Nå er det tid for å se etter gaver til jul

I år som i fjor blir det tilbud på en rekke produkter i nettbutikken frem til jul. Slektsbutikken er stedet for å se etter julegaver til slektsforskere og har et godt utvalg av mye som en slektsforsker har behov for. Bestselgere er fortsatt våre anetavler og kilder for slektsforskeren i både CD, nedlastbart og bokform. Følg med her og på Facebook

Dag 1: Tilbud på Polititidende

Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel. Her er det muligheter for å finne interessante opplysninger som kan føre deg videre. Se denne artikkelen for hva du kan finne.

Dag 2: Tilbud på samlingene med 5 bind av NST

Disse tilsvarer innholdet på CDene som vi tidligere også har utgitt. Da flere ikke lenger bruker CD, tilbyr vi nå disse som nedlastbare produkter. NST kommer hvert år ut med 2 hefter og fire hefter tilsammen tilsvarer et bind. Siden første utgaven i 1927, har det vært utgitt 45 bind med slektshistoriske artikler. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er Nordens eneste genealogiske tidsskrift med vitenskapelig status.

Dag 3: Tilbud på forløperen til NST, Norsk Personalhistorisk Tidsskrift

Her finnes det faglig gode artikler om mange forskjellige slekter, starten på det som skulle bli et norsk fagmiljø innen slektsforskning.

Dag 4: Lanseringstilbud på Den glemte skriften

Dette er en lærebok som lærer deg å lese alle typer tekster skrevet med gotisk skrift. Gjennom autentiske teksteksempler, transkripsjoner og fyldige forklaringer, presenterer forfatteren skriftens bruk og oppbygning.

Dag 5: Lansering

Vi har nå også halvsirkel til salgs i nettbutikken

Dag 6: Tilbud på Milorgposten 1945

Inneholder fakta om hjemmestyrkenes innsats og personhistoriske bidrag over bla. falne. Se også: Slektshistoriewiki

Dag 7: Tilbud på kursheftet “Innføring i slektsforskning”

Heftet er skrevet av foreningens formann Rune Nedrud og gir leseren de viktigste grunnprinsipper for å komme igang med egen slektsforskning og tips til hvordan en skal bygge opp slektstavler, søke på nett og bruke kildene som ligger tilgjengelig.

Dag 8: Tilbud på Aspa-seminaret

Aspa-seminaret er en seminarrapport utgitt i 1997 på kane.benkestokk.teiste forlag med Tore H. Vigerust som redaktør. Temaet var Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre. Rapporten inneholder en rekke slektstavler samt en bibliografisk oversikt over Aspa-ættene.

Dag 9: Lansering av gavemedlemskap

Nå kan du gi medlemskap i gave til en god venn eller slektning. Hva er vel bedre enn medlemskap i en forening som kan løfte slektsforskningen videre, hos en som har forsket lenge eller akkurat har startet. Som medlem er det tilgang til en god del nettressurser, man får tilsendt et medlemsblad og et tidsskrift samt rabatter på arrangementer og i nettbutikk. Som medlem er man også med på å støtte slektsforskningens fremme og forskningsbaserte prosjekter i foreningens regi.

Dag 10: Tilbud på tegninger av ca. 2500 adelige våpen

Tegninger av ca 2500 våpen til Adelige familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene. Disse tegningene er fra bokverket i to bind “Lexicon over Adelige familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene ”

Dag 11: Tilbud på bok med prestehistorie og bygdeliv fra Valdres

Boken inneholder prestehistorikk og biografier.

Dag 12: Lansering av Neumanns-samlinger: Toten slekter

Samlingen inneholder opptegnelser etter Henrich Holst Neumann som var prest i Skjåk , senere sogneprest på Vestre Toten prost. Han startet å lage stamtavler da han var prest i Skjåk og fortsatte med stamtavleverk for Vestre Toten og senere Østre som han gjorde ferdig i 1930. Disse stamtavlene er unike kartlegginger av bondeslekter som knapt finnes maken til andre steder. Mer om han og samlingen kan leses her.

Dag 13: Tilbud på Bratt-slekten fra Gudbrandsdalen

Artikler om Bratt-ætten samlet av Lars Ove Wangensteen.

