Nytt om Slektshistoriewiki


Arbeidet med å innarbeide boken “Ordliste for ættegranskere” av Cato Krag-Rønne utgitt i 1946 er nå ferdigstilt. Boken inneholder rundt 2400 ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m. Se gjerne avsnittet “Prosjektbeskrivelse” for flere detaljer.
http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Ordliste_for_%C3%A6ttegranskere_(bok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>