Skifteprotokoller for Christiania

ved Geir Kamsvaag Berntsen, 2010

Geir Kamsvaag Berntsen har opprinnelig ført listene over skifteprotokoller for Christiania for eget bruk, men også andre kan ha god nytte av disse. Det er ført skifteprotokoller fra 1692 til 1767 og deretter 1795-1814.

Noen kommentarer fra Kamsvaag Berntsen, om tillegg (henvisninger til andre skifter o.l.):

  1. Dette var i utgangspunkt registre ment til eget bruk. Systematikken mht. informasjonen bærer preg av dette. Av samme grunn kan diverse opplysninger være lagt til når noen kan forveksles, men det kan også være andre årsaker til at opplysninger er føyet til.
  2. Sideangivelsene til de digitale sidene på DA avviker noen steder fra den fysiske kilden. Dette gjør det enklere å finne originalskiftet på nettet.
  3. Navn som er brukt kan i enkelte tilfelle avvike fra skiftets, det er brukt den vanligste skriveformen i samtiden. Normering finnes IKKE.
  4. De registre som er lagt ut i tilknytning til skiftene på Digitalarkivet er (foruten at de enkelte ganger er vanskelige å lese) mangelfulle, noen titalls skifter, kanskje så mange som hundre, er ikke med.

Listene nedenfor dekker tidsrommet 1692-1749

Christiania skifteprotokoll 1 1692-1701

f. 1a Jacob Petersen Brun bogbinder encgemand efter Anne Marie Friderichsdatter
f. 6a Marte Nielsdatter g.m. glassmester Abraham Hansen
f. 7a Niels Olsen udi Watterland g.m. Ragnild Nielsdatter
f. 8a Maria Jacobsdatter g.m. Morten Christensen Træl udi Watterland
f. 9a Ingebore Christophersdatter g.m. Hans Madsen (se protokoll 4, f.116b)
f.11b-13a mangler
f.13b Ingebore Christophersdatter forts.
f. 15b Peder Gundersen Ormsund g.m. Kiersten Jensdatter
f. 17a Niels Pedersen skredder g.m. Maren Engelsdatter (se skifteprotokoll 5, f.352b)
f. 18b Laurids Jensen g.m. Karen Jørgensdatter (se f.222a)
f. 20a Jens Lauridsen skredder g.m. Karen Jørgensdatter (se f.233b)
f. 25b Mattias Hansen Suttenbier g.m. Karen Erichsdatter
f. 26b Mathias Hermandsen Kirchhoff skredder g.m. Karen Nielsdatter
f. 28b Erich Bendsen vognmand g.m. Birgitte (Berte) Pedersdatter
f. 30b Peder Nielsen Leuch g.m. Ahled Johansdatter Krefting
f. 47b Poul Tostensen Arneberg enchemand efter Inger Halsteensdatter
f. 81b Christen Christensen Wittrup g.m. Susanna Cortsdatter
f. 88b Oluff Nielsen Wilstie (Olle Nielsen Vildsti) i Pibervigen g.m. Birgitte Olsdatter
f. 89b Halsteen Erichsen Trandum g.m. Aase Trugelsdatter
f. 93a Lisbeth Jørgensdatter udi Watterland g.m. Christen Pedersen
f. 93b Petter Mathiesen sadelmager g.m. Karen Knudsdatter
f. 94b Gullich Alfsen g.m. Christiana Sophia Lapiere Moloncourt
f. 96b-97a mangler
f. 98a Anne Christophersdatter Stub g.m. bogbinder Casper Pettersen Bahr (Bart) (se f.230b)
f. 99a Sl: Jørgen Ifversen Riber Consumptions Controlleur og hustrue Margrete Johansdatter Koch
f.100b Jochum Mathiesen giørtler g.m. Margrethe Hansdatter
f.101b Karen Olsdatter Gierdrum g.m. Peder Pedersen Møller (se protokoll 4, f.25b)
f.106b Gunille Andersdatter g.m. billedhugger Christopher Hendrichsen Ridder (se f.162a)
f.108a Povel Jensen smed g.m. Sidsel Svendsdatter
f.108b Jacob Olsen seilingsmand udi Watterland g.m. Ingebore Larsdatter
f.109b Nicolaus Flyg overtoldbetient og tiendeskriver og hans sl: hustrue Isabella Rebers
f.113b Christen Eschildsen Griis raadmand g.m. Kiersten Pedersdatter Leuch (se f.292a)
f.126b Kiersten Jørgensdatter g.m. Bendt Svendsen (tidligere med Oluff Olsen)
f.128b Aase Rasmusdatter i Pibervigen g.m. Daniel Tostensen (se protokoll 2, f.166b)
f.130a Anne Børresdatter g.m. Bendt Sifversen ”udenfor Volden”
f.130b Willumb Jacobsen sahlmager g.m. Ragnild Amundsdatter
f.132b Apelone Hansdatter “udenfor lille Voldport” g.m. Søren Ifversen kandstøber
f.133b Maren Christensdatter g.m. skredder Anders Hansen Biørn
f.134b Helvig Pedersdatter g.m. Peder Hansen Møller
f.135b Aase Svendsdatter og Margrethe Michelsdatter, kornmaaler Arne Amundsens første og andre hustrue
f.136b Else Siffuersdatter uden for lille Voldport g.m. Peter Demin urtegaardsmand (se protokoll 4, f.232a)
f.138a Anne Rasmusdatter udenfor Store Voldporten g.m. Hans Knudsen Berg
f.139b Maren Jensdatter udi Watterland g.m. skipper Niels Rasmussen (se protokoll 2, f.328b)
f.141a Jørgen Nielsen g.m. Ingebore Laursdatter
f.142b Berendt Johansen Platt stadscapitain og guldsmed og hustrue Anne Christophersdatter Lang
f.145a Christen Nielsen smed g.m. Kiersten Jensdatter
f.146b Herman Leopoldus trelasthandler og overformynder og hustrue Barbra de Wiggers
f.155a Michell Sørensen stadscapitain og handelsmann g.m. Anne Hellesdatter
f.162a Christopher Hendrichsen Ridder billedhugger g.m. Karen Eliasdatter (se f.106b)
f.165a Anne Nielsdatter g.m. Baltzer Cramer feldbereder
f.175a Casper Andersen Seyer ledertouger g.m. Elene Hansdatter
f.176a Kirsten Clausdatter Leth og sl: mand Erich Berendtsen hutstafferer og handelsmand
f.192a Carsten Nielsen Hauritz g.m. Ruth Engelbretsdatter
f.193b Else Andersen g.m. apotecher Ole Pedersen (se protokoll 3, f.41a)
f.194a Michel Wulfsen Sigell kaaberslager og Ronue Olsdatter
f.196b Bendt Olsen Berg udi Watterland g.m. Maren Jensdatter
f.197b Oluff Pedersen bødker g.m. Maren Jensdatter
f.199a Anders Hansen vognmand g.m. Barbra Hansdatter
f.200a Siri Svendsdatter og Ambiør Hansdatter, byens vekter, skarvakt, Gulbrand Olsen i Watterlands første og andre hustrue.
f.201a Marte Pedersdatter Leth g.m. Adam Barch (se protokoll 3, f.2a)
f.205a Ole Sørensen udi Watterland g.m. Sebella Andersdatter
f.205b Peder Svendsen bager g.m. Else Sandersdatter
f.207a Harald Erichsen udi Watterland og sl: hustrue Maren Arvesdatter
f.208a Magdalena Mühlers g.m. Friderich Edvard bager (se protokoll 4, f.139a)
f.210a Svend Pettersen Aasen og sl: hustrue Guri Erichsdatter
f.211a Ole Haraldsen smed og hustrue Anne Jensdatter
f.212b Ragnild Poulsdatter og sl: mand Poul Jensen (også skrevet Poul Nielsen) (svigerforeldre til rector ved Christiania Cathedralschole Niels Hansen Biørnschouf)
f.214a Trugels Olsen (Mow) og sl: hustrue Maren Ellingsdatter
f.218b Ingebore Hendrichsdatter g.m. Anders Kielsen skoemager (se f.359b)
f.220b Margrete Flyg (Flygge) g.m. Lauridz Brinch
f.222a Karen Jørgensdatter enche efter Laurids Jensen handelmand (se f.18b)
f.223a Margrethe Hendrichsdatter g.m. Peter Schnechludt blichenslager (se protokoll 5, f.128a)
f.224b Berndt Andersen styrmand g.m. Maren Hendrichsdatter (søster av ovennevnte)
f.227a Maria Baldtzersdatter g.m. kaaberslager Jens Søfrensen
f.229b Anna Sandersdatter Makrob g.m. Jens Sørensen (foreldre til Søren Jensen Essendrup)
f.230b Casper Pettersen Bahr g.m. Kiersten Christophersdatter (se også f.98a)
f.232b Anne Andersdatter og sl: ektemand Mogens Ingemarsen kiøbmand
f.233b Maren Gundersdatter enche efter skredder Jens Lauridsen (se f.20a)
f.235a Lorentz Pedersen Tønder g.m. Karen Nielsdatter
f.237a Oluff Ottersen (Aattersen) udi Watterland g.m. Gietrud Svendsdatter
f.239a Manderup Jacobsen g.m. Berte Samuelsdatter
f.239b Marchus Gottfredsen Frølich (ikke Frøling som det står flere steder i skiftet) stabsmedicus og feltskiær g.m. Kirsten Nicolaisdatter
f.242a Hartwig Ruge handelsmand g.m. Elisabeth Cathrine Michelsdatter Schiep (se protokoll 2, f.277a)
f.247a Ane Bendtzdatter g.m. Mogens Lauritzen bye og raadstueskriver
f.258b Arne Ifversen baadsmand udi Watterland g.m. Gunor Olsdatter
f.259b Jørgen Jensen bundtmager g.m. Kiersten Svendsdatter
f.260b Mangnild Mathiesdatter udi Watterland g.m. Sebiørn Erichsen tømmermand (se f.353b)
f.262a Johan Jensen udi Watterland enchemand efter Marthe Rasmusdatter
f.263b Else Jørgensen g.m. Hans Reinholt snedker
f.264b Holger Joensen udi Watterland g.m. Maren Hansdatter
f.265b Ole Pedersen udi Watterland g.m. Karen Andersdatter
f.266b Maren Nielsdatter Soelgaard og sl: Peder Hansen Leth
f.274a Peter Sveder skoemager Maren Hendrichsdatter
f.275a Torgier Mortensen ved Blegedammen og sl: hustrue Mette Andersdatter
f.276a Hendrich Hansen handelsmand g.m. Maren Nielsdatter
f.279b Kierstine Heinsdatter Arpes g.m. Lorentz Eberhart Lonicer kiøbmand
f.285a Claus Aem (Ohm) urtegaardsmand g.m. Marthe Amundsdatter
f.286a Christen Ottersen g.m. Kierstien Christiansdatter
f.287a Jørgen Lorentz handelsmand g.m. Cathrine Pohlmann
f.291b Maren Christensdatter udi Watterland g.m. Simen Hansen
f.292a Christen Eschildsen Griis raadmand g.m. Kiersten Pedersdatter Leuch (se f.113b)
f.298b Maren Olsdatter udi Pibervigen g.m. Tollev Olsen daglønner
f.299b Birgette Andersdatter g.m. Hans Amundsen Nord
f.300b Elisabeth Jochumbsdatter Bendich ugift
f.302a Jacob Olsen udi Watterland g.m. Johanne Halvorsdatter
f.303a Boel Nielsdatter g.m. Baard Gangolphi Bonsach guldsmed
f.304b Trine Christensdatter ved Blegedammen g.m. Jørgen Hansen
f.305b Hans Castensen Kamp raadmand g.m. Margarethe Siffuersdatter (se protokoll 8, f.37a)
f.312a Malene Lauritzdatter udi Watterland g.m. Ole Madsen
f.313a Frantz Petersen Bergmand stadscapitain og sl: h. Maren Hansdatter Niemand
f.336a Nicolai Flyg (Flugh) skarpretter og hans sl: hustrue Lisbeth Arfvesdatter (Due)
f.347a Niels Børgesen toldskriver g.m. Petronelle Hansdatter Wulff
f.349a Erich Olufsen Ancher overformynder og handelsmand g.m. Maren Lauritzdatter
f.353b Sebiørn Erichsen tømmermand udi Watterland enchemand efter Gunille Simensdatter (se f.260b)
f.356b Ifver Hansen g.m. Anne Nielsdatter
f.358a Malene Søfrensdatter g.m. Erich Augustinussen (se protokoll 6, f.327b)
f.359b Anders Kielsen skoemager g.m. Margrete Falchsdatter Dalzof (se f.218b)
f.363b Peder Pedersen Koch (d.y.) g.m. Rebecha Jensdatter Hauritz
f.367b Jacob Christophersen og hustrue Christina Jochumbsdatter Bendich
f.375b Jochumb Bendsen handelsmand, enchemand efter Anne Catrine Christensdatter
f.380a Gierbra (Jerbro) Jensdatter g.m. Hans Hansen Bechelauget (se protokoll 2, f.301b)
f.381b slutt

