Oppdrag og kurs

Foreningen får stadig forespørsler om vi kan ta på oss enkelt-oppdrag, men som forening har vi ikke ressurser til dette og ønsker heller å henvise til medlemmer i vår forening som er villig til å ta på seg oppdrag og kurs. Som forening er vi ikke ansvarlig for deres tjenester, men vil her presentere et knippe av personer som er aktive hos oss og som holder kurs eller foredrag innen temaer som er relatert til det foreningen jobber med.

The Norwegian Genealogical Society does not have resources to take on genealogy research on request. We therefore recommend members of our Society who may take on paid research. We are not responsible for the services/products of our members.


Rune Nedrud

Tel: +47 415 19 129
E-post: rune@nedrud.net
Homepage: http://www.nedrud.net

Trenger du hjelp til å finne dine forfedre og din opprinnelse? Her kan du få hjelp og du kan bestille slektsforskertjenester fra en erfaren slektsforsker. Jeg kan også gi deg undervisning i hvordan du selv skal gå fram om du ønsker det. Vil du heller ha tydehjelp til gamle dokumenter? Jeg kan fikse det også.

Rune Nedrud er en av NSFs foretrukne foredragsholdere og holder også jevnlig kurs innen gotisk skrift, bruk av eldre kilder, slektsforskning og DNA. Han har bidratt med oversettelsen av boka “Slekstforskning med DNA” Han er også akkreditert slektsforsker  AG® hos The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists.

Do you need help to find your Norwegian ancestors and relatives? Or do you have old letters in Norwegian that you do not understand? Contact me for information and prices.

Also Member of the Association of Professional Genealogists

And accredited Genealogist AG® at The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists.


Terje Gudbrandsson

Inkognito terrasse 1, 0256 Oslo
Tel: +47 22 44 52 91 – +47 920 99 230
E-post: terje@gudbrandson.no
Hjemmeside: http://www.gudbrandson.no/

Slektsforskning – Arvesaker – Eiendomsundersøkelser – Transkribering Genealogy – Probate research – Farm history – Transcriptions
Flere opplysninger / More information: Homepage: http://www.gudbrandson.no/


Liv Marit Haakenstad

Genit AS, Karlsvognen 57, 2315 Hamar
Tel: +47 990 18255
E-post: genithaaken@gmail.com
Hjemmeside: http://www.genit.no
Homepage: www.norwegianancestry.com/

Trenger du hjelp med å finne slekt, eller ønsker du veiledning for å komme videre? Vi kan hjelpe deg enten det gjelder Norge eller Nord-Amerika. Liv Marit Haakenstad er forfatter av flere bøker om slektsgransking. Hun holder også foredrag og kurs innen temaer relatert til dette. Tilbyr også oversetting av mindre dokumenter mellom engelsk og norsk, samt tyding av håndskrift. Se www.genit.no for mer informasjon.

Liv Marit Haakenstad, AG® er en av NSFs foretrukne foredragsholdere og holder jevnlig kurs innen slektsforskning og spesielt forskning på emigranter. Hun er også akkreditert slektsforsker  AG® hos The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists.

Slektsgransking, veiledning, bo-oppgjør, gårdshistorie, foredrag og kurs.

Do you need help with finding your roots or how to proceed in your research? We can help you with research in both Norway and North America. Liv Marit Haakenstad has written several books about genealogy. She has also held lectures and courses on different topics in genealogy. She can help you with translation of documents from English or Norwegian and also interpretation of old handwriting.

Genealogy research, guidance for researchers, probate research, farm history, speeches and lectures.

Also Member of the Association of Professional Genealogists

And accredited Genealogist AG® at The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists.


Elin Galtung Lihaug

Tel: +47 452 29 128
E-post: elin.lihaug@getmail.no
Nettside: Elin Galtung Lihaug wiki-profil

Ønsker du å finne ut mer om din slekt? Elin Galtung Lihaug har forsket på slekt siden 1996 og tilbyr slektsforskning i Norge. Hun er mangeårig styremedlem i Norsk Slektshistorisk Forening, medlem av Redaksjonsrådet for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og har publisert slektsrelaterte artikler på norsk, engelsk, tysk og russisk. Normalt vil resultatene av mindre slektsforskningsoppdrag leveres i løpet av få dager.

Do you want to find out more about your family history? Elin Galtung Lihaug has been engaged in genealogy research since 1996. She is a long-time board member of the Norwegian Genealogical Society and an advisory board member of the journal Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. She has published articles in Norwegian, English, German, and Russian genealogy journals. Normally, results of smaller research tasks will be delivered within a few days.

Slektsforskning i Norge – oversettelser / Genealogy research in Norway – translations

 


David Widerberg Howden

Tel: +47 97957842
E-post: dawidhow@hotmail.com
Nettside: David Widerberg Howden wiki-profil

Holder jevnlig foredrag og kurs hovedsaklig innen temaet DNA i slektsforskning. Har forsket på egen slekt siden 1993 og tok mitt første kurs innen slektsforskning i 1997. Har siden også tatt slektsgranskerstudiet til Høgskolen i Volda (2015) og har vært styremedlem i Norsk Slektshistorisk Forening siden 2015, der jeg fra 2017 også har jobbet som webredaktør. Startet med DNA i 2013 og fra 2015 har jeg vært administrator i Norgesprosjektet-DNA. I tillegg er jeg utdannet møbelsnekker med tilleggsutdannelse som gjenstands og bygningskonservator med kulturhistorie og tradisjonshåndverk som fordypning samt jobber til daglig som kunst og håndverkslærer.

Har også bidratt til oversettelsen av boka “Slektsforskning med DNA” og kildegrunnlag for boka “En blomstringstid for Hakadals jernverk”.


Jan Myhrvold

Tel: +47 977 07 604
E-post:  jan(krøllalfa)fennia.nu
Nettside: www.fennia.nu

Holder jevnlig foredrag og kurs hovedsaklig innen temaene skogfinsk genealogi og DNA i slektsforskning.


Lars Ove Wangensteen

Tel: +47 TBD
E-post: TBD
Nettside: TBD

Holder jevnlig foredrag om bruk av fangeprotokoller og om omstreiferfamilier.

Leave a Reply