Manntall for Kragerø 23. mai 1722

Kragerø bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003.
Utgave 23.05 2002 (kontrollert). Gjengtt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X (Ymse pakkesaker 1574-1770), pk. 58, 1722, legg 3. Det har vært praktisk å erstatte gjentagelsestegn i orginalen med full tekst.
Manntallet er kommet i stand etter en ordre fra stattholder Ditlev Wibe til stiftamtmann for Akershus stift, Wilhelm de Tonsberg, av 13. mai 1722, om å utarbeide og innlevere en etterretning om alle kjøpstedene og ladestedene i stiftet, med vedlagte manntall over alle som driver borgerlig næring. W. de Tonsbergs ordre til Christiania magistrat ble ekspedert ut den 13. mai 1722. Med manntallene over alle kjøp- og ladestedene i Akershus stift følger også en nøyere økonomisk beskrivelse av hver by, forfattet av Wilhelm de Tonsberg den 6. juli 1722.
Se også KilderegisterAlfabetisk fornavnsregisterAlfabetisk slektsnavnsregisterYrkesregister.


No 9

 

Kragerøe Mandtall

 

No 9

Underdanig Specification

Effter Højædle og Welbaarne Hr Conferentz Raad og Stifftbefallingsmand de Tonsbergs Højstbydende ordre af 13 hujus jndrætted over Kragerøe Byes Jndvaanere og Borgere med Forteignis hvad Næring og handell eenhver af Dennem bruger som følger:

 

Madame Anna Adeler afgangne Comissair Peder Poulsens bruger j Saug her ved Byen.

Capitaine Bertel Bugge bruger 2de Sauger og Handler med anden Trælast

Niels Poulsen bruger j Saug og Handler med Trælast

Anders Giemble bruger j Saug og Handler med Trælast

Joen Olsen bruger j Saug, Handler med Trælast samt holder Værtshuus.

Friderich Ruhland bruger j Saug og Trælast handling

Lauris Clausen Bugge bruger j Saug og handler med Trælast

Peder Simensen bruger j Saug og handler med Trælast

Jørgen Madtzen bruger j Saug og handler med Trælast

Peder Poulsen Handler med Smaalast

Jacob Jensen Handler med Smaalast

Peder Hansen Handler med Smaalast

Morten Pedersen holder Wærts Huus

Rasmus Hierman er Maaler og Vejer samt handler med Smaa Trælast

Mariche salig Jacob Boyesens Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Mette salig Søren Lessøes Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Sara salig Niels Boesens Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Effemia salig Laurs Nielsens Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Johanna salig Jens Jacobsens Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Margrethe salig Daniel Barts Handler med Smaa Trælast og holder Værtshuus

Lovis Fernandes Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Abraham Greesen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Niels Greesen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Jens Pedersen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Morthen Laursen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Elias Jeppesen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Ole Andersen Portøer Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Bøye Pettersen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Erick Walle Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Peder Rejersen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Søren Overgaard Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Simen Larsen Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Halvor Langøe Handler med Samtlige med Smaa Trælast

Marcus Smit Handler med Smaa Trælast og Cram Vahre

Christen Kock Handler med Smaa Trælast og Cram Vahre

Hans Jørgen Smit, Ere Skippere af hver sit lidet Fartøj eller Skuder som Hiemmehører her udi Byen

Ole Nielsen, Ere Skippere af hver sit lidet Fartøj eller Skuder som Hiemmehører her udi Byen

Jens Saxesen, Ere Skippere af hver sit lidet Fartøj eller Skuder som Hiemmehører her udi Byen

Knud Friderichsen, Ere Skippere af hver sit lidet Fartøj eller Skuder som Hiemmehører her udi Byen

Giermund Rasmusen fører j liden Jagt hand selv ejer

Niels Christensen Jyde bruger j liiden Huus Næring

Jnger Catrina Christen Rørvigs bruger j liiden Huus Næring

Anna Peder Svendsens bruger j liiden Huus Næring

 

Uden Byen Boende Borgere

Henrich Jacobsen boende udj Laurvigen

Christen Lund boende udj Langesund

 

Over handtværchsfolchene herudj Byen Jnsinueres herved een a parthe Specification.

 

De Geemene Arbejdzfolch her udj Kragerøe Samt lodser og fiskere ere mæstendeels Enroullerede Matroser og haver været udj Søe-Tienisten udj forbigende krig.

 

Saaledis underdanigst jndrætted af Højædle og Welbaarne Hr Conferentz Raad og Stiftbefallings Mand.

Kragerøe dend 23 May 1722. Gandske underdanig og lydige Tiener, Tønder.

x

Leave a Reply