Christiania Skifteprotokoll 2 1701-1707

f. 1a Hans Jochum Han (Hahn) veffuer sl: hustrue Guri Henrichsdatter Niemand i Watterland
f. 2a sl: Erich Olsen baadsmand udi Watterland g.m. Ingeborg Hartvigsdatter (se protokoll 6, f.245a)
f. 3b Anders Svendsens sl: hustrue Kiersten Joensdatter i Grendsen
f. 5a Hans Mathiesens sl: hustrue Gunild Halfvorsdatter
f. 6a sl: Peter Johannes Jörgen pouchenslager (g.2.g.m. Kiesten Andersdatter)
f. 9b Jacob Olsens sl: hustrue Giertrud Svendsdatter i Watterland
f. 15b Jochum Olsen skredders sl: hustrue Mette Olsdatter
f. 17b sl: Balzer Dirichsen Wulf murmester (g.m. Kiesten Hansdatter)
f. 19b sl: Sidsel Thostensdatter Peder Mortensens enke i Watterland
f. 21a stads capitain Niels Petersens sl: hustrue Maren Ottersdatter (tdl. g.m. Oluff Tostensen)
f. 33b sl: stadsmusikant Peter (Povelsen) Rødder (g.m. Anna Catharina Simonsdatter)
f. 38a sl: Anne Philleppes (moster til Jochum Plat)
f. 39a Søfren Hansens sl: hustrue Else Andersdatter
f. 43a Else Andersdatter (pige) – ingen kjente arvinger
f. 44a afg: Peter (Johannes Jörgen) Pouchenslagers sl: hustru Kiesten Andersdatter
f. 46b Samuel Rasmussen sl: hustru Annichen Hendrichsdatter
f. 48a sl: Hans Weidemand (g.m. Anne Andersdatter Aalmand)
f. 54a sl: Christen Olsen garversvend
f. 55a Peder Jensens sl: hustru Kiesten Christensdatter udi Watterland
f. 58a sl: Alexander Joung (Young)
f. 63a afg. Claus Jocumsen Schumacher og hans sl. hustru Maren Jansdatter (Johannesdatter Tack)
f. 67b afg. Haagen Olsen (handelsmann, født på Evenstad i Storelvdal) og hans sl: hustru Karen Lauridsdatter
f. 83b sl: Jens Torchildsen skredder (g.m. Maren Olsdatter)
f. 84b sl: Catarina Tygesdatter Lang(h) (enke etter Anders Jacobsen Aalmand)
f. 89b afg: Jens Jansen baadsmand i Watterland
f. 91a afg. Christopher Hellesen i Watterland
f. 93a Jørgen Henrichsens sl: hustru Benete Mogensdatter i Drøbach
f. 96a Niels Castensen Tanchs sl: hustru Anne Jensdatter i Hølen
f.102b Erich Jensens sl: hustru Kiesten Svendsdatter i Watterland
f.104b Anders Andersen (Hof) wagtmester (g.m. Asbiør Andersdatter)
f.108a underfoged Trenus (Trønes) Christensen g.m. Bente Olsdatter
f.111b procurator Jens Michelsen Gude g.m. Anne Erichsdatter Møller
f.123b Marthe Larsdatter Christopher Olsen Schøyens enche
f.126b stadscapitain Frantz Petersen Bergmand
f.134a (se f.233b) Claus Nicolai Worm og Anne Nielsdatter Maigaard
f.148b Maren Hansdatter Holger Draguns enche i Watterland
f.150a Anders Piper glassmesters hustrue Engel Stephanus Barch (se f.251a og protokoll 6, f.150a)
f.151b Christian Jensen handelsmann
f.159b Peder Ingvoldsens hustrue Marte Olsdatter
f.161a smed Jacob Olsen g.m. Siri Simensdatter¨
f.163a Anne Michelsdatter i Watterland, Tord Andersens hustrue
f.165a tømmermand Joen Gulbrandsen g.m. Kisten Hansdatter
f.166b Daniel Tostensen i Pebervigen g.m. Karen Haagensdatter (se protokoll 1, f.128b)
f.168b Anichen Jensdatter g.m. snedker Jørgen Hansen paa Blegedammen
f.170b Ane Jacobsdatter g.m. borger og vever Alff Haagensen i Vaterland
f.172b Hans Hansen Aarhuus enchemand efter Kiesten Pedersdatter (Ourdal)
f.181b Margrethe Clausdatter Møller enche efter boghandler Hans Hoff
f.201b Hans Pedersen Gude postmester g.m. Dorthe Frandsdatter Bergmand
f.207b Elen Christensdatter paa Grønland g.m. Jacob Syvertsen
f.213b Lisbeth Jensdatter g.m. smed Mads Christensen Sundbye
f.216a Christen Christophersen Aarevold i Watterland g.m. Malene Nielsdatter
f.217a Maren Lauritzdatter (Larsdatter) Riis g.m. toldskriver Anders Hansen Holst
f.224b Peder Pedersen Koch (den eldre) g.m. Maren Jensdatter
f.228a Inger Hellesdatter g.m. bogbinder Friderich Jacobsen Bruun
f.231a Jens Andersen Døhl ved Watterlands Kirkegaard enchemann etter Ane Andersdatter
f.232a feldbereder Ulrich Henrich Christophersen Beenhas( Beenkas) g.m. Maria Abrahamsdatter (se også f.464a)
f.233b (se f.134a) Claus Nicolai Worm og Anne Nielsdatter Maigaard
f.236b Johanne Pedersdatter Kraft g.m. Christen Simensen Ascheberg
f.238b Kiesten Søfrensdatter tienestepige hos Peder Pedersen Møller
f.239a Birgitte Amundsdatter g.m. Ole Olsen Hof
f.240b Anne Lauritzdatter i Pebervigen g.m. Oluf Hansen Klocher
f.242b Karen Bentzdatter i Watterland g.m. slagter Ole Lauritzen
f.245b Jørgen Pedersen i Watterland g.m. Kiesten Christophersdatter
f.247a Kiesten Siversdatter i Grendsen, ugift, svensk
f.247b Johannes Joensen i Watterland Ragnild Siversdatters enchemand
f.251a Anders Johansen Pipers sl: hustrue Lisbeth Nielsdatter Kronfelt (Cronfelt) (se f.150a og protokoll 6, f.150a)
f.252b Maren Madsdatter enche efter øltapper Oluf Gundersen
f.262b handelsmand Anders Hansen og hans sl: hustrue Helle Jochumbsdatter Lobes
f.272b Cathrine Jochumsdatter Bendeche (Bendich) g.m. Anders Olsen Grue
f.277a Elisabeth Cathrine Michelsdatter Schiep (Schef) g.m. Peder Hørloch (se protokoll 1, f.242a)
f.280a Maren Erichsdatter g.m. skipper Daniel Jensen
f.282b Emmiche Jørgensen Sparre i Watterland g.m. Maren Knudsdatter
f.293a skipper Hartmand Hartwig g.m. Ane Gullichsdatter
f.295a Jørgen Larsen og hans sl: hustrue Ane Andersdatter (NB! ikke Jensdatter som det står i skiftet)
f.297a Maren Christensdatter enche efter seiglingsmand Peder Svendsen
f.298a Jacob Jørgensen Melchior g.m. Sara Christensdatter
f.301b Hans Hansen Bechelauget g.m. Maria Pedersdatter (se også f.370a og protokoll 1, f.380a )
f.305a Marte Evensdatter g.m. feldbereder Rasmus Rasmussen Kindt
f.308a Rasmus Pedersen g.m. Susanna Jespersdatter (se ogsåf.420b)
f.310b toldbetient Peter Lapiere Malancourt enchemand efter Barbra Schiørt
f.314a Margrethe Christensdatter enche efter Eschild Pedersen Lessøe
f.315a Kiersten Friderichsdatter van Weerdt (Wærdt) enche efter Hans Pedersen Macrub
f.319b Maren Jacobsdatter Stockfleth enche efter raadmand Anders Pedersen
f.327a Sara Madsdatter g.m. urtegaardsmand Poul Steen Rodius f.139b
f.328b skipper Niels Rasmussen udi Watterland g.m. Else Andersdatter (se protokoll 1, f.139b)
f.331a feldbereder Jørgen Jensen (IKKE Jørgensen) udi Watterland g.m.
f.333a Ingebor Augustiniusdatter enche efter Oluf Mogensen
f.337a feldbereder Johan Valentin Bachlin udi Watterland g.m. Ragnild Pedersdatter
f.339b Maren Siversdatter paa Grønland g.m. gjørtler og messingslager Jesper (Gørsler/Jøsler) Hossler
f.341b Jacob Willumsen udi Watterland, ugift
f.342b Jørgen Jørgensen (Kræmer) g.m. Berthe Pedersdatter
f.345 snedker Diderich Rasmussen g.m. Berte Madsdatter (i originalprotokollen er to ark nummerert f.345)
f.346b Thomes Christophersen ugift
f.360a Svend Andersen skoemager enchemand efter Lisebet Christensdatter
f.361a Pouel Poulsen handelsmann g.m. Cathrine Michelsdatter
f.365b Erich Trugelsen skibstømmermand g.m. Johanne Thomesdatter
f.367a Peder Ingvoldsen enchemand efter Marte Olsdatter
f.370a (Likvidasjon) sl: Hans Hansen Bechelaugets arvinger og kreditorer (se også f.301b og protokoll 1, f.380a)
f.371b Inger Andersdatter g.m. skoemager Frands Gulbrandsen
f.373a Guloug Offuendsdatter Simen Nielsen (Bødcher)s enche i Watterland
f.374b Jens Jensen vognmand udi Watterland g.m. Berte Bendtsdatter
f.376b Hans Jacob Emmichsen Sparre umyndig sønn av sl: Emmich Jørgensen Sparre og Maren Knudsdatter
f.380a Mette Jensdatter Schoubye
f.388a Peter Jensen Gude umyndig sønn av sl: Jens Michelsen Gude og nu afg: Anne Erichsdatter Møller
f.388b Anne Erichsdatter Møller g.m. viciteur Ole Sommerfelt
f.392b brandmester Hans Jansen Piper g.m. Catharina Marcusdatter
f.395b Sara Madsdatter g.m. kiøbmand Gregers Jensen Plade
f.401a Christopher Thomassen handelsmand, maaler og vrager og hans sl: hustrue Boel Hellesdatter
f.407a Christen Hansen Smith slotsfoged g.m. Else Jensdatter Plade
f.415b Anne Hansdatter Griis enche efter sadelmager Michel Nielsen
f.417b Sibelle Hansdatter udi Watterland g.m. Thore Hansen
f.419a Catharina Elisabeth Rieter g.m. skoemager Christian Weise
f.420b Christen Simensen Ascheberg (død 1706) og hans hustrue Susanna Jespersdatter (død 1707) (se også 308a)
f.430a Hans Hansen Must Assistens Raad og Magistrats President g.m. Anne Andersdatter Gierdrum
f.462a Peder Pedersen skredder og hans sl: hustrue Anne Berentsdatter Platt
f.464a Peter Petersen feldbereder g.m. Maria Abrahamsdatter ( se også f.232a)
f.465b SLUTT

Christiania skifteprotokoll 3 1707-1714

f. 2a forts. byfoged Adam Barch g.m. Anna Krefting( f.10 mangler også) (se protokoll 1, f.201a)
f. 11b Oluf Andersen i Gammelbyen g.m. Johanne Abrahamsdatter
f. 13b Hans Tommesen Bechelauget enchemand efter Gidske Nielsdatter
f. 14a Marthe Pedersdatter udi Watterland enche efter Hans Jørgens Fritz (Friis)
f. 15a Mads Christensen Sundbye smed g.m. Anne Nielsdatter
f. 16b Maren Mogensdatter udi Watterland g.m. byens tambour Gulbrand Hansen (se protokoll 5, f.26b og protokoll 6, f.271a og f.431b)
f. 17b Catharine Jacobsdatter udi Watterland g.m. styrmand Lauritz Hammer
f. 18a Arian Nielsen udi Watterland g.m. Inger Ydesdatter (Iddesdatter) (se protokoll 5, f.11b og f.324b)
f. 19a Karen Iversdatter Krabbe enche efter vicestattholder Just Justsen Høeg
f. 30b Oluf Hansen Klocher udi Pebervigen g.m. Susanna Jespersdatter Møller
f. 34a Maren Jensdatter enche efter Peder Pedersen Koch (d.e.)
f. 37b Torgier Olsen kudsk g.m. Maren Gundersdatter
f. 39a Maren Pedersdatter Vestbye g.m. skoemager Christian Musticheit (se protokoll 8, f.169b)
f. 41a Ole Pedersen apotecher I Pibervigen g.m. Birgitte Olsdatter (se protokoll 1, f.193b)
f. 42b Lars Larsen baadsmand g.m. Karen Larsdatter ( se protokoll 5, f.288a og f.290b)
f. 43a Anders Larsen baadsmand udi Watterland g.m. Ide Jensdatter
f. 44a Hans Olsen Wilstie g.m. Siri Haagensdatter
f. 46a Johannes Herfordt apotecher g.m. Marie Dinesdatter
f. 48a Halsten Pouelsen handelsmand g.m. Catrine Thomasdatter Holst
f. 49b Oluf Jansen (Johansen) glarmester enchemand efter Catharina Pedersdatter
f. 50b Johan Reisner bundtmager g.m. Magdalena Catharina Hendrichsdatter Geisler
f. 51b Boel Siversdatter (Siffuersdatter) g.m. Casten Nielsen Kamp
f. 54b Jacob Siversen paa Grønland g.m. Giertrud Gulbrandsdatter
f. 56a Niels Nielsen Qvist g.m. Johanne Thomesdatter
f. 57a Marthe Trugelsdatter fra Laurvigen, ugift
f. 58a Engebret Andersen knapmager g.m. Maren Pedersdatter
f. 59a Lorentz Eberhardt Lonicer kiøbmand, enchemand efter Kirstine Heinzdatter Arpes
f. 68b Hans Nielsen muurmester og hans afg: hustrue Jøran Gautesdatter
f. 70a Maria Mortensdatter g.m. bager Morten Bertelsen (se protokoll 6, f.392a)
f. 71b Laurids Hansen knapmager g.m. Karen Mortensdatter (se protokoll 8, f.161b)
f. 72b Guri Jensdatter i Watterland og hennes afg: mand Erich Pedersen
f. 74a Anders Hendrichsen Koch baadsmand g.m. Boel Maria Olsdatter
f. 75a Anders Rasmussen Suttenbier (Sutenbir) udi Pibervigem g.m. Karen Erichsdatter
f. 76a Else Christensdatter i Watterland g.m. Pouel Larsen
f. 76b Hinrich Lange sekreterer
f. 78a Jørgen Corneliussen skredder g.m. Maren Michelsdatter
f. 79a Anna Catharina Abrahamsdatter g.m. veffuer Jacob Andreas Hansen Hahn (se protokoll 4, f.157a og protokoll 5, f.357a)
f. 79b Jacob Falch feldbereder i Watterland g.m. Else Kramer (se protokoll 5 f.361a)
f. 80b Ingeborg Christophersdatter g.m. tømmermand Jørgen Eilertsen (se protokoll 6. f.320a)
f. 81b Maren Andersdatter g.m. kandestøber Anders Knudsen
f. 82b Sophia Baardsdatter Bonsach g.m. guldsmed Friderich Romanusen Møller
f. 85a Ingebore Bertelsdatter g.m. Mauritz Christensen Lie
f. 88b Anders Svendsen i Grentzen g.m. Karen Stephensen
f. 89b Oluf Halstensen handelsmand g.m. Maren Petersdatter Rorchark
f. 93a Hans Tordsen Berg i Grentzen g.m. Kierstine Olsdatter Glud
f. 94a Agnete Pouelsdatter Rødder g.m. Anthoni Brinchmand
f. 95b Niels Nielsen umyndig sønn av sl: Niels Børgesen toldskriver og Petronelle Hansdatter Wulf
f. 96a Abraham Hansen glarmester g.m. Ingeborg Olsdatter
f. 97a Christopher Larsen sergeant udi Pibervigen g.m. Birgithe Amundsdatter
f. 98a Anders Olsen spillemand ved Aggers Gaden g.m. Tore Larsdatter
f. 99a Hans Jochum Johansen Hahn (den eldre) veffuer g.m. Ingebore Pedersdatter
f. 99b Jens Nielsen Morsing handelsmand g.m. Petronelle Hansdatter Wulf
f.102b Rebecha Clemmetsdatter i Fierdingen g.m. undermaaler Jacob Jensen
f.103b Tosten Pouelsen Østenes og hans sl: hustrue Kiersten Andersdatter
f.117b sl: Jacob Stenersen og hustrue Marichen Hansdatter (Ribe)
f.118b Maren Andersdatter Mørch g.m. Oluff Carlsen skredder (se protokoll 6, f.209a)
f.119b Casper Hansen Dirring udi Watterland og hans sl: hustrue Ragnild Knudsdatter
f.120a possentmager Christian Boldeus g.m. Maren Hendrichsdatter Niemand (se protokoll 4, f.174a)
f.121a Lene Erichsen g.m. Christen Jørgensen Bærum
f.123a Marie Dinesdatter g.m. apotecher Poul Christian Schindler
f.125a Aarsele (Ursula) Andersdatter (Flor) og henne sl. mand Lauge (Lave) Joensen
f.127b Poul Simensen kudsk udi Pibervigen g.m. Berthe Joensdatter
f.128a Maren Hellesdatter udi Waterland g.m. cardevandbereder Nicolai Diederich (Dirich) (se protokoll 10, f.72a)
f.129a Annichen Jacobsdatter Felber g.m. Wulf Hofmand tømmermester og brandmester (se f.161b)
f.131a Lars Olsen Hammer styrmand g.m. Ingebore Torsdatter
f.131b Ørian (Adrian) Gundersen vognmand udi Watterland g.m. Kiesten Pedersdatter
f.132b Peder Hansen Fritz baadsmand udi Watterland g.m. Martha Søfrensdatter
f.133a Abraham Svendsen skoemager udi Watterland g.m. Karen Olsdatter
f.134a Maren Larsdatter g.m. Siver Mogensen
f.135a Simen Larsen baadsmand udi Watterland g.m. Ingebor Larsdatter
f.136b Maren Engebretsdatter udi Pibervigen g.m. Niels Edvardsen
f.137a Guri Olsdatter i Pibervigen g.m. daglønner Tollef Olsen
f.137b Bergitha (Birte) Nielsdatter g.m. Baltzer Svendsen Roe (se protokoll 5, f.348a)
f.138a Mouritz Mouritzen skredder g.m. Maren Biørnsdatter
f.138b Jochum Olsen skredder g.m. Anne Christophersdatter (se ogå f.214b)
f.139b Alf Haagensen (Hogensen) væver g.m. Dorthe Rasmusdatter
f.141a Siri Sevaldsdatter enche efter Erich Olsen
f.142a Anne Pedersdatter enche efter snedker Hans Hendrichsen Svemme
f.143a Lauridz Olufsen ved Watterlands Kirkegaard, vægter g.m. Tale Bentsdatter
f.144a Knud Olsen vognmand paa Saugbanken g.m. Anne Christophersdatter
f.144b Christian Wiese skoemager enchemand efter Catharina Elisabeth Rieter
f.145b Mathias Hougnesen udi Watterland g.m. Maren Hansdatter
f.147a Maren Albretsdatter i Grændsen ovenfor Watterlands Kirkegaard g.m. Giøde Andersen
f.147b Morten Nielsen Dreyer og hans sl: hustrue Maren Henrichsdatter
f.149a Maren Hansdatter Must g.m. Hans Hansen Blix
f.150b Peder Madsen Berg ugift, død i København i marinetjeneste
f.151b Hermand Jørgensen Neuman ugift (sønn av Jørgen Pouelsen Neuman)
f.153a Johanne Iffuersdatter og hennes sl: mand Christen Hansen Tidemand handelsmand
f.160a Conrad Nicolaisen Creij kleinsmed g.m. Sidsel Svendsdatter
f.160b Johannes Hansen Orse skipper og hustrue Sara Brynildsdatter
f.161b Wulf Hofmand (se også f.129a)
f.164b Kiesten Frantzdatter Bergmand g.m. Christen Christensen
f.168b Maren Jensdatter i Grændsen g.m. Ahrne Jacobsen Berg
f.169a Margareta Maria Pedersdatter Waach g.m. Povel Søfrensen Weybye
f.173b Magdalena Jensdatter g.m. styrmand Ouls Christensen
f.173b Friderich Rasmussen Paludan skredder g.m. Anne Jacobsdatter (se protokoll 6, f.200b)
f.175a Sibilla Christiansdatter Ritter g.m. skredder David Jochumsen Wernich (se protokoll 6, f.308b)
f.175b Bente Marie Nielsdatter Muus g.m. guldsmed Morten Finchenhagen
f.177a Dorothea Wulfsdatter Hofmand g.m. Jens Schram peruqvemager
f.178a Ingebore Olsdatter udi Watterland enche efter Adam Nicolaisen Smith garver
f.179a Margrete Pedersdatter Lange g.m. peruqvemager Jens Lidemarch
f.179b Jens Pedersen Bærøe i Hølen og hans sl: hustrue Kirsten Søfrensdatter Soelgaard
f.192b Maren Søfrensdatter Kinck g.m. Morten Christensen Bonzen
f.203b Karen Jochumsdatter Brun g.m. skredder Morten Olsen Lund
f.204b Magdalene Larsdatter g.m. bødker Oluf Pedersen
f.205b Niels Tobiesen kiøbmand og Helle Haagensdatter
f.211b Kiersten Hansdatter g.m. Lars Pedersen tømmermand
f.212b Dorte Jørgensdatter Neuman ugift
f.214b Anne Christophersdatter enche efter skredder Jochum Olsen (se også f.138b)
f.215b Trond Olsen baadsmand udi Watterland enchemand efter Giertrud Olsdatter
f.216a Trine Andersdatter enche efter Pouell Ibsen
f.217a Lisbet Cortsdatter g.m. Jens Jensen Støhr
f.219b Ole Joensen i Pibrvigen g.m. Karen Larsdatter
f.220b Joen Poulsen i Pibervigen g.m. Berte Rasmusdatter
f.221a Joen Pedersen Bahuus udi Watterland (fra Sverige)
f.221b Jens Willumsen Field g.m. Margrete Andersdatter
f.222a Aache (Ouche) Willumsen g.m. Benette Andersdatter
f.223a Jan Christopher Schipell Garde udi Watterland g.m. Anne Jensdatter
f.224a Margrethe Platt udi Møllergaden g.m. Rasmus Pedersen
f.225b Nicolai Lohman (Lowman) uhrmager g.m. Malene Danielsdatter
f.226a Jørana Pedersdatter g.m. Lars Jacobsen
f.226b Niels Mortensen styrmand g.m. Berte Hellesdatter
f.227a Helle Andersen bundtmager g.m. Else Jensdatter
f.228a Gunild Olsdatter i Watterlands Gaden udi Fierdingen, ugift
f.228a Rasmus Rasmussen g.m. Kiersten Aasmundsdatter
f.230a sl: Jens Michelsen skoemager og hans hustrue Barbra Jacobsdatter Felber
f.233a Maria Juliusdatter Theen enche efter Johan Olsen Lønnegreen
f.235a Niels Larsen Bautz g.m. Maren Andersdatter Aalmand
f.237a Karen Danielsdatter (IKKE Nielsdatter) udi Watterland g.m. Ole Eschildsen (se protokoll 6, f.474b)
f.238b Christen Pedersen baadsmand udi Watterland g.m. Maren Olsdatter
f.239b Nicolai Friderichsen Paludan (barn) sønn av afg: Friderich Rasmussen Paludan og Anne Jacobsdatter
f.241a høyre side, siste del Johan Henrichsen Wilchen g.m. Maren Gregersdatter
f.241b Sifver Olsen paa Saugbanken g.m. Maren Tommesdatter
f.242a Kirsten Pedersdatter g.m. Amund Assersen smed

