Prester i Senja prosti

TROMSØ     kannikgjeld som lå til Domkirken til 1637
(RKAP i Karlsøy og Skjervøy)
Jon Pedersen Jamt KAP 1561 1562
Peder Mortensen   P 1563  
Henrik Nilsen   P   1567
Haagen Lauritsen   SP 1568 1596
Peder   Riis KAP 1577 1583
Søren Hansen   SP 1601  
Johan Nilsen   SP   1605
Villum     PKAP   1610
Jakob     P   1616
Erik Andersen Isopedius KAP 1613  
Oluf Jonsen   RKAP 1613 1616
Jens Lauritsen   PKAP 1613  
Jakob Henriksen   RKAP 1614 1627 Skjervøy
Erik     RKAP 1617 1620 Karlsøy
Anders Mogensen   RKAP 1618 1625
Peder Hansen Bernhoft RKAP 1626 1628
Henrik Jakobsen?   P 1631   Skjervøy?
Laurits     KAP 1634 1646 Karlsøy
Mikkel Lauritsen Karlsøen RKAP 1634 1661 Karlsøy
Christoffer Olsen   SP 1638 1638
Søren Jensen   RKAP 1650   Skjervøy
Laurits Nilsen Arctander SP 1656 1659
Nils Pedersen Bredahl SP 1661 1697
Christen     RKAP 1661   Skjervøy
Hans Jensen   RKAP   1677 Karlsøy
Cornelius Hansen   RKAP 1670 1695 Skjervøy
Oluf Audensen   KAP 1672 1697
Anders Nilsen Schjelderup RKAP 1672 1678
Peder Arntsen   RKAP 1677 1694 Karlsøy
Oluf Audensen   SP 1697 1718
Rasmus Andersen Schjelderup RKAP 1724 1757 Skjervøy
TRONDENES kannikgjeld som fulgte bispen
(RKAP i Astafjord(Ibestad), Kvæfjord, Mefjord, Sand og Torsken)
Nils     RKAP   1538
Anders     RKAP 1550  
Hans     KAP 1563  
Jakob Olsen   RKAP   1618 Mefjord
Peder Pedersen   RKAP 1592 1599
Christoffer Pedersen   RKAP 1607 1612
Christen Pedersen   RKAP 1614 1634 Hillesøy
Peder Hallkjellsen   RKAP 1618 1620
Johan Olsen   RKAP 1618 1647 Astafjord
Jens Lauritsen Wendelbo RKAP 1618   Mefjord
Jon(as) Pedersen   RKAP 1618 1648 Sand i Bjarkøy
Christen Mikkelsen   RKAP 1618   Astafjord
Jens     RKAP 1631   Torsken
Laurits Johannesen Lindum SP 1633 1643
?     RKAP 1635   Hillesøy
Oluf Jonsen   RKAP 1645 1669 Mefjord
Anfinn Sigurdsen Holck RKAP   1655 Kvæfjord
Just Pedersen   RKAP   1661 Lenvik
Jens Jensen Bull SP 1645 1653
Peder Sørensen Aalborg RKAP 1647 1649 Astafjord
Jens     RKAP 1648   Sand i Bjarkøy
Laurits Tomassen   RKAP 1650 1653 Astafjord
Nils Pedersen Bredahl RKAP 1653 1661
Malte Christensen   RKAP 1654 1676 Astafjord
Anfinn Sigurdsen Holck SP 1655 1670
Mikkel Audensen   RKAP 1656 1694 Kvæfjord
Christen Lauritsen   RKAP 1656 1666 Sand i Bjarkøy
Laurits Clausen   RKAP 1656   Torsken
Christen Jensen   RKAP 1663 1706 Lenvik
Oluf Olsen Feld(Fell) RKAP 1666   Torsken
Rasmus Arvidsen Warberg KAP 1666 1670
Hans Jensen   KAP 1667 1668 Astafjord
Rasmus Arvidsen Warberg SP 1670 1677
Peder Nilsen Moursund RKAP 1670 1694 Mefjord
Augustinus Gabrielsen Røg KAP 1670 1693 Kvæfjord
Hans Jensen   PKAP   1675 Mefjord
Daniel Jensen Hveding RKAP 1676 1706 Astafjord
Anders Nilsen Schjelderup KAP 1678 1689
Hans Olsen   RKAP   1702 Torsken
Anders Nilsen Schjelderup SP 1689 1693
Augustinus Gabrielsen Røg RKAP 1693 1710
Just Christensen Rold RKAP 1695 1710 Mefjord
Christen Olsen Krog RKAP 1706 1726 Astafjord
Johan Sebastiansen Juel RKAP 1707 1727 Torsken

Leave a Reply