Møtekalender

2015

møte_genereltLørdag 28. september 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 14. til søndag 15. november: LAN-party og høstmøte i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Lørdag 7. november kl. 12: Arbeidsgruppen for europeiske aner møtes til «Erfaringsutveksling ved slektssøk i Tyskland og tidligere tyske områder». Noen av medlemmene vil holde forberedte, forholdsvis korte innlegg om konkrete erfaringer de har gjort seg ved søk i tyske områder. Deretter vil det bli en åpen erfaringsutveksling mellom alle deltakerne. Møtet er åpent for alle.

Lørdag 31. oktober: Slektsforskerdagen med arrangementer rundt om i landet.

Torsdag 8. oktober kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gentester.

Lørdag 26. september 2015 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 12. til søndag 20. september 2015: Kulturminnedagene 2015.

Torsdag 10. september kl. 18.00: Bø Museum (NSF avd. Telemark): Gotisk skrift.

Lørdag 29. august 2015 kl. 10–14: Slektskafé i Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2 B i Oslo i samarbeid med DIS-Oslo/Akershus. Biblioteket åpnes for høstsesongen!

Fredag 28. til søndag 30. august: Svenske slektsforskerdager i Nyköping: http://sfd2015.se.

Tirsdag 19. mai 2015 kl. 19.00: Årsmøte og vårmøte i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Grethe Flood fra Riksarkivet holder foredraget Arbeidet med programmet «Hvem tror du at du er?».

Lørdag 9. mai: Husk møtet i Arbeidsgruppen for europeiske aner på lørdag 9. mai kl. 12.00, i 3. etasje i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo. Marie Cappart fra Belgia vil gi en innføring i søk på Internett etter aner i UK: “Online search in British databases”.

Torsdag 19. mars 2015 kl.18.30: NSF. avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket der temaet er “Slektsforskning over grensen. Jemtland”.

Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00: NSF avd. Telemark arrangerer møte på Bø museum med temaet “Spørsmål og Svar”.

Torsdag 19. februar 2015 kl. 18.30: NSF avd. Sør-Trøndelag arrangerer slektskafé på Gunneriusbiblioteket med “Om gårder og personer i upubliserte diplomer på NTNU Gunnerusbiblioteket” som tema.

2014

Lørdag 22. november 2014 kl. 11–13: Slektsforskerdag på Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Torsdag 20. november 2014. Kurs i slektsforskning på Hamar bibliotek. Kursholder Lars Ove Wangensteen.

Onsdag 19. november 2014 kl. 18.00. Møte for NSF avd. Oslo og omland.

Torsdag 13. november 2014 kl. 18.00. Møte i Vestfold Slektshistorielag: Gård og slekt i Stokke på 1700-tallet ved Kristian Hunskaar. Sted: Nauen Slektssenter, Barkåker.

Torsdag 13. november 2014 kl. 18.00. Møte i NSF avd. Telemark på Bø Museum.

Søndag 8. november 2014 kl. 14.00. Høstmøte (i forlengelse av lanpartyet).

Lørdag 8. og søndag 9. november 2014 (lør kl. 10søn kl. 14). Genea-LAN. Lanparty for slektsforskere.

Torsdag 6. november 2014. Kurs i slektsforskning på Hamar bibliotek. Kursholder Lars Ove Wangensteen.

Onsdagene 29. og 5. november 2014 kl. 18.00–19.00. 2-kvelderskurs i slektsforskning i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo. Kursholder Rune Nedrud.

Lørdag 1. november 2014 kl. 12.00. Møte i Europeiske Aner.

Lørdag 25. oktober 2014 kl. 10–16. Slektsforskerdagen. NSF vil være representert med stand bl.a. på Riksarkivet.

Tirsdag 27. mai 2014 kl. 19.00. Årsmøte og vårmøte i NSFs lokaler Øvre Slottsgate 2 B. Se møtepapirer i Genealogen 1/2014 som er sendt til medlemmene ultimo april 2014. Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter. Foredrag v/Anders Bjønnes: “Eidsvollsmennene, våre første parlamentarikere. Hvem var de?

Lørdag 24. mai 2014 kl. 12.00 til ca. 14.00: Europeiske aner møtes i NSFs lokaler, Øvre Slottsg. 2 B, 1. et: Ørjan Wisth Torgersen: “Gundelach – en glassblåserslekt fra Mecklenburg”.

Lørdag 26. april 2014 kl. 10.00 til ca. 14.00: DNA-kurs- og treff, Riksarkivet.

Torsdag 3. april 2014 kl. 18.00 til 21.00: Wikisamling.

Lørdag 29. mars 2014 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Lørdag 22. februar 2014 kl. 10.00 til 14.00: Slektskafé (i samarbeid med DIS Oslo og Akershus).

Mandag 10. februar 2014 kl. 17.30. Ekstraordinært årsmøte.

Lørdag 25. januar 2014. kl. 10–14. Slektskafé (sammen med DIS-Norge/Oslo og Akershus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>