Christiania skifteprotokoll 4 1714-1720

f. 3b afg: Anna sl: Hans Hansen udi Vaterland
f. 5b Joen Knudsen Baadmand udi Vaterland
f. 6b afg: Jacob Jensen Sahlmagers Hustrue Margretha Jansdatter
f. 7b afg: Jens Olsen Wittenberg
f. 8b afg: Maren Petersdatter Rorchack, Balzer Svensens Hustrue (se protokoll 5, f.348a)
f. 9b afg: Ole Knudsens Hustrue Maren Jensdatter
f. 10a Thron Christophersen i Vaterland
f. 11a Sibilla Jørgensdatter, vognmand Peder Andersens hustrue
f. 12a afg: Maren Knudsdatter , sal: Emmiche Jørgensen (Sparre)
f. 19a afg: Kirsten Sørensdatter, Krigs Bogholder Griflows kiereste
f. 21a afg: Hans Rasch
f. 22b skipper Christen Pedersen Schiøt udi Wennebech
f. 23b afg. Arent Tostenss kiæreste Leene Nielsdatter (se protokoll 10, f.7a)
f. 24b afg. Peder Biørnsen Fischers hustru Karen Olsdatter
f. 25b afg. Raadmand Peder Pedersen Müller (se protokoll 1, f.101b)
f.116b afg. Hans Madsen (se protokoll 1, f.9a)
f.129a afg. Elen Peder Simensens udi Vaterland
f.131a afg. Else Jansdatter saugmester Clemmen Knudsens kone udi Saugbanken udi Waterland (se protokoll 10, f.86b)
f.132a afg. Aase Anfinsdatter skredder Jacob Andersens kone
f.133a afg. Johannes Touber ( g.m. Margrethe Christensdatter Wilt)
f.134b afg. Dorothea Jensdatter
f.136b afg. Sifver Mogensen (g.1.g. Maren Larsdatter, 2.g. nå enke Fridericha Friderichsdatter)
f.139a afg. Friderich Edvard Bager (g.m. Else Madsdatter) (se protokoll 1, f.208a)
f.146b afg. Simen Jørgensen (g.m. Sidsel Cathrine Emichsdatter Sparre)
f.148b afg. Johan Pettersen i Vaterland (g.m. Elle Tostensdatter)
f.149b afg. Petter Pipper
f.150b afg. Chatharine Fent
f.152b afg. Hans Lorens Reiman
f.154a afg. Dorothea Gullichsdatter pige
f.154b afg. Arve Due (g.m. Maren Nielsdatter)
f.156a afg. Hovel Gulbrandsen (g.m. Marthe Hansdatter)
f.157a afg.Anne Hansdatter Wangberg (g.m. Jacob Hansen Hahn vever) (se protokoll 3, f.79a og protokoll 5 f.357a)
f.158a afg. Christen Jensen og hans afg. hustru Elen Christensdatter
f.159a afg. Jørgen (Svendsen) Sindsen
f.161a afg. Maria Olsdatter Lars Evensens hustru i Pibbervigen (se protokoll 5 f.187b)
f.162a Mathias Andersens hustru afg. Anne Larsdatter (se protokoll 5 f.272a)
f.163a Mads Leegaards (Madtz Ibsen Legaard) hustru afg. Berthe (Birgitte) Olsdatter
f.164a afg. Laurids Pedersen Randers udi Hølen g.m. Johanna Søfrensdatter Solgaard (se protokoll 6, f.299b)
f.172a Anund Leversens hustru Anna Jørgensdatter I Hvidsteen
f.174a afg. Maren Hendrichsdatter Niemand possentmager Johan Henrich Rumfs (Rumph) hustru (se protokoll 3, f.120a og protokoll 10 f.141b)
f.176a afg. Niels Lorentzen Qvist (slottsbaker)
f.177a afg. Peder Olsen felbereder g.m. Elisabet Andersdatter (se protokoll 6, f.42a)
f.178a afg. Tarvald Arnesen og hustru Ingeborg Hansdatter udi Watterland
f.180a sl: Povel Jensen (Smed) og hustru Sara Christensdatter i Watterland
f.181a Michel (Petersen Wulff) Wolfs hustru Anne Maria Stefensdatter Schram (se protokoll 6, f.211a)
f.182b sl: Jens Augustinusen
f.184a Johannes Svendesens hustru Maria Svensdatter i Pebervigen
f.185a afg. Elias Petersen i Waterland (g.m. Berthe Gundersdatter)
f.185b Hans Brynildsens hustru Giertrud Sørensdatter i Watterland
f.186b afg. Peder Jensen Bærøe
f.189b afg. Saxe Erichsen i Watterland g.m. Anne Edvardsdatter (Eversdatter) (se protokoll 6, f.141b)
f.190b afg. (mamselle) Elsebeth Plade
f.196a Michel Michelsens (Rømer) guldsmeds hustrue Anna Andersdatter (se protokoll 8, f.130a)
f.197b Sl: Oluf Paulsen Arneberg
f.201b Jens Michelsen (snedker)s hustru Margrethe Davidsdatter
f.202b Hendrich Jochumsens hustru Maren Pedersdatter Surre i Waterland
f.204a Mathias Olsen
f.205a Ole Pedersen bødker
f.206b Poul Christian Schindler apotecher
f.208a feldskier Peder Dau (Dow)s hustru Mette Brandorph
f.208b Tolof Olsen tømmermand udi Pebervigen
f.210a Tore Christophersen vognmand
f.210b afg. Rasmus Dirichsen og hustru Marthe Olsdatter
f.212b Sl: Simon Bundskouv (Bonschou) tømmermands hustru Johanne Thommesdatter
f.213a afg. Peder Knudsen kleinsmed g.m. Kiersten Pedersdatter
f.214a Giert Ballis hustru Anna Margrethe Henrichsdatter
f.215a Rønnov Samuelsdatter Ole Nielsen tømmermand udi Waterlands hustru
f.215b Rasmus Olsen paa Saugbanken g.m. Berthe Nielsdatter (se protokoll 8, f.346b)
f.216b afg. Wilhelm Weideman bogtrycker
f.219a Iver Olsens hustru Boel Gregersdatter paa Saugbanken
f.220a Sl: Christopher Michelsen
f.222a Hans Brynilsens sl: hustru Margrethe Pedersedatter udi Waterland
f.223a afg. Oluf Sommerfelt viciteur
f.226a afg. Asser Amundsen smed
f.228a Peder Erichsens afg. hustru Elisabeth Israelsdatter udi Watterland
f.229b afg. Peder Grøns afg: hustru Anne Maria Lorendsdatter
f.230b afg. Hendrich Andersen (g.m. Giertrud Poulsdatter) (se protokoll 5, f.327a)
f.232a afg. Peter Demin urtegaardsmand (se protokoll 1, f.136b)
f.234b afg. Jacob Hougnesen (g.m Maria Marcusdatter)
f.235a Policarpus Reumans (Reiman) afg. hustru Anna Simonsdatter
f.238a Tarald Olsen tømmermand afg. hustru Mette Nielsdatter
f.238b afg. Amund Henrichsen ankersmed (g.m. Margrethe Larsdatter)
f.239b afg. Søren Jørgensen Kaaberslager
f.240b Samuel Jørgensens afg: hustru Anne Kirstine Christensdatter
f.241b sl: Niels Olsen bælgetreder (g.m. Chistence Christensdatter)
f.242a Niels Olsen Vognmands hustru Helle Steffensdatter udi Grendsen (se protokoll 5, f.374b)
f.243a afg. Lars Pedersen tømmermand
f.245b afg. Ole Simonsen og hustru Inger Michelsdatter i Watterland
f.247a afg. Hans Knudsen Bergh
f.248a afg. Birgitte Gundersdatter sl: Ellias Pedersens
f.249b afg. Alf Rolfsen
f.250a afg. Bodel Maria sl: Michel Pedersens
f.251b afg. Knud Svensen sæbsyder
f.252b afg. Hans Ingebretsen bødker
f.254a afg. Samuel Fahne
f.257a afg: Maria Tresse, Thomas Bruns
f.257b afg. Arne Anundsen kornmaaler
f.258b Hans Pedersen skredders afg: hustru Mette Christensdatter i Watterland
f.259b afg. Syver Knudsen i Grentzen
f.260b Bent Syversens afg. hustru Boel Erichsdatter i Grentzen
f.261b afg. Rasmus Kindt feldbereder
slutt

