Prester i Nedenes prosti

GJERSTAD
Gaute Pedersen SP 1561
Christoffer Lauritsen SP 1567 1567
Peder Jensen SP 1578 1610
Erik Olsen SP 1609 1614
Laurits Nilsen SP 1614 1620
Erik Fredriksen Lindland SP 1621 1657
Christen Svenningsen KAP 1655 1663
Bernt Pedersen Amdal SP 1657 1695
Christoffer Lauritsen Widisløw RKAP 1658 1686 Risør og Søndeled
Hans Pedersen Høllen PKAP 1683 1687
Hans Pedersen Høllen RKAP 1687 1695 Risør
Hans Pedersen Høllen SP 1695 1708
Henrik Lauritsen Scabo RKAP 1695 1709 Risør
Henrik Lauritsen Scabo SP 1709 1716

HOLT
Tor Lauritsen SP 1552
Werner Albertsen Grotte SP 1570
Hans Knutsen SP 1577
Morten Pedersen [Ulff] SP 1589 1623
Søren Knutsen Nestvedt KAP 1623 1626
Anders Davidsen SP 1623 1633
Jørgen Knutsen Gundersløf KAP 1626 1627
Hans Sørensen SP 1631 1664
Arnt Bendixen Smidt RKAP 1662
Mogens Lauritsen Lind SP 1664 1695
Nils Olsen KAP 1669 1670
Nils Olsen RKAP 1671 1692
Søren Hansen Moland KAP 1671 1693 (i Østre Moland?)
Oluf Hansen RKAP 1703
HOMMEDAL (Landvik)
Jakob Clausen SP 1530
Oluf Kjeldsen SP 1566
Paul Christensen SP 1592 1595
Claus Mortensen SP 1596 1613
Erik Fredriksen Lindland KAP 1615
Hans Sørensen Kjerteminde SP 1613 1655
Nils Madsen KAP 1628
Heike Pedersen PKAP 1645 1655
Heike Pedersen SP 1655 1683
Laurits Pedersen Klim PKAP 1668 1683
Laurits Pedersen Klim SP 1683 1699
Fredrik Rasmussen Munch PKAP 1695 1699
Fredrik Rasmussen Munch SP 1699 1717
MOLAND, vestre
Blasius SP 1537
Jørgen Hansen SP 1573 1587
Laurits Nilsen SP 1595 1623
Anders Mule SP 1622 1654
Christen Pedersen Ryssel (Rydtzer) PKAP 1649 1662
Claus Jørgensen PKAP 1650 1651
Laurits Madsen SP 1686
Jens Clausen PKAP 1684 1686
Laurits Christoffersen Belitz SP 1686 1725
ØYESTAD
Anders Olsen SP 1574 1585
Peder Sørensen Brasen SP 1609 1629
Henrik Andersen PKAP 1617 1620
Salve Tomassen SP 1629 1670
Jens Pedersen PKAP 1632 1641
Gjørris KAP 1645
Erik Jørgensen Mæsel PKAP 1652 1670
Erik Jørgensen Mæsel SP 1670 1671
Jens Mogensen Lofstad PKAP 1671 1680
Jens Mogensen Lofstad SP 1680 1683

Leave a Reply