Ny sesong og web-redaktør

Lars Ove og David fotografert i forbindelse med årsmøte for NSF i Trondheim våren 2016.

Da starter snart en ny sesong etter sommerferien, som forening har vi som kjent ingen faste ansatte og det meste gjøres på dugnad av frivillige. Foreningen er derfor avhengige av både innspill og engasjement fra sine medlemmer. Vi har lokale avdelinger i Trondheim og Bø i Telemark og flere av oss holder i tillegg foredrag for andre foreninger spredt utover landet. Hovedbasen er i Oslo, der vi har bibliotek og kontor i lokaler sammen med andre kulturvernorganisasjoner bla. våre kollegaer i Slekt og Data.
Du kan bla. bidra med å være bibliotekvakt, fotografere/scanne og indeksere kilder eller skrive artikler, enten til vår slektshistoriewiki, medlemsbladet Genealogen eller til vårt vitenskapelige tidsskrift Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. I tillegg driver vi et forlag, nettbutikk og jobber stadig for å fremme slektsforskning som fagfelt.
Som ny web-redaktør håper jeg at publiseringene av nye kilder fortsetter og det første jeg har tatt tak i er å starte med å importere Tore Hermundson Vigerust (1955-2010) sine nedlagte sider, som i mange år har vært en uvurdelig kilde for slektsforskere. Sidene inneholder mye god metodelære og godt forskningsstoff, spesielt om temaer innen eldre norsk historie og genealogi, adel, middelalder, bybefolkning og innvandring til Norge før 1814.
Jeg vil i denne anledning få takke for godt samarbeid og den store innsatsen Lars Ove Wangensteen har gjort i mange år for foreningen. Både som engasjert styremedlem, web-redaktør og for alt han bidrar med for å publisere stadig nye kilder.
ny Web-redaktør: David Widerberg Howden

Leave a Reply