Christiania skifteprotokoll 5 1720-1728
f. 1c sl: Anders Sørensen og Berte Joensdatter i Pibervigen
f. 1f Johan Lind bogbinder g.m. Anna Maria Gram
f. 4b Anders Olsen Schierum udi Pibervigen g.m. Anna Pedersdatter
f. 5b Margrethe Simensdatter udi Watterland
f. 6a Laurs Laursen Bærum udi Pibbervigen g.m. Kari Haagensdatter
f. 7a Johan Martin Møller ugift
f. 8a – 8b Anthoni Tønnesen ugift
side mangler
f. 9b – 10a Anders Sørensen og Berthe Joensdatter udi Pibervigen (første del mangler)
f. 10a Ole Knudsen paa Saugbanken g.m. Johanne Halvorsdatter
f. 11b Hans Olsen udi Watterland g.m. Inger Ydesdatter (se også f.324b og protokoll 3, f.18b)
f. 13a Siri Svendsdatter i Pibervigen g.m. Ole Olsen Øraager (se protokoll 6, f.161a)
f. 16b Margrette Sørensdatter udi Watterland g.m. Søren Hansen
f. 17a Tore Olsen g.m. Anne Eschildsdatter
f. 18a Inger Svendsdatter i Grendsen g.m. Hans Christophersen hattemager
f. 18b Karen Oulsdatter paa Saugbanken g.m. Erich Amundsen
f. 19b Hans Hansen Holst casserer Weybyes tiener, ugift
f. 21a Knud Andersen skolemester enchemand efter Johanne Ottersdatter
f. 22b Maren Biørnsdatter enche efter skredder Mouritz Mouritzen (se protokoll 3 f.138a)
f. 23b Anne Biørnsdatter udi Watterland g.m. Ole Olsen
f. 26b Lisbeth Olsdatter udi Watterland g.m. byens tambour Gulbrand Hansen (se protokoll 3, f.16b og protokoll 6, f.271a og f.431b)
f. 27b Friderich Syversen i Grendsen g.m. Cathrine Sørensdatter
f. 28b Anne Elisabeth von Schønberg g.m. procurator Hans Povelsen
f. 32a Sidsel Svendsdatter g.m. Niels Berg kleinsmed
f. 35a Peder Biørnsen
f. 37b Aslag (Aslach) Olsen enchemand efter Elisabeth Christophersdatter
f. 39a Karen Johansdatter Lønnegren g.m. Claus Nielsen Schavenius
f. 41a Mogens Mortensen g.m. Karen Jørgensdatter Stranger
f. 44b Nicolai Friderichsen Edvard umyndig sønn af sl: Friderich Edvard bager
f. 45b Anne Davidsdatter g.m. skoemager Jacob Jensen (se protokoll 10, f.178a)
f. 46b Hans Jansen ugift
f. 48b Ingebor Pedersdatter udi Watterland g.m. Friderich Simensen vognmand
f. 49b Ragnild Amundsdatter udi Watterland
f. 50a Joen Hansen vognmand g.m. Johanne Gullichsdatter
f. 51b Jacob Jørgensen Trane udi Pibervigen enchemand
f. 52b Christopher Hansen udi Wattend g.m. Ellen Hansdatter Friis (Fritz) (se protokoll 10, f.166b)
f. 53a Jonas Hansen Vellerman kiøbmand enchemand efter Sille Nielsdatter Solgaard
f. 63a Else Andersdatter enche efter lieutenant Holst
f. 66a Karen Pedersdatter i Watterlands Storgade g.m. Christian Demin
f. 67b Hedevig Sebille Brun enche efter Ifver Blomhof
f. 70b Kistine Emanuelsdatter enche efter Jens Larsen
f. 72b Johanne Olsdatter udi Watterland
f. 73b Ole Gundersen ”ved Wolden” g.m. Kiersten Jochumsdatter
f. 74b Peder Enevoldsen Muus g.m. Anna Sibylle Isachsdatter Behn
f. 76a Anders Andersen paa Saugbanken g.m. Else Andersdatter
f. 77a Giertrud Hovelsdatter g.m. Mathias Hovelsen
f. 77b Sidsel (Cicel) Alfsdatter g.m. Peder Haagensen (se protokoll 6, f.77a)
f. 78a Marthe Pedersdatter
f. 79b Else Marie Jansdatter Rose g.m. peruqvemager Peder Hansen Vogt
f. 81a Morten Bonzen assistentz raad enchemand efter Maren Sørensdatter Kinck
f. 83a Extract efter skiftebrev efter Hans Nielsen i Soen
f. 85a Niels Rasmussen skipper g.m. Marthe Mortensdatter Berner (se protokoll 6, f.322a)
f. 87b Karen Michelsdatter udi Grendsen ugift
f. 89b Michel Jensen skoemager g.m. Elisabeth Jacobsdatter
f. 90a Alexander Hansen Holst by- og raadstueskriver g.m. Daarette Mogensdatter
f. 91b Niels Jacobsen Roll borgermester g.m. Dorothea Mogensdatter
f. 94b Peder Andersen vognmand g.m. Isabelle (Sibille) Pedersdatter
f. 97a Ingebret Erichsen Hoele g.m. Margrethe Jespersdatter Gram
f.100a Jørgen Hansen snedker g.m. Dorthe Jørgensdatter
f.101a Karen Nielsdatter paa Saugbanken g.m. Hans Olsen
f.101b Lars Findstad paa Grønland g.m. Berte Augustinusdatter
f.102b Simen (Norwigen) Norvig
f.103a Wiwiche Christophersdatter Friis enche efter Laurs Boyesen sorenskriver
f.105b Johan Jacob Wilster (Wildschut) apotecher g.m. Anna Jensdatter Wittrop
f.107b Johannes Johansen Kise i Grendsen
f.109a Peder Pedersen skredder og Anne Berentsdatter Platt
f.110a Michel Michelsen ugift
f.116b Maren Schüster ugift
f.117b Maren Pedersdatter g.m. knapmager Ole Josephsen Bistgaard
f.121a Karen Erichsdatter Leth g.m. Morten Pouelsen Wang megler
f.123a Ole Erichsen udi Fierdingen g.m. Gunor Olsdatter
f.123b Simen Hansen udi Watterland g.m. Berte Pedersdatter
f.124b Elen enche efter lieutenant Holst
f.126b Lars Nielsen ugift sønn av Niels Tobiesen og Helle Haagensdatter
f.127a Thore Hansen udi Watterland g.m. Berte Pedersdatter
f.128a Peter Schnechludt blikkenslager g.m. Maren Bertelsdatter (se protokoll 1, f.223a)
f.130b Johan Ludolf Calensky staldmester (død 1715)
f.131a Mathias Hovelsen g.m. Barbra Gulbrandsdatter
f.133a Pernille Biørnsdatter Gynge
f.134a Ole Biørnsen udi Watterland g.m. Berte Pedersdatter
f.136a Anne Jørgensdatter Sindsen g.m. Hans Jørgen Nicolaisen Nachschoug
f.140b Margrethe Halvorsdatter enche efter Amund Gullichsen
f.142a Johan Truelsen Mow g.m. Dorothea Hansdatter Blichfeldt
f.145b Erich Jensen Tormoe
f.146b Bergithe (Berte) Jansdatter Roes g.m. Carl Christophersen Læst (se f.179a)
f.148b Gunder Larsen udi Watterland g.m. Maren Hendrichsdatter
f.149b Else Jensdatter Plade enche efter foged Christen Hansen Smidt
f.163a Hans Olsen glarmester g.m. Else Larsdatter
f.164a Johannes Svendsen
f.167b Lars Poulsen og hans sl: hustrue Maren Pouelsdatter
f.169a Dorothe Jochumsdatter g.m. possentmager Johan Hendrich Rumph (se protokoll 10, f.141b)
f.170b Peder Hørloch g.m. Maria Elisabet Hartwigsdatter Ruge
f.173a Helene (Ellen) Mortensdatter Bonzen g.m. Peter Nordborg
f.175a Benette Andersdatter g.m. Anders Andersen Schaarup (se f.190b)
f.177b Inger Christophersdatter udi Watterland g.m. Elias Hansen (se protokoll 6, f.13b)
f.178a Marthe Hansdatter Fritz udi Watterland g.m. Christian Pedersen
f. 179a Christopher Nielsen udi Watterland g.m. Marthe Nielsdatter
f.179a Carl Christophersen Læst g.m. Ingebore Cathrine Petters (se f.146b)
f.185a Anne Elisabeth Jansdatter enche efter skoemager Ole Svendsen Vinberg
f.187b Lars Evensen tømmermand udi Pibervigen (se protokoll 4 f.161a)
f.188a Mathias Madsen Ring
f.190b Anders Andersen Schaarup (se f.175a)
f.191b Ouen Rolfsen skoemager udi Watterland enchemand efter Magrete Torbensdatter
f.192b Anna Albretsdatter enche efter Lorentz Andersen filegranarbeider(gullsmed)
f.196a Hans Bergen udi Pibervigen (selvmord i arresten)
f.197a Simen Christensen i Aggers Gaden g.m. Kirsten Jacobsdatter
f.198b Clemet Lorentz Jørgensen g.m. Maren Michelsdatter
f.199b Hans Petersen Rødder g.m. Anna Catharina Cortsdatter Coldevin
f.200b Rønov vognmand Hans Michelsens enche
f.201b Iver Andersen g.m. Margrete Haagensdatter
f.202b Maren Andersdatter g.m. Christen Pedersen raadstuetiener
f.203a Maren Joensdatter udi Hølen enche efter Søfren Lauridsen Soelgaard
f.244a James Collett jr. stadscapitain g.m. Karen Madsdatter Berg
f.247b Anne Hermandsdatter enche efter Niels Simensen
f.248a Boel Olsdatter paa Ildjernet g.m. Ole Gabrielsen
f.248b Jens Gundersen g.m. Inger (Enger) Margrete Christiansdatter
f.250b Maren Jensdatter g.m. Ole Willlumsen (se protokoll 6, f.294b)
f.252a Hans Reinholt snedker g.m. Else Stephensdatter (se f.317b)
f.253a Anne Catrine Lorentzdatter g.m. Georg Friderich Stein guldsmed
f.254a Christen Christensen ugift
f.270b Mette Jørgensdatter g.m. Erich Augustinussen (se protokoll 6, f.327b)
f.271b Morten Mortensen bager g.m. Mette Sophia Jørgensdatter
f.272a Mathias Andersen g.m. Else Maria Clausdatter (se også protokoll 4 f.162a)
f.273a Anne Catrine Henrichsdatter Michelsen enche efter Hermand Pohlmand
f.275a Daarte Petersen Røder g.m. Christian Fransen
f.277a Peder Michelsen ugift (sønn af stadscapitain Michell Søfrensen og Anne Hellesdatter)
f.277b Marthe Aslachsdatter udi Fierdingen enche efter Jacob Mogensen
f.278b Berte Olsdatter g.m. Syver Nielsen smed (se protokoll 6, f.68b)
f.279b Extract af skiftebrev Anders Søfrensen Ørtlein overhofretsprocurator g.m. Anna Beata Søfrensdatter Løchstøer
f.279b Morten Mortensen Stabech g.m. Ragnild Hansdatter
f.280b Annond Levordsen Hwidsteen g.m. Maricken Christensdatter Frost (se protokoll 6, f.23a)
f.284b Søfren Olufsen Bingen udi Pibervigen g.m. Cathrine Jacobsdatter (se protokoll 8, f.342b)
f.285a Cathrine Samuelsdatter g.m. Biørn Mauritzen Smith skredder
f.286a Anne Marie Hansdatter Glad g.m. Peder Erichsen Grøn
f.286a Karen Hovelsdatter g.m. Christian Hansen skoemagersvend
f.286b Peder Andersen Leth skoemager g.m. Maren Hansdatter
f.288a Karen Larsdatter g.m. Hans Davidsen (se også protokoll 3, f.42b)
f.290b Lars Larsen (se foranstående skifte og protokoll 3, f.42b)
f.291a Anne Margrethe Jensdatter udi Watterland g.m. Niels Gietvoldsen (Jevoldsen)
f.292a Johan Christophersen g.m. Ellen Erichsdatter
f.293a Andreas Nielsen Müller (Møller) viciteur g.m. Magrete Catrine Grevencop
f.294a Johan Christopher Lachman
f.295b Anders Andersen i Grendsen g.m. Boel Thoresdatter
f.296a Niels Christophersen i Fierdingen g.m. Ragnil Hovelsdatter (se protokoll 6, f.279b)
f.297a Else Kirstine Torgersdatter g.m. Christian Musticheit (se protokoll 8, f.169b)
f.298b Maren Pedersdatter enche efter bundtmager Peder Lange
f.299b Niels Andersen stoelmager g.m. Inger Petersdatter
f.300b Sidsel (Cicel) Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen kleinsmed (se også protokoll 7, 176b)
f.301a Karen Haagensen g.m. Simon Larsen
f.302a en fransk kiøbmand ved navn Henrichs
f.304a Morten Olsen Lund skredder g.m. Barbara Friderichsdatter
f.307a Hendrich Stein hattemager g.m. Anne Sørensdatter
f.308b Augustinus Andersen Flor ugift
f.313a Carl Gundersen vognmand udi Grendsen g.m. Berte Halvorsdatter
f.313b Anne Christophersdatter g.m. Stille Biørnsen tømmermand
f.314b Ole Andersen baadsmand paa Saugbanken g.m. Marthe Iversdatter
f.315a Anne Jensdatter g.m. Kej Jacobsen skoemager
f.316a Maren Johannesdatter udi Watterland g.m. Christen Joensen snedker
f.316b Karen Frandsdatter Friis g.m. Nicolai Christiansen Hertzug procurator
f.317b Else Stephensdatter enche efter Hans Reinholt snedker (se f.252a)
f.319a Maren Lauritzdatter enche efter Erich Olufsen Ancher (se protokoll 1 f.349a)
f.324b Inger Ydesdatter udi Watterland g.m. Ole Thommesen (se f.11b og protokoll 3, f.18b)
f.326b Johan Lorentz Walter musicantsvend
f.327a Gietrud Poulsdatter g.m. Peder Hansen Aarøe (se protokoll 4, f.230b)
f.328b Gunnild Jørgensdatter udi Watterland g.m. Lars Jensen
f.329b Iver Krabbe Linderoth udi Watterland ugift
f.331a Anne Margrethe Christensdatter g.m. Peder Rasmussen Almen (NB. Hun begravet i Fedt 25.03.1725) (se protokoll 6, f.167b)
f.332a Kirsten Pedersdatter Bloch g.m. Magnus Adeler (se protokoll 6, f.318b)
f.332b Jydiche Hansdatter g.m. Anders Olsen Mow
f.336a Erland Frandsen Fritz (Friis)
f.338a Jacob Christensen skoemager g.m. Sara Hansdatter
f.340b Anne Andersdatter Holst enche efter Gunder Jensen
f.341b Anne Margarete Andersdatter g.m. Jens Schram peruqvemager
f.343a Hans Pedersen Opdahl skredder g.m. Ursula (Aasle) Elisabeth Johannesdatter Hofman (se protokoll 6, f.284b)
f.345a Mette Larsdatter Farmen g.m. Hans Svendsen Gines
f.348a Baltzer Svendsen Roe g.m. Catharine Johansdatter (se protokoll 3 f.137b, protokoll 4, f.8b og protokoll 6, f.171a)
f.350a Christen Christensen fisker udi Pibervigen g.m. Ingebore Erichsdatter
f.350b Lars Jensen ugift matros
f.351a Stephen Pedersen tømmermand g.m. Anne Nielsdatter
f.352b Maren Engelsdatter g.m. Peder Tronsen skredder ( se protokoll 1, f.17a)
f.354a Catrine Michelsdatter Wendelboe ugift
f.355a Ole Pedersen fisker i Grendsen g.m. Dorte Olsdatter
f.355b Ole Erichsen udi Watterland i Fierdingen
f.356a Svend Michelsen og Anne Jørgensdatter udi Watterland
f.357a Anne Maria Olsdatter g.m. Jacob Andreas Hansen Hahn vever ( se protokoll 3, f.79a og protokoll 4, f.157a)
f.358a Augustinus Kreidahl g.m. Mette Christensdatter
f.358b Erich Saxesen paa Saugbanken g.m. Anne Andersdatter
f.359a Peder Biørnsen udi Watterland g.m. Maren Svendsdatter
f.360b Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Halvorsen Tryssell (se protokoll 6, f.50b)
f.362a Ole Joensen Blechen (Blegen) g.m. Marthe Larsdatter
f.362b Margrete Christiansdatter Ritter enche efter Hendrich Isachsen Been slagter
f.367b Helle Michelsen enchemand efter Sophia Cathrine Poulsdatter Vogt
f.369b Haagen Alfsen vever I Storgaden I Watterland g.m. Ane Olsdatter Raalstad
f.370b Maren Gulbrandsdatter paa Saugbanken g.m. glarmester Erich Knudsen (se protokoll 8, f.84a)
f.371a Else Kramer g.m. garver Johan Valentin Frich (Vrech) (se protokoll 3, f.79b)
f.372a Thomas Jacobsen Wismar g.m. Lisbeth Pedersdatter (se protokoll 10, f.134b)
f.373b Kirstine Olsdatter paa Saugbanken g.m. Mogens Endresen
f.374a Maren Andersdatter enche efter Tosten Andersen
f.374a Anne Jensdatter i Fierdingen g.m. Peder Bendsen
f.374b Ole Nielsen Ritter vognmand g.m. Baarild Olsdatter (se protokoll 4, f.242a, protokoll 8 f.358a, protokoll 9, f.281b)
f.375b Gorris Tisen g.m. Kistine Olsdatter
f.377a Anders Christophersen Østenbye g.m. Kirstine Justdatter Griis (se protokoll 8, f.338b)
f.377b Friderich Friderichsen garver paa Saugbanken g.m. Giertrud Bendsdatter
f.378a Jørgen Hansen Posten ved Saugane paa Byens Grund g.m. Anne Jansdatter
f.378b Poul Aslachsen g.m. Gunnild Samuelsdatter Fahne
f.379b Friderich Emanuelsen g.m. Kiersten Jørgensdatter (se protokoll 6, f.112a)
f.380b Kirsten Olsdatter paa Grønland g.m. kiøbmand Ole Pedersen Holm
f.382b/383a Elisabeth Jørgensdatter g.m. Brynild Andersen Taabel (se protokoll 10, f.12a)
f.384b Maren Sørensdatter enche udi Fierdingen
f.384b Anne Iversdatter g.m. Ole Olsen
f.386a Anna Sørensdatter g.m. Peder Taraldsen postmager
f.386b Jørgen Madsen i Grendsen g.m. Maren Olsdatter
f.387a Bergite (Berthe) Arnesdatter g.m. Baal (Baard) Pedersen
f.388a Maren Hendrichsdatter g.m. Rasmus Andersen kandstøber (kleinsmed) (se protokoll 6, f.426a)
f.388b Hans Mortensen Abelsted og hustrue Barbra Pedersdatter Rorkarch
f.389b Peter Grevencop g.m. Kierstine Hiorth
f.390a Johanne Johannesdatter g.m. Christopher Iversen (se protokoll 6, f 14b)
f.391a Inger Torsdatter g.m. Jacob Reiersen
f.392a Anders Larsen giørtler g.m. Anne Catharine Gotfredsdatter
f.393a Karen Pedersdatter g.m. Ole Olsen vognmand udi Watterland (se protokoll 6, f.147b)
f.395b Gundbiør Engebretsen bødker
f.396b Thommes Jensen Holter raadmand enchemand efter Margarethe Sivertsen Munch
f.402b Halvor Erichsen snedker g.m. Kiesten Olsdatter
f.404b Michel Weil fra Bøhmen
f.404b William Cornisch g.m. Maren Andersdatter (se protokoll 6, f.127a)
f.405b Niels Stephensen afg: tømmermand Stephen Pedersens sønn
f.406a Axel Lauritsen Stub g.m. Kirsten Jørgensdatter Brun
f.407a Lars Svendsen g.m. Dorthe Olsdatter udi Pibervigen
f.407a Henrich Stoch peruqvemager g.m. Kiersten Jørgensdatter
f.407b Edvard Michelsen g.m. Helene Hansdatter
f.409a James Collett (senior) commerce raad g.m. Karen Leuck (se protokoll 10, f.200b)
f.421b Annichen Larsdatter g.m. vognmand Søren Tordsen
f.422b Karen Christiansdatter Demin ugift
f.423 finnes mellom f.430 og f.432
f.424a Peder Christiansen Demin udi Watterland g.m. Ellen Torchildsdatter
f.426b Peder Iversen tømmermand g.m. Tore Olsdatter
f.427b Catharina Olsdatter g.m. Svend Joensen tømmermand udi Pibervigen (se protokoll 6, f.199a)
f.428a Karen Hansdatter Wold
f.428b Lars Erichsen Ancher ugift
f.429b Hans Olsen vognmand paa Saugbanken g.m. Maren Gulbrandsdatter
f.430a Ole Siversen smed i Grendsen g.m. Anne Stephensdatter
f.431a slutt

