Nettsidene i midlertidig ny drakt


Da er nettsidene tatt ut av vedlikeholdsmodus, slik at våre brukere kan bruke nettsiden inntil resten av funksjonene er på plass. En god del av funksjonene som nettbutikken er avhengig av, er utdatert og vi har derfor måttet finne nye, men disse krevde at vi måtte installere ny PHP på serveren, noe som førte til at bla. malene for nettsiden og mye annet ikke fungerer lenger. Disse oppdateringene hadde vi uansett måttet gjennomføre senere, da vi bygger en ny nettside og mye av funksjonene er avhengig av å jevnlig kunne oppdateres for å både fungere og være sikre.
Men det aller meste på hovedsiden og Slektshistoriewikien skal nå fungere for de aller fleste, unntaket er de som har sperre for Flash, der kan det være at noen av de eldre flipbøkene ikke lenger fungerer. Men vi jobber med oppdateringer og en god del publiseringer som vil komme i tiden fremover.

Leave a Reply