Prester i Mandal prosti

CHRISTIANSAND  (fra 1665)
Jon(as) Andersen Undal SP 1665 1691
Søren Isaksen Friis KAP 1665 1691
Jakob Jakobsen Kirsebom KAP 1666  
Mads Christensen Tausan LEC 1672 1686
Anders Pedersen Scheen KAP 1676 1691
Anders Pedersen Scheen SP 1691 1697
MANDAL (Halså)
Bertel     SP   1552
Oluf Sørensen   SP 1572 1613
Peder Jensen Schjelderup KAP 1599 1604
Peder Jensen Schjelderup SP 1604 1608
Samuel Jørgensen   KAP 1608 1613
Samuel Jørgensen   SP 1613 1650
Cort Tomassen Wegner PKAP 1642 1650
Cort Tomassen Wegner SP 1650 1684
Svend Nilsen   KAP 1650 1671
Christian Christiansen Tausan SP 1668 1670
Knut Hansen Kylstrup PKAP 1671 1684
Jakob Jørgensen   KAP   1687
Augustinus Tomassen Uroe KAP 1684 1697
Knut Hansen Kylstrup SP 1684 1689
Mogens Nilsen Riberg KAP 1699 1721
ODDERNES (til 1665)
Hans   Svan(e) SP   1553
Mads Andersen   SP 1562 1591
Peder Nilsen   SP 1600 1611
Jørgen Clausen   SP 1610 1642
Nils Knutsen Tanderup SP 1641 1643
Anders Nilsen   SP 1645 1665
Jens Andersen   RKAP 1645   Christiansand
Jens Hansen Alsløv KAP 1645 1666  

Jon(as) Andersen Undal RKAP   1665  

SØGNE (fra 1604)
Hans Tomassen   SP 1604 1605
Christen Jensen Schjelderup SP 1605 1622
Nils Olsen Faaborg SP 1622 1678
Christen Markussen Reimer PKAP 1668 1678
Christen Markussen Reimer SP 1678 1699
Markus Christensen Reimer PKAP   1711
Torn Sørensen Schive PKAP 1712 1713
Torn Sørensen Schive SP 1713 1738
TOPDAL (TVEIT)
Jens Thuesen   SP 1544 1553
Blasius Sørensen   SP 1559 1581
Nils Christensen   SP 1582 1586
Anders Madsen Been SP 1587 1644
Oluf Nilsen København KAP 1624 1636
Søren Rasmussen   SP 1641 1643
Peder Pedersen Pedersborg SP 1644 1650
Claus Jørgensen   P 1651 1671
Søren Olsen Sode PKAP 1670 1671
Søren Olsen Sode SP 1671 1705
Claus Mikkelsen Ursin SP   1721

Leave a Reply