Fron

Alle kirkebøkene før 1799 gikk tapt i brann

Vi vil her legge ut relevant materiale til bruk i slektsforskningen

Leave a Reply