Oppslag i egne bøker

Det er mye god europeisk slektslitteratur i Norsk Slektthistorisk Forenings bibliotek. I tillegg står det mange bøker i medlemmenes egne bokhyller. Arbeidsgruppen for europeiske aner oppfordrer foreningens medlemmer til å gjøre disse bøkene litt mer tilgjengelige for hverandre. Har du bøker du tror andre kan ha nytte av, og er du villig til å gjøre oppslag i dem når noen spør? I så fall: Legg bøkene inn på listen!

Arbeidsgruppen for europeiske aner er åpen for alle medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening. Som en felles service overfor hverandre, oppfordrer gruppen alle medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening til å informere om litteratur de måtte ha i egen bokhylle, og som de samtidig er villige til å slå opp i på forespørsel fra andre medlemmer.

Har du noen slike bøker, tidsskrifter eller annet? Send i så fall listen til webredaksjonen, og husk egen kontaktinformasjon (epost er vel det mest hensiksmessige), så legger vi det til her. Denne siden er bare tilgjengelig for innloggede medlemmer av NSF.

Jan M Keus:

 • Almanach de Gotha, annuaire généalogique, diplomatique et statistique. (Gotha, 1903, 1927). På fransk.
 • Aukes, H W F:  Het voorgeslacht van Kardinaal de Jong. (Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1955). Kardinal De Jongs aner, slektene Metz og De Jong.
 • Borchert, Erika og Jürgen:  Mecklenburgs Herzöge. Ahnengalerie Schloss Schwerin. (Demmler Verlag, Schwerin 1991). Med genealogiske opplysninger.
 • Borchert, Jürgen:  Mecklenburgs Grossherzöge 1815-1918. (Demmler Verlag, Schwerin 1992).
 • Brammer, Fr:  Frederik Christian Brammer og hans agnatiske efterslekt. (Manuskript, København 1945). Brammer er en uekte etterkommer av Greve Friederich von Holstein.
 • Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek. (Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1992).
 • Dek, A W E, Dr:  Het geslacht Van der Toorn. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Den Haag 1983). Slektsbok.
 • Dek, A E W, Dr:  Bloedverwanten van Prins Maurits. (Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam 1993). Alle etterkommere etter stattholder Maurits van Nassau til i dag.
 • Dijkuizen, André, Spaans, Martin Azn:  Genealogie van de familie Van Hulsentop, del 1, 1590-1890. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1985). Slektsbok.
 • Eilers, Marlene A:  Queen Victoria’s Descendants. (Rosvall Royal Books, Falköping 1997).
 • Goes, André van der, Meyre, Jos de (red.), med bidrag fra flere:  Vijf eeuwen familieportretten in Slot Zuylen. (Stichting Slot Zuylen, Maarssen 1996).  Katalog over bilder og portretter på veggene i Slot Zuylen i Nederland, med genealogiske beskrivelser.
 • Gothaischer Genealogischer Hofkalender. (Gotha, 1902). På tysk.
 • Heiszler, Vilmos, Szakács, Margit, Vörös, Károly:  Friedrich von Habsburg und seine Familie. Ein Photoalbum aus dem Hause Habsburg.  (Corvina, Budapest 1989).
