Presentasjon av deltagere og deres forskningsområder

Arbeidsgruppen for europeiske aner

 

Forskningsområder i Europa uten Norden

Per Odmun Dragvik, Ski:
Tyskland og tidligere tyske områder
Områder:  Schleswig-Holstein.
Slektsnavn: Rist, med utgangspunkt i presten og poeten Johann Rist f. 8.3.1607 (i Ottensen), d. 31.8.1667 (i Wedel v/Hamburg) med aner fra Bayern (Nördlingen) og hans sønn Lorentz (Laurentius) Rist f. 1615 (i Ottensen), d. 1659 i Trondheim.
Baltikum 
Områder: Kurland (del av nåværende Latvia).
Slektsnavn:  von Ringemuth med utgangspunkt i Margaretha von Ringemuth f. ca. 1583, d. ca. 1653 og hennes aner.

Pål Furuberg, Oslo:
Hovedområde, slekten Magelsen (fra Dorf Magelsen i Hoya) i Hamburg ca 1550-1750, særlig forfedre til Hans Günter Magelsen (1735-1785).
Områder og slektsnavn:
Skottland: Mowat, Sinclair
Sveits: von Lehr, Thome

Tyskland:
Bayern (Loch): von Markwitz
Hamburg: Lysestøperlauget ca 1550-1750. Bendeke, Magelsen, Mester, Mundt, von Mörsen, Niehaus, Pipenbroch, Rehder, Vischer, Wagener
Mecklenburg (Ribnitz): Osten
Pommern: Rieck
Schleswig-Holstein (Rendsburg Vorwerk): Peters

Are S. Gustavsen, Redmond per Seattle, WA, USA:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Bayern (Oberpfalz), Böhmen (Tachau, Ostruvek), Schlesien (Gryfow Slaski, Gryf), Thüringen (Weckersdorf, Erfurt). Slektsnavn: Fiedler, Gleißner, von Holstberg, Menzl, Müller, Schrödl (Schedl/ Schädl), von Greiffenstein og von Waldkirch. Uvisst hvor, men tysk/nederlandsk språkområde Slektsnavn: Ikke kjent, men mannslinjen, som holder til ved Skoger og Tangen (Drammen) på 1700-tallet, benytter etterhvert slektsnavnet Fischer. Dette kan jo også være en yrkesbetegnelse. Mannsnavn som Meinert, Pay, Nome og Boye, går igjen og gjenspeiler antagelig en tilknytning til den store hollandske innvandring som skjedde til dette bysamfunnet allerede fra 1500-tallet.

Carsten Berg Høgenhoff, Oslo:
Belgia Områder: Antwerpen, Brabant, Brüssel  Slektsnavn: de Vicq, Hanegreve, Sweerts Frankrike Områder: Pas-de-Calais (Artois) Slektsnavn: de Créqui, de Cordelis, de Lys (de Leis), la Roche Nederland Områder: Amsterdam, Den Haag Slektsnavn: de Créqui dit la Roche, Greve, Hanegreve, de Lange, Olderink, Rengers, Sweers, de Vinck, van Voorthuijsen Polen: Zlotoryja (i aktuell epoke: Goldberg i Schlesien) Slektsnavn: Sommer Tyskland Områder: Schlesvig, Westfalen, Wismar Slektsnavn: Buchoff, Burchard, Rengers, Sommer, Weilandt.

Jan M. Keus, Bærum:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Mecklenburg, Westfalen. Nederland Områder: øst-Nederland. Slektsnavn: Motzfeldt, Printz og Scharffenberg.

Ivar Leveraas, Oslo:
Jeg leter etter slekt på disse stedene:
Berlin, familienavn: Scholz
Schlesien, nå i Polen (Slaskie), familienavn: Kleinert, Wolf, Brauner og Kummer.
Görlitz, familienavn: Brauner og Kleinert.
Hamburg, familienavn: Brauner og Kleinert.

Elin Galtung Lihaug, Oslo:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Wutike nær Kyritz/Wittstock i Ost Prignitz, Brandenburg Slektsnavn: Grabow.

Agnes Radich, Rælingen:
Tyskland og tidligere tyske områder  Områder: Schleswig-Holstein. Slektsnavn: Radich, Röring, Lange.