Christiania Skifteprotokoll 6 1728-1736

f. 2a forts. Ellen Erichsdatter paa Saugbanken g.m. Lars Andersen Aalgaard
f. 4a Karen Christophersdatter paa Saugbanken g.m. Amund Christophersen
f. 4b Lars Engebretsen bødker enchemand efter Anne Knudsdatter
f. 5b Jens Christensen ligger i Pibervigen g.m. Marthe Jørgensdatter (se protokoll 8, f.183a)
f. 6a Dorothea Halvorsdatter g.m. Anders Poulsen
f. 6b Hans Christophersen g.m. Maren Olsdatter
f. 7b Hans Erichsen snedker
f. 9a Samuel Olsen Diurman bundtmager g.m. Karen Willumsdatter
f. 10a Maria Elisabet Hartwigsdatter Ruge g.m. Peder Hørloch
f. 13b Elias Hansen g.m. Anne Larsdatter (se protokoll 5, f.177b)
f. 14b Christopher Iversen i Grendsen g.m. Olia Joensdatter (se protokoll 5, f.390a)
f. 15b Lars Juulsen paa Saugbanken g.m. Karen Truelsdatter
f. 15b Anne Engebretsdatter fra Trondhiem
f. 16a Henrich Erichsen i tieneste hos Karen Toller
f. 17b Jens Søfrensen kaaberslager og enkemann (se protokoll 1, f.227a)
f. 22a Anne Henrichsdatter Been g.m. garver Christian Mortensen Berner
f. 23a Annond Levordsen Hwidsteen (Anon Levordsen) (se protokoll 5, f.280b)
f. 23b Kistine Jensdatter g.m. maaler og veier Abraham Hansen Preus
f. 24b Mathia Madtsdatter Berg g.m. kiøbmand Jacob Kaae
f. 26a Christen Tobiesen (død 1713) tolder g.m. Marthe Clausdatter
f. 42a Elisabet Andersdatter g.m. Holger Jensen felbereder (se protokoll 4, f.177a og protokoll 9, f.127b)
f. 43b Ole Halvorsen paa Saugbanken g.m. Marte Maria Edvardsdatter
f. 44a Johannes Erichsen Fladebye paa Saugbanken g.m. Berthe Nielsdatter (se protokoll 8, f.346b)
f. 44b Torchel Jacobsen felbereder g.m. Johanne Jørgensdatter
f. 46a Johan Jørgensen Neuman g.m. Anne Maria Christensdatter Griis (se Aker Skifteprotokoll 1770-1780 f.74)
f. 47a Else Christine Mortensdatter Finchenhagen g.m. Romanus Friderichsen Møller (Müller) guldsmed
f. 48a Christen Pedersen Pindzlie (i Sørchedalen) udi Pibervigen g.m. Berthe Rasmusdatter
f. 48b Tarald Olsen tømmermand udi Pibervigen g.m. Dorthe Olsdatter
f. 49a Else Margrete Bartholin g.m. byfoged Michael Ermandinger
f. 50b Peder Halvorsen Tryssel landkremmer (se protokoll 5, f.360b)
f. 53a Ellen Taraldsdatter enche efter Anders Andersen Ulsholt
f. 54a Hans Olsen vognmand i Grendsen g.m. Anne Larsdatter
f. 55a Hans Jacobsen Hentz kudsk g.m. Anne Andersdatter
f. 55b Peder Olsen postmager g.m. Marthe Halvorsdatter
f. 57b Anna Sophia Hagedorn paa Saugene g.m. sæbesyder Johan Henrich Werner (se f.241b)
f. 59a Susanna Adelgunda Andersdatter Pip(p)er g.m. Hans Jacobsen Boldeus possentmager
f. 61a Johanne Christine Mortensdatter g.m. skredder Peder Jensen Mørch
f. 62b Christian Gierlou ugift
f. 64a Mette Kieldsdatter g.m. Christopher Evensen Piltingsrud (se f.298a)
f. 65a Erich Mortensen Stabech g.m. Anna Halvorsdatter
f. 66a Margrethe Lisbeth i Grendsen g.m. Peter Klemp (Clempau) overskiærer (se f.345b)
f. 67a Ingebor Knudsdatter g.m. murmester Christen Olsen
f. 68a Ole Olsen skoemager og hustrue Karen Torchilsdatter
f. 68b Syver Nielsen smed g.m. Marte Olsdatter (se protokoll 5, f.278b)
f. 70a Petter Siedelman amtmand Findmarchens Amt
f. 71a Johan Christian Smith g.m. Marthe Erichsdatter
f. 74b Anna Nielsdatter ved Saugene g.m. Engebret Iversen Møller
f. 76b Haagen Haagensen g.m. Marthe Eschilsdatter
f. 77a Peder Haagensen vognmand g.m. Gunil Joensdatter (se protokoll 5, f.77b)
f. 78b Jonas Pedersen udi Watterland g.m. Marthe Stenersdatter Juel
f. 79b Tøger Erichsen Grøn kiøbmand g.m. Margrete Mogensdatter
f. 95a Jacob Sandtman bogbinder ugift
f. 97a Ole Olsen i Fierdingen g.m. Anne Nielsdatter
f. 99a Birthe Reiersdatter g.m. Hans Nicolaisen
f.100a Jens Krabbe byefoged g.m. Annichen Clausdatter Vorm
f.105a Kierstine Olsdatter Glud g.m. toldskriver Anders Hansen Holst
f.109a Palle Lauritsen Stub paa Saugbanken g.m. Catharina Povelsdatter
f.110a Johanne Johansdatter Orve g.m. sadelmager Lars Michelsen (se protokoll 10. f.341a)
f.111a Anne Jacobsdatter udi Watterland g.m. Thore Engebretsen
f.112a Kiersten Jørgensdatter (NB! IKKE Christine Kramersdatter) enke etter Fridrich Emanuelsen (se protokoll 5, f.379b)
f.113a Margrete Frandtsdatter Bergmand enke etter handelsmann i Porsgrund Rasmus Rasmussen
f.115b Giertrud Keisdatter g.m. skoemager Jacob Gotfriedsen Calmar
f.116a Susanne Elisabeth Moth enke etter zahlkommissær, senere borgermester Frederich Frederichsen Bremer
f.121a Giertrud Colbiørnsensdatter g.m. Ole Schulstad
f.125a Veit Watlof felbereder g.m. Catharina Elisabeth Christiansdatter Weise (se f. f.398a)
f.126b Cathrine Mogensdatter Molbech g.m. Mathias Wilman skoemager
f.127a Extract William Cornisch skifteforretning (se protokoll 5, f.404b)
f.127a Poul Christian Schindler (sønn av apoteker ved same navn og stesønn til Friderich Julius Brandt)
f.127b Christen Larsen nattmand g.m. Kiersten Jensdatter
f.128b Lisbeth Olsdatter Wilstie g.m. skoemager Biørn Olsen
f.129b Allis Johannesdatter g.m. Søren Thoresen vognmand I Grendsen
f.131a Erich Throndsen i Grendsen g.m. Maria Sophia Willumsdatter Hauridtz
f.131b Marie Rasmusdatter Wind g.m. Anders Asbiørnsen
f.132a Berthe Tostensdatter ugift
f.133b Elsebet Plattenslager fra Ringkiøbing
f.135a Christian Frawen doctor, sønn av kirurg Chr. Frawen I Trondhiem
f.137a Niels Kaasbøl procurator ugift
f.141b Anne Eversdatter (Edvardsdatter) g.m. Aane (Arne) Hansen matros (se protokoll 4, f.189b)
f.143a Else Andersen g.m. Cornelius Petersen (se protokoll 8, f.134a)
f.143b Sl: Børre Børresen og hustrue Lisbeth Knudsdatter
f.145a Nicolai Frandsen Fritz ugift
f.146b Hans Nielsen skoemager g.m. Karen Larsdatter
f.147b Ole Olsen vognmand g.m. Anne Magrete Andersdatter (se protokoll 5, f.393a)
f.150a Anders Johansen Pip(p)er glassmester og kirkeverge g.m. Margrete Maria Jørgensdatter Bache (se protokoll 2, f.150a og f.251a)
f.153a Ole (Oluf) Christensen, tidligere rådmann og borgermester i Christiania
f.154a Ingebore Andersdatter g.m. glarmester Jørgen Pedersen
f.154b Erland Hansen ved Saugene g.m. Anna Olsdatter
f.155a Lars Philipsen bogbinder g.m. Mette Christensdatter
f.155b Ingebor Lisbet Larsdatter (datter av ovenstående) g.m. Peder Nielsen
f.156a Margrethe Olsdatter g.m. byens tambour Povel Gulbrandsen (se protokoll 9, f.259a)
f.156a Celle Maria Lorentzdatter ugift (23 aar)
f.157a Maren Jensdatter g.m. Halvor Joensen
f.157b Justus Gothard Treschow lieutenant og kiøbmand g.m. Magrethe Hansdatter Glad
f.160a Hans Godtfredsen paa Saugene og Cathrine Hansdatter fra Opsloe
f.160b Hans Olsen i Pibervigen sønn av Oluf Hansen klocher og Susana Jespersdatter Møller (se protokoll 3, f.30b)
f.161a Ole Olsen Ørager enkemann etter Siri Svendsdatter (se protokoll 5, f.13a)
f.162a Alf Knudsen (Østmoe) g.m. Maren Larsdatter Aalgaard
f.167a Sebilla Castensdatter Kamp ugift (datter av Casten Nielsen Kamp i 1. ekteskap med Boel Siffuersdatter)
f.167b Peder Rasmussen Almen vognmand g.m. Anna Catharina Pedersdatter (se protokoll 5, f.331a)
f.169a Barbra Thomesdatter g.m. Hans Pedersen skredder på Saugbanken
f.170a Martha Thimansdatter g.m. kandstøber Peter Sørensen I Pebervigen
f.171a Cathrine Johansdatter enke etter Baltzer Svendsen Roe (se protokoll 5, f.348a)
f.177a Sivert Thommesen Holter ugift
f.177a Oluff Frandsen Friis (Ole Frandsen Fritz) i Watterland g.m. Lisbeth Larsdatter
f.178a Johanne Jensdatter g.m. Anders Jørgensen Fritz
f.178a Michel Mathiesen Pløyen borger i Christiania, bosatt i Hølen g.m. Marthe Rasmusdatter
f.180a Morten Werner ugift
f.182b Bertel Mortensen g.m. Dorthe Jochumbsdatter Bendich
f.197b Antoni Hellesen Holter stadscapitain og kiøbmand g.m. Karen Fransdatter Bergmand (forts. f.374b)
f.199a Svend Joensen tømmermand og sl: hustrue Catrine Knudsdatter (se skifteprotokoll 5, f.427b)
f.200b Anne Jacobsdatter enke etter skredder Friderich Rasmussen Paludan (se protokoll 3, f.173b)
f.201a Hans Nissen raadmand
f.207b Helene Sophie Kaas enke etter Wilhelm de Tonsberg (se protokoll 7, f.95a)
f.209a Oluff Carlsen skredder g.m. Marthe Christophersdatter (se protokoll 3, f.118b)
f.211a Michel Petersen Wulff g.m. Maren Wulfsberg (se protokoll 4, f.174a)
f.213a Maria Jørgensdatter Brochmann g.m. Jacob Carlsen, kiøbmand i Drøbach og borger I Christiania
f.217b Anders Jensen Schoubye – fraflyttet ektefelle Barbra Svensdatter Wold
f.225b Margrethe Sifversdatter enke etter raadmand Hans Castensen Kamp
f.226b Anna Hansdatter g.m. bødker Pouel Mathiesen
f.227a Henrich Mortensen Barbye i Hølen g.m. Annichen Olsdatter Nyqværn
f.232a Dorothea Pedersdatter g.m. slagter Hans Olsen Gotland
f.233a Berthe Gregersdatter g.m. Peder Christophersen Blegøen/Ulvøen
f.233b Birgitha (Berthe) Gullichsdatter g.m. Niels Christensen i Grendsen
f.234b Sesele (Sidsel) Jensdatter enke etter smed Abraham Mortensen
f.236b Sl: Nicolai Nicolaisen felbereder og hustrue Rusine Adamsdatter Smith
f.239a Kield Michelsen Storm uhrmager
f.240a Tosten Larsen Brath og hustrue Marthe Pouelsdatter udi Watterland
f.241b Anna Sophia Hagedorn paa Saugene g.m. sæbesyder Johan Henrich Werner (se f.57b)
f.243a Jacob Nielsen gulsmed udi Soen
f.244a Elen Pedersdatter Bruun i Grendsen g.m. Hans Gundersen
f.245a Ingebor Hartvigsdatter udi Watterland g.m. Lars Engebretsen (se protokoll 2, f.2a)
f.247a Ebbe Joensen g.m. Maren Børresdatter
f.248a Røyan Andersdatter paa Saugbanken g.m. Mads Pedersen (se protokoll 10, f.226b)
f.249a Maren Nielsdatter Tanch g.m. Jonas Sørensen Soelgaard af Soen
f.252a Dorthe Jensdatter Hammerløf g.m. Jørgen Joensen Qvall på Falchensten (Stokke) (hun hadde forlatt ektefellen)
f.253b Hans Andersen Holmen g.m. Inger Larsdatter
f.260b Jens Jensen Hørbye skredder g.m. Ragnille Pedersdatter
f.262a Oluf Jensen Herstad g.m. Anne Pedersdatter
f.263b Gustav Adolph Lützow (Loutzou) ugift sønn av Christopher Friderich Lützow (Lowzow) og Engel Marie Storm
f.264a sl: Anders Olsens hustru Anna
f.265b Marte Nielsdatter udi Watterland g.m. Hans Olsen Ruud
f.266b Birgitha (Berte) Pedersdatter g.m. Povel Engebretsen
f.267b Sara Christensdatter i Fierdingen g.m. hiulmager Peter Petersen
f.268b Hans Torchildsen g.m. Kiesten Nielsdatter
f.269a Barthel Jørgensen skipper fra Flensburg
f.269b Christopher Tostensen Ulvøen g.m. Anna Sophia Gundersdatter
f.270a Peder Taraldsen postmager paa Saugbanken g.m. Rønnov Taraldsen (se protokoll 9, f.381b)
f.271a Berte Pedersdatter g.m. Gulbrand Hansen byens tambour (se protokoll 3, f.16b – protokoll 5, f.26b – f.431b her)
f.273a Andreas Strømboe uhrmager g.m. Ingebore Nielsdatter
f.276b Johan Bendsen Hofmann
f.277b Jonas Michelsen g.m. Karen Pedersdatter (separert)
f.278b Anders Larsen byens skorsteensfeier g.m. Catharina Pedersdatter
f.279b Ragnil Hovelsdatter i Fierdingen g.m. Lars Samuelsen (se protokoll 5, f.296a)
f.281b Siri Hansdatter g.m. Willum Christensen Sogn i Pebbervigen
f.284b Ursula (Aasle) Elisabeth Johannesdatter Hofman g.m. Jochum Mortensen Lund skredder (se protokoll 5, f.343a og protokoll 9, f.295b)
f.286a Peter Mathiesen
f.286b Peder Engebretsen smed g.m. Maren Hansdatter
f.288a Maria Knudsdatter i Watterland trolovet med Knud Thoersen
f.290b Anne Nielsdatter g.m. Anders Davidsen skoemager (se f.349b)
f.293a Anna Torersdatter g.m. Lorentz Pedersen
f.293b Mette Erichsdatter g.m. Johan Christopher Krøll (fortsetter 307a, se også protokoll 10, f.107b)
f.294b Ole Willumsen g.m. Martha Mogensdatter (se protokoll 5, f.250b)
f.295a Emerentze Samuelsdatter Fahne ugift
f.296a Christopher Christensen g.m. Anne Pedersdatter
f.296b Margrethe Petersdatter Demin g.m. Ole Alfsen
f.298a Christopher Evensen Piltingsrud i Fierdingen (se f.64a)
f.299b Johanna Søfrensdatter Solgaard i Hølen enke etter Lauritz Pedersen Randers (se protokoll 4, f.164a)
f.306b Helle Jacobsen Holter
f.307a Mette Erichsdatter g.m. Johan Christopher Krøl (se f.293b, se også protokoll 10, f.107b)
f.307b Anders Reiersen fra Ougestad i Lyngedal Præstegield
f.308b David Jochumsen Wernich skredder enkemann etter Sibilla Christiansdatter Ritter (se protokoll3, f.175a)
f.317a Lisbet Clausdatter g.m. Christen Pouelsen
f.318a Torchild Olsen g.m. Anne Halvorsdatter
f.318b Magnus Adeler enkemann etter Kirsten Pedersdatter Bloch (se protokoll 5, f.332a)
f.320a Jørgen Eilertsen bygmester og tømmermand g.m. Karen Povelsdatter (se protokoll 3, f.80b)
f.321b Anne Lavesdatter Floer g.m. Andreas Olsen Grubbe
f.322a Niels Rasmussen skipper (se protokoll 5, f.85a)
f.323a Margrethe Christensdatter g.m. guldsmed Mathias Remerdes (Reimers)
f.325b Policarpus Mathiesen Reiman garver g.m. Magdalene Ingvoldsdatter
f.327b Erich Augustinussen g.m. Maren Jørgensdatter (se protokoll 1, f.358a og protokoll 5, f.270b)
f.329b Peder Høegh slodsfoged g.m. Helena Friderichsdatter Kølner
f.336a Sophia Agnete Lützow ugift (søster av f.263b)
f.336b Peder Rolfsen paa Saugbanken g.m. Ellen Evensdatter
f.337b Tomes Mortensen Heichman i Pibervigen g.m. Sara Zachariasdatter (se protokoll 12, f.282a)
f.338a Daniel Hansen bager g.m. Maren Olsdatter
f.338b Antonette Hansdatter Wilstie g.m. vever Lenert Jørgen Hansen Hahn (se protokoll 9, f.168a)
f.339a Boel Maria Leth g.m. bager Morten Bertelsen (se f.392a)
f.340b Peder Christiansen Musticheit skoemager g.m. Anna Elisabeth Boinschy
f.341a Delingsforretning mellom fisker Anon Halvorsen og Anne Christophersdatter i Pibervigen (se protokoll 7, f.94a)
f.342a Forseglingsforretning etter Michel Erichsen paa Ravern (Revieret)
f.343b Jens Olsen bager i Watterland g.m. Maren Iversdatter
f.344b Hans Ibsen smed g.m. Anna Jensdatter
f.345b Petter Klemb overskiærer g.m. Maren Hansdatter
f.346a Skiftebrev etter delinkventen Morten Olsen Walberg
f.346b Mogens Mogensen i Pibervigen g.m. Siri Joensdatter
f.347a Hans Olsen g.m. Malene Larsdatter
f.347b Christen Povelsen snedker g.m. Giertrud Jacobsdatter
f.349b Anders Davidsen skoemager enkemann etter Anne Nielsdatter (se f.290b)
f.350a Anne Marie Iversdatter Tisted g.m. hattemager Hans Henrich Schnell
f.350b Niels Guttormsen Dahl (Døhl) g.m. Ingebore Christensdatter
f.351b Anders Andersen Phillorn g.m. Maren Biørnsdatter (forts. protokoll 7, f.9b)
f.352b Ole Knudsen muurmester g.m. Annichen Friderichsdatter (se også Christiania Pantebok 7b 1751-1755 p.454)
f.353b Samuel Ritter (Räder) fra Lübeck
f.354a Wilhelm Møller (Müller) g.m. Elisabeth Dorothea Hammer
f.355a Maren Andersdatter Aalmand g.m. Jochumb Jocumbsen Bendeche (se protokoll 10, f.76b)
f.357b Inger Mogensdatter g.m. Niels Olsen
f.359b Erich Pedersen skredder g.m. Blanceflor Jensdatter (se protokoll 9, f.118b)
f.363a Peter Erichsen Arbien kiøbmand og vandinspecteur enkemann etter Johanna Jensdatter Holm
f.373b Bent Joensen g.m. Maren Jacobsdatter
f.374b Antoni Hellesen Holter – delningsforretning mellom kreditorer (se f.197b)
f.376a Rasmus Pedersen g.m. Marthe Jensdatter
f.376a Rasmus Larsen g.m. Aase Olsdatter
f.376b Forseglingsforretning for afg: Sidsel Olsdatter enke etter raadmand Lars Christensen (se f.473b og protokoll 8, f.251)
f.376b Catrine Ottersdatter g.m. skredder Orchis Sørensen Bloch
f.379b Ane Gullichsdatter g.m. felbereder Johann Valentin Silgen
f.386a Maren Olsdatter g.m. vognmand Erich Olsen i Pibervigen (se protokoll 8, f.6b)
f.387a Guri Pedersdatter udi Pibervigen g.m. Johan Friderich Bregle (se protokoll 8, f.348a)
f.387b Ole Tronsen Dyna g.m. Mari Andersdatter
f.388a Jens Christensen (Bisgaard) raadstuetiener g.m. Anne Larsdatter
f.389a Niels Christophersen matros paa Saugbanken g.m. Ingebore Larsdatter
f.389b Jørgen Sørensen Brandt kaaberslager g.m. Maria Andersdatter (se protokoll 10, f.232b)
f.390b Lars Nielsen muurmester ved Watterlands Kirkegaard g.m. Kari Jacobsdatter
f.391a Anders Johansen vognmand paa Saugbanken g.m. Mari Gulbrandsdatter
f.391b Bent Olsen Schulstad g.m. Kirstine Haagensdatter
f.392a Morten Bertelsen bager (se f.339a og protokoll 3, f.70a)
f.395a Giøe Hansdatter enke etter Anders Christophersen Goustad
f.397a Morten Bendtsen Bach ugift (sønn av Bendt Sifversen og Boel Erichsdatter)
f.398a Catharina Elisabeth Christiansdatter Weise g.m. Johannes Søeberg karduanbereder (se f.125a)
f.399b Ole Larsen Diurman (Dyhrman) g.m. Maren Hansdatter
f.400b Susanne Friderichsdatter g.m. Kield Erichsen
f.401b Anders Hansen skoemager i Watterland g.m. Berthe Sophie Andersdatter
f.401b Anne Pedersdatter paa Saugbanken g.m. Mads Pedersen (se protokoll 10, f.226b)
f.402b Engebret Hermandsen Sogn g.m. Ide Maria Hansdatter Wilstie
f.404b Jens Madsen Gram overhofretsprocurator g.m. Anna Davidsdatter Klim
f.408a Sidsel Amunsdatter i Grendsen g.m. vognmand Andreas Asbiørnsen
f.409a Marthe Marie Paulsdatter i Watterland g.m. Erich Christensen Blegen
f.410a Gunder Johansen g.m. Karen Sophia Svendsdatter
f.411b Pouel Christiansen i Fierdingen g.m. Giertrud Christophersdatter
f.412a Johan Jochum Lonicer ugift
f.426a Anne Lauridtzdatter Hammer g.m. tolder og assessor Peder Willumsen
f.426a Rasmus Andersen kleinsmed g.m. Ellen Sørensdatter Bloch (se protokoll 5, f.388a)
f.427a Peter Albrecht Busch tolder g.m. Cille Clausdatter
f.431b Gulbrand Hansen byens tambour enkemann etter Berte Pedersdatter (se protokoll 3, f.16b – protokoll 5, f.26b – f.271a i denne protokoll)
f.434b Hans Christensen Bang slodsfoged
f.438b Hans Søfrensen Lemmich vice borgermester g.m. Ahled Jørgensdatter Neumann
f.440b Peder Hansen Vo(i)gt peruqvemager g.m. Birgithe Johansdatter Fent
f.448a Jens Larsen Smith i Fierdingen g.m. Elsebeth Botolphsdatter
f.449b Barbra Mouritzdatter Smith (IKKE Olsdatter som det står i skiftet) g.m. Jens Joensen skredder
f.450b Karen Olsdatter Lund g.m. Henrich Andreas Christiansen Boldeus
f.451b Sophia Christensdatter Smith g.m. Jens Jensen Flye qvartermester
f.454b Margrethe Larsdatter g.m. Jacob Jensen skoemager (se protokoll 10, f.178a)
f.455a Hans Misdorph ugift, forrige tiener hos grev Otto Rantzau (se protokoll 8, f.89a)
f.457a Extract Detlew Michaelsen Wibe ugift, geheime raad
f.457b Jørgen Pedersen ugift (sønn av kleinsmed Peder Knudsen, se protokoll 4, f.213a)
f.458b Søren Larsen g.m. Margrethe Jespersdatter Gram. Forseglings- og registreringsforretning.
f.460b Jørgen Christiansen Brochmand sahlmager g.m. Karen Christensdatter Wahrog
f.461b Anna Catharina von Debitz (Dybes) (del 1, bare de første linjene)
f.462-468 hoppet over, se under
f.469 Niels Albrecht Andersen Balling fortsetter (del 2), se under
f.463a Anna Catharina von Debitz fortsetter (del 3, siste del)
f.466b-468b Niels Albrecht Andersen Balling g.m. Margaretha Haagensdatter Hammer (f.469 over, del 1)
f.462 Anna Catharina von Debitz (del 2)
f.471a Niels Albrecht Andersen Balling forts. (del 4, siste del, del 3 f.470 nedenfor)
f.473a Bodil Thoersdatter enke etter Andreas Brøgger
f.473b Extract Sidsel Olsdatter enke etter Lars Christensen (se f.376b og protokoll 8, f.251)
f.474b Ole Eschildsen g.m. Berte Hellesdatter (se protokoll 3, f.237a)
f.476a-477b Niels Pedersen i Fiedingen g.m. Thore Andersdatter
f.470 Niels Albrecht Andersen Balling (del 3)
f.478a Niels Pedersen forts.
Slutt etter f.478

