Presteslekter i Trøndelag. Foredrag av historiker Svein Henrik Pedersen 22/11

presteslekter-i-trondelag_page_1
Info fra Norsk slektshistorisk forening Trøndelag
Det nærmer seg nytt medlemsmøte. Tirsdag 22.november 2016 kl.18.30 vil historiker Svein Henrik Pedersen holde foredrag om presteslekter i Trøndelag. Se vedlegg. Vi vil blant annet få høre om presteslektene Herdal og Støren, som med utgangspunkt i Trøndelag spredte seg ut over landet. Svein Henrik skriver for tiden regionhistorien for Fosen, bind 2.
Møtet holdes i NTNU Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgate 1, og er åpent for alle interesserte. Gratis parkeringsplass bak biblioteket fra kl.17.00. Benytt gjerne anledningen til å låne bygdebøker, slektsbøker, etc. i biblioteket. Skranken er betjent under hele møtet. Det blir mulig å kjøpe noen av foreningens hefter og anetavler.
Velkommen!
Vennlig hilsen Sølvi Løchen
Norsk slektshistorisk forening Trøndelag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>