Dag 14: Nytt i nettbutikken Adelskap forplikter-festskrift til Tore Weidling

Festskrift som ble utgitt i forbindelse med at førstearkivar på riksarkivet Tore Weidling ble 50 år. Denne inneholder flere faglige artikler om middelaldergenealogi og norsk historie.

Dag 15: God pris på “På sporet av familien”

Denne boken beskriver de viktigste slektshistoriske kildene, og viser deg hvordan du kan søke etter din slekt ved hjelp av ulike kilder på Internett og i arkiver. Boken har blant annet et kapittel om metoder og teknikker som du kan bruke for å finne frem til din slekt. Den inneholder praktiske eksempler der slektsgåter er løst. DNA og slektsgransking er et tema i rivende utvikling, og boken har også et kapittel om dette.

Dag 16: Tilbud på Arendals geistlighet

Slektshistoriske og biografiske opplysninger om Arendals sogneprester, kappelaner, kordegner, kirkesangere og organister.

Dag 17: God pris på “Våre røtter”

Boka gir en enkel innføring i slektsgransking og presenterer fagområdet. Den viser hva slektsgransking går ut på, hvordan vi starter opp og går fram, skritt for skritt. Den gir oversikt over arkivmateriale og andre kilder, taushetsplikt og personvern, digitale kilder og andre nettilbud, slektsprogram og produksjon av slekts bøker, slektsgranskingens kildebruk og metode, navn og navnetradisjoner og gotisk håndskrift.

Dag 18: Nytt i nettbutikken: En røst fra Østerdalene-festskrift til Lars Løberg

Festskrift som ble utgitt i forbindelse med at Lars Løberg ble 40-år. Denne inneholder flere faglige artikler om ulike historiske og genealogiske temaer, inkludert kildeavskrifter, innen middelalderen og 1600-tallet og som jubilanten interesserer seg for.

Dag 19: God pris på “Slektsgranskerens guide til utvandringen”

Boken tar for seg utvandringens historie. Den gir et innblikk i hva som skjedde med dem som reiste – hele veien fra Norge til de kom fram til målet for reisen. Den belyser også gjennomutvandringen via et mellomland, et tema som ikke tidligere har vært omtalt i særlig grad i utvandrerlitteraturen.
Boken gir praktisk veiledning for slektsgranskere som arbeider med utvandringen fra Norge. Den tar for seg kilder i Norge, England, USA og Canada og gir konkrete tips om hvordan vi kan gå fram for å finne utvandreren.

Dag 20: Tilbud på Milorg-posten 1946

Inneholder fakta om hjemmestyrkenes innsats og personhistoriske bidrag over bla. falne. Se også: Slektshistoriewiki

Dag 21: Lanseringstilbud på Skogfinska släktnamn i Skandinavien

Denne studien presenterer forekomster og kilder til skogfinske slektsnavn i Sverige og Norge. Studiet av slektsnavn gjør det mulig å følge og identifisere gruppen av skogfinner i Skandinavia. Rapporten starter med en introduksjon til skogfinsk kolonisering og nesten 350 slektsnavn med eksempler og kilder samt forslag til fortsatt forskning.

Dag 22: Lansering

Vi har nå også slektstavle-blokker til salgs i nettbutikken

Dag 23: Lansering

Vi har nå til salgs tingbokavskrifter for Ringerike.

Dag 24: Lansering av Middelalderbrev fra Ringerike

Ringerike Slektshistorielag har i løpet av tre år gjennomført et prosjekt, som har resultert i en samling av oversatte middelalderbrev fra perioden 1263 og 1570, som handler om gårder og personer på Ringerike. Med på prosjektet hadde de to professorer i norrønt språk, Eyvind Fjeld Halvorsen og Magnus Rindal, til å oversette innholdet i brevene til moderne norsk. Registeret i boken inneholder ca. 1600 steds- og personnavn med tilknytning til Ringerike. Boken inneholder også en del bilder fra områder som er omtalt, foruten oversiktskart som viser plasseringen av de gamle gårdene.
Prisene som annonseres her gjelder ut året, foreningen har redusert kapasitet i ferien, så beregn litt lenger leveringstid og svartid enn vanlig. Ved problemer med nedlasting eller andre problemer på nettsiden, ta kontakt på support@genealogi.no

Leave a Reply