Prester i Stavanger prosti

FINNØY (fra 1654 lagt til Stavanger lectorat)
Peder Jakobsen SP 1529
Hans Klingenberg PKAP 1550
Knut SP 1563 1568
Mads Mortensen SP 1571 1574
Oluf Knutsen SP 1574 1574
Markus Mogensen SP 1591 1593
Elling Simonsen SP 1594 1614
Samuel Lauritsen Lind SP 1614 1650
Laurits Olsen SP 1651 1654
Søren Sørensen Hofman RKAP 1654 1672
Torger Reiersen RKAP 1672 1699
Christian Henriksen Reimer SP 1700 1715
RENNESØY
Anders SP 1563
Palle Christensen Trane SP 1579 1584
Rasmus Olsen SP 1584 1615
Otte PKAP 1610
Søren Jensen SP 1619 1628
Bjørn Christensen Løf (Løw) PKAP 1644 1666
Bjørn Christensen Løf (Løw) SP 1666 1691
Tomas Bjørnsen Løf (Løw) SP 1691 1737
STAVANGER DOMKIRKE
Domkapitlet:
Peder Jakobsen KAN 1529 SP i Finnøy
Eivind Kold KAN 1553
Torkild Vundsen KAN 1553
Truls KAN 1554
Bertel KAN 1552 SP i Mandal
Jakob Præstø KAN 1552 SLSK, SP i Mandal
Klemmet Halvarsen KAN 1554 1565 SP i Klepp
Jon Guttormsen KAN 1557 1577 BISP
Jørgen Svendsen KAN 1573 1585 SP i Stavanger Domk.
Peder Jakobsen KAN 1574 1579 SP i Håland
Anders Jonsen KAN 1574 1579 SP i Lye (Time)
Peder Jensen KAN 1574 1605 SP i Gand
Peder Clausen Friis KAN 1575 1614 SP i Undal
Rasmus Olsen KAN 1576 1615 SP i Rennesøy
Laurits Christensen Lind KAN 1576 1611 SP i Klepp
Christen Dagfinnsen KAN 1585 1625 REKT, KAP i Domk.
Knut Mikkelsen KAN 1589 1607 SP i Strand og i Domk
Christoffer Sigurdsen KAN 1590 1607 SP i Avaldsnes
Jon Ellingsen KAN 1601 1612 SP i Bø (Hå)
Rasmus Pedersen KAN 1605 1621 SP i Torvastad
Jon(as) Jensen KAN 1608 1621 SP i Stavanger Domk.
Mads Henriksen KAN 1609 notarius, SP i Klepp
Gabriel Lauritsen Lind KAN 1613 1633 REKT, SP i Domk.
Christen Lauritsen Lind KAN 1613 1640 SP i Bø (Hå)
Ditlev Lauritsen Scabo KAN 1622 1665 REKT, SP i Lye og i
Stavanger Domk.
Claus Lauritsen Scabo KAN 1622 1654 LEC
Hans Madsen KAN 1626 1637 RKAP i Domk.
Kjeld Hansen Nykiøbing KAN 1646 REKT, SP i Gand
Jens Pedersen Hjermand KAN 1648 1671 notarius, LEC
Jens Sørensen Godtzen KAN 1665 1713 REKT, SP i Domk.
Andre geistlige:
Jakob Madsen SP 1561 1569
Jon Guttormsen SP 1565 1577
Maurits Nilsen KAP 1568 1577
Rasmus Olsen KAP 1576 1584
Jørgen Svendsen SP 1577 1585
Christen Dagfinnsen KAP 1585 1625
Knut Mikkelsen P 1586 1607
Jens Madsen Svan(e) KAP 1596 1601
Jon(as) Jensen KAP 1604 1609
Jens Jørgensen SP 1608 1610
Samuel Lauritsen Lind KAP 1614
Jon(as) Jensen SP 1609 1621
Nils Olsen Medelfart KAP 1611 1625
Gabriel Lauritsen Lind SP 1622 1633
Hans Madsen RKAP 1625 1637
Bernt Berntsen Broe KAP 1625 1627
Ditlev Lauritsen Scabo SP 1633 1665
Laurits Jensen KAP 1636 1641
Jakob Pedersen Hørlych KAP 1637 1654
Christen Andersen Sæby PKAP 1644 1684
Claus Lauritsen Scabo RKAP 1654 1654
Henrik Pedersen Reimer SP 1665 1684
Laurits Clausen Scabo RKAP 1666 1680
Jens Sørensen Godtzen RKAP 1681 1684
Hartvig Sørensen Godtzen RKAP 1681 1733
Jens Sørensen Godtzen SP 1684 1713
STRAND  kannikgjeld (lå til bispen)
Klemmet SP 1550
Knut Mikkelsen SP 1574 1586
Jens Andersen SP 1587 1596
Peder Stud SP 1611 1616
Tor Torsen KAP 1616
Tor Torsen SP 1616 1644
Markus Pedersen KAP 1620
Hans Pedersen RKAP 1651
Bernt Pedersen Amdal PKAP 1657
Jon Rasmussen Suldal PKAP 1662
Jon Rasmussen Suldal SP 1664 1694
Erik Eliassen PKAP 1676 1694
Erik Eliassen SP 1694 1700

Leave a Reply