 • Iongh, Hanno de:  Koning Gorilla. (Aspekt, Soesterberg 2007). Bastardene etter Kong Willem III av Nederland.
 • Jackman, S W:  De Romanov relaties. (Utgitt av Bosch& Keuning nv, Baarn 1969-1987). Privat korrespondanse mellom Anna Pavlovna, dronningen av Nederland og tsarene Alexander I og Nikolai I.
 • Maartense, Ellen:  Scheveningse Kwartierstaten, deel 1. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1988). Slektsbok, anetavler.
 • Milner, W M H, Rev. MA:  The Royal House of Britain, an enduring dynasty. (Convenant Publishing, London 1964). Etterkommere av Kong David.
 • Nederlands Adelsboek 1914. Redaksjon: W J J C Bijleveld, W Wijnaendts van Resandt, E B F F Wittert van Hoogland, Jonkheer Mr. (WP van Stockum & Zoon, ‘s-Gravenhage 1914). Oversikt over slektene Graafland – Keppel, Van.
 • Nederlands Adelsboek 1994. (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 1995). Oversikt over slektene Ha – Hee.
 • Noordervliet-Jol, Nel:  De geschiedenis van de oudste geslachten van de familie Jol. (Privat utgitt, Scheveningen 1994).  Eldste generasjoner av slekten Jol i Scheveningen.
 • Noordevliet-Jol, Nel:  De geschiedenis van het geslacht Jol 1648-1996. (Privat utgitt, Scheveningen 1996).  Slekten Jol i Scheveningen 1648-1996.
 • Ouwehand, P:  The Old Hand and the Sea (Privat utgitt, Rijswijk 1981).  En oversikt over den maritime historie for kystbyen Katwijk (Nederland) med genealogier for slektene Ouwehand og Spaanderman.
 • Pronk, Drs S E, Czn.  Pronk-stukken.  (Familiearchief Pronk, Rijswijk 1971-1991). 20 årbøker for slektene Pronk i Nederland.
 • Pronk, Drs S E, Czn.  Een familie Pronk in Sri Lanka. (Centrum voor familiegeschiedenis in Scheveningen, Rijswijk 1997).
 • Rasmussen Carsten P, Adriansen Inge, Madsen Lennart S: De Slesvigske Hertuger – Slesvig Holsten, Schauenburg, Oldenborg, Gottorp, Sønderborg, Nordborg, Glücksborg, Pløn, Augustenborg, Wiesenburg, Beck, Ærø. (Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenrå 2005).
 • Spaans, Martin, Azn:  Genealogie der familie Van Duyne. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1990). Slektsbok.
 • Spaans, Martin, Azn:  Genealogie der familie Verbaan. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1990). Slektsbok.
 • Spaans, Martin, Azn:  Genealogie der familie Verhey. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1990). Slektsbok.
 • Spaans, Martin, Azn:  Genealogie der familie Zuurmond. (Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen, Scheveningen 1990). Slektsbok.
 • Toet, N:  De kaart gelezen, Scheveningen 1661-1667. (Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen, Den Haag 1998).  Topografisk oversikt over hus med beboerne i Scheveningen 1661-1667).
 • Vollenhoven, M W R van:  Het geslacht Van Vollenhoven, een Oud-Overijselsch geslacht. (1917). Prinsesse Margriet av Nederland er gift med Pieter van Vollenhoven.

