Lukkede medlemssider

Tilgang til medlemssidene får du ved å betale medlemskontigenten.

Her kan du melde deg inn i NSF

Hva ligger på medlemssidene?

Medlemssidene bygges ut fortløpende, men her er hva som finnes der i april 2016:

TIDSSKRIFTER

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (NPT) er navnet som til daglig brukes om Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie. Bladet ble utgitt i årene 1906 til 1926. Det samme året ble Norsk Slektshistorisk Forening stiftet, og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har blitt utgitt fra 1927.
Alle tre bindene er til salgs i Slektsbutikken

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

De 25 første bindene er utgitt på CD som foreningen har til salgs. (Finnes i slektsbutikken) Her ligger noen få smakebiter av eldre blader. Foreningens bibliotek i Øvre Slottsgate 2B i Oslo har en komplett samling, og du finner også tidsskriftet i en rekke bibliotek rundt om i landet.

Artikkelregister og forfatterregister:

Genealogen 2000 til i dag

Etterhvert som heftene klargjøres som flipbøker, publiseres alle årgangene av Genealogen her. Vi regner med å listen komplett i løpet av april 2011. Nye hefter blir fortløpende publisert ett år etter utgivelse på papir. Klikk her for innhold siste utgave, innholdsliste tidligere hefter og søkbart navneregister 1987-2009 (åpnes i eget vindu). De fleste heftene er foreløpig lagt ut uten omslag.

 • Genealogen 2 2009
 • Genealogen 1 2009
 • Genealogen 2 2008
 • Genealogen 1 2008
 • Genealogen 2 2007
 • Genealogen 1 2007
 • Genealogen 2 2006
 • Genealogen 1 2006
 • Genealogen 2 2005
 • Genealogen 1 2005
 • Genealogen 2 2004
 • Genealogen 1 2004
 • Genealogen 2 2003
 • Genealogen 1 2001

Søkbart navneregister for Genealogen 1987-2009

SLEKTSBØKER

Diverse eldre genealogisk litteratur

Organisert alfabetisk etter hovedslekten som er omtalt

Diverse eldre slektsbøker fra Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, frigitt for publisering. Det er ikke gjort noen slektsfaglig vurdering av innholdet i disse publikasjonene. Teorier og slektskoblinger kan være debattert eller tilbakevist i senere litteratur, og enhver må bruke stoffet som presenteres med sunn og skeptisk varsomhet. Bøkene er presentert som flipbok hvis ikke annet er angitt.

