Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (PDF)

Her vil du kunne få kjøpt PDF-utgaver av Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, som ble utgitt i tre bind i perioden 1906–1926. Tidsskriftet regnes som forløperen til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som ble utgitt fra 1927. Men selv hadde tidsskriftet en forløper i Personalhistorisk Tidsskrift, som ble utgitt i København fra 1880 av Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie.

Leave a Reply