Note 1: Omtalte slekter i årbøkene utgitt av Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) i Den Haag:

Årbok 1974
Slekten Hegeman; ikonografi vedr Daniel Heinsius; slekten Van Eyndhouts (se årbok 1975); fire forskjellige slekter Hals i Haarlem; etterkommere av slekten Brederode i Portugal; John Rufelaert (1561–1621) en flamlender fra fylket Groningen, hans familierelasjoner; den påståtte familierelasjonen mellom Annetje ”Webber” og Willem, Prins av Oranien.
Årbok 1975
Borgermester i Haarlem Nicolaas Wouterszoon van der Meer (1574–1737); hugenottene i fylket Zeeland; regiment Hamilton; de eldste generasjonene av slekten De Vries fra Rossum i Gelderland (se også årbok 1977); flere notater vedr slekten Heyliger; flere notater vedr slekten Van Eyndhouts (se årbok 1974).
Årbok 1976
Anene til Johan de Jongh (d 1758), godsbestyrer av godsene Waalre & Valkenswaard, samt Aalst; to slekter De Jong, resp. fra Heeze og Valkenswaard; portrettene av Amalia von Solms’ barnebarn og deres innbyrdes relasjon; dødsfall i Leiden; slekten Van der Meije; det første fri-ekteskap i 1905 mellom junker Felix Louis Ortt og Albertine Anna Hinlópen.
Utgave 1977
Oversikt av den på 1600-tallet utdøde slekten Van Nijhof; de eldste generasjonene av slekten De Vries fra Rossum i Gelderland (se også årbok 1975); Kriex, en slekt med ”Tafelhouders” (långivere); anene til Anna Petronella Vermeulen (1760–1792) gift med Thomas Cornelis van Rijckevorsel (1751–1818); portretter av Petrus Scriverius og hans slekt; etterkommere av Anna Roemers Visscher; flere notater vedr slekten Kick.
Årbok 1978
Familiekrønike vedr familiene Van Heemskerck og Van Swanenbrurg (I); slekten Quinget-Coignet; eldste generasjoner av slekten Sijdervelt, silkehandlere; portrettsamling Martens van Zevenhoven, en bildekavalkade av en familie i Utrecht; slekten Wetters fra Doesburg (ca 1400–ca 1800); anetavle for Ludwig Balthasar von Weitolshausen, genannt Schrautenbach; etterkommere av løsarbeider Jan Geurtsz som i 1826 i Amersfoort antar slektsnavnet Verschuur.
Utgave 1979
Familiekrønike vedr familiene Van Heemskerck og Van Swanenbrurg (II); to gamle slekter fra Haarlem: Van Loo og Loo; ”Dichtung und Wahrheit”, familiene Calkoen og Gosse; slekten Van Hulten i Antwerpen; notater om slektene Ekes og Van Wierssen; Adriaan van Ommering, en middelmådig dikter i midten av det 18. århundre; hvordan Quirijn de Flines prøvde å jukse seg til adelige aner.
Årbok 1980
Slekten Van Stralendorff; slekten Ebeling fra Amsterdam; de russiske anene til den nederlandske slekten Wladimiroff.
Årbok 1981
Bastardene etter biskop Frederik av Baden; Amsterdam-dikteren og forfatteren Pieter Corneliszoon Hooft og hans slekt; slekten Van Loo og maleren Rembrandt; portretter av slekten De la Court; slekten Corbeau; nederlandske bumerker.
Utgave 1982
De eldste generasjoner av slekten Ulenburch i Leeuwarden; slekten Van Heel fra Hedel; slekten Schuylder/Schuyler i Amsterdam og Fort Oranje (Albany, NY, USA); Pieter Johan van Berckel og hans familie; første ambassadør til USA fra Den nederlandske Republikk; junker Pieter van Loon (1803–1873).
Årbok 1992
Slekten Wybrants, en kjøpmannslekt i Nederland og Irland; hugenottslektene Toussaint i Hanau og andre steder; hugenottene i Grave; italienske skorsteinsfeiere i Den Haag: Slekten Andreoli.

Elin Galtung Lihaug:

 • Brenner, S. Otto:  Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark -936- ), I.-XVI. Generation. Mit Wappen von Jan Raneke. (Dansk Historisk Haandbogsforlag, Lyngby 1978).
 • Enders, Lieselott:  Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil I. Prignitz. (Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1997).
 • Enders, Lieselott:  Die Prignitz. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis 18. Jahrhundert.  (Verlag für Berlin-Brandenburg, Potsdam 2000).
 • Lauritsen, Kristian:  Dronning Margrethe IIs forslægt – også de hidtil mindre kendte slægtslinier!  (Slægten, Nørresundby 2000).

