Ny kilde: Registratur over Norske saker i Riksarkivet i København før 1660.

Selv om det er ferie, så har ikke webredaktøren helt fri, det jobbes med ny nettbutikkside og endel annet. Vi har fått tilsendt kopier av en ny og for mange ukjent kilde: Registratur over Norske Kancelliindlæg fra Tiden før 1660 i Rigsarkivet i København. Denne kilden har jeg publisert på våre medlemssider.
Dette er et regester som er foretatt i Danmark 1918-1919 over norske kansellisaker, basert på seddelregistraturen i København. Av disse sakene, så er det svært mange som ikke er publisert, mens enkelte (av de eldste) er kommet med i Diplomatarium Norvegicum. Noen har også blitt publisert i Norske Rigsregistranter, men det aller meste av sakene etter 1570 er ikke trykket noe sted.
For de som forsker i kilder før år 1660, kan man derfor finne en god del som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Her er det også mye interessant om bla. byborgere og geistlige, som ikke er fanget opp i andre kilder.
 

Leave a Reply