrap

Thue

Thune

Thurmann

Telle

Tidemand

Tjersland (fra Nes ved Flekkefjord). Norsk slektskalender II (1951) s. 248-252.

Tobiesen

Tofte

Torgersen

Torp

Tostrup

Treschow (fra Nestved, Danmark). Norske Slægter 1912 s. 244-246.

Tschudy

Tveito

Tybring

Tyrholm

Ueland

Uchermann

Unger

Ustvedt

Utne

Valeur

Vangensten (fra Vang i Valdres). Norske Slægter 1915 s. 233.

Vauvert

Vedeler

Vetlesen

Vigerust

Vislie

Vogt (fra Christiania). Norske Slægter 1912 s. 246-252.

Volckmar

Voss

Vossgraff

Wedel-Jarlsberg (fra Pommern og Holstein). Norske Slægter 1912 s. 252-257.

Wahl

Wefring

Weidemann

Weider

Welhaven I (fra Riebnitz østligst i Mecklenburg, opprinnelig Wilhafen). Norske Slægter 1915 s. 233-236.

Welhaven II (kognatisk fra Welhaven). Norske Slægter 1915 s. 236.

Wergeland I (fra Sogn). Norske Slægter 1915 s. 237-238.

Wergeland II (kognatisk fra Wergeland). Norske Slægter 1915 s. 238-239.

Wessel I, II, III

Wesenberg

Wesseltoft

Wettergreen

Wexelsen

Wiborg

Widerøe (Wideröe).

Wiel (fra Strømsø og Stege, Danmark). Norske Slægter 1912 s. 257-258.

Wiese

Wiesener

Willoch (Isaachsen), (fra Kvinesdal). Norsk slektskalender III (1979) s. 193-212.

Wilse

Wisbech

Wildhagen

Winsnes

Wisløff (Wislöff).

Wleugel

Worsøe (Worsöe).

Woxen

Wright

Wulfsberg

Wæringsaasen

Waaler

Young

Ytteborg (fra Løten, Hedemarken). Norske Slægter 1915 s. 239-240. Norsk slektskalender II (1951) s. 253-255.

Zernichow

Zetlitz

Zimmer (fra Baden). Norsk slektskalender II (1951) s. 256-261.

Øvergaard (Övergaard).

Øwre (Öwre).

Aabel

Aarflot

Aavatsmarkx

.

Leave a Reply