 • J. Kinch: Familierne Trellund og Baggesen (NSFs bibliotek, udatert 1800-tallet)
 • Stamtavle over Familien Bendz med alle Descendenter (F.E. Hundrup, Roskilde 1854)
 • E. A. Thomle: Lidt om familien Benkestok (OCR) NST IV (1933-1934)
 • Legatfamilien Aagard
 • Stamtavle over Søren Blochs Descendenter (F.E. Hundrup, Roskilde 1851)
 • Stamtavle over Slægten Boesen (Jul. Bidstrup, Kjøbenhavn 1887)
 • E. A. Thomle: Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen (OCR) NST II (1929-1930)
 • E. A. Thomle: Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen – 1: en beriktigelse og et tillæg (OCR) NST II (1929-1930)
 • Thomle, E.A.: Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark (Kristiania 1897)
 • Stamtavle over den adelige Familie Castenskjold (ukjent utgiver og år)
 • F. E. Hundrup: Stamtavle over familien Dorp
 • Stamtavle over den falkensteenske gren av familien Bonnevie 1715-1915 (kun pdf-fil)
 • F.E. Hundrup: Stamtavle over Laurits Foss’s Descendenter (Kjøbenhavn 1871)
 • E. A. Thomle: Familien Gjes i Norge (OCR) NST III (1931-1932)
 • August Hennings: En Profil fra Struensees og Schimmelmanns Tid ((P) Kjøbenhavn 1900)
 • Stamtavle over Efterkommerne af Georg Fredrik Ulrik og Anna Magdalena Herbts (R. Carstensen, Kjøbenhavn 1897)
 • Thomas S.S. Holst: Familien Holst (Holmestrand 1887)
 • E. A. Thomle: Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte (OCR) NST II (1929-1930)
 • Slegten Krefting (A.K., Kristiania 1924
 • Familien Rendtler i Norge (E.A. Thomle, 1891)
 • Sejersted, N[ils] J[ohannes]: Sejersted – en norsk militærslægt (Kristiania 1905) (Pdf-fil, ca 26 Mb)
 • Selgjords-ætt (Ved T.F., Skien 1924)
 • Stamtavle over de norske forgreninger af slægten Selmer (Kjøbenhavn 1864)
 • Stamtavle over den yngre fredrikhaldske slægt Stang (Martin Arnesen og N.A. Stang, Fredrikshald 1879)
 • Stamtavle over slægten Sverdup (Martin Arnesen og J. Sverdup, Kristiania 1885)
 • Udkast til et Slegtsregister over den Stenersenske Familie fra Gudbrandsdalen (P.H. Birch, 1828)
 • H. Struer: Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt (København 1918)
 • Thaulow (F.D. Juell, 1876)
 • Thomle, E.A.: Lidt om de ældste Led af Familien “Tobiesen” i Norge
 • E. A. Thomle: Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru? (OCR) NST II (1929-1930)
 • Kinnapel, Ole M: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansand 1978)
 • Familierne Trellund og Baggesen (J. Kinch: NSFs bibliotek, udatert 1800-tallet)
 • Biografiske data om Generalmajorerne W.T. og J.T. Wegener (Johan Theodor Wegener & Carl Johan Anker, Kjøbenhavn, 1893)
 • E. A. Thomle: Nogen illegitime (nu paa mandssiden uddøde) grener av den adelige slegt Werenskiold (OCR) NST II (1929-1930)Å
 • J. C. L. Lengnick: Legatfamilien Aagaard (København 1864)

 

TEMATISKE PUBLIKASJONER

Alfabetisk ordnet

Adel

 • Adelslexicon over Danmark, Norge og hertugdømmene (København 1737)
  • Bind 1
  • Bind 2
  • Bind 3 – våpen
 • Tore H. Vigerust: Drepte adelige ved Hemmingstedt 1500

Dødsfall og gravinnskrifter

Fange, fengselsprotokoller:

Disse protokollene kan  gi oss verdifulle opplysninger.
Det er kanskje straffen for leiermål som er viktigst. Dette fordi spesielt kvinnene ble hardt straffet, og etter 3.leiermål ble de fengslet noen dager på vann og brød.
Protokollene innholder oftest mange opplysninger, noen ganger også signalement på kvinnene og hvor mange barn de hadde fått før.
Mer enn 3 barn utenfor ekteskap resuterte ofte i  6 måneder i tukthus, og ved flere barn, lengere straff.
Men det viktigste vi finner er år og dato når de ble fengslet, og da er det forholdsvis enkelt å gå tilbake i rettsprotokollene for å finne ytterligere opplysninger.
I rettsprotokollene står det mer utførlige opplysninger om fødte barn og fedrene til disse.
Vi vil fortløpende legge ut protokoller vi får fotografert, og vi tar gjerne i mot protokoller fra andre fengsler andre steder i Norge.

CHRISTIANIA:

Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1844-1885. Foto NSF
Fangeprotokoll for Akershus Festnings slaveri og arbeidsanstalt 1885-1887. Register foran i boken. Foto NSF
Fangeprotokoll for Christiania Tugthus 1864-1879 Foto: NSF
Fangeprotokoll for Christiania Tugthus 1839-1850 Foto NSF
Dagjournal ved Christiania Raadstuearrest 1821-1832  Fotografert av Tom Larsen
Dagjournal ved Christiania Raadstuearrest 1832-1841  Fotografert av Tom Larsen

AKERSHUS:

Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 – 1873 Foto NSF. 1859 innsatte
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1873 – 1885 Foto NSF (Under arbeid)
Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1885 – 1892 Foto NSF (Under arbeid)

TRONDHEIM:

