Tematiske publikasjoner (for medlemmer)

Denne siden skal fungere som inngangsportal for de mange kildene som er tilgjengelig for våre medlemmer. Mange av kildene er tilgjengelig helt fritt for alle besøkende, men deler av våre nettsider er forbeholdt våre medlemmer (Bla. endel slektsbøker, polititidende og fangeprotokoller) Grunnen er at foreningen er avhengig av å få flere medlemmer, da den eneste inntektskilden vi har er kontigenten og det vi ellers selger gjennom vår nettbutikk. Foreningen får ingen statsstøtte til våre prosjekter og vi har heller ingen faste ansatte, så alt vi publiserer er basert på frivillig innsats i foreningens regi eller donasjon/arv fra våre medlemmer. Det siste gjelder selvsagt da også Tore H. Vigerust sitt store arbeid, som vi viderefører på våre nettsider.

Digitale kilder og bøker (kun for medlemmer)

Kronologiske kilder (for alle)

Geografiske kilder (for alle)

Emner (for alle)

Leave a Reply