Christiania skifteprotokoll 7 1736-1737
f.1a afg: Johan Henrich Werner ved Saugene g.m. Sophia Olsdatter Meldahl
f.4a afg: Niels Pedersen Lund g.m. Marthe Mortensdatter Berner
f.5b afg: Marthe Jaensdatter enche efter Gullich Erichsen
f.7b afg: Maren Børgesdatter g.m. Hans Erichsen
f.8b afg: Niels Nielsen Brevold udi Fierdingen g.m. Ellen Christophersdatter (se Aker Skifteprotokoll 1770-1780 f.108)
f.9b afg: Anders Andersen Philoren avslutning g.m. Maren Biørnsdatter (se protokoll 6, f.351b)
f.9b afg: Susane Maria Thue g.m. Lars Tostensen konsumptionskriver
f.11a afg: procurator Hans Povelsen enchemand efter Anna Catharina Dewitz
f.19a afg: Niels Larsen Juell g.m. Maren Olsdatter
f.21a afg:Even Larsen ved Saugerne g.m. Gunnild Haagensdatter
f.22a afg: Niels Tanch
f.26b afg: Jens Nielsen Tanch kjøpmann i Son g.m. Anne Jacobsdatter
f.43b afg: Even Pedersen Sandvigen g.m. Barbra Larsdatter
f.45b afg: Ole Larsen Aarøe (Aares) losmann g.m. Else Chrsitensdatter
f.46b afg: Kirsten Jensdatter g.m. Lars Haraldsen
f.47b afg: Dorothea Casparsdatter enche efter stadsmusicant Carel (Charles) Baroyer
f.48b afg: Herman Neuberg (Neuburg)
f.49b afg: Hans Jacob Wulf (Hoffmand) g.m. Anne Kierstine Danielsdatter Faber
f.51b afg: Johan Frandsen
f.52b afg: Steener Christophersen
f.53a afg: Torris Abrahamsdatter g.m. Christence Christensdatter
f.54a afg: Christopher Leemand (Lehman) g.m. Else Joensdatter
f.54b afg: Hans Gundersen g.m. Torbor (Thorborre) Pedersdatter
f.55b afg: Marthe Clemetsdatter paa Saugbanken g.m. Thomas Olsen
f.56a afg: Christian Jeppesen g.m. Lisbeth Pouelsdatter
f.56b afg: Kirstine Nielsdatter pa Saugbanken g.m. Simon Andersen
f.57a afg: Helle Wernersen og hustrue Maren Larsdatter
f.60a afg: Maria Larsdatter g.m. Ole Johansen
f.60b afg: Knud Olsen i Pebervigen
f.61a afg: Peter Nordborgs konkursbo (var gift med Helene Mortensdatter Buntzen)
f.78b afg: Peder Tostensen g.m. Methe Kistine Andersdatter
f.79a afg: Thomas Petersen Ring
f.80b afg: Arve Jensen g.m. Anne Andersdatter
f.81a afg: Ingebore Olsdatter g.m. hjulmager Jens Larsen (se protokoll 10, f.163b)
f.82a afg: Samuel Philip Seidelin cancellie secretaire
f.84b afg: Anne Hansdatter i Pebervigen g.m. Ole Biørnsen
f.85a afg: Ole Hansen (Bech) glarmester g.m. Marte Jacobsdatter
f.86b afg: Elen Simensdatter g.m. Hans Davidsen
f.89a afg: Erich Christophersen Dæhli i Grændsen g.m. Maren Pedersdatter
f.89b afg: Joen Pedersen Schierven skoemager g.m. Karen Andersdatter
f.90b afg: Christopher Henrich Stargarth (Christopher Liflænder) skomager i Østre Qvarteer g.m. Kiersten Biørnsdatter (se protokoll 10, f.82b)
f.91a afg: Seier Andersen knapmager g.m. Karen Olsdatter
f.91b afg: Thomas Nielsen smaahusnæring g.m. Ellen Olsdatter
f.92b afg: Anne Maria Christophersdatter Stargarth g.m. Jens Cortsen With (Hvid)
f.93a afg: Anders Larsen Ejlandsen (Øland) matros paa Saugbanken g.m. Petronella Olsdatter
f.93b afg: Engebor (Ingebore) Larsdatter g.m. dreier Nicolai Andersen
f. 94a afg: Anon Halvorsen fisker i Pebervigen
f. 95a afg: Wilhelm de Tonsberg stiftamtmann og conference raad g.m. Helene Sophie Kaas (se protokoll 6, f.207b)
f.161b afg: Margrethe Haggensdatter Hammer enche efter Niels Albrecht Andersen Balling
f.164b afg: Anna Catharina Guttormsdatter lieutenant Claus Christophersen (Waager) Wagers hustrue
f.166b afg: Johannes Tostensen Døhl paa Saugbanken g.m. Anna Helgesdatter
f.167b afg: Maren Andersdatter Friis ugift
f.168b afg: Søren Gulbrandsen vognmand g.m. Johanne Jensdatter (fortsetter protokoll 8, f.34b og se protokoll 10, f.70b)
f.170a afg: Anders Olsen paa Saugbanken g.m. Karen Nielsdatter
f.171a afg: skoemager Simen Simensen Stochholmer g.m. Giertrud Michelsdatter Mørch
f.172a afg: Even Evensen Sandvigen g.m. Sophie Svendsdatter
f.172b afg: Elen Pedersdatter paa Grønland Hovel Hansens hustrue (se protokoll 10, f.147b)
f.173b afg: Anne Sophia Andersdatter Barch snedker Haagen Nielsens hustrue
f.174b afg: Hans Stephensen underbrandmester g.m. Berthe Olsdatter
f.176b afg: kleinsmed Niels Pedersen enchemand etter Sidsel (Cicel) Jørgensdatter (se protokoll 5, f.300b
f.178b afg: sadelmager Anders Nielsen Spangen g.m. Johanna Madsdatter
f.179b afg: Ole Johansen Mago(e) paa Saugbanken g.m. Gunild Johanna Olsdatter Blohm
f.180b afg: kaaberslager Johan Caspar Krüger (Krøger) g.m. Maren Gregersdatter
f.182b afg: Thore Jacobsen Field vagtmester g.m. Maren Nielsdatter
f.184b afg: Jens Olsen (Jøngen) Gøngen paa Saugbanken g.m. Ellen Olsdatter
f.185b afg: General Major og Stiftsbefalingsmand Lorentz Reichwein ugift
f.219b afg: Lars Olsen i Pebervigen g.m. Dorethe Olsdatter Undahl
f.221a afg: Cort Mortensen kornmaaler g.m. Margaretha Jensdatter (se protokoll 10, f.73b)
f.224b afg: Maren Olsdatter paa Saugbanken g.m. Morten Andersen Tangen
f.227b afg: Maria Nielsdatter Rødding i Pibervigen g.m. Lars Larsen Sørum (se protokoll 8, f.185b)
f.235a afg: Dorothea Olsdatter i Fierdingen
f.237a afg: Christen Olsen Kaholmen
f.240b slutt

Christiania Skifteprotokoll 8 1737-1741
f. 1a sl: Christen Christensen skoemager og hustrue Maren Larsdatter
f. 3b Karen Erichsdatter g.m. Ole Rasmussen
f. 4a Truels Joensen kudsk ugift
f. 5a Michel Hansen felbereder i Storgaden g.m. Anna Margrethe Christiansdatter Weiise
f. 6a Anne Torgersdatter g.m. Ole Olsen Kollebon (NB. Han er ikke død ved skiftet)
f. 6b Erich Olsen vognmand enkemann etter Maren Olsdatter (se protokoll 6, f.386a)
f. 7b Jaargen Pieters skipper fra Friisland
f. 7b Mette Simonsdatter Norvig g.m. pottemager Christopher Kinder (se protokoll 11, f.353b)
f. 8b Jacob Lauritsen Stub consumptionskriver g.m. Sophia Pedersdatter Læsø (Læssøe) (se protokoll 10, f.7b)
f. 9b Simon Brun Ober Visiteur g.m. Karen Erichsdatter Ancher (forts. f.92b, se dessuten protokoll 9, f.430b)
f. 10b Abraham Zachariassen Gran g.m. Anna Elisabeth Ruge
f. 17a Berte Tostensdatter ved Saugene g.m. Jens Olsen Buraas
f. 18a Johan Jørgen Marichs (Jørgen Marcus) paa Saugbanken vinforlader hos Peder Leuch g.m. Dorethea Berthelsdatter
f. 18b Haagen Svendsen g.m. Anne Olsdatter Grue paa Saugene
f. 21a Cornelius Christophersen mahler i Pebervigen g.m. Maren Jensdatter
f. 22a Hans Casten Hess ugift
f. 23a Niels Lauritzen Soelgaard delingsforretning (var gift med Else Svendsdatter)
f. 24a Maren Andersdatter enke etter skoeflikker Hans Olsen
f. 24b Ole Joensen g.m. Inger Kistine Jensdatter Juul
f. 25a Joen Clemmetsen vognmand g.m. Gunbiør Hansdatter
f. 26a Hans Christian With skredder g.m. Anna Catharina Jansdatter von Guren
f. 27a Sidsel Andersdatter g.m. Ole Larsen Boelverchet paa Saugbanken
f.28b Hans Christian Nesborg capitain lieutenant, ugift
f. 32b Stephen Olsen Smith peruqvemager g.m. Sidsel Haagensdatter
f. 33a Jesper Jensen Hall kudsk (dansk), ugift
f. 33b Marthe Jensdatter enche efter Rasmus Pedersen (se protokoll 6, f.376a)
f. 34b Søren Gulbrandsen vognmand g.m. Johanne Jensdatter (fortsettelse fra protokoll 7, f.168b og se protokoll 10, f.70b)
f. 34b Marthe Dorothea Danielsdatter Green g.m. Morten Krej
f. 36a Anna Baalsdatter i Grendsen g.m. Henrich Friderichsen linvever
f. 37a Margarethe Siffuersdatter enke etter Hans Castensen Kamp (se protokoll 1, f.305b)
f. 38b Ole Gulbrandsen Wager muurmester i Grendsen g.m. Ingeborg Christina Hansdatter
f. 39a Dorthe Jochumsdatter Brun enke etter Morten Berner garver
f. 47a Maria Anna Leth g.m. Johan Pohlman
f. 47b Amund Torgersen vognmand paa Grønland g.m. Marthe Andersdatter
f. 50a Poul Andreassen Holst skredder g.m. Wilemeche Maria Edvardsdatter Schaale
f. 50a Christian Michelsen Bustorph bøssemager i Grendsen g.m. Dorothe Taralsdatter
f. 52a Anna Jensdatter g.m. Henrich Gulbrandsen ved Watterlands Kirkegaard
f. 52a Bent Olsen lods g.m. Maren Pedersdatter
f. 53a Maren Nielsdatter Fischer paa Saugbanken g.m. Johan David Ambrosius
f. 53b Pouel Halstensen ugift, sønn av Halsten Pouelsen og Catrine Thommesdatter Holst (se protokoll 3, f.48a)
f. 55b Jørgen Thormølen feldskiær svend ugift (slekt i Bergen)
f. 56a Bodilla Maria Hansdatter Schultz g.m. sverdfeger Bertel Mortensen Colding (se protokoll 10, f.65b)
f. 57a Carl Olsen Heldt g.m. Ingebor Erichsdatter
f. 59a Morten Jansen i Fierdingen g.m. Kiersten Larsdatter
f. 59a Arne Larsen Aalgaard paa Saugbanken g.m. Kirsten Nielsdatter
f. 60b Hedevig Wolertsdatter Schierenbech g.m. snedker Hans Caspersen Seyer (se protokoll 9, f.170b)
f. 61a Anna Olsdatter Tonsen g.m. Peder Nielsen drejer (se f.320b)
f. 62a Casper Caspersen Seyer garver i Waterland g.m. Anne Jensdatter Bager
f. 62b Svend Knudsen saugmester i Waterland g.m. Rebecha Pedersdatter
f. 64a Maren Hansdatter g.m. Povel Diderich karduanbereder udi Waterland (se protokoll 5, f.286b)
f. 66a Johannes Pedersen Frøen og Ingebor Pedersdatter
f. 68a Annichen Olsdatter Nyqvern udi Hølen g.m. Jens Larsen Randers
f. 71b Povel Olsen Gynge (Jønge) skoemager g.m. Johanna Maria Andersdatter (NB. Skoflikker med samme navn død 1735) (se protokoll 10, f.187b)
f. 71b Peder Hansen ugift, tiener hos obr. Garman (en bror Michel Hansen ved garden i København)
f. 72b Anna Maria Troensdatter udi Waterlands Storgade g.m. Torgier Christensen
f. 73b Lars Christensen Løren udi Fierdingen g.m. Anna Catharina Alfsdatter (se Nedre Romerike Skifteprotokoll 5 1733-1739, f.341b)
f. 74b Hans Jensen i Fierdingen g.m. Maren Christensdatter
f. 74b Olov Nielsdatter i Fierdingen g.m. Gulbrand Jensen (se protokoll 10, f.9b)
f. 75a Catharina Lisbeth Andersdatter Brøgger i Grendsen g.m. vognmand Bent Bentsen (den senere høker)
f. 75b Elisabeth Christensdatter i Fierdingen g.m. Friderich Andersen (se f.323b)
f. 76b Maren Olsdatter g.m. vognmand Christopher Olsen
f. 77b Bent Hendrichsen Stoch ugift (se protokoll 5, f.407a)
f. 83b Anna Maria Cramer g.m. visiteur (senere Ober Toldbetient) Berthram Petersen
f. 84a Erich Knudsen glarmester g.m. Marte Larsdatter (se protokoll 5, f.370b)
f. 85a Samuel Erichsen Hofnagel g.m. Karen Jensdatter Krabbe
f. 87a afg: Lars Knudsen tømmermand i Grendsen og hustrue Maria Hansdatter
f. 88a Maren Svendsdatter udi Waterland g.m. Hans Malsteen Daliin kiøbmand
f. 89a Deelings Forretning Hans Misdorph hans creditorer (se protokoll 6, f.455a)
f. 91a Ingebore Maria Hansdatter g.m. Ole Tollefsen Lund giørtler
f. 92b Simon Brun Ober Visiteur g.m. Karen Erichsdatter Ancher (se f.9b)
f. 94a Maren Caspersdatter g.m. skoeleholder Matz Jensen
f. 95a Jacob Woldenberg Stadts Chirurgus i Christiania og hustrue sl: Sophia Lovisa Brandt
f.106a Sidsel Larsdatter Jyde i Waterland enke etter Peder Pedersen
f.108a Amund Joensen vognmand g.m. Catharina Larsdatter
f.109a Johanne Engebretsdatter (Sindsen) paa Hovedtangen g.m. smed Jacob Nielsen
f.110b Philip Ernst Møller (Müller) og hustrue sl: Ingebor Maria Jansdatter Fent
f.130a Michel Michelsen Rømer g.m. Elisabeth Catarine Erichsdatter Sparre (se protokoll 4, f.196a)
f.133b Maren Nielsdatter Berg paa Saugbanken g.m. Povel Mathiesen Trene (Trine) (se protokoll 10, f.338b)
f.134a Cornelius Petersen i Waterland enkemann etter Else Andersdatter (se protokoll 6, f.143a)
f.136b Deelings Forretning Birgithe (Berte) Christensdatter (datter av avdøde foreldre skoemager Christen Christensen og hustrue Maren Larsedatter, se f.1a)
f.137a Barbara Gulbrandsdatter g.m. Erich Christensen Blegen høker (senere kiøbmand)
f.139a Ouden Hansen bødker i Waterland g.m. Martha Hansdatter
f.141a Helene Larsdatter paa Saugbanken g.m. vognmand Peder Larsen
f.142a Marte Svendsdatter i Watterland g.m. aft. soldat Niels Olsen Trundhiem
f.142b Johanne Gulbrandsdatter ugift
f.143b Thore Hansen Ormsund ugift (se Aker Skifteprotokoller 7 f.323b og 7b f.355a)
f.146b sl: Frands Hendrichsen bødker og hustrue Kiersti Svendsdatter
f.148b Kirstina Hansdatter paa Saugbanken g.m. Peder Larsen Lang
f.150b Bodel Christensdatter g.m. forhen kudsk og soldat Lars Olsen
f.151a Ellen Mouritsdatter enke etter Michel Michelsen Kyhn
f.152b Christen Berthelsen snedker g.m. Maria Povelsdatter
f.154b Børre Andersen Beyer (Bejer) paa Saugene g.m. Anna Andersdatter
f.156b Knud Christensen Bierregaard stadsvagtmester paa Saugbanken g.m. Mette Maria Nielsdatter Møller (Müller)
f.158b Brynild Larsen paa Saugbanken g.m. Mette Andersdatter
f.160a Helena Larsdatter ugift tienestepige
f.160b Maren Pedersdatter Løchstør g.m. hattemager Hans Christophersen
f.161a Ingeborg Pedersdatter udi Watterland g.m. skredder Ludvig Christensen Møllerup
f.161b Johan Diderich Mundorph knapmager og sl: hustrue Karen Mortensdatter Qvernebache (se protokoll 3, f.71b)
f.168a Hans Larsen i Fierdingen g.m. Anna Olsdatter (se protokoll 9, f.423a)
f.168b Anne Thuesdatter Wulfsberg i Grendsen g.m. Bendt Olsen
f.169a Cornelius Svendsen i Fierdingen g.m. Tore Olsdatter
f.169b Christian Musticheit skoemager g.m. Else Pedersdatter Broch (se protokoll 3, f. 39a og protokoll 5, f.297a)
f.182a Engelbret Christophersen Holm bordhugger paa Saugbanken g.m. Maren Marcusdatter
f.183a Marthe Jørgensdatter i Pibervigen g.m. høker Johan Friderich Lemfort (se protokoll 6, f.5b)
f.184b Mathias Olsen g.m. Margrethe Michelsdatter Kyhn
f.185b Lars Larsen Sørum i Pebervigen g.m. Birgithe Martina Thommesdatter Heichman (se protokoll 7, f.227b)
f.189a Thomas Thøgersen g.m. Anna Andersdatter
f.191b Christen Pedersen Suur paa Granerøstøen (Nesodden) g.m. Mari Simensdatter
(en kort stund endres sideanvisningen)
f.192 Pouel Lam logerende
f.193 Niels Knudsen paa Bierget i Peberviugen g.m. Anne Jochumsdatter Worm (se protokoll 9, f.475b)
f.193b Frands Rasmussen i Pebervigen g.m. Anne Larsdatter
f.194a Inger Christensdatter g.m. Anders Andersen Tøien (se protokoll 9, f.121b)
f.195a Erich Hansen bødker paa Saugbanken g.m. Maria Berthelsdatter Bugge
f.195b James Collett d.y. ugift (sønn av James Collett og Karen Madsdatter Berg)
f.198a Gullich Pedersen g.m. Sidsel Simensdatter
f.199a Maren Christensdatter g.m. skoemager Mathias Hansen Rogen (se protokoll 9, f.110a)
f.202b Anna Collett g.m. stadsmajor Anthoni Pedersen Müller (se protokoll 10, f.31b)
f.212b Erich Andersen (Bondorph) enkemann (se også Christiania Pantebok 6a 1738-1741 f.195)
f.213b Lars Evensen ugift, sønn av Even Larsen fra Ween paa Løyten
f.246a Maren Jensdatter g.m. Hans Olsen snedker (se protokoll 10, f.302b)
f.248a Berthe Johannesdatter enke etter Mogens Jensen
f.250a Anna Joensdatter Horsens paa Saugbanken, ugift
f.251a Anna Evensdatter g.m. skoeflikker Hans Larsen (registreringsforretning)
f.251b Sidsel Olsdatter enke etter raadmand Lars Christensen (se protokoll 6, f.376b og f.473b)
f.266a Karen Knudsdatter udi Watterland g.m. Thoer Iversen
f.266a Peder Pedersen Asach udi Waterland g.m. Karen Nielsdatter
f.267a Jens Andersen g.m. Karen Jensdatter
f.272a Helena Torgiersdatter delingsforretning ( 1 ½ aar, datter av Torgier Christensen og sl: Anna Maria Troensdatter)
f.272b Adam Gabrielsen Ildjernet (ved Nesodden) handelsmand g.m. Karen Gulbrandsdatter
f.273a Mogens Mogensen Theiste ugift
f.306a Marthe Olsdatter g.m. Anders Andersen Eegelund
f.306b Birgitha (Berthe) Johannesdatter i Fierdingen enke etter kornmaaler Troen Mortensen
f.309b Extract (skiftekommisjonsforreting) Maren Nielsdatter Mogstad g.m. Claus Friderichsen
f.310b Bastian Mogensen g.m. Anna Lisbeth Olsdatter
f.311a Lauritz Olsen Holter kiøbmand g.m. Maria Nielsdatter Hauritz (se protokoll 9, f.406b)
f.317a Anna Pedersdatter g.m. Børge Zachariasdatter
f.317b Christian Larsen Lind g.m. Nicolyn Maria Knudsdatter
f.318b Ole Rasmussen Svane i Grendsen g.m. Dorothe Pedersdatter
f.319b Morten Christophersen Meyer i Watterland g.m. Maren Simonsdatter Mørch
f.319b Ingeborg Mortensdatter paa Saugbanken g.m. postmager Carl Valentin Anthonsen
f.320a Margaretha Hansdatter g.m. Engelbreth Hansen Ranum
f.320b Peder Nielsen Drejer og Karen Svendsdatter Dillerud (se f.61a)
f.323b Friderich Andersen g.m. Ellen Jensdatter (se f.75b)
f.328a Aad Olsen udi Saugbanken g.m. Gunnild Jacobsdatter (se protokoll 10, f.133a)
f.328b Lars Jensen murmester g.m. Marthe Svendsdatter
f.329b Ellen Jensdatter paa Saugbanken, ugift
f.330a Otter Christophersen paa Saugbanken g.m. Inger Madsdatter
f.330b Daniel Christiansen Ritter feldbereder g.m. Kirstine Gotfredsdatter Kindt
f.332b Margaretha Christensdatter g.m. skoemager Jens Nielsen Fynboe
f.333a Peder Andersen undermaaler g.m. Anne Marie Pedersdatter
f.333a Elisabeth Catharina Hammer g.m. kiøbmand og trelasthandler Hans Michelsen Storm
f.334b Hendrich Abrahamsen snedker g.m. Ellen Larsdatter
f.335b J(oh)an Olsen ligger g.m. Berthe Jacobsdatter (se protokoll 10, f.106b)
f.336a Niels Sørensen murmester i Pebervigen, enkemann
f.337a Bent Nielsen vognmand g.m. Maren Gulbrandsdatter
f.338b Kirstine Justdatter Griis g.m. procurator Ananias Raabech (se protokoll 5, f.377a)
f.341a Torgier Larsen mahler i Watterland g.m. Boel Pedersdatter
f.342a Bent Hansen Hiller (Heller) udi Pebervigen g.m. Berte Andersdatter
f.342b Cathrine Jacobsdatter udi Pebervigen enke etter Søfren Olufsen Bingen (se protokoll 5, f.284b)
f.344b Gunnild Jensdatter paa Saugene enke etter Baard (Baal) Hendrichsen
f.346b Berthe Nielsdatter paa Saugbanken enke etter Johannes Erichsen Fladebye (se protokoll 4, f.215b og protokoll 6, f.44a)
f.348a Johan Friderich Bregle i Pebervigen g.m. Ingebore Kirstine Jensdatter (se protokoll 6, f.387a)
f.351b Ole Pedersen Borse i Grubbe Gaden g.m. Karen Rasmusdatter Møller (se protokoll 11, f.228a)
f.352b Ole Andersen Bang byens vagtmester paa Christiania Raadstue g.m. Elisabeth Amalia Bremer
f.353a Hans Christian Luth brand directeur paa Byens Raadstue g.m. Magrete Andersdatter Walther
f.354b sl: Haagen Larsen Møller og hustrue Annichen Nielsdatter paa Saugene
f.356a Else Maria Friderichsdatter Brun g.m. skredder Peter Povelsen Bauer (se protokoll 11, f.359a)
f.357b Annichen Pouelsdatter g.m. skoemager Casper Jacobsen
f.358a Anders Pedersen Tranem (Tranum) i Grubbe Gaden g.m. Baarild Olsdatter (se protokoll 9, f.281b)
f.360b Helvig enke etter Niels Biering
f.362a Amund Larsen Robsahm g.m. Karen Christensdatter Wahrog (se Bragernes skifteprotokoll 3b f.332a)
f.382a Anne Christendatter Schiødt g.m. Jørgen Christensen Frost udi Høelen
f.382b Oluf Larsen paa Saugbanken g.m. Ellen Olsdatter
f.383b Margrethe Tollevsdatter g.m. høker (senere kiøbmand) Axel Simonsen Dillerud (se protokoll 11, f.64b)
f.384b Jochum Andersen enkemann etter Ruth Engelbretsdatter
f.386a Hans Hansen Ternant (den eldre) giørtler g.m. Sara Hendrichsdatter Niemand
f.388b Pouel Søfrensen Weybye g.m. Maria Alhed Collett (se protokoll 3, f.169a)
f.392a Joen Toresen vegter g.m. Maren Hansdatter
f.392a Friderich Matthiisen Flyg enkemann etter Ingeborg Nielsdatter (se protokoll 6, f.273a)
f.397b Peter Andersen Dalin bager g.m. Boel Jørgensdatter Serop
f.401b Thomas Jensen fuldmegtig tiener g.m. Anna Engelsdatter Dahle
f.405b Joachim Grønbech procurator
f.405b Erland Børresen i Pebervigen g.m. Anna Larsdatter
f.406a Jens Christensen Smith raadmand
f.410b Ole Engebretsen Balle g.m. Karen Mortensdatter (se protokoll 9, f.175a)
f.415a Ole Pedersen paa Saugbanken g.m. Maria Andersdatter
f.415b Pouel Jensen snedker g.m. Maren Pedersdatter
f.415b Michel Wilhelm Andersen Moss g.m. Anne Sophie Aachesdatter Engelholm (se protokoll 10, f.227b)
f.416a Extract Anne Elise Schultz g.m. kiøbmand Lars Sørensen Bugge (se protokoll 9, f.357a)
f.416b Maren Madsdatter Berg enke efter Jørgen Jørgensen Wiggers (se Follo sorenskriveri Skifteprotokoll 2 1723-1727 f.158a)
f.421b Henrich Jacobsen Lange procurator g.m. Margrethe (døpt Marte) Nielsdatter (se protokoll 12, f.551a)
f.427b Søren Jensen Bærøe i Drøbach g.m. Else Vind Rummelhoff
f.436b slutt
f.437a register

