Nytt om Slektshistoriewiki


Arbeidet med å innarbeide boken “Ordliste for ættegranskere” av Cato Krag-Rønne utgitt i 1946 er nå ferdigstilt. Boken inneholder rundt 2400 ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m. Se gjerne avsnittet “Prosjektbeskrivelse” for flere detaljer.
http://www.genealogi.no/wiki/index.php/Ordliste_for_%C3%A6ttegranskere_(bok)

Leave a Reply