Norsk-amerikanske kilder

Denne siden skal fungere som inngangsportal for slektshistoriske norsk-amerikanske kilder. Mye av kildene (kirkebøker) er gjort tilgjengelig gjennom et samarbeid med Arkiv Digital, men det vil også bli publisert andre kilder gjennom samarbeid med bla. Bygdelagenes fellesraad i USA.

Kansas:

  • Kirkebok for Vor Frelsers Skandinavisk-lutherske Menighed i Kansas: 1881-1943

Minnesota:

  • Kirkebok for Kennedy Sion Norwegian Lutheran Church 1903-1948 (1942)
  • Kirkebok for Thompson Bethlehem Lutheran Church 1901-1949 (1938)
  • Kirkebok for St Paul Immanuel Lutheran Church vol 1 1918-1944
  • Kirkebok for St Paul Immanuel Lutheran Church vol 4 1871-1884
  • Kirkebok for St Paul Immanuel Lutheran Church vol 5 1884-1907
  • Kirkebok for St Paul Immanuel Lutheran Church vol 6 1910-1921
  • Kirkebok for St Paul Immanuel Lutheran Church vol 7 1926-1946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>