Christiania skifteprotokoll 9 1741-1749
f. 1a afg: skipper Biørn Olsen fra Hitterøe
f. 2a afg: Maren Olsdatter kiøbmand Just Christensen Smiths hustrue
f. 3b afg. Methe Hansdatter Abelsted sl: Schubarth
f. 3b afg. Biørn Mouritzen (Smith) skredder g.m. Karen Mathiasdatter
f. 6a afg: Karie Gulbrandsdatter afg: Adam Gabrielsen Ildjernet hustrue på Ildjernet
f. 8b afg: Anders Torgiersen g.m. Karen Tostensdatter
f. 9a afg. Anna Catrina Alvsdatter tømmermand Lauge (Lave) Axelsens hustrue (se protokoll 10, f.185a)
f.10a afg. Perdine (Berthine Henningsdatter) Donius uhrmager Daniel Pretorius hustrue
f.10b afg. Frantz (Johannes) Berg skipper i Drøbach g.m. Ulricha Dorothea Hiorth
f.17b afg. Engelskmannen William Knight i Søren Munchs iboende leje Huus
f.19a afg: Anna Margrete Conradsdatter Krej Hans Jespersens hustrue i Watterland
f.20b afg: Peder Nielsen Mejer gm. Dorothea Kirstine Johansdatter Bremer i Saugbanken
f.21a afg: Claus Olsen paa Grønland i Ager, forhen borger, g.m. Judithe Povelsdatter
f.25a afg: Abraham Winniche (Wenniche) g.m. Boel Hansdatter i Søndre Qvarteer
f.26a afg: Jens Michelsen (Vogt) snedker g.m. Ragnild Jensdatter
f.28a afg: Edvard Emanuel Faber feldskiærsvend
f.29b afg: Friderich Jacobsen Brun bogbinder og boghandler gm. Marte Christiansdatter Ritter
f.32a afg: Elisabeth Torbiørnsdatter Grubbe Jens Lidemarchs hustrue
f.35a afg: Karen Christensdatter sl: Mogens Endresens hustrue i Pebervigen
f.36a afg: Hendrich Gundersen (Ringdahl) i Saugbanken gm Else Olsdtr Schierven dy
f.40b afg. Jens Stephensen paa Saugbanken g.m. Anna Michelsdatter
f.41b afg. Karen Nielsdatter paa Saugbanken sl: Anders Olsen vognmands Enche
f.43a afg. Inger Nielsdatter Hans Friderichsens hustrue
f.43b afg. Anders Hansen byens vegter Klinchenberg i Pebervigen
f.43b afg. Ole Hansen
f.44b afg: Lars Hansen Togstad consumptions under-betient gm Hellena Jensdatter
f.45b afg. Peder Mathiesen og hustrue Anna Nielsdatter
f.48a afg. Gunmund Mortensen bødker g.m. Ragnild Larsdatter
f.49a afg: Peder Erichsen Grøn negotiant g.m. Anna Catharina Hageman
f.107b afg: Maren Evensdatter Johannes Nielsen (Levere) Levre’s hustrue (se protokoll 10, f.104a)
f.109a afg: Johan Arnhold Harmsen kandestøber gm. Karen Knudsdatter Hofnagel
f.109b afg. Christopher Christophersen gm. Anna Pedersdatter
f.110a afg. Mathias Hansen Rogen (Røgen) skoemager g.m. Karen Larsdatter Tangen (se protokoll 8, f.199a)
f.111b afg. Ingebore Simensdatter enke fra bymarken sl: Johannes Jacobsen
f.112a afg: Elen Pedersdatter Hans Jacobsen Bechelaugets hustrue
f.113b afg: Peder Lund (født i Langesund), g.m. Boel Kirstine Josten (i Brevik)
f.116a afg: Cathrina Frantzdatter Bloch ugift
f.118b afg: Blanceflor Jensdatter skredder Erich Pedersens enke (se protokoll 6, f.359b)
f.120b afg: Christen Evensen g.m. Anna Olsdatter
f.121b afg. Anders Andersen Tøyen g.m. Karen Olsdatter (se protokoll 8, f.194a)
f.123a afg. Claus Petersen Demin skredder g.m. Anna Margrete Larsdatter
f.124a afg: Maren Engelsdatter ugift
f.127b afg. Holger Jensen felbereder i Watterland g.m. Berthe Magdalene Pedersdatter Trane (se protokoll 6, f.42a og protokoll 10, f.179a)
f.128b afg. Halvor Andersen Bye paa Grønland og borger g.m. Inger Sørensdatter
f.130b afg. Jørgen Engebretsen paa Grønland og borger g.m. Kirsten Tobiasdatter
f.132b afg: Anna Margeta Christiansdatter Michel Sørensen Thøring felbereders hustrue
f.134b afg: Peder Hansen Holt husnæring, borger g.m. Elisabeth Jensdatter Støhr
f.135a afg: Anders Amundsen Grenager, Pebervigen g.m. Birgithe Martina Thommesdatter Heichman
f.136b afg: Peder Hansen Aarøe undervisiteur i Øvre Strandgade g.m. Anna Iversdatter Laugland
f.137b afg: Gabriel Torn(e)berg paa Saugbanken g.m. Christiana Sophia Jahnsdatter
f.138b afg: Karen Jensdatter Hans Nielsens hustrue
f.139a afg: Amund Christophersen smed paa Saugbanken g.m. Kistine Pedersdatter
f.140b afg: Niels Jørgensen kudsk ugift
f.140b afg: Anders (Andreas) Thomassen Rusch sergeant I Waterland g.m. Ellen Larsdatter
f.144a afg: Kield Christensen fra Colbiørnsvigen ved Arendahl
f.144b afg: Andreas Rabe g.m. Catharina Christine Clausdatter Gluchsteen
f.149b afg: Flemming Teigler (Theiler) skredder g.m. Anna Olsdatter
f.150b afg: Catarina Johansdatter Halsten Jensen tømmermands hustru paa Saugbanken
f.151a afg: Justitz Raad og Justitiarus Lucas Kierulf g.m. Sophia Dorothea Møinichen
f.166a afg: Elen Tostensdatter kjøpmann Henrich Baltzersens hustrue i Waterlands Storgade
f.168a afg: Linnert Hansen Hahn (Lenert Jørgen Hansen Hahn) vever g.m. Catharina Pedersdatter
f.170a afg: Christen Reiersen Døli i Grendsen g.m. Synnoe Halvorsdatter
f.170b afg: Hans Casperrsen Seyer snedker g.m. Maren Larsdatter Hoverud (se protokoll 8, f.60b)
f.172a afg: Lars Olsen Riis i Fierdingen g.m. Anna Nielsdatter
f.175a afg: Karen Mortensdatter Christopher Toresens (Thoersens) hustrue (se protokoll 8, f.410b)
f.178a afg: Johan Vigant (Wiegant) Stein hattemager og hustrue Maren Madsdatter
f.184a afg: Nicolay Hansen ober Viceteur i Bergen
f.184b afg: afg: Kiersten Christophersdatter afg: Anders Hansen Schie i Watterland
f.186b afg: Aasle Hansdatter Søren Pedersens hustrue i Pebervigen
f.187a Jochum Kaaes afdøde 2de stivbørn Kirstine Alfsdatter og Casten Alfsen etter hans hustrue Maren Larsdatter Aalgaard og tidligere ektefelle Alf Knudsen.
f.187b afg: Elisabeth Catharina Røring ugift
f.192b afg: Hans Haraldsen g.m. Dorothea Bendsdatter
f.194a afg: Elen Larsdatter sl: Henrich Abrahamsen snedkers enke
f.195a afg: Giertrud Rasmusdatter Peder Olsens hustrue
f.196b afg: Jens Olsen Fischer og hustrue Karen Andersdatter
f.203a afg: Barbroe Larsdatter Friderich (Jacob) Müllers enche
f.211a afg:Engebret Olsen Lie g.m. Sidsel Maria Olsdatter
f.212a afg. Herman (Jørgensen) Wissing knapmager g.m. Mette Maria Friderichsdatter Rose
f.213b afg. Amund Olsen Schar g.m. Gunnild Johannesdatter i Pebervigen
f.214b afg: Margrette Torsdatter Jacob Jacobsen vognmands hustrue
f.216b afg: Maren Gregersdatter sl: Caspar Krüger (Krøger) kaaberslagers hustrue
f.222a afg: Hans Erichsen ved Waterlands Kirkegaard g.m. Margrethe Pedersdatter
f.222b Extract skiftebrev afg: Anne Friderichsdatter Brun, Povel Haslefs hustrue
f.222b afg: Lars Nielsen bager g.m. Jørine Nielsdatter
f.223b afg: Christopher Pedersen Frøen og hustrue Maren Halvorsdatter Dahl
f.227b Extract skiftebrev ”Andet samfrænde-skifte” sluttet etter Madame Wulff (dvs. Inger Friderichsdatter Brun, enke etter Frantz Christopher Wulff, senre gift med Jørgen Lassen)
f.227b afg: Ulrich Rasmussen i Pebervigen g.m. Marthe Clausdatter
f.230b afg: Anna Svendsdatter Svane sl: Hans Bielches hustrue
f.233a afg: Margareta Andersdatter Tobiesen Robert Kaaes hustrue
f.235a afg: Anna Nielsdatter Christen Hansen (Røhr) Røers hustrue
f.235a afg: Halvor Halvorsen g.m. Anne Pedersdatter
f.236a afg: Giertrue Carlsdatter Grubbe Henrich Andreas Boldeus hustrue
f.237a afg: Joen Olsen Gran og hustrue Karen Rasmusdatter
f.247a afg: Justitz Raad og President Peter Resen g.m. Maria Alhed Collet
f.259a afg: Poul Gulbrandsen byens tambour g.m. Anna Clausdatter (se protokoll 6, f.156a)
f.260b afg: Ottillia Sørensdatter Glud Søren Povelsen Røyens hustrue
f.264b afg: Ole Biørnsen i Pebervigen g.m. Anna Pedersdatter
f.265a afg: Ole Tordsen grovsmed g.m. Anna Jensdatter
f.266a afg: Gulbrand Hansen Tullin g.m. Ragnil Hansdatter Dehli
f.268b afg: Niels Giewaldsen g.m. Berthe Nielsdatter
f.270b afg: Anna Maria Egerding Albrect Nehrmans hustrue
f.270b afg: Ole Christophersen sadelmager g.m. Kistine Sophia Andersdatter Bech
f.272b afg: Christen Andersen Wil(d)schiøt skriverkarl g.m. Margaretha Nielsdtr. Broch
f.275b afg: Hans Olsen
f.276a afg: Kisten Jacobsdatter skoemager Herman Hansens hustrue
f.276a afg: Giertrud Bondsdatter paa Saugbanken Christian Frandsen Fritz hustrue
f.278a afg: Hans Christian Brandt
f.278a afg: Friderich Mortensen g.m. Siri Alfsdatter
f.278a afg: Karen Nicolaysdatter Jørgen Olsen kleinsmeds hustrue
f.279a afg: Anders Larsen feier g.m. Gunnild Nielsdatter
f.279a Forseglingsforretning afg: Ambiør Marie Jensdatter Wilhelm Weidemands enke
f.280a afg: Anders Pedersen Smith g.m. Lovise Nicolaysdatter Lohman (se protokoll 10, f.121b)
f.281b afg: Baarild Olsdatter tømmermand Stephen Stephensen Luths hustrue (se protokoll 5 f.374b, protokoll 8 f.358a, protokoll 9 f.281b)
f.282b afg: Tosten Gunnersen g.m. Inger Sørensdatter
f.285b Extract skiftebrev afg: bundtmager Caspar Gotlieb Bornemann g.m. Maren Jensdatter Lidemarch
f.285b afg: Elef Knudsen skoeflicher g.m. Ingeborg Hovelsdatter
f.286a afg: Peder Sørensen Munch skriverkarl, dansk, ugift
f.286a afg. Berthe Christensdatter Hans Hellesens hustrue
f.286a afg: Peder Andersen Stie g.m. Anne Margrethe Meyer
f.286b afg: Petronelle Sørensdatter vekter Adam Schiønnesens hustrue
f.286b afg: stoelmager Christian Ludvig Frigast g.m. Inger Maria Sciøt
f.287b afg: Magrethe Knudsdatter ugift
f.287b afg: Anna Nielsdatter ugift
f.290a afg: Karen Castensdatter Peder Rasmussens enche
f.290b afg: Elen Olsdatter Peder Rasmussens enche
f.290b afg: Anna Sørensdatter Glud Arendt Tostensens hustrue (se protokoll 10, f.7a)
f.291a afg: Michel Torgiersen paa Saugbanken g.m. Kistine Pouelsdatter
f.292a afg: Anna Hansdatter glassmester Lars Jørgensens hustrue
f.292b afg: major Jens Hansteen g.m. Maren Mechlenburg
f.293a afg: Niels Arentsen og hustrue Karen Olsdatter
f.294b afg: Thore Iversen i Waterland (enkemand etter Karen Knudsdatter)
f.295a afg: Christian Torbiørnsen g.m. Maren Jacobsdatter
f.295b afg: Jochum Mortensen Lund skredder g.m. Kirstine Christophersdtr. Stargart
f.296a afg: Margrethe Olsdatter g.m. Christen Jensen i Waterland
f.296a afg: Margrethe Michelsdatter Ole Gunnulsen (Gunoldsen) hustrue i Fierdingen
f.296b afg: Christence Frandsdatter skoemager Jens Sørensen Bruuns hustrue
f.296b afg: Anders Olsen Ulvøen g.m. Kirstine Svendsdatter
f.297a afg: Severin Sørensen g.m. Maren Pedersdatter (se protokoll 10, f.118b)
f.297a afg: James Allin g.m. Mallene Danielsdatter
f.297a afg: Ragnild Amundsdatter g.m. Erich Erichsen
f.297b afg: Dorthea Stephensdatter Lars Pedersen Kruses hustrue