Den eldste kjente i slekten er skipper Radich i Nysted på Lolland omkring 1700-tallet, ukjent fødested og år. Han var gift med Ane Pedersdatter. Deres sønn Peder “fòr til søs med Faderen til han var 18 Aar”, begynte så sin utdannelse til prest på Nykøbing Latinskole og var kapellan i Bragernes og Lier amt fra 1738 til 1743 da han vendte tilbake til Danmark. Mens Peder var i Norge, fant han sin ektefelle Lene Sophie på Torshov (Thorshoug) i Gjerdrum. Hun var nest yngste datter av sorenskriver Edvard Røring født i Ålborg ca. 1675.

Slekten Røring stammer fra “Peter Røring fra Skarumbech, antagelig i Hannover”. Hans sønn, som var far til Edvard, het også Peter og var gift med Bente Pedersdatter, f. 1642, d. på Torshov 1724. Lene Sophie hadde 14 søsken. To brødre – Erich f. ca 1708 og Uldrich f. 1720 – var prester.

Just Anker Lange ble født i 1766 i Århus, sønn av “Skriverkarl Jens Lange og Anne Justsdatter”. Det finnes flere Langeslekter; etter tradisjonen kommer de fra byen Langen i Tyskland.

Rune Nedrud, Oslo:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Bayern og Böhmen, Zchleiz. Slektsnavn: Mylius, von Mylius, Friedrich, Peschmann, Dressel, Krolle, Schneider. Martius, også Böhmen, med stamfaren i Italia på 1400-tallet, Caleotto Marzio. Områder: Kiel. Slektsnavn: Usinger, von Wolframsdorff. Områder: Flensburg Slektsnavn: Juel, Wrese (Frese), Sture, von Andersen, Petersen, Bing m.fl. Uvisst hvor, men dansk/tysk/nederlandsk språkområde Slektsnavn: Coppy, Copie, Hahne, Sommer, Bartrum (eller Bartum), Phillipsen, Langeland, Hougaard. Noen av disse kan være “vanlige” dansker.

Anne Franck Paasche, Sætre:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Thüringen (Sangerhausen, Mansfeld), Baden-Württemberg (Heimhausen, Buchenbach). Slektsnavn: Franck. Uvisst hvor, men dansk/tysk/nederlandsk språkområde Slektsnavn: Paasche (Rostock?, København?).

Jan Køppen Petersen, Skien:
Tyskland og tidligere tyske områder Områder: Brandenburg, Pommern, Preussen.
Slektsnavn: Køppen.

[I følge W.M. Hagens slektsopptegnelser (Minnesota, 1936) heter det at familien til den person som er utgangspunkt for min forsking, hører til den brandenburgske-pomerske adelsslekt av samme navn. Denne personen er Johan Friderich von Køppen, død som oberstløytnant i Holbæk, Danmark, i 1814. I følge skifteprotokoll for Holbæk var han 67 år da han døde. Videre er han omtalt i J.W.C. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske offiserer 1648-1814. Dessuten har jeg funnet ham i et skattemanntall for København 1762, oppført sammen med broren Johan Christophersen Køppen som var billedhugger. Men hvor var de født? Muligens var de født i København ? Jeg søker deres aner og tyske opphav.

I tillegg har jeg funnet slektsvåpenet til Køppen-slekten “Preussischer Adel” i Siebmachers Wappenbuch, tildelt Peter Rudolph Køppen 17.07.1717. Jeg ønsker å vite om ovennevnte Johan Friderich tilhører etterslekten til Peter Rudolph.]

Catharine Rietti, Bergen:
Tyskland og tidligere tyske områder Område: Schleswig-Holstein Slektsnavn: Lundgreen, Møller, Godtzen, Hartmann, Irgens, Stockfleth. Område: Preussen Slektsnavn: Kindt. Område: Rostock Slektsnavn: Kleinow. Uvisst hvor, men tysk språkområde Slektsnavn: Martens, Ziegler. Uvisst hvor Slektsnavn: Flor, Borchgrevinck, Hagelsteen, Arbo, Neumann.

Paul Thode, Holmestrand:
Tyskland Områder: Mecklenburg-Vorpommern (Rostock), Schleswig Holstein (Flensburg, Lebeck, Gelting). Slektsnavn: Thode, Carstens, Oeding, Weisser, With, Linchausen.
Paul Eduard Thode, f. 1814, kom fra Rostock rundt 1830 til Trondhjem.
Jacob Carstens kom fra Flensburg til Trondhjem før 1821.
Edouard Oeding til Trondhjem fra Flensburg før 1796.
Philip Weisser fra Flensburg før 1763 til Trondhjem.
Michel Hansen With fra Flensburg før 1730 til Trondhjem.
Ditlev Linchausen, f. 1782, kom til Trondhjem før 1801 fra Lebeck, Gelting i Schleswig

Leave a Reply