Fangeprotokoll over mannsfanger i Trondheim Tukthus 1814-1839 (Kommer snart)
Register over mannsfanger 1800 – 1829 og register over kvinnefanger 1839 – 1845  (Kommer snart)
Summarisk fortegnelse over mannsfangene i Trondheims tukthus 1829-1877 (Kommer snart)
Register over kvinnefangene i Trondheims tukthus 1829-1877 Foto NSF
Fortegnelse over fanger sendt fra Akershus Strafanstalt til Trondheims tukthus 1845-1882 (Kommer snart)
Fanger i arbeid på Mæremyre 1906-1916 (med foto av de fleste fangene) (Kommer snart)
Fangeprotokoll” Protokoll fra Trondheim tukthus over fanger (kvinner og menn) fra 1752-1762 (Kommer snart)
Fangeprotokoll” Manntallsprotokoll for Trondheim tukthus (kvinner og menn) 1814-1839 (Kommer snart)

HEDMARK:

Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1864-1881
Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1886-1905
Fangejournal for Hamar Fengsel 1877-1896
Innsatte ved Elverum Hjelpefengsel 1864-1881
Innsatte ved Elverum Hjelpefengsel 1886-1905
Protokoll over lemmene ved Olsrud Straffeanstalt 1869-1889 (Kommer snart)

OPPLAND:

Fangeprotokoll for Nordre Land og gården Skiaker 1855-1861 Foto NSF
Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1862-1867 (850 innsatte med signalement) Foto: NSF
Straffange-protokoll Gjøvik kretsfengsel 1872-1885 Foto: NSF
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1843-1850 (826 innsatte) Foto: NSF
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1851-1854 (826 innsatte)  Foto: NSF
Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1854-1862 (1062 innsatte) Foto: NSF
Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1826-1840 Foto: NSF
Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1838-1846 Foto: NSF

KRISTIANSAND:

Arrestant-protokoll Kristiansand Politikammer 1855-1864 (Kommer snart)
Arrestanter 1821-1833 ved Kristiansand Politiarrest (Kommer snart)
Journal fengslede i Kristiansand 1864-1875
Kristiansand Tugthus. Fangeprotokoller 1855-1876 (Kommer snart)

Kirken

Legater etc

 • Fortegnelse over Stiftelsesbreve og Legater i Norge, 7. aargang (utg. år ukjent)

Militæret

 • Nyquist, Johan: Østoplandske infanteriregiment nr 5 1789 til nu (Oslo 1928)
 • Ovenstad, Olai: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814:
  Bind 1 (a-h)
  Bind 2 (i-aa m/tillegg)
 • Militair-Calender for den norske armee 1863
 • Militærkalender 1867
 • Militærkalender 1870

 Polititidende

 • Polititidende 1886 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1887 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1888 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1889 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1890 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1891 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1892 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1893 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1894 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1895 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1896 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1897 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1898 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1899 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1900 (delvis søkbar)
 • Polititidende 1916 (delvis søkbar)
 • Navneregister for Polititidende 1886 – 1899  (ca 30 000 personer) Mrk: dårlig søkbart)
 • Navneregister for Polititidende 1900 – 1904  (ca 17 500 personer) Mrk: Dårlig søkbart

Prokuratorer, sakførere og advokater

 • S.H. Finne-Grønn: Norges prokuratorer, sakførere og advokater bind 1 1660-1814
 • S.H. Finne-Grønn: Prokuratorene 1814-1848
 • Ostermann, H.: Examinati juris 1736-1814

Studenter

 • J.A. Schneider: Studenterne fra 1869 (Kristiania 1894)
 • Birket-Smidt, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1667)
 • Birket-Smidt, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1612-1740)
 • Birket-Smidt, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1740-1829)
 • Petersen. H. Friis: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602

Tollere

 • Melbye, Osvald: Tollere gjennom 300 år 1563-1886

Våpenbøker

Håndskrevne manuskript fra 1600-tallet med norsk og til dels utenlandsk heraldikk fra diverse perioder, fotografert av Tore Vigerust (1955-2010) fra midt på 1990-tallet og frem til 2010. Bildene omfatter Rostgaard, Urne og Ulfstand, og er bearbeidet for nettpublisering av Carsten Berg Høgenhoff og Anne Grandt. Prosjektet ble påbegynt som flipbøker før Vigerusts gikk bort høsten 2010, og fortsatt etter hans død.

 

Leave a Reply