f.297b afg: Hans Turmand (Thurman) ugift
f.297b afg: Karen Sophia Hansdatter Kyhn
f.298a afg: pottemager Johan Berg ugift
f.299b afg: Maren Jensdatter ugift
f.300b afg: Kirstine Pedersdatter ugift
f.301a afg: Dorothea Madsdatter Arne Olsen Tvetens enche
f.301b afg: Johannes Povelsen g.m. Anna Catharina Henrichsdatter Tønsberg
f.301b afg: Anna Maria Saxesdatter Ole Gabrielsens hustrue (handelsmann Ildjernet)
f.302a afg: Henrich Andersen paa Saugbanken Berthe Marie Johannesdatters enkemann
f.303a afg: Anna Margaretha Krabbe Jens Nordmanns hustrue
f.304a Extract afg: Christina Christophersdatter Hammer Ole Jacobsen Bendeches hustrue
f.304a afg: Ingeborg Nicolaysdatter Smith skomager Anders Olsens hustrue
f.304b afg: Margrethe Mortensdatter Schiønne Olsens hustrue paa Philipstadtangen
f.304b afg: Anna Iversdatter sadelmager Morten Hansen Alters hustrue
f.305a afg: Ansteen Jensen (Joensen) g.m. Karen Pedersdatter
f.305b afg: Berthe Andersdatter i Pebervigen enche efter Samuel Arnesen
f.306a afg: murmester Ole Joensen Abel g.m. Else Nielsdatter Guttormsen
f.307a afg: handelsmann Ole Gabrielsen Ildjernet g.m. Berthe Bastiansdatter
f.309a afg: Ole Arnesen Løchen g.m. Else Henrichsdatter
f.309b afg: Tore Benjaminsen Engebretsen g.m. Gunner Toresdatter
f.310b afg: Arne Erlandsen g.m. Maren Olsdatter i Waterland
f.311b afg: Jørgen Andersen ugift fra Aalborg, bror til Peder Andersen g.m. Anne Pedersdatter
f.311b afg: Ole Svendsen Blix ugift
f.312b afg: Anna Maria Olsdatter Jacob Hansen Cramers trolovede og Hans Christian Eliesons enche
f.312b afg. Helle Larsen Ruus g.m. Anna Knudsdatter Saxe
f.314b afg: Ole Andersen g.m. Karen Clausdatter
f.315a afg: Anna Catharina Jacobsdatter sadelmager Svend Svendsens hustrue
f.315b afg: Martha Johannesdatter Friderich Pedersens hustrue
f.318a afg: Margaretha Lund sl: Lieutenant Elenbroch (Wilhelm Friderich Ellebracht) paa Saugbanken
f.318b afg: Claus Schavenius g.m. Malene Mortensdatter Lund
f.321a afg: Michel Heide enkemand efter Cathrine Jensdatter Schive
f.323a afg: Susanna Olsdatter Windberg Christian Mortensen Berners hustrue
f.324a afg: Hans Jacobsen Tulle g.m. Maria Catharina Hansdatter
f.324b afg: Anders Jørgensen Stranger g.m. Maren Henrichsdatter Carlsen
f.325b afg: Maren Andersdatter Hovel Iversens hustrue
f.326a afg: Claus Friderichsen g.m. Marthe Evensdatter
f.332b afg: Ole Simensen veier og vraker Ane Christensdatter Tidemands enkemand
f.333b afg: Anna Jensdatter grovsmed Peter Olsens hustrue
f.335b afg: Marthe Pedersdatter Hammer Engvold Erichsens hustrue
f.336a afg: kudsk hos Poul Vogt Lars Pedersen ugift
f.337a afg: Giertrud Jacobsdatter Christen Povelsens hustrue
f.338a afg: hattemager Hans Christophersen enchemand efter Maren Pedersdatter
f.338b afg: Erich Larsen g.m. Johanne Jørgensdatter
f.339b afg: Elsebeth Andersdatter Anders Larsen Bierings hustrue
f.346b afg: Kiersten Nielsdatter kleinsmed Johannes Bachs hustrue (se protokoll 10, f.87b)
f.348b afg: Kierstine (Christine) Diderichsdatter Egelund Anders Nielsen Harboes hustrue
f.349b afg: Hans Nielsen g.m. Berthe Sørensdatter
f.350a afg: Johanne Madsdatter sahlmager Hans Wichman Jochumbsen Kyhns (Køhn) hustrue (se protokoll 10, f.81a)
f.350b afg: Anders Andersen Fielbach paa Saugbanken g.m. Karen Erichsdatter (se protokoll 10, f.214a)
f.351b afg: Christopher Andersen Dahl g.m. Karen Pedersdatter
f.354a afg: Anna Joensdatter i Pebervigen, Peder Jørgensens hustrue
f.354b Gunnild Nielsdatters fraskilte mann Jørgen Nielsen som har vært bortreist i 22 Aar
f.354b afg: Hans Hansen Bielche død i London
f.355a afg: Susanna Sørensdatter ugift
f.356a afg: Hans Olsen Ruud i Waterland g.m. Gunild Andersdatter
f.357a afg: Helvig Larsdatter enke i Pebervigen
f.357a afg: Lars Sørensen Bugge enkemann etter Anne Elise Schultz (se protokoll 8. f.416a)
f.372a afg: Truels Hellesen Muusdorph (Mustorp) i Fierdingen g.m. Kirsten Larsdatter Ørum
f.374b afg: Mette Hansdatter Majbom g.m. Peder Jørgensen
f.374b Extract afg: Karen Pedersdatter Ploug og gjenlevende Johan Herman Kierchoff
f.374b afg: Syver Olsen i Pebervigen Anne Mogensdatters enchemand
f.374b afg: Gulbrand Christophersen og Maren Christensdatter
f.377b afg: maler Anders Jacobsen Rude enkemann etter Else Cathrine Olsdatter Bruun
f.378b Extract Maren Pheiff og Jens Schram
f.378b afg: Mette Nielsdatter Aamodt Ole Pedersen Taraldruds hustrue
f.381b afg: Rønnov Amundsdatter Alv Knudsens hustrue (se protokoll 6, f.270a)
f.382a afg. Justitz Raad og President Johannes Koefoed ugift
f.383b afg: knapmager Ole Poulsen g.m. Johanne Maria Knudsdatter Hofnagel
f.384a afg: Lars Baltzersen Roe (Roos) høker g.m. Karen Povelsdatter
f.384b afg: Jens Mørch handelsmand g.m. Maria Sophia Norgen
f.388a afg: Adriana Andersdatter Røhr Jochum Mortensen Berners hustrue
f.389a afg: bødker Mathias Hansen g.m. Maren Christophersdatter (se f.448a)
f.390b afg: Siri Larsdatter sl: Peder Hansen Møller
f.391b afg: pige Mette Olsdatter Ripper
f.392a afg: Wilhelm Dahl i Fierdingen g.m. Maren Willemsdatter
f.393a afg: Karen Nielsdatter Schavenius skredder Ole Jansen Schabos hustrue
f.393b afg: Thore Pedersen g.m. Anne Pedersdatter
f.394a afg: skomager Johan Hannibalsen Schonch g.m. Sesell Pedersdatter
f.394b afg: Annichen Christensdatter skredder Friderich Henningsen Køllers (Kiøller) hustrue
f.396a afg: Aase Nielsdatter Carl Steens hustrue
f.396b afg: Marthe Jørgensdatter Niels Jensens hustrue
f.397a afg: Lisbeth Larsdatter Fritz (Friis) Ole Envald Hansen Wahl (Hval)s hustrue
f.398a afg: Berthe Knudsdatter Arne Nielsens hustrue
f.398b afg: Elen Jensdatter høker Johan Friderich (Lemfort) Lemphorts hustrue
f.399a afg: Inger Sørensdatter Anders Larsens hustrue
f.400b afg: Kield Erichsen g.m. Margaretha Sophia Jeppesdatter
f.401a afg: Gunbore Andersdatter vognmand Anders Syversen Volds hustrue
f.401b afg: Ingebore Nielsdatter Anders Olsen stensetters hustrue
f.401b afg: Anders Olsen stensetter g.m. Anne Pedersdatter
f.402a afg: brandmester Lars Hansen Gines g.m. Anne Simensdatter Dahl
f.402b afg: skoleholder Mads Jensen
f.403b afg: enkestuens forvalter Lars Pettersen Demin g.m. Guri Pedersdatter
f.405b afg: Dorthe Jansdatter murmester Peder Johansen Hellers hustrue
f.405b afg: Maria Poulsdatter sl: Christian Bertelsen snedker
f.406b afg: Maria Nielsdatter Hauritz Johannes Nielsens hustrue (se protokoll 8, f.311a)
f.410b afg: Anna Nielsdatter Ambrosius (Ulfsen/Aalsen) Alfsens hustrue
f.410b afg_ Samuel Hansen Calmer
f.411b afg: Margrethe Olsdatter Taabel (f.Heldt) Johann Nicolaus Lockes hustrue
f.411b afg: Gunnild Hansdatter paa Saugene skredder Johannes Nielsens hustrue
f.412a afg: Ellen Jacobsdatter
f.413b afg: Maren Hansdatter handskemager Hans Michelsen (Berlin) Berliners hustrue
f.414a afg: Anna Burchard Thomas Brøchiers hustrue
f.415a afg: Peder Tønnesen styrmand ved Sønder Brygge
f.415b afg: Anna Hellena Andersdatter (Bye) ugift (datter av Halvor Andersen Bye)
f.416a afg: Lars Erichsen gaardsdreng
f.416b afg: Stille Biørnsen tømmermand g.m. Helle Siversdatter
f.418a afg: Karen Riis snedker Hans Jørgens enche
f.418b afg: Samuel Clausen Strøm g.m. Sophie Jacobsdatter Carlsen i Drøbach
f.419a Extract afg: Magdalena Hedevig Andersdatter kjøpmann Niels Nielsens hustrue
f.419a afg: Jacob Friderich Hahn skoemager g.m. Kierstina Lauridtzdatter Male
f.421a afg: Berthe (Birgithe) Martina Thommesdatter Heichman g.m. Lars Larsen Rambye
f.422a afg: Anna Maria Michelsdatter Niels Bendtsen byens tambours hustrue
f.422b afg: Sille Olsdatter Brønøen Hans Svendsen Gines’ hustrue
f.423a afg: Anna Olsdatter vognmand Peder Larsens hustrue (se protokoll 8, f.168a)
f.423b afg: Michel Christiansen Schiøt snedker
f.424b afg: Lars Hansen snedker g.m. Dorthe Maria Høch (Høeg)
f.424b afg: Halvor Nielsen Høvig skoemager g.m. Elisabeth Sophia Haagensdatter
f.425b afg: Inger Madsdatter Otter Christophersens enche
f.426a afg: (Johan) Valentin Frich garver
f.428a afg: Povel Sørensen Essendrop ugift
f.429b afg: Henrich Sørensen ugift svensk
f.430a afg: perlestikker Daniel Lorentzen g.m. Gunnild Christine Hansdatter von Garden
f.430a afg: Giertrud Michelsdatter Wendelboe ugift
f.430b afg: Karen Erichsdatter Ancher g.m. Johan Andersen Pipper (se protokoll 8, f.9b)
f.437b afg: Berthe Jørgensdatter og Henrich Larsen Magoe
f.438a afg: Ole Larsen Magoe
f.439b afg: Catharina sl: Christian Blytecher
f.440b afg: Anne Helgesdatter enche paa Saugbanken
f.441a Extract afd: Arne Haagensen g.m. Anna Sophia Thommesdatter
f.441a Extract etter Christian Friderichsen Bruuns afd: hustrue Martha Steensdatter Gullov
f.441a afg: Christence Christensdatter Frost borger Hans Jaspersens hustrue
f.444a afg: Gunnild Haagensdatter g.m. Ole Andersen Beyer
f.445b afg: Thore Joensdatter hattemager Christen Hansen Øens hustrue
f.446a afg: Sophie Tønnesdatter Wendelin g.m. Anders (Andreas) Hansen
f.447a afg: Halvor Tronsen (Feiring) g.m. Mette Jensdatter i Møllergaden i Grændsen
f.447b afg: Olia Biørnsdatter g.m. Iver Mogensen
f.448a afg: Maren Christophersdatter bødker Mathias Hansens enche (se f.389a)
f.449a afg: Karen Christophersdatter Hove Niels Jørgensen Mørchs hustrue
f.449a afg: Claus Bendiche
f.465b afg: generalmajorinde Marie Sophie Braunmand sl: Peter Jacob Wilster
f.467a afg: Christian Ferdinand Lorentz vinforlader g.m. Anna Maria Pedersdatter
f.468b afg: guldsmed Romanus Friderichsen Müller (Møller) g.m. Else Kamp
f.472b afg: Johanna Pedersdatter messingslager Lorentz Mortensens hustrue
f.473a afg: Karen Frandsdatter Bergmand sl: Anthoni Hellesen Holter (se protokoll 6, f.197b)
f.474a Extract skifteforretning mellom Johan Christian Jansen og datter Wendlina Jansen
f.474b afg: Helvig Halvorsdatter vognmand Peder Joensens hustrue paa Saugbanken
f.475b afg: Anna Jochumsdatter Worm Jacob Nielsens hustrue (se protokoll 8, f.193)
f.476a afg: Nicolai Ohr bogbinder
f.476b afg: Henrich Herman (Herman Henrich) Klachow bogbindersvend
f.477a afg: Inger Magrete Johansdatter Bregle Johan Friderich Lemfort høkers hustrue
f.478b afg: Morten Henrichsen Been mahler (skildrer), ugift
f.481b REGISTER ALFABETISK

 

 

Leave a Reply