Nytt NST i trykken – Bind XLV hefte 2

Nå er et nytt spennende hefte i trykken, men det er jul og travelt hos både trykkeri og bokbinder. Dermed må leserne vente til over nyttår med å kunne lese dette nummeret. I løpet av første halvdel av januar bør du ha dette i nettopp din postkasse.
Denne gangen har Per Ole Sollie beriket oss med en artikkel om Hans Ovesen (Rød), Audun Lem har en artikkel om Magister Peder Lem og den trofaste skribent Sten Høyendahl har kommet med en artikkel om glassmesterslekten Post på Ringerike.
NST vil dermed som alltid bringe siste forskerstatus på familier og slekter som har interesse for mange av leserne våre. Stoffet er gjennomarbeidet og det er mye interessant å lese i alle disse tre artiklene som denne gangen blir presentert i NST.
Med dette heftet i trykken ønsker foreningen og redaksjonene sine medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår.