Nyeste utgaver av Genealogen og NST

Nye utgaver av vårt medlemsblad og tidsskrift skal nå være mottatt av de aller fleste. Tilsammen utfyller de hverandre godt i dekning av både samfunnslag, geografi og tidsperiode

Tidsskriftet inneholder denne gangen artiklene:

 • Sten Høyendahl:En Bragernes-slekt med sagbruk ved Hønefossen
 • Lars Løberg: Bjarkøyætta og odelen i Giske -Odelsretten i norsk middelalder
 • Terje Gulbrandsen: Til minne om Thorleif Solberg 1924-2020

Medlemsbladet inneholder denne gangen artiklene:

 • Bjarne Hollund: Benkestokker i Hordaland (del 1)
 • Finn Roaas: Hvordan var forholdene på farfars arbeidsplass?(del 2)
 • Leif Biberg Kristensen: En snekkerfamilie i Skien
 • Rune Nedrud: Metodisk forskning og leting i rettskildene
 • Arnvid Lillehammer: Anne Helene Olsdatter -Ei brikke i puslespelet, genealogen som detektiv
 • Odd Arne Helleberg: Jordbokverket fra 1624
 • Slektsforskerkonferansen 2021
 • Frode Myrheim: Bokanmeldelse av I gamle Daagaa -Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa
 • Protokoll fra årsmøtet

Leave a Reply