Rune Nedrud:

 • Mylius, Dr. phil. nat. Horst Gering: Geschichte der Familien Mylius-Schleiz aus dem Hause Gerung und Mylius-Ansbach 1375-1990 (Eget forlag, Freiburg in Breisgau 1992)
 • Mylius, Dr. phil. nat. Horst Gering: Nachrichten der Familie Mylius Hefte nr. 25-31. Oppdateringer fra slekten etter utgivelsen av slektsboken i 1992)
 • Mylius, Johann Carl: Geschichte der Familien Mylius. Genealogisch – biographische Familienchronik der Mylius aller Zeiten und Länder (Selbstverlag, Buttstädt 1895)
 • Verlag Degener: Familie und Geschichte Hefte für Familiengeschichtsforschung im sächsisch-thüringischen Raum, Band V, Heft 1, Januar-März 2006. Artikler: Røhling-familien, Prof. Dr. Emil Heyns slekt, Christian Gottfried Gutsmuths liv (1784-1838), Des Reichtum des David Gerung, Kürschner-familien Härting fra Borna (del 2), Christiane Victoria Fischers aner i Bad Langensalen, Eisenach og Mühlhausen, Schotts i Büna i Vogtland.
 • Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar: Jahrbuch für Regionalgeschichte und Landeskunde 19 (1993/1994). Artikler bl.a.: Sächsische Zunfthandwerksgeschichte, Das Geschlechts Gerung og en rekke bokomtaler vedrørende både historie og genealogi.
 • Solterbeck, Werner: Bauern-Chronik der Hüttener Harde 1542-1780 (Heimatgemeinshcaft Eckernförde e. V. 1974). Oversikter over skatteytere i Hytten Herred i Schleswig.
 • Lauermann, Georg: Wie war es denn in Schleswig-Holstein? Geschichte des Landes in Bild und Text für alt und jung (SOLDI-Verlag) Generell historie.
 • Bohn, Robert: Geschichte Schleswig-Holsteins (Verlag C.H.Beck 2006) Generell historie.
 • Kirchner, Annerose og Schwarzer, Kurt: Stadtbilder aus Gera (Stadt-Bild-Verlag 1991) Bildebok fra byen Gera i Thüringen.
 • Heimatverein Burgsteinfurt: Burgsteinfurt – Eine Reise durch die Geschichte 1347-1997 (Geiger-Verlag, Horb am Neckar) Byhistorie fra Burgsteinfurt i Nordrhein-Westfalen. Blant annet inneholdende opplysninger om den til Norge senere tilflyttede slekt Krefting. Inneholder også interessante navn som senere dukker opp i Norge/Danmark.
 • Genealogisches Jahrbuch Band 10 (Verlag Degener, 1970). Artikler bl.a.: Das Geschlecht von Kudriaffsky, Die Honrichs von Wolfswarffen und Locher vin Lindenheim, Kekule von Stradonitz, Sommerfeld, soldater og soldatsønner fra Berlin 1701-1813 (bokstavene T-Z), familien Melem.
 • Wenzler, Claude: Genealogie der französischen Könige und der königlichen Gemahlinnen (på tysk) (Verlag Edilage 2003)
 • Neuhaus-Schröder, Ute: Heimatforschung in Schleswig-Holstein, Handbuch für Chronisten, Regionalforscher und Historiker (Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2001)
 • Rasmussen, Carsten Porskrog m.fl.: Die Fürsten des Landes; Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Stor flott bok med masse bilder, portretter, anetavler med mer.
 • Stammfolgen-Verzeichnisse 1994. Register over Genealogische Handbuch des Adels bind 1-105 og Deutsches Geschlechterbuch eldre rekke bind 1-119 og nye rekke bind 120-199 (C. A. Starke Verlag 1995)
 • Hoop, Edward: Rendsburg ”Wenn Steine Reden” Generell byhistorie fra Rendsburg i Schleswig (Schleswiger Druck und Verlagshaus 2005)
 • 850 Jahre Barmstedt, utgitt til 850-års jubileet for byen Barmstedt. Generell byhistore og oversikt over en del byborgere og hus gjennom tidene (Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 1990)
 • Funcken, Lililane und Fred: Historische Waffen und Rüsstungen. Flott bok om våpen og rustningshistorien fra 8.-16. århundre med mye bildestoff (Bassermann Verlag 2008)
 • Eckhardt, Albrecht: Wildeshausen, Geschichte der Stadt von den Anfängen biz zum ausgehenden 20. Jahrhundert. Blant annet kommer en del Cappelen herfra byen. (Isensee Verlag 1999)
 • Der Vogtland Atlas Regionalt atlas for Vogtland (Sachsen-Thüringen-Bøhmen og tilstøtende områder) 64 kart med beskrivelser av områder, byer og historiske hendelser i regionen (Verlag Klaus Gumnior 2007)
 • Hoop, Edward: Rendsburger Köpfe aus sieben Jahrhunderten. Bind 1 og 2, personalhistoriske artikler fra Rendsburg (Verlag der Buchhandlung Reichel 2003 og 2006)
 • Opitz, Eckardt: Schleswig-Holstein Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten. Generell historie med mye bilder, malerier, portretter, heraldikk og seglmateriale (Ellert & Richter Verlag 2002)
 • Lange, Erhardt: Neue Genealogie und Geschichte der Grossfamilie Martius-Merz aus Asch/Egerland 3-binds oversikt over familien Martius-Merz fra Asch/Eger, inngiftet i familien Mylius som har tusenvis av etterkommere i Norge. (Erhardt Lange Verlag 1970)
 • Bräunlich, Eberhard und Zwarg, Matthias: Das grosse sächsischen Mühlenbuch oversikt over møller og møllere i Sachsen gjennom gjennom tidene (Chemnitzer Verlag 2006)
 • Larsen, Jørgen: Sønderjyllands kirkehistorie (De unges forlag 1946)
 • Teuchert, Wolfgang: Der Dom in Schleswig
 • Nordrhein – Westfalen – eine Kulturlandschaft bildebok fra Nordrhein – Westfalens kultur og historie på tysk, engelsk og fransk (BeRing Verlag, uten år)
 • Baxter, Angus: In search of your german roots en liten guide om hvordan slektsforske i Tyskland hovedsakelig for amerikansk etterslekt men med oversikter over arkiver i Tyskland (Genealogical Publishing Company, Inc. 1999)
 • Archiv für Familiengeschichtsforschung (Aff) 14. Jahrgang Heft 4/2010. Artikler: Zum Geschichte und Genealogie der Herren und Freiherren von Ziegler und Klipphausen, Porträts früher Proffesoren der Lüneburger Ritterakademi von 1655, Das Rätsel der blauen Krone des habsburgischen Wappenlöwen, ellers om arkiver i Tyskland.
 • Dreiss, Manfred: Genealogie, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde band XXX hefte 4/2010. Artikler: Familien von Bora, Amtsjurister i Braunschweig-Lüneburg og Hannover og deres slekt, gullsmeder i Oschatz, Møllere i Dessau og deres slekt, slekten Albrecht.
 • Sear, David R.: The emperors of Rome and Byzantium kronologiske og genealogiske tabeller (Seaby, 1981)
 • Kerkkonen, Gunvor: Borgare och Bondeseglare – Handelssjøfart på Reval genom och i SV-Finlands skärgård under tidigt 1500-tal. Mange navnelister og slektsopplysninger om skippere, borgere og andre som bedrev handel i området. (Forssan Kirjopaino Oy, 1978)

 

Dag Reiersen:

 • Sieverts, Ruth og Kaj: Das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt. Studien und Materialen No. 6. (Nordfriisk Instituut, Bredstedt/Bräist 1975) Mange danske slekter går tilbake til slekten Sieverts i Schleswig, for eksempel Bartholin. Noen slektsoversikter, mange litteraturhenvisninger.
 • Sieverts, Ruth: Sieverts-Familien in Eiderstedt (das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt II). Studien und Materialen Nr. 15. (Nordfriisk Instituut, Bredstedt/Bräist 1981).  Mange gode anetavler og illustrasjoner. De mest interessante personene er fra 1450–1600. Noen slektsoversikter går helt frem til